kort om virkninger av handlingsprogram og nytten for programmet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kort om virkninger av handlingsprogram og nytten for programmet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kort om virkninger av handlingsprogram og nytten for programmet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Kort om virkninger av handlingsprogram og nytten for programmet - PowerPoint PPT Presentation


  • 76 Views
  • Uploaded on

Kort om virkninger av handlingsprogram og nytten for programmet. Orientering 25.august 2009 Koordineringsmøte Hovedkontaktene. Hensikt. Vurdere ulike modellers egnethet Diskutere hvordan arealbruksdata koples til modellene Hvordan skal en sammenligne ulike byområder?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kort om virkninger av handlingsprogram og nytten for programmet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kort om virkninger av handlingsprogram og nytten for programmet

Kort om virkninger av handlingsprogram og nytten for programmet

Orientering 25.august 2009 Koordineringsmøte Hovedkontaktene

hensikt
Hensikt
  • Vurdere ulike modellers egnethet
  • Diskutere hvordan arealbruksdata koples til modellene
  • Hvordan skal en sammenligne ulike byområder?
  • Om indikatorene – har vi valgt gode indikatorer? Indikatorer= f(modellene vi har)???
slide3

Arbeidstaker

Lokalisering

(sone)

Innbygger

Lokalisering

(sone)

Arealbruksmodellering

Trafikksimulering

Luftkvalitetsmodell

Turgenerering

Valg av reisemål

Valg av reisemiddel

Feed

Back?!

Vegnett

Fordeling av turene i

transportnettverk

(volum; kjørelengde osv)

P-tilbud

Kollektiv-

tilbud

Utslipp per kjt.

Utslipps-mengder

Utskiftnings-frekvenser

slide4

Andel av motorisert km per person per dag med kollektivtransport og bil

UITP-modellen: Indikatorer som har effekt på valget mellom bil og kollektivtransport

Ramme-

betingelser for bil

Parkerings-plasser

Veglengde

Pr 1000 innb

Pris bruk av bil

Egenskaper

ved by-området

Rammebetingelser

for å reise kollektivt

Biltetthet

R2=0,895

Trikk/forstads-bane av samlet antall linjer

Flatedekning pr hektar

Vogner pr 1000 innb

Pris koll.

Hastighet

Kilde: Vibe 2003

slide5

Klimakur 2020 - transportmodellberegninger

Beregning 1:

Navn: BasisBeregningsår 2006

Beregning 2:

Navn: Referansebane(PM09)

Beregningsår: 2020

Beregning 3:

Navn: NTP 2010-2019

Befolkningsdata: SSB-prognoser fra mai 2008

Beregning 4a-d:

Navn: Klimapakke 1(kun endring av transporttilbud)Beregning 5a-d

Navn: Klimapakke 2 Beregningsår: 2020

Beregning 6a-d

Navn: Klimapakke 3Beregningsår: 2020

Beregning 7:

Navn: Areal/fortettingsstrategi Beregningsår: 2030

Nasjonal transportplan 2010 - 2019

slide6

Klimakur 2020 - transportmodellberegninger

Isolere ulike tiltak:

Øket bompengesatser (de største byene)

(vegprising i Oslo)

Betydelig forbedret kollektivtilbud

Kombinasjon bompengesatser/kollektivtilbud

Parkering

Nasjonal transportplan 2010 - 2019