HORNINY A NEROSTY - PowerPoint PPT Presentation

horniny a nerosty n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HORNINY A NEROSTY PowerPoint Presentation
Download Presentation
HORNINY A NEROSTY

play fullscreen
1 / 4
HORNINY A NEROSTY
542 Views
Download Presentation
watson
Download Presentation

HORNINY A NEROSTY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HORNINY A NEROSTY Přírodověda 5. ročník Gabriela Mikulková 2013

  2. Návod ke hře Hra je určena pro různý počet skupin (nebo jednotlivců) hráčů (1-6). Hráči si vyberou barevného smajlíka, za kterého budou hrát. Poté si vyberou číslo rámečku, kliknou na něho a odpoví na otázku. Správnost své odpovědi si ověří kliknutím na vybranou otázku. Pokud odpoví správně, kliknou na svého barevného smajlíka a získávají bod. Pokud neodpoví správně, bod nemají. Ve hře pokračuje další skupina či jednotlivec. Hra končí v okamžiku, kdy jsou odpovězeny všechny otázky. Vítězí hráč či skupina s nejvíce body.

  3. 2. MAGNETIT 4. ŽLUTÝ KOVOVÝ NEROST ZLATO ČERNÉ UHLÍ 1. ŽULA ZÁSTUPCE ŽELEZNÉ RUDY HORNINA SLOŽENA Z KŘEMENE, ŽIVCE A SLÍDY 3. ČERNÁ HORNINA, KTERÁ VZNIKLA Z ROSTLIN STŘÍBRO PÍSEK ENERGETICKÁ KAPALNÁ SUROVINA VÁPENEC KOV TĚŽENÝ V KUTNÉ HOŘE 8. VYRÁBÍ SE Z NĚHO CEMENT ROPA 5. 7. 6. SYPKÝ STAVEBNÍ KÁMEN HORNINA VYTVÁŘEJÍCÍ KRASOVÁ ÚZEMÍ VÁPENEC 9. 10. PRŮHLEDNÝ NEROST, JE SOUČÁSTÍ ŽULY 11. KŘEMEN PÍSKOVEC HORNINA Z PRACHOVSKÝCH SKAL NEROST, PŘI KŘESÁNÍ VZNIKAJÍ JISKRY 12. SLÍDA 14. NEROST, SLOUŽÍ ROSTLINÁM K VÝŽIVĚ (OBSAŽEN V ŽULE) ŽIVEC 13. HORNINA, ZE KTERÉ JE POSTAVEN KARLŮV MOST PÍSKOVEC PÍSKOVEC 15. MĚKKÁ HORNINA SLOŽENA PŘEVÁŽNĚ Z KŘEMENE A ŽIVCE ŽULA 16. HORNINA POUŽÍVANÁ JAKO DLAŽEBNÍ KÁMEN 17. ENERGETICKÁ SUROVINA TĚŽENÁ V OKOLÍ OSTRAVY KOV ČERNÉ UHLÍ CO OBSAHUJÍ RUDY? 18. ROPA 19. ENERG. SUROVINA TĚŽENÁ V OKOLÍ HODONÍNA Č. A H. UHLÍ 20. HORNINA SPALOVANÁ V TEPELNÝCH ELEKTRÁRNÁCH VODNÍ, SOLÁRNÍ VĚTRNÉ DRUHY ELEKTRÁREN VYUŽÍVAJÍCÍ OBNOVITELNÉ ZDROJE VODA, VÍTR, SLUNCE 24. NEROSTNÉ SUROVINY (STAVEBNÍ KAMENY, RUDY, PALIVA) OBNOVITELNÝ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE JADERNÁ 23. ELEKTRÁRNA, KTERÁ VYUŽÍVÁ URAN NEOBNOVITELNÉ PŘÍRODNÍ ZDROJE 22. 21.

  4. ODKAZY http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gold-crystals.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coal.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Quartz_Br%C3%A9sil.jpg