Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Novi GOLD PowerPoint Presentation

Novi GOLD

229 Views Download Presentation
Download Presentation

Novi GOLD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Novi GOLD

 2. Novi GOLD Področje delovanja Zračni pretok, m3/h 400 500 1000 2000 3000 5000 10000 14000 1000 11 12 21 22 31 32 500 400 Razpoložljivi totalni tlak, Pa 300 200 100 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 2 3 4 Zračni pretok, m3/s

 3. Novi GOLD Opis naprave GOLD, velikosti 21/22 in 31/32 elektro omarica ODPADNI ZRKA odvodni ventilator z motorjem in frekvenčnikom priklopna kapa filter na odvodu ODVODNI ZRAK ODPADNI ZRAK nastavitvena zaslonka tipalo dovodnega zraka DOVODNI ZRAK SVEŽI ZRAK zaščitni okvir (dodatno) tipalo odvodnega zraka dovodni ventilator z motorjem in frekvenčnikom rekuperator zraka dovodni filter pogonski motor rekuperatorja

 4. Novi GOLD Opis naprave GOLD, velikosti 21/22 in 31/32 elektro omarica dovodni ventilator z motorjem in frekvenčnikom priklopna kapa DOVODNI ZRAK dovodni filter SVEŽI ZRAK DOVODNI ZRAK nastavitvena zaslonka tipalo odvodnega zraka ODPADNI ZRAK ODVODNI ZRAK zaščitni okvir (dodatno tipalo dovodnega zraka odvodni ventilator z motorjem in frekvenčnikom rekuperator zraka odvodni filter pogonski motor rekuperatorja

 5. Novi GOLD Žični upravljalnik Uporabniški nivo STIKALNA URA TEMPERATURA PRETOK ZRAKA Preizkusni nivo NASTAVITVE TESTI Servisni nivo OMEJITVE NASTAVITVE

 6. Novi GOLD Večja prilagodljivost pri montaži Velikost 11/12 Desna izvedba Leva izvedba Zunanji zrak Odvodni zrak Dovodni zrak Odpadnii zrak

 7. Novi GOLD Večja prilagodljivost pri montaži Velikost 21-32 Desna izvedba Leva izvedba Zunanji zrak Odvodni zrak Dovodni zrak Odpadni zrak

 8. Novi GOLD GOLD Wing, lastni razvoj in lastna proizvodnja ! • Direktno gnani • regukacija hitrosti • nizek hrup • majhne tlačne izgube

 9. Novi GOLD Povezava kanala in centrifugalnega ventilatorja Tlačni padci v kanalu 9,4 m/s 25 Pa 1900 Padec tlaka v kolenu Sistemski efekt Skupni padec tlaka 25 Pa 175 Pa 200 Pa 9,4 m/s 600 Dim. 400 x 400, Centrifugalni ventilator-dvostransko sesanje , pertok 1,5 m3/s

 10. Novi GOLD GOLD Wing zmanjša padec tlaka v kolenu centrifugalni ventilator GOLD Wing 3,8 m/s 9,4 m/s 200 Pa 5 Pa 600 600

 11. Novi GOLD GOLD potrebuje manj prostora

 12. Novi GOLD Visoka električna učinkovitost 1000 3,8 m/s 5 Pa 11 12 21 22 31 32 500 400 600 Totalni tlak, Pa 300 GOLD Wing 11 12 21 22 31 32 200 9,4 m/s 200 Pa 100 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 2 3 4 5 600 pretok , m3/s Centrifugalni ventilator Max. karakteristika SFPv = 2,5 kW/(m3/s)

 13. Novi GOLD Visoka električna učinkovitost 1000 3,8 m/s 5 Pa 11 12 21 22 31 32 500 400 600 totalni tlak, Pa 300 GOLD Wing 11 12 21 22 31 32 200 11 12 21 22 31 32 9,4 m/s 200 Pa 100 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 2 3 4 5 600 pretok, m3/s centrifugalni ventilator Max. karakteristika SFPv = 2,0 kW/(m3/s)

 14. Novi GOLD Visoka električna učinkovitost 1000 3,8 m/s 5 Pa 11 12 21 22 31 32 500 400 600 totalni tlak, Pa 300 GOLD Wing 11 12 21 22 31 32 200 11 12 21 22 21 22 31 31 32 32 9,4 m/s 200 Pa 100 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 2 3 4 5 600 pretok, m3/s centrifugalni ventilator Max. karakteristika SFPv = 1,5 kW/(m3/s), stl. 21-32

 15. Novi GOLD Dušilnik zvoka pogosto odpade

 16. Novi GOLD Rotacijski rekuperator Turbo Odpadni zrak Odvodni zrak Zunanji zrak Dovodni zrak Temperaturni izkoristek do 85%!

 17. Novi GOLD Grelnik zraka lahko odpade

 18. Novi GOLD Varčno delovanje zagotavlja nizke obratovalne stroške! Vzdrževanje, 5% Investicija, 15% Visok izkoristek ventilatorja Visok izkoristek rekuperatorja Operation, 80% Veliko ekonomičnih nastavitev

 19. GOLD regulacija krmiljenje ventilatorja regulacija temperature dogrevanje hlajenje nadzor Regulacijski sistem GOLD

 20. GOLD regulacija Krmiljenje ventilatorja Regulacija temperature Dogrevanje Hlajenje Nadzor konst. zračni pretok ERS kontrola brez grelnika vodni hladilnik stikalna ura povečan zračni pretok regulacija dov. zraka DX hladilnik daljinski stop, nizka-visoka vodni grelnik VAV regulacija regulacija odv.zraka električni grelnik

 21. GOLD regulacija izpihovanje rekuperatorja izbira pretočne enote kompenzacija zunanje temp. ponovni vklop, DX hladilnik 1 stopnja avtomatski preklop leto/zima nizka/visoka hitrost ročna nastavitev rekuperacija hladilne energije zaščita pregretja el. grelnika časovna nastavitev, visoka hitrost nevtralno področje ročna nastavitev rekuperator itd izbira smeri pretoka poletno nočno hlajenje protizmrzovanje vodni grelnik povečano hlajenje Krmiljenje ventilatorja Regulacija temperature Dogrevanje Hlajenje Nadzor

 22. GOLD regulacija Air purging of the heat exchanger • Alarmi s pojasnili - • na primer za: • filtre • rekuperator • temperature • potreben servis • ventilatorje Nastavitve Trenutne temperature in hitrosti zraka Choice of flow unit Outdoor tempera-ture compensation Restart time, DX cooling in 1 stage Automatic change-over - summer/ winter time Low speed/high speed individual flows for SF/EF Cooling energy recovery Recooling for electric air heater Timer function, high speed Neutral zone Manual operation, fans, heat exch., etc. Choice of direction of air flow Summer night cooling Anti-frosting moni-tor for water coil Boosted cooling Fan control Temperature control Reheating Cooling Control

 23. GOLD regulacija Air purging of the heat exchanger Settings Current temperatures and air flow rates • Alarms with explanation in plain text for instance for: • Filters • Heat exchanger • Temperatures • Service required • Fans Choice of flow unit Outdoor tempera-ture compensation Restart time, DX cooling in 1 stage Automatic change-over - summer/ winter time • Predožičeni vhodi/izhodi • zunanji vhod, ustavitev • zunanji vhod, nizka hitrost • zunanji vhod, visoka hitrost • prenastavitev temperature ali zračnega pretoka • indikacija pretoka dovod in odvod zraka • daljinsko resetiranje alarma • indikacija obratovanja • indikacija obratovanja, visoka hitrost • alarmi A in B Low speed/high speed individual flows for SF/EF Cooling energy recovery Recooling for electric air heater Timer function, high speed Neutral zone Manual operation, fans, heat exch., etc. Choice of direction of air flow Summer night cooling Anti-frosting moni-tor for water coil Boosted cooling Fan control Temperature control Reheating Cooling Control GOLDen EYE LON