dane informacyjne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DANE INFORMACYJNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
DANE INFORMACYJNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 112

DANE INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

DANE INFORMACYJNE . Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K.F.Libelta w Krotoszynie ID grupy: 97/5_P_G2 Kompetencja: przedsiebiorczość Temat projektowy: AS_TP53 Projektowanie firmy Semestr/rok szkolny: drugi/2010/2011. SPIS TREŚCI. Wprowadzenie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DANE INFORMACYJNE' - watson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dane informacyjne
DANE INFORMACYJNE
 • Nazwa szkoły:
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K.F.Libelta w Krotoszynie
 • ID grupy:
 • 97/5_P_G2
 • Kompetencja:
 • przedsiebiorczość
 • Temat projektowy:
 • AS_TP53 Projektowanie firmy
 • Semestr/rok szkolny:
 • drugi/2010/2011
spis tre ci
SPIS TREŚCI

Wprowadzenie.

Podstawowe pojęcia.

Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstwa.

Formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Prawa i obowiązki podatnika.

Uproszczony biznes plan naszej firmy.

Wzory dokumentów.

Zakładanie działalności gospodarczej „krok po kroku”.

Przykłady dobrych praktyk.

Podsumowanie – wnioski.

Bibliografia.

cele projektu
CELE PROJEKTU
 • Opracowanie prezentacji multimedialnej na temat zakładania własnej działalności gospodarczej.
 • Udostępnienie przygotowanej prezentacji nauczycielom i uczniom naszej szkoły.
 • Analiza obowiązujących przepisów prawa.
 • Wzrost zainteresowania podejmowaniem własnej działalności planując swoją drogę zawodową.
 • Zwiekszenie kompetencji posługiwania się programem Power Point oraz Excel.
 • Poznanie nowych metod uczenia się z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
 • Poznanie procedury zakładania własnej firmy.
 • Doskonalenie sporządzania bibliografii.
 • Poznanie terminologii dotyczącej działalności gospodarczej.
 • Doskonalenie współpracy w grupie.
podzia pracy
PODZIAŁ PRACY
 • Cała grupa została podzielona na małe 2 lub 3 osobowe zespoły
 • Każdy zespół pracował nad tym samym zadaniem tj.

1. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Struktura bizesplanu.

3. Próg rentowności.

4. Procedura zakładania własnej działalności gospodarczej.

5. Przygotowanie biznesplanu.

 • Podczas spotkań każda grupa przedstawiała swoją propozycję i na zasadzie szukania najlepszego rozwiązania były wybierane najlepsze pomysły z poszczególnych grup.
 • Ostatnie spotkanie było poświęcone podsumowaniu pracy, wypracowaniu wniosków.
 • Wybrany zespół dopracowywał naszą wspólną prezentację.
 • Został ponadto wybrany zespół ds. technicznych zajmujący się np. przygotowaniem sali, zapewnienie materiałów biurowych oraz zespół ds. kontaktów z otoczeniem zajmujący się np.uzgadnianiem terminów spotkań, planowanie ich przebiegu.
wyst puj ce poj cia
WYSTĘPUJĄCE POJĘCIA

Działalność gospodarcza

Przedsiębiorca

Mikroprzedsiębiorca

Mały przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca

Spółka cywilna

Spółka jawna

Spółka partnerska

Spółka komandytowa

Spółka komandytowo – akcyjna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka akcyjna

Ryczałt

Karta podatkowa

Prawa podatnika

Obowiązki podatnika

Podatki

Próg rentowności

Analiza SWOT

podstawa prawna prowadzenia dzia alno ci gospodarczej
PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rozdział 1

Art. 2.

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalni ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana

w sposób zorganizowany i ciągły

slide10

PRZEDSIĘBIORCA

Jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną- wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej

w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

www.urnicz.pl

slide11

MIKROPRZEDSIĘBIORCA

www.biznes.interia.pl

Jest to przedsiębiorca,

który w co najmniej

jednym z dwóch

ostatnich lat

obrotowych:

1. zatrudniał średnio rocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2. osiągnął roczny obrót netto za sprzedaży towarów, wyrobów

i usług oraz operacji finansowych nie przekraczających równowartości

w złotych 2 ml €, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 ml €.

slide12

MAŁY PRZEDSIĘBIORCA

Jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych:

1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10mln €, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10mln€

www.swkatowice.mojeforum.net

slide13

ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA

Jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 50mln€, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43mln€.

www.interaktywnie.com

slide14

BIZNES PLAN

Jest to narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne firmy, a także jest elementem komunikacji zewnętrznej firmy – m.in. sporządzany jest dla banków, inwestorów w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji.

www.dobiura.eu

slide15

ELEMENTY BIZNES PLANU

 • Krótki opis celów i charakteru przyszłej działalności.
 • Charakterystyka firmy i kompetencji założyciela.
 • Opis lokalu, w którym prowadzona będzie działalność, forma własności, etc.
 • Środki transportu wykorzystywane do prowadzenia działalności (o ile będą konieczne) – własne i obce, ich wielkość, częstotliwość korzystania, etc.
 • Zezwolenia, patenty, licencje, koncesje i inne dokumenty niezbędne do uruchomienia działalności (związane np. z uciążliwością, zagospodarowaniem odpadów, szkodliwych emisji, etc.).
 • Szczegółowy opis towarów lub usług planowanych do wprowadzenia na rynek.
 • Analiza rynku odbiorców, czyli otoczenia na którym firma zamierza działać.
 •  Opis miejsc i źródeł zaopatrzenia – dostawcy.
 • Opis działań marketingowych.
 • Opis finansowania, w tym: kalkulacja dochodów i kosztów.
 • Analiza SWOT, czyli mocne i słabe strony przedsięwzięcia oraz szanse i zagrożenia, jakie ono stwarza.
 • Podsumowanie.
sp ka cywilna
SPÓŁKA CYWILNA
 • Jest to umowny stosunek cywilnoprawny, w którym wspólnicy
 • (musi być co najmniej dwóch) dążą do wspólnego celu gospodarczego przez wniesienie własnych wkładów.
slide20

SPÓŁKA JAWNA

Jest odpowiednikiem spółki cywilnej, to taka spółka która prowadzi we wspólnym imieniu przedsiębiorstwo zarobkowe w większym rozmiarze.

slide21

SPÓŁKA PARTNERSKA

Jest to spółka osobowa utworzona przez wspólników (partnerów)

w celu wykonania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą (nazwą).

slide22

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Jest to rodzaj spółki jawnej różniącej się jedynie tym, że jeden za wspólników odpowiada wobec wierzycieli całym swoim majątkiem

i przynajmniej jeden musi mieć ograniczoną odpowiedzialność, czyli daje specjalne możliwości rozliczeń między wspólnikami.

sp ka komandytowo akcyjna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA

Spółka komandytowo-akcyjna to odpowiednia forma dla przedsiębiorców, którzy zamierzają dokapitalizować swoją firmę,

a obawiają się wrogiego przejęcia.

slide25

SPÓŁKA AKCYJNA

Jest to forma działalności gospodarczej która posiada akcjonariuszów, czyli osoby, które wykupują udziały firmy.

slide26

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ta spółka może być utworzona przez jedną lub więcej osób, w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Jest to taki rodzaj działalności, w którym prowadzący działalność ponoszą tylko częściową odpowiedzialność za zobowiązania spółki do wartości ich udziałów.

slide27

FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ

slide28

PRZY JEJ WYBORZE NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ:

 • koszty rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • czas, który jest potrzebny do uruchomienia przedsiębiorstwa,
 • ryzyko działalności,
 • sposób zaangażowania osoby tworzącej firmę w zakresie jej funkcjonowania,
 • skalę planowanego przedsięwzięcia.
slide30

Uwaga!

Decydując się na wybór formy rozliczenia,

musimy wziąć pod uwagę:

• rodzaj działalności, którą zamierzamy uruchomić,

• jej rozmiar,

• wysokość spodziewanych przychodów i kosztów.

slide31

Na wybór formy opodatkowania mamy czas:

 • do 20 stycznia roku podatkowego lub
 • do dnia poprzedzającego dzień

rozpoczęcia działalności,

nie później jednak niż do dnia

uzyskania pierwszego

przychodu– jeżeli rozpoczynamy

prowadzenie działalności

gospodarczej w trakcie

roku podatkowego.

www.allegro.pl

www.strefabiznesu.echodnia.eu

slide33

ZRYCZAŁTOWANE FORMY OPODATKOWANIA

Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczenia podatku

dochodowego.

 • Do 20 stycznia roku podatkowego lub przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, musimy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w tej formie.
 • Jeżeli w kolejnych latach chcemy nadal rozliczać się w ten sposób, nie musimy już składać oświadczenia.
slide34

WYSOKOŚĆ STAWEK RYCZAŁTU UZALEŻNIONA JEST OD RODZAJU DZIAŁALNOŚCI. PRZYKŁADOWO:

 • 20% od przychodów osiąganych z działalności w zakresie określonych wolnych zawodów
 • 17% od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych, m.in. wynajmu samochodów osobowych
 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów

z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%

 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej i budowlanej
 • 3% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu
slide35

Ryczałt obliczamy samodzielnie i wpłacamy co miesiąc (a w określonych warunkach co kwartał) do urzędu skarbowego. W trakcie roku nie wypełniamy żadnych deklaracji.

Natomiast po zakończeniu roku podatkowego składamy zeznanie

o wysokości uzyskanego przychodu

i należnego ryczałtu w terminie do końca stycznia roku następnego

(PIT-28).

www.naukowy.pl

slide37

Karta podatkowa przeznaczona jest dla podatników prowadzących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej usługowej, wytwórczo-usługowej

i handlowej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Możemy nią opodatkować m.in.:

-usługi zegarmistrzowskie,

-usługi tapicerskie czy usługi krawieckie,

-działalność gastronomiczną (bez możliwości sprzedaży

napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%),

-usługi transportowe (prowadzenie taksówki),

-wolne zawody.

www.akcesoria-kuchenne.pl

slide38

ABY ROZLICZAĆ SIĘ W FORMIE KARTY PODATKOWEJ, MUSIMY SPEŁNIĆ PRZEDE WSZYSTKIM NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 • prowadząc działalność nie możemy korzystać

z usług innych firm (z wyjątkiem usług specjalistycznych),

a także zatrudniać osób na umowę zlecenia i umowę

o dzieło do wykonywania prac związanych z naszą działalnością

 • współmałżonek nie może prowadzić działalności

gospodarczej w tym samym zakresie co my

slide39

WYSOKOŚĆ PODATKU ZALEŻY OD:

 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
 • liczby zatrudnionych pracowników,
 • liczby mieszkańców miejscowości, na terenie

której prowadzimy działalność.

www.kolobrzezanie.pl

slide40

Uwaga!

Jeżeli wybraliśmy kartę podatkową, to nie mamy prawa do żadnych ulg i odliczeń, z wyjątkiem odliczenia od podatku zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

slide42

Podstawowe prawa i obowiązki wynikają z przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, która normuje ogólne zagadnienia prawa podatkowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa

(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

slide43

PRAWA m.in.:

 • prawo do korekty deklaracji (zeznania)
 • prawo do żądania zaświadczenia
 • prawo do ochrony twoich danych
 • prawo do pisemnej interpretacji
 • prawa w toku procedur podatkowych
 • prawo do zaskarżenia decyzji

i inne

www.money.pl

slide44

OBOWIĄZKI:

 • zarejestruj się w Urzędzie Skarbowym
 • przestrzegaj terminów płatności
 • przechowuj dokumentację
 • obowiązek zawiadamiania organu o zmianie adresu
 • obowiązek wstawiania się na wezwania urzędu
 • obowiązki w trakcie kontroli podatkowej

(należy dostarczać kontrolującemu żądane dokumenty związane z przedmiotem kontroli)

www.biznes.interia.pl

slide46

1.Ze stron internetowych Ministerstwa Finansów- www.mf.gov.pl.:

• w dziale Podatki,

• w dziale Administracja Podatkowa,

• izb skarbowych,

• urzędów skarbowych.

2. Z broszur informacyjnych:

• zamieszczanych na stronie internetowej

Ministerstwa Finansów w zakładce

Podatki/Broszury informacyjne,

• udostępnianych w urzędach skarbowych.

3.Pytając w urzędach skarbowych.

4.Dzwoniąc do Krajowej Informacji Podatkowej.

www.statsoft.pl

slide48

KIEDY WYSTĄPIĆ O INDYWIDUALNĄ INTERPRETACJĘPRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO?

 • Gdy, po skorzystaniu ze wszystkich dostępnych źródeł informacji, wciąż masz wątpliwości co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w Twojej indywidualnej sprawie.

www.alejka.pl

slide49

CO POWINIEN ZAWIERAĆ KAŻDY WNIOSEK, ABYINTERPRETACJA ZOSTAŁA WYDANA?

 • wyczerpujący opis stanu faktycznego objętego wnioskiem o wydanie interpretacji.
 • Pytanie wnioskodawcy.
 • Opis stanowiska wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego.
 • Podpis wnioskodawcy lub osoby uprawnionej

do występowania w imieniu zainteresowanego.

 • Stosowne pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek w imieniu wnioskodawcy.
slide50

JAKI JEST TERMIN NA WYDANIE INTERPRETACJI?

Interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez właściwy miejscowo organ.

www.kalendarze.giftserwis.com.pl

slide51

CZY PO OTRZYMANIU INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ, JEST OBOWIĄZEK ZASTOSOWANIA SIĘ DO NIEJ?

Nie! Podatnik w drodze wydanej interpretacji indywidualnej otrzymuje jedynie informację o stanowisku organu podatkowego w danej sprawie i ma możliwość suwerennego podjęcia określonych działań na gruncie prawa podatkowego.

www.ksiegarnia.beck.pl

informacje og lne
Informacje ogólne
 • Pełna nazwa przedsiębiorstwa:
 • Usługi sprzątania wnętrz

„Pomocna dłoń”

Karolina Szczotka

Lokalizacja:

ul. Czysta 5,

63-700 Krotoszyn

Potrzeby finansowe:

Ok. 20 000zł.

www.jelczlaskowice.olx.pl

nasze motywy za o enia firmy
NASZE MOTYWY ZAŁOŻENIA FIRMY
 • praca na własny rachunek
 • możliwość uzyskania wyższych dochodów
 • satysfakcja
 • samorealizacja
 • doskonalenie swoich umiejętności
 • doskonalenie współpracy z otoczeniem

www.warszawa.olx.pl

slide55

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Data założenia firmy:

21 marca 2011r.

Forma organizacyjno prawna:

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Rodzaj działalności:

Usługa

Zakres działalności:

Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, pranie czyszczenie wyrobów włókienniczych

PKD 81.21. Z

PKD 61.01. Z

slide56

Forma rozliczeń z urzędem skarbowym:

ryczałt

Źródła finansowania:

środki na rozpoczęcie działalności przez osobę bezrobotną z PUP Krotoszyn oraz własne środki

Przedmiot działalności:

sprzątanie mieszkań oraz biur

GWARANCJA ZADOWOLENIA KLIENTA

slide57

DANE DOTYCZĄCE USŁUGI

ekologiczne środki chemiczne dla środowiska i bezpieczne dla człowieka

sprzęt najwyższej jakości

pełne dostosowanie się do potrzeb klienta

ceny uzależnione od rodzaju usługi

W dalszym rozwoju firmy planowane jest poszerzenie działalności na wysokościach, sprzedaż środków chemicznych

slide59

Podział potencjalnych klientów według następującej segmentacji:

   • segmentacja geograficzna:
    • Krotoszyn
    • okolice w promieniu 50 km
   • segmentacja ekonomiczna klientów ze względu na dochód na osobę:
    • mniej niż 2000 zł- przeciętna jakość
    • od 2000 do 5000 zł- wysoka jakość
    • więcej niż 5000 zł- najwyższa jakość
   • segmentacja ze względu na wiek:
    • mniej niż 35 lat
    • od 35 do 60 lat
    • więcej niż 60 lat

www.wielkopolskie.krn.pl

slide60
Główni dostawcy:

Doktor Leks Dystrybucja Sp. z o.o. Hurtownia art. chemicznych i kosmetyków ul. Bolesława Limanowskiego 105, 63-400 Ostrów Wielkopolski

AT Hurtownia Plac 23 Stycznia 26, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Zasięg rynku:

Krotoszyn i okolice w promieniu 50 km

www.franchising.pl

slide61

Główni konkurenci na rynku:

  • Krotoszyn:
   • An- ette Strefa Czystości, ul. Nabzdyka 2
   • BLASK Zakład Usługowy, ul. Parkowa 22
   • Rosa Seweryn, Plac Targowy 5-6
  • Koźmin:
   • PPH Compan, ul. Podgórna 2
  • Ostrów Wielkopolski:
   • „Anima” Firma Sprzątająca, ul. Sienkiewicza 15/13
   • „Czystex” Firma Usługowa, ul. Głowackiego 126
   • Idmar Sprzątanie Wnętrz- Usługi, ul. Mylna 12
  • Jarocin:
   • Kar- System, ul. Węglowa 28
   • Ori Sprzątanie, ul. Śródmiejska 34
  • Gostyń:
   • Blask, ul. Władysława Łokietka 21
   • Domus PU, ul. Poznańska 108
  • Rawicz:
   • Robo, ul. Konopnickiej 13

www.dlarodzinki.pl

slide62

Działania obrony przed konkurencją:

   • wysoka jakość usług
   • zróżnicowanie cen dla klientów np. rabaty dla stałych klientów
   • przekonanie klienta, że usługa pokrywa wszystkie jego wymagania
   • priorytetem jest ekologia i ochrona bezpieczeństwa klienta

www.jelczlaskowice.olx.pl

slide63

Formy promocji i reklamy:

   • promocja w prasach lokalnych w Krotoszynie i w promieniu 50 km np.:
    • „Rzecz Krotoszyńska”
    • „Życie Gostynia”
    • „Życie Rawicza”
    • „Gazeta Lokalna Jarocin”
    • „Gazeta Koźmińska”
    • „Gazeta Ostrowska”
   • ulotki reklamowe:
    • sklepy
    • punkty usługowe (np. zakład fryzjerski, przedszkole)
    • instytucje
   • broszura informacyjna pozostawiona po zakończonej usłudze
   • informacje na stronie internetowej

www.rzeczkrotoszynska.pl

szanse
SZANSE
 • dobra opinia klientów
 • zmiana stylu życia ludzi
 • spadek bezrobocia, to wzrost prawdopodobieństwa
 • korzystania gospodarstw domowych z usług sprzątania
 • dążenie kobiet do posiadania wolnego czasu
 • wysoka jakość usług!

www.rozwojowa-literatura.pl

zagro enia
ZAGROŻENIA
 • znane firmy sprzątające (konkurencja)
 • nie nadążanie za gustami klientów
 • niska świadomość na temat ekologii
 • wzrost cen artykułów chemicznych
 • trudności ze znalezieniem w przyszłości wykwalifikowanej kadry

www.ps.wilamowice.pl

mocne strony
MOCNE STRONY
 • z usług może skorzystać każdy klient (nawet o niskim statusie finansowym)
 • dojazd do klienta
 • szeroka oferta usług
 • wykorzystanie ekologicznych środków
 • profesjonalny sprzęt
 • dostosowywanie usług do potrzeb klienta
 • systematyczne dążenie do ograniczenia kosztów
 • dobra lokalizacja
 • silna motywacja
 • rabaty dla stałych klientów
 • przemyślana strategia działania

www.motywacje.eu

s abe strony
SŁABE STRONY
 • brak pracowników, czyli prawdopodobieństwo odwołania
 • usług z powodu choroby pracowników
 • ograniczone środki na reklamę
 • słabe image firmy
 • brak doświadczenia

www.to.czy.to

slide72
Próg rentowności to minimalne rozmiary produkcji (świadczenia usług) przy których przychody ze sprzedaży pokrywają całkowicie poniesione koszty. Przedsiębiorstwo nie osiąga wtedy ani zysków ani też nie ponosi straty.

Jego wynik finansowy jest równy zeru.

slide74

Roczne koszty zmienne dojazdu do klientów

Źródło: Obliczenia własne

slide75

Obliczenia do kolumny 6

Ilość usług na rok 7920

Łączny roczny koszt paliwa: 12 x 600 = 7200,-

Koszt paliwa na 1 usługę: 7200 : 7920 = 0,91 zl

dzienne zestawienie sprzeda y nieudokumentowanej dla podatnik w zrycza towanego podatku dochodowego
DZIENNE ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY NIEUDOKUMENTOWANEJ DLA PODATNIKÓW ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO
sanepid i pa stwowa inspekcja pracy
SANEPID I Państwowa Inspekcja Pracy

Państwową Inspekcję Pracy odwiedzamy wyłącznie wówczas, gdy zamierzamy zatrudnić pracowników. Mamy 30 dni od daty rozpoczęcia działalności na zawiadomienie PIP-u na piśmie o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

Jeśli nie zamierzamy nikogo zatrudniać, to wizytę w Sanepidzie również możemy sobie darować. Jeśli jednak jest inaczej, to w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia działalności należy udać się do wojewódzkiej lub powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu powiadomienia o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz przewidywanej liczbie pracowników.

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn

tel. 62 725 32 34 ‎

www.kmnot.pl

urz d miejski
URZĄD MIEJSKI

Na początku należy się udać do Urzędu Miejskiego, aby złożyć tam poprawnie uzupełniony druk EDG-1

Adres:

ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn

tel. 62 725 42 01

fax 62 725 34 36

NIP: 621-13-31-317

Regon: 000526541

krotoszyn.bip.net.pl

g wny urz d stratystyczny
GŁÓWNY URZĄD STRATYSTYCZNY
 • Po REGON udają się jedynie wspólnicy spółek jawnych.
 • Aby go uzyskać, należy złożyć druk RG-1 załączając zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej każdego ze wspólników oraz umowę spółki. REGON nadawany jest od razu po złożeniu wniosku.

www.gus.pl

urz d skarbowy
URZĄD SKARBOWY

Mimo, że dane z formularza EDG-1 trafiają również do Urzędu Skarbowego, to i tak należy go odwiedzić przede wszystkim, aby dokonać wyboru formy opodatkowania. Niektóre Urzędy Skarbowe wprowadzają w tym celu własne formularze.

W innych wystarczy własne oświadczenie

www.us.krotoszyn.pl

Urząd Skarbowy w Krotoszynie

ul. Polna 32, 63-700 Krotoszyn

NIP: 621-10-10-211

centrala: (62) 725-19-00

fax: (62) 725-19-01

email: us3013@wp.mofnet.gov.

zus zak ad ubezpiecze spo ecznych
ZUS- Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Przedsiębiorca w ZUS-ie posiada podwójną osobowość. Występuje on jednocześnie jako tak zwany płatnik, czyli osoba wpłacająca składki (za swoich pracowników i siebie samego) oraz jako Ubezpieczony (jakby na równi ze swoimi pracownikami).

Na początku wydaje się to trochę skomplikowane, ale

w praktyce wcale tak nie jest.

www.srem.naszemiasto.pl

ul. Kobierska 5 b, 63-700 Krotoszyn

Tel.: (0-62) 725-37-12

Fax.: 0-62) 725-20-19

piecz tka naszej firmy
PIECZĄTKA NASZEJ FIRMY

W skrócie, co umieszcza się na takiej pieczęci:- pełna nazwa firmy (wraz z imieniem

i nazwiskiem przedsiębiorcy)- adres siedziby- może być telefon i faks - REGON- NIP

www.trodat.pl

konto bankowe
KONTO BANKOWE

Nie istnieje żaden obowiązek używania konta firmowego przy każdej transakcji związanej z prowadzoną działalnością – można używać również prywatnego konta albo chociażby płacić gotówką. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania firmowego konta

w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 euro

www.mosina.blox.pl

Wybierając bank, który poprowadzi konto naszej firmy, należy zwrócić szczególną uwagę na takie szczegóły jak:

- wysokości opłat za prowadzenie rachunku, przelewy, wpłaty i wypłaty gotówkowe

- możliwość obsługi konta poprzez Internet i/lub telefon

- ilość oddziałów i bankomatów/wpłatomatów

nasz bank
NASZ BANK
 • Podstawowym rodzajem konta bankowego jest rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR), inaczej zwany kontem osobistym.
 • To na to konto będzie nam wpływało wynagrodzenie, gdy podamy pracodawcy numer konta.
 • Większość banków w Polsce chętnie zakłada konta obcokrajowcom, jednak zwykle będą one wymagać potwierdzenia zameldowania i karty pobytu.
 • ul. Rynek 22
 • 63-700 Krotoszyn
 • 62 722 59 00

doradztwo.archicom.pl

przyk ady dobrych praktyk
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

Kawiarnia „Camelia”

Marzena Poprawa

ul. Mały Rynek 1

63 – 700 Krotoszyn

Usługi gastronomiczne

Aldona Marszałek

ul. Przemysłowa 1a

63 – 700 Krotoszyn

Gospodarstwo agroturystyczne

Młodzikowo 10

www.plock.gazeta.pl

www.superstar.blog.onet.pl

www.nadwarta.com

slide108
Przygotowana prezentacja multimedialna dotyczącą procedury zakładania własnej działalności gospodarczej, zostanie zaprezentowana na II Szkolnych Targach Edukacyjnych organizowanych w naszej szkole w dniu 15 marca br.

Ponadto zostanie przekazana do centrum multimedialnego w szkolnej bibliotece do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów.

Prezentacja stanowi uzupełnienie środków dydaktycznych na zajęciach związanych z doradztwem zawodowym, podstaw przedsiębiorczości, przedmiotach ekonomicznych czy lekcjach z wychowawcą.

slide109
Doskonalenie umiejętności poszukiwania określonych przepisów prawnych, a co ważniejsze, doskonalenie umiejętności ich interpretacji poprzez m.in. formułowanie swoich problemów i konsultowanie ich z pracownikami Urzędu Skarbowego i Urzędu Miejskiego.

Zwiększenie zainteresowania prowadzeniem w przyszłości własnej działalności gospodarczej, co jest szczególnie cenne w sytuacji, gdy rodzice uczniów takiej działalności nie prowadzą.

Wzrost świadomości, że sukces w prowadzeniu własnej firmy = wiedza + doświadczenie + praca + wiara w powodzenie

Poznanie lub doskonalenie nowych metod uczenia: wykład online, e- lerning, konsultacje z mentorem czy osobami profesjonalnie zajmującymi się określoną dziedziną życia gospodarczego.

slide110
Poszerzenie kompetencji informatycznych w zakresie korzystania z programu Power Point i Exel.

Doskonalenie umiejętności sporządzania bibliografii łączącej się z ochroną praw autorskich.

Zaprezentowanie umiejętności, które nie zawsze można wykorzystać na tradycyjnych zajęciach lekcyjnych skutkujące np. zwiększeniem pewności siebie.

Zadowolenie, że wiemy i umiemy więcej.

bibliografia
BIBLIOGRAFIA

www.mala-firma.pl

www.mf.gov.pl

www.wikipedia.pl

www.bryk.pl

www.krotoszyn.pl

www.pkobp.pl

www.mf.gov.pl

Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach. Red. Roman Sobiecki. Warszawa: Difin. 2004. ISBN: 83-7251-371-6. Firma s. 88-139, Biznesplan

Kompendium przedsiębiorczości. Małgorzata Konieczny iin. Warszawa: Wydział Wydawnictwo Poligrafii Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 2008. ISBN: 978-83-926955-0-9

Komosa Andrzej: Szkolny słownik ekonomiczny. Warszawa: Ekonomik. 1994. ISBN: 83-900468-0-6