kort information av och om spr kservice sverige ab n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kort information av och om Språkservice Sverige AB PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kort information av och om Språkservice Sverige AB

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Kort information av och om Språkservice Sverige AB - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Kort information av och om Språkservice Sverige AB. Pirkko T Kyllönen Tel 040-28 62 27 ptk@sprakservice.se. Tolketikens 3 huvudregler. 1. Neutralitet och opartiskhet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kort information av och om Språkservice Sverige AB' - alayna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Pirkko T Kyllönen

Tel 040-28 62 27

ptk@sprakservice.se

tolketikens 3 huvudregler
Tolketikens 3 huvudregler
 • 1. Neutralitet och opartiskhet
 • ”En tolk skall förhålla sig neutral till de parter han tolkar för och i de frågor samtalet gäller. En tolk är skyldig att i sin egenskap av tolk hålla inne med sina egna åsikter och värderingar rörande de personer eller frågor han möter.”
 • (Ur Tolkkunskap)
tolketikens 3 huvudregler1
Tolketikens 3 huvudregler

2. Skyldighet att iaktta gällande jävsregler

släktingar och vänner till ena parten

lojalitet till landsmän på bekostnad av yrkesetiken

ovänskap till en part

ekonomiskt beroende

starka känsloförbindelser

politiskt frändskap eller fiendeskap kan göra tolken jävig.

Om jäv föreligger är tolken alltid skyldig att tala om att han är jävig.

tolketikens 3 huvudregler2
Tolketikens 3 huvudregler

3. Tystnadsplikt

”En tolk får inte obehörigen berätta om det han erfarit under eller i samband med ett tolkuppdrag. Tystnadsplikten gäller även gentemot uppdragsgivare eller tolkförmedlare. Tystnadsplikt bortfaller endast om anmälningsskyldighet föreskrivits i lag, i vissa fall när man vittnar inför domstol, eller om den person till vars förmån tystnadsplikten gäller medger att tystnadsplikten bryts.”

(Ur Tolkkunskap)

att t nka p vid tolkning
Att tänka på vid tolkning
 • Tänk på tidsåtgången
 • Tänk på placeringen
 • Ge tolken tid att presentera sig
 • Tala entydigt och konkret
 • Låt tolken avsluta sina meningar
 • Undvik dialektalord och metaforer
 • Ställ kontrollfrågor
 • OBS! tolken ska bara vara expert i språkfrågan!
att t nka p vid telefontolkning
Att tänka på vid telefontolkning
 • Kontrollera ljudet och att språket/dialekten är rätt
 • Presentera de närvarande
 • Be tolken att presentera sig
 • Tala högt och tydligt
 • Tänk på att inte tala samtidigt
 • Tala om vad som händer i rummet
 • Avsluta med att stämma av tiden med tolken
om telefontolkning
Om telefontolkning
 • Region Skånes uttalade mål: 40 % av all tolkning ska ske genom telefon:
 • Bättre tillgång till kompetensen i hela landet
 • Inga kostnader för tolkens resor
 • Miljöaspekten
 • Sekretessaspekten