mondelinge presentatie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mondelinge presentatie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mondelinge presentatie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36
francesca-key

Mondelinge presentatie - PowerPoint PPT Presentation

135 Views
Download Presentation
Mondelinge presentatie
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mondelinge presentatie Richtlijnen voor opbouw en technische tips

 2. Overzicht: • Inleiding • Voorbereiding: Context bepalen Presentatievorm kiezen Inhoud verzamelen Structuren • Presentatiemateriaal • Laatste voorbereidingen • … en presenteer ! • Conclusies

 3. Regels zijn niet absoluut … J.Alan Robinson

 4. Originaliteit Structuur … en kunnen conflicteren. Maar: zijn essentieel als vertrekbasis !

 5. De bijhorende teksten. • Toledo: - “Mondelinge presentatie: technische tips en checklist” - 3 voorbeelden van evaluatiecriteria Zijn essentieel voor de voorbereiding van je presentatie • Bij deze presentatie: jullie evalueren de presentatie

 6. Overzicht: • Inleiding • Voorbereiding: Context bepalen Presentatievorm kiezen Inhoud verzamelen Structuren • Presentatiemateriaal • Laatste voorbereidingen • … en presenteer ! • Conclusies

 7. De context bepalen. • Aanleiding en achtergrond • Het doel – en het ‘harde’ doel • Het publiek • De spreker • De tijd - de plaats • Het medium

 8. weinig interactie maximale interactie De presentatievorm kiezen. Gesloten presentatie Half-open presentatie Open presentatie

 9. Informatie verzamelen: boeken, internet, andere presentaties, … Inhoud verzamelen. • Bestaande tekst? - verzamelen / structureren reeds klaar ? - hoe up-to-date / sta je erachter ? • Vermijd convergent denken … maar gebruik de context

 10. “bottom-up” aanpak: • groepeer informatie in rubrieken • “top-down” aanpak: • vertrek vanuit de doelstellingen Materiaal structureren. • Zoals voorschriftelijk rapporteren ! • orden rubrieken in hoofd-, bijzaken • selecteer en orden in temporele opbouw • bouw een verhaal dat logisch naar de doelstellingen toewerkt …

 11. Conclusies Introductie ... ... ... ... Centraal deel preliminaries ... ... resultaten ... ... Basisstructuur.

 12. Inleiding: • waarover ga je het hebben? • waarom is dat belangrijk ? • Het centrale deel: • vereiste voorkennis • de wetenschappelijke resultaten • Conclusie: • wat is de essentie van wat je bracht ? • wat is het belang daarvan ? • (wat hebben anderen daarrond gedaan) ? • uitdagingen voor de toekomst ? Basisstructuur (2).

 13. Werk inductief Belangrijke aandachtspunten.

 14. ℕ, + : ℝ, * : 0,2 * π∈ ℝ 4 + 7∈ ℕ (2+4) + 1 = 2+ (4+1) (-2*0,4) * 1,5 = -2* (0,4*1,5) ℤ, - : ℝ, / : -3 - 12∈ ℤ 8,2 / 0 ∈ ℝ (1-4) - 1 = 1 - (4-1) Monoϊde ! Inductief werken.

 15. Werk inductief Sluit aan bij je publiek (of bij jezelf) Voorzie “ingangspunten” Belangrijke aandachtspunten.

 16. Overzicht: • Inleiding • Voorbereiding: Context bepalen Presentatievorm kiezen Inhoud verzamelen Structuren • Presentatiemateriaal • Laatste voorbereidingen • … en presenteer ! • Conclusies

 17. Presentatiemateriaal. • Hier: powerpoint (ook toepasbaar op andere)

 18. Heel wat kritiek op PP…

 19. Oplossing: Bereid slides voor oppapier Kies daarna de beste implementatie in PP. Probleem: de “dot” lay-out. • DE ingebouwde modelleringstructuur in PP ! • Herleidt alle structuur tot opsomming • Maakt dat alle PP presentaties om mekaar lijken

 20. Oorzaak van Columbia ramp?

 21. Practische tips (1) Talk suicide

 22. Vermijd te hoge dichtheid.

 23. The addition of visual aids to a presentation provide the presenter with many advantages. Recent studies from the University of Minnesota indicate that the benefits are immense: • 43% increase in action being taken • 11% increase in the perceptions of the presenter • 10.1% increase in retention • 8.5% increase in comprehension • 7.5% increase in attention • 5.5% increase in agreement Volzinnen en tekstuele opsomming: Voorbeeld:

 24. Beter:

 25. Gebruik van PP animatie: • Ben je aan het luisteren of kijk je naar de animatie? • Animaties zijn onnoemelijk gevaarlijk. Animatie is puur ondersteunend !

 26. .. en het gebruik van kleur dan ? • We kunnenVEELverschillendekleurengebruiken om hetpubliekte ergeren: • Rood • Geel • Wit • Groen • en contrasteert het genoeg met de achtergrond? Zelf moet ik dagelijks 10 minuten naar deze slide kijken !

 27. Overzicht: • Inleiding • Voorbereiding: Context bepalen Presentatievorm kiezen Inhoud verzamelen Structuren • Presentatiemateriaal • Laatste voorbereidingen • … en presenteer ! • Conclusies

 28. Het script: • niet van buiten leren! • wel opeenvolging noteren of memoriseren • eventueel steekkaartjes (overhead?) als steun • Repeteren: • noodzakelijk (o.a.: timing, correctie fouten, ..) • belangrijke presentatie: voor publiek ! • Accomodatie: • check alle practisch aspecten De laatste voorbereiding.

 29. Overzicht: • Inleiding • Voorbereiding: Context bepalen Presentatievorm kiezen Inhoud verzamelen Structuren • Presentatiemateriaal • Laatste voorbereidingen • … en presenteer ! • Conclusies

 30. Seks Voedsel Ontspanning Drugs Tegen spanning? … en presenteer ! plankenkoorts ?

 31. Drug : zuurstof • Voedsel : water, softdrink • “seks” : praatje voor voordracht • Ontspanning : zie psycholoog Plankenkoorts.

 32. Essentieel: enthousiasme tonen ! • Lichaamstaal: geen standbeeld • Verstaanbaar stemvolume • Intonatie • Het doel – en het ‘harde’ doel Hoe presenteren ? • Kijk naar publiek – oogcontact • Ga niet voor je scherm staan • Aanwijsapparaat , afstandsmuis, micro ? • Kleding ? • Humor ?

 33. Belangrijker: 3 basisdimensies bij het spreken: Eén uur, goeie middag. Het KMI verwacht eerst nog droog weer met brede opklaringen. Na de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe en tegen de avond gaat het regenen. Maximum temperaturen tot 7 graden. • Een aangename spreekstem? • Volume • Toonhoogte • Ritme Hoe “spreken” ?

 34. Streekgebonden spraak: • Klanken • Woorden • Zegswijzen • Intonatie • Articulatie Spreken: verdere aspecten

 35. Conclusie • Richtlijnen voor opbouw van presentatie • Tips over hoe die te brengen: • structureren • presentatiemateriaal • voorbereiding • presenteren - spreken • Ter voorbereiding van jullie presentatie • … evaluatie ..

 36. Vragen ?