sediment rn horniny n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
SEDIMENTÁRNÍ HORNINY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

SEDIMENTÁRNÍ HORNINY - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

SEDIMENTÁRNÍ HORNINY. VZNIK. eroze transport usazování diageneze = zpevňování. SEDIMENTAČNÍ PROSTŘEDÍ. vodní prostředí: mořské: hlubokomořské lagunární atp. sladkovodní prostředí: říční jezerní souš: eolické glacigenní svahové. KLASIFIKACE SEDIMENTŮ. klastické = úlomkovité

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SEDIMENTÁRNÍ HORNINY' - raanan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vznik
VZNIK
 • eroze
 • transport
 • usazování
 • diageneze = zpevňování
sedimenta n prost ed
SEDIMENTAČNÍ PROSTŘEDÍ
 • vodní prostředí:mořské:hlubokomořskélagunární atp.sladkovodní prostředí:říčníjezerní
 • souš:eolickéglacigennísvahové
klasifikace sediment
KLASIFIKACE SEDIMENTŮ
 • klastické= úlomkovité
 • chemo-biogenní:chemickébiochemické
klastick sedimenty
KLASTICKÉ SEDIMENTY
 • složení:valouny – plnivotmel – pojivo
 • valouny – krystaly, které nesou známky transportutmel – výplňová hmota, nejčastěji křemičitá či vápnitá
klasifikace sediment dle norem
KLASIFIKACE SEDIMENTŮ DLE NOREM
 • ČSN EN ISO 14688:KLASIFIKACE ZEMIN:JEMNOZRNNÉ F 1-8

PÍSČITÉ S 1-5

ŠTĚRKOVITÉ G 1-5

HLÍNA M

KLASIFIKACE ZEMIN

DLE ZRNITOSTI:

balvany >200mm

kameny 200 – 60mm

štěrky60– 2mm

písky 2- 0,006mm

prach 0,006 – 0,002mm

jíl <0,002mm

dle konzistence:

tvrdá, pevná, tuhá, měkká, kašovitá

dle vlhkosti:

vyschlá, zavlhlá, vlhká, mokrá

makrostrukturn znaky
MAKROSTRUKTURNÍ ZNAKY

1. KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ:

dle zrnitosti:

psefity – zrna > 2mm

psamity – 2 – 0,6mm

aleurity – 0,6 – 0,004mm

pelity – zrna < 0,004mm

dle zaoblení valounů:

angulární

subangulární

semiangulární

oválné

dokonale oválné

dle pojiva:

kontaktní

povlakový

pórový

bazální

korozní

regenerační

dle zpevnění:

zpevněné

nezpevněné:

soudržné

nesoudržné

makrostrukturn znaky1
MAKROSTRUKTURNÍ ZNAKY

2. CHEMO-BIOGENNÍCH SEDIMENTŮ:

BIOGENNÍ SED.:

organogenní= hornina je tvořená pouze ze schránek živočichů

organodetritické= hornina je tvořena z úlomků schránek

CHEMOGENNÍ SED.:

krystalinní

vrstevnaté

pórovité

miner ly sediment
MINERÁLY SEDIMENTŮ
 • autigenní minerály= minerály, které vznikají souběžně s horninoujílové m., křemen – opál, chalcedon, limonit, hematit, sádrovec, anhydrit, kalcit, dolomit atd.
 • alotigenní minerály:= minerály, které byly transportovány= tzv. těžké minerálykřemen, živce, turmalín, granáty, staurolit, magnetit, ilmenit atd.
klastick sediment rn horniny
KLASTICKÉ SEDIMENTÁRNÍ HORNINY

1. ZPEVNĚNÉ:

SLEPENEC

BREKCIE

PÍSKOVECARKÓZY, DROBY

OPUKA

JÍLOVCE

SLÍNOVCE

JÍLOVÉ BŘIDLICE

klastick sediment rn horniny1
KLASTICKÉ SEDIMENTÁRNÍ HORNINY

2. NEZPEVNĚNÉ:

SUTĚ

ŠTĚRKY

PÍSKY

SPRAŠE

HLÍNY

JÍLY

SLÍNY

chemo biogenn horniny
CHEMO-BIOGENNÍ HORNINY

1. CHEMOGENNÍ

2. BIOGENNÍ

VÁPENCE

DOLOMITY

TRAVERTIN

PSACÍ KŘÍDA

LUMACHELA

NUMULITOVÉ VÁPENCE

veškeré vápence tvořenéze schránek organismů