1 / 56

Bepalen van een reliëfvorm

Bepalen van een reliëfvorm. In deze oefening proberen we aan de hand van een foto de reliëfvorm te bepalen. Neem dus je foto bij de hand en klik op start. Start.

watson
Download Presentation

Bepalen van een reliëfvorm

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Bepalen van een reliëfvorm In deze oefening proberen we aan de hand van een foto de reliëfvorm te bepalen. Neem dus je foto bij de hand en klik op start. Start Opgelet : wegens de moeilijkheidsgraad bij het determineren van heuvelruggen aan de hand van een enkele foto werd deze uit de presentatie weggelaten.

 2. Bepalen van een reliëfvorm • Om een reliëfvorm te bepalen maken we gebruik van de 4 h’s : • horizon • hellingen • hoogteverschillen • hoogteligging • We beginnen met het bekijken van : • de horizon

 3. 1. HORIZON HorizonHellingenHoogteverschilHoogteligging horizontaal licht golvend De horizon is … golvend afgerond getand VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 4. 1. HORIZON Horizon : horizontaal of lichtgolvendHellingenHoogteverschilHoogteligging Een horizontale of lichtgolvende horizon wijst opeen vlakte of een plateau. • Voor verdere bepaling gaan we de overblijvende h’s na : • hellingen • hoogteverschillen • hoogteligging VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 5. 1. HORIZON Horizon : golvendHellingenHoogteverschilHoogteligging Een golvende horizon wijst op een heuvel. • Voor verdere bepaling gaan we de overblijvende h’s na : • hellingen • hoogteverschillen • hoogteligging VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 6. 1. HORIZON Horizon : afgerond of getandHellingenHoogteverschilHoogteligging Een afgeronde of getande horizon wijst opeen berg of een gebergte. • Voor verdere bepaling gaan we de overblijvende h’s na : • hellingen • hoogteverschillen • hoogteligging VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 7. 2. HELLINGEN Horizon : horizontaal of lichtgolvendHellingenHoogteverschilHoogteligging niet aanwezig zacht De hellingen zijn … matig steil VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 8. niet aanwezig zacht matig steil 2. HELLINGEN Horizon : golvendHellingenHoogteverschilHoogteligging De hellingen zijn … VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 9. niet aanwezig zacht matig steil 2. HELLINGEN Horizon : afgerond of getandHellingenHoogteverschilHoogteligging De hellingen zijn … VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 10. 2. HELLINGEN Horizon : horizontaal of lichtgolvendHellingen : geen of zachtHoogteverschilHoogteligging Geen of zachte hellingen in een landschap met een horizontale of lichtgolvende horizon wijzen op een vlakte. • We controleren de overblijvende h’s : • hoogteverschillen • hoogteligging VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 11. 2. HELLINGEN Horizon : horizontaal of lichtgolvendHellingen : matig tot steilHoogteverschilHoogteligging Matige tot steile hellingen (in de valleiflanken) in een landschap met een horizontale of lichtgolvende horizon wijzen op een plateau. We controleren de overblijvende h’s : hoogteverschillen hoogteligging VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 12. 2. HELLINGEN Horizon : golvendHellingenHoogteverschilHoogteligging Opgelet !Je maakt een fout. Het is onmogelijk dat er geen of slechts zachte hellingen voorkomen in een landschap met een golvende horizon. Eén van beide keuzes was dus verkeerd. Probeer opnieuw : - ik maakte een fout bij de horizon - ik maakte een fout bij de hellingen VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 13. 2. HELLINGEN Horizon : golvendHellingen : matig tot steilHoogteverschilHoogteligging Matige tot steile hellingen in een landschap met een golvende horizon wijzen op een heuvel. • We controleren de overblijvende h’s : • hoogteverschillen • hoogteligging VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 14. 2. HELLINGEN Horizon : afgerond of getandHellingenHoogteverschilHoogteligging Opgelet !Je maakt een fout. Het is onmogelijk dat er geen, zachte of zelfs matige hellingen voorkomen in een landschap met een afgeronde of getande horizon. Eén van beide keuzes was dus verkeerd. Probeer opnieuw : - ik maakte een fout bij de horizon - ik maakte een fout bij de hellingen VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 15. 2. HELLINGEN Horizon : afgerond of getandHellingen : steilHoogteverschilHoogteligging Steile hellingen in een landschap met een afgeronde of getande horizon wijzen op een berg of gebergte. • We controleren de overblijvende h’s : • hoogteverschillen • hoogteligging VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 16. 3. HOOGTEVERSCHILLEN Horizon : horizontaal of lichtgolvendHellingen : geen of zachtHoogteverschilHoogteligging klein (tot een paar meter) De hoogteverschillen zijn … matig (tientallen tot honderden meter) groot (honderden meter) VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 17. 3. HOOGTEVERSCHILLEN Horizon : horizontaal of lichtgolvendHellingen : matig tot steilHoogteverschilHoogteligging klein (tot een paar meter) De hoogteverschillen zijn … matig (tientallen tot honderden meter) groot (honderden meter) VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 18. 3. HOOGTEVERSCHILLEN Horizon : golvendHellingen : matig tot steilHoogteverschilHoogteligging klein (tot een paar meter) De hoogteverschillen zijn … matig (tientallen tot honderden meter) groot (honderden meter) VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 19. 3. HOOGTEVERSCHILLEN Horizon : afgerond of getandHellingen : steilHoogteverschilHoogteligging klein (tot een paar meter) De hoogteverschillen zijn … matig (tientallen tot honderden meter) groot (honderden meter) VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 20. 3. HOOGTEVERSCHILLEN Horizon : horizontaal of lichtgolvendHellingen : geen of zachtHoogteverschillen : kleinHoogteligging Geen of kleine hoogteverschillen bevestigen ons vermoeden. We hebben te maken met een vlakte. • Tot slot bekijken we de laatste h : • hoogteligging • Opgelet : De hoogteligging is op een foto niet af te lezen. • Wanneer deze niet in de bijgevoegde tekst vermeld staat dien je een hoogtekaart te raadplegen. VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 21. 3. HOOGTEVERSCHILLEN Horizon : horizontaal of lichtgolvendHellingen : geen of zachtHoogteverschilHoogteligging Opgelet !Je maakt een fout. In een landschap met geen of zachte hellingen kunnen geen matige of grote hoogteverschillen voorkomen. Eén van beide keuzes was dus verkeerd. Probeer opnieuw : - ik maakte een fout bij de hellingen - ik maakte een fout bij de hoogteverschillen VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 22. 3. HOOGTEVERSCHILLEN Horizon : horizontaal of lichtgolvendHellingen : matig tot steilHoogteverschilHoogteligging Opgelet !Je maakt een fout. In een landschap met matige tot steile hellingen kunnen geen kleine hoogteverschillen voorkomen. Eén van beide keuzes is dus verkeerd. Probeer opnieuw : - ik maakte een fout bij de hellingen - ik maakte een fout bij de hoogteverschillen VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 23. 3. HOOGTEVERSCHILLEN Horizon : horizontaal of lichtgolvendHellingen : matig tot steilHoogteverschillen : matigHoogteligging De matige hoogteverschillen bevestigen ons vermoeden. We hebben te maken met een plateau. • Tot slot bekijken we de laatste h : • hoogteligging • Opgelet : De hoogteligging is op een foto niet af te lezen. • Wanneer deze niet in de bijgevoegde tekst vermeld staat dien je een hoogtekaart te raadplegen. VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 24. 3. HOOGTEVERSCHILLEN Horizon : horizontaal of lichtgolvendHellingen : matig tot steilHoogteverschilHoogteligging Opgelet !Je maakt een fout. In een landschap met een horizontale of lichtgolvende horizon met matig tot steile hellingen kunnen geen grote hoogteverschillen voorkomen. Eén van je keuzes was dus verkeerd. Probeer opnieuw : - ik maakte een fout bij de horizon - ik maakte een fout bij de hellingen - ik maakte een fout bij de hoogteverschillen VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 25. 3. HOOGTEVERSCHILLEN Horizon : golvendHellingen : matig tot steilHoogteverschilHoogteligging Opgelet !Je maakt een fout. In een golvend landschap met matige tot steile hellingen kunnen geen kleine hoogteverschillen voorkomen. Eén van beide keuzes was dus verkeerd. Probeer opnieuw : - ik maakte een fout bij de hellingen - ik maakte een fout bij de hoogteverschillen VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 26. 3. HOOGTEVERSCHILLEN Horizon : golvendHellingen : matig tot steilHoogteverschillen : matigHoogteligging De matige hoogteverschillen bevestigen ons vermoeden. We hebben te maken met een heuvel. • Tot slot bekijken we de laatste h : • hoogteligging • Opgelet : De hoogteligging is op een foto niet af te lezen. • Wanneer deze niet in de bijgevoegde tekst vermeld staat dien je een hoogtekaart te raadplegen. VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 27. 3. HOOGTEVERSCHILLEN Horizon : golvendHellingen : matig tot steilHoogteverschilHoogteligging Opgelet !Je maakt een fout. In een golvend landschap met matige tot steile hellingen kunnen geen grote hoogteverschillen voorkomen. Eén van je keuzes was dus verkeerd. Probeer opnieuw : - ik maakte een fout bij de horizon - ik maakte een fout bij de hellingen - ik maakte een fout bij de hoogteverschillen VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 28. 3. HOOGTEVERSCHILLEN Horizon : afgerond of getandHellingen : steilHoogteverschilHoogteligging Opgelet !Je maakt een fout. In een landschap met afgeronde of getande horizon met steile hellingen kunnen geen kleine of zelfs matige hoogteverschillen voorkomen. Eén van je keuzes was dus verkeerd. Probeer opnieuw : - ik maakte een fout bij de horizon - ik maakte een fout bij de hellingen - ik maakte een fout bij de hoogteverschillen VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 29. 3. HOOGTEVERSCHILLEN Horizon : afgerond of getandHellingen : steilHoogteverschillen : grootHoogteligging De grote hoogteverschillen bevestigen ons vermoeden. We hebben te maken met een berg of gebergte. • Tot slot bekijken we de laatste h : • hoogteligging • Opgelet : De hoogteligging is op een foto niet af te lezen. • Wanneer deze niet in de bijgevoegde tekst vermeld staat dien je een hoogtekaart te raadplegen. VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 30. 4. HOOGTELIIGING Horizon : horizontaal of lichtgolvendHellingen : geen of zachtHoogteverschillen : kleinHoogteligging van 0 tot 200 meter De hoogteligging … tussen 200 en 2000 meter boven 2000 meter VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 31. 4. HOOGTELIIGING Horizon : horizontaal of lichtgolvendHellingen : matig tot steilHoogteverschillen : matigHoogteligging van 0 tot 200 meter De hoogteligging … tussen 200 en 2000 meter boven 2000 meter VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 32. 4. HOOGTELIIGING Horizon : golvendHellingen : matig tot steilHoogteverschillen : matigHoogteligging van 0 tot 200 meter De hoogteligging … tussen 200 en 2000 meter boven 2000 meter VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 33. 4. HOOGTELIIGING Horizon : afgerond of getandHellingen : steilHoogteverschillen : grootHoogteligging van 0 tot 200 meter De hoogteligging … tussen 200 en 2000 meter boven 2000 meter VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 34. 4. HOOGTELIIGING Horizon : horizontaal of lichtgolvendHellingen : geen of zachtHoogteverschillen : kleinHoogteligging : van 0 tot 200 meter Met een hoogteligging van 0 tot 200 meter bevinden we ons in het Laagland. Onze reliëfvorm is dus een LAAGVLAKTE VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 35. LAAGVLAKTE Horizon : horizontaal of lichtgolvendHellingen : geen of zachtHoogteverschillen : kleinHoogteligging : van 0 tot 200 meter VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 36. 4. HOOGTELIIGING Horizon : horizontaal of lichtgolvendHellingen : geen of zachtHoogteverschillen : kleinHoogteligging : tussen 200 en 2000 meter Met een hoogteligging tussen 200 en 2000 meter bevinden we ons in het Middelland. Onze reliëfvorm is dus een VLAKTE VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 37. VLAKTE Horizon : horizontaal of lichtgolvendHellingen : geen of zachtHoogteverschillen : kleinHoogteligging : tussen 200 en 2000 meter VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 38. 4. HOOGTELIIGING Horizon : horizontaal of lichtgolvendHellingen : geen of zachtHoogteverschillen : kleinHoogteligging : boven de 2000 meter Met een hoogteligging boven de 2000 meter bevinden we ons in het Hoogland. Onze reliëfvorm is dus een HOOGVLAKTE VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 39. HOOGVLAKTE Horizon : horizontaal of lichtgolvendHellingen : geen of zachtHoogteverschillen : kleinHoogteligging : boven de 2000 meter VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 40. 4. HOOGTELIIGING Horizon : horizontaal of lichtgolvendHellingen : matig tot steilHoogteverschillen : matigHoogteligging : van 0 tot 200 meter Met een hoogteligging van 0 tot 200 meter bevinden we ons in het Laagland. Onze reliëfvorm is dus een LAAGPLATEAU VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 41. LAAGPLATEAU Horizon : horizontaal of lichtgolvendHellingen : matig tot steilHoogteverschillen : matigHoogteligging : van 0 tot 200 meter VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 42. 4. HOOGTELIIGING Horizon : horizontaal of lichtgolvendHellingen : matig tot steilHoogteverschillen : matigHoogteligging : tussen 200 en 2000 meter Met een hoogteligging tussen 200 en 2000 meter bevinden we ons in het Middelland. Onze reliëfvorm is dus een PLATEAU VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 43. PLATEAU Horizon : horizontaal of lichtgolvendHellingen : matig tot steilHoogteverschillen : matigHoogteligging : tussen 200 en 2000 meter VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 44. 4. HOOGTELIIGING Horizon : horizontaal of lichtgolvendHellingen : matig tot steilHoogteverschillen : matigHoogteligging : boven de 2000 meter Met een hoogteligging boven de 2000 meter bevinden we ons in het Hoogland. Onze reliëfvorm is dus een HOOGPLATEAU VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 45. HOOGPLATEAU Horizon : horizontaal of lichtgolvendHellingen : matig tot steilHoogteverschillen : matigHoogteligging : boven de 2000 meter VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 46. 4. HOOGTELIIGING Horizon : golvendHellingen : matig tot steilHoogteverschillen : matigHoogteligging : van 0 tot 200 meter Met een hoogteligging van 0 tot 200 meter bevinden we ons in het Laagland. Onze reliëfvorm is dus een LAGE HEUVEL VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 47. LAGE HEUVEL Horizon : golvendHellingen : matig tot steilHoogteverschillen : matigHoogteligging : van 0 tot 200 meter Afzonderlijke top Langgerekte top (kam) VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 48. 4. HOOGTELIIGING Horizon : golvendHellingen : matig tot steilHoogteverschillen : matigHoogteligging : tussen 200 en 2000 meter Met een hoogteligging tussen 200 en 2000 meter bevinden we ons in het Middelland. Onze reliëfvorm is dus een HEUVEL VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 49. HEUVEL Horizon : golvendHellingen : matig tot steilHoogteverschillen : matigHoogteligging : van 0 tot 200 meter Afzonderlijke top Langgerekte top (kam) VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

 50. 4. HOOGTELIGGING Horizon : afgerond of getandHellingen : steilHoogteverschil : grootHoogteligging Opgelet !Je maakt een fout. Een landschap met een afgeronde of getande horizon, met steile hellingen en grote hoogteverschillen kan onmogelijk voorkomen op een hoogte van minder dan 200 meter Eén van je keuzes is dus verkeerd Probeer opnieuw : - ik maakte een fout bij de horizon - ik maakte een fout bij de hellingen - ik maakte een fout bij de hoogteverschillen VLAKTE PLATEAU HEUVEL BERG GEBERGTE

More Related