online community of practice cop n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ONLINE COMMUNITY OF PRACTICE ( CoP ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
ONLINE COMMUNITY OF PRACTICE ( CoP )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

ONLINE COMMUNITY OF PRACTICE ( CoP ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

ONLINE COMMUNITY OF PRACTICE ( CoP ). Mind Map. ที่มา และความสำคัญ. สำนักสถิติพบว่านักศึกษาต่างชาติจำนวนมากได้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาใน ประเทศออสเตรเลียในปี 2004 ระบุว่ามีการเพิ่มขึ้น 8.6% ในนักเรียนต่างชาติจากปี 2003 มีการจ่ายเงินค่า ธรรมเนียมนักศึกษามากขึ้น

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ONLINE COMMUNITY OF PRACTICE ( CoP )


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
online community of practice cop
ONLINE COMMUNITY OF PRACTICE (CoP)

Mind Map

Case study KM 703

slide2
ที่มา และความสำคัญ
 • สำนักสถิติพบว่านักศึกษาต่างชาติจำนวนมากได้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาใน ประเทศออสเตรเลียในปี2004 ระบุว่ามีการเพิ่มขึ้น 8.6% ในนักเรียนต่างชาติจากปี 2003
 • มีการจ่ายเงินค่า ธรรมเนียมนักศึกษามากขึ้น
 • นักวิชาการพยายามตอบสนองความต้องการการศึกษาของ กลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลายมากขึ้น
 • ระดับบัณฑิตศึกษา นี้ ในการเปิด ต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันการสอนและการเรียนรู้ที่จะช่วยให้พวกเขาเพื่อ ให้สามารถประสบความสำเร็จในสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ใหม่

Case study KM 703

slide3
ที่มา และความสำคัญ (2)
 • การศึกษาครั้งนี้จึงเกิดรายงานการใช้ชุมชนนักปฎิบัติออนไลน์ (CoP)และการประเมินผลของกลุ่มเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งนักเรียนชาวเอเชียการสนับสนุนจากระบบการศึกษาหนึ่งที่เป็นเพื่อส่งเสริมการตอบสนองถึงความต้องการของนักเรียนการศึกษาตะวันตกอย่างต่อเนื่อง

Case study KM 703

slide4
วัตถุประสงค์การศึกษาเอกสารวัตถุประสงค์การศึกษาเอกสาร
 • เพื่อเรียนรู้การใช้ KM tools ใน CoP
 • เพื่อนเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาความแตกต่างการศึกษาระดับปริญญาโทด้วย CoP
 • เพื่อเรียนรู้ KM Tools ต่างๆในการทำ CoP

Case study KM 703

slide5
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
 • การทำ CoP ให้อยู่ในระบบ Online สามรถช่วยลดปัญหาหลายๆอย่างได้ เช่น เรื่องระยะทาง เวลา และราคาถูก
 • การทำ CoP ให้อยู่ในระบบ Online ควรใช้เทคโนโลยี Communication tools, Collaboration Tools and Storage Tools เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายTacitและExplicitของ CoP
 • CoP สามารถเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ collectivistสำหรับกลุ่มนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ว่าCoPสามารถประยุกต์ได้หลากหลายหากมีPilot Projectที่คล้ายๆกันซึ่งจะสามารถเปิดกว้างได้หากนำรูปแบบOnlineเข้ามาเชื่อม

Case study KM 703

km tools

วิธีดำเนินการ(KM tools)ของเอกสาร

CoP

Case study KM 703

communication tools
Communication Tools
 • E-Mail
 • Video Conference
  • Face to Face
 • CHAT

Case study KM 703

collaboration tools
Collaboration Tools
 • They posted to a public space

Case study KM 703

slide9
สรุปการศึกษา
 • โดยรวมผลที่แสดงให้เห็นว่าสำหรับกลุ่มนักศึกษานี้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ การเรียนรู้วิธีCoP เป็นการที่กลุ่มได้พัฒนาการโพสต์ของกลุ่ม โดยตั้งกรณีศึกษาประสบความสำเร็จในการลดอุบัติการณ์ของการขโมยความคิดในนักศึกษาได้จำนวนมาก
 • พบว่าCoPเป็นกิจกรรมที่ดีและสนุกไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นของนักเรียนที่รับข้อเสนอแนะว่ากิจกรรม ของกลุ่มจำลองการพัฒนาและการดำเนินการของCoPอาจมีการถกเถียงกัน แต่เป็นเครือข่ายสังคมของบุคคลที่มีการตั้งค่าทั่วไปของค่านิยมและความรู้ (Wengeretal,2002)อย่างไรก็ตามพบว่าเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ขึ้น ระหว่างบุคคลและชุมชนที่ผ่านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและของตน เช่นการช่วยให้ นักเรียนที่มีการแสดงออกภาษาอังกฤษของตนมากขึ้น

Case study KM 703

slide10
สรุปการศึกษา (2)
 • จากการแสดงความคิดเห็นจากการโพสต์ทั้งหมดของพวกเขาพบว่าการจัดการเวลาไม่ปรากฏว่าจะเป็นปัญหากลุ่มส่วนใหญโดยวันที่ แต่ก็ยังมีกลุ่มที่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อการโพสต์กลับซึ่งก็ไม่กี่วันหลังวันกำหนดโพสต์ แต่ก็พบว่ามีการขอความช่วยเหลือการขยายความที่ลดลงกว่าในภาคการศึกษาก่อนหน้า
 • วิธีการcollectivistเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคนโดยการที่ให้พวกเขา ได้แสดงสิ่งที่พวกเขาต้องการเรียนรู้ของกลุ่มและมีการเปิดกว้างกับความคิดเห็นของตน เกี่ยวกับงานที่ให้พวกเขาทำและสิ่งที่พวกเขาคิดจะปรับปรุงอาจจะทำให้เป็นการปรับปรุงกระบวนการ

Case study KM 703

slide11
วิเคราะห์
 • ในCase Study ของOnlineCoP จะระบุถึงปัญหาที่เกี่ยวกับระดับปริญญาโทในประเทศออสเตเรีย ซึ่งการใช้การเรียนการสอนนั้นในส่วนของนักศึกษานานาชาตินั้นจะKM Tools คือ CoP โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารแบบ Communication Tools เป็นส่วนใหญ่ซึ่งเทคโนโลยีชนิดนี้ข้อดีคือสะดวกประหยัดง่ายต่อการเรียนรู้ แต่ข้อเสียคือยากต่อกรสืบค้นเนื่องจากข้อมูลไหลและไม่สามารถนำมาอ้างอิงได้ เลยทำให้ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ

Case study KM 703

slide12
วิเคราะห์ (2)
 • ในกรณีศึกษานี้ทางมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตเรียท่ีมีนักศึกษานานาชาติที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีนั้นควรเพิ่มCollaboration toolsขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การสืบค้นข้อมูลโดยการนำStorage Toolsมาช่วยเพราะเนื่องจากการศึกษาในระดับปริญญาโทนั้น การบอกแหล่งอ้างอิงสืบค้นข้อมูลให้เป็นที่ยอมรับนั้นสำคัญมากเพื่อให้ข้อมูลที่สืบค้นมานั้นเป็นที่น่าเชื่อถือ เช่น เลือกใช้ Platfrom Content Management System ที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างของนักวิชาการทั้งหลายโดยทางมหาวิทยาลัยต้องมีระบบ KMSของมหาวิทยาลัยเองด้วยในการเชื่อมข้อมูลของนักศึกษาแต่ละคนในระบบ ซึ่งจะสามารถทำให้ทางมหาวิทยาลัยเองสามารถจัดเก็บความรู้ต่อไปให้กับนักศึกษารุ่นต่อๆไปได้

Case study KM 703

slide13
วิเคราะห์ (3)
 • ในcase studyนี้เป็นกรณีศึกษาที่มีประโยชน์อย่างมากต่อการเป็นตัวอย่างให้กับการประยุคต์เทคโนโลยีให้เข้ากับการทำงานในมูลนิธิที่ผมทำอยู่เพราะตอนนี้โดยเพราะการทำงานผมนั้น ผมจะทำหน้าที่หาทุนจากต่างประเทศซึ่งไม่ได้ทำงานในสถานที่เดี่ยวกัน แต่สามารถสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลmissionต่างๆและตอบโต้กันแบบReal timeได้ โดยในส่วนเทคโนโลยีที่ผมใช้ขณะนี้เป็นfree Programเรียกว่าSkypeแต่คาดว่าในอนาคตจะเริ่มใช้เทคโนโลยีCollaboration Tools และ Storage Tools ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล

Case study KM 703

slide14
แหล่งอ้างอิง
 • อาจารย์ อัจฉรา คำอักษรเอกสารประกอบการเรียนรู้ KM 703
 • Case study KM 703 เรื่อง Online Community of Practice (CoP)

Case study KM 703