tugevus petus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TUGEVUSÕPETUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
TUGEVUSÕPETUS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

TUGEVUSÕPETUS - PowerPoint PPT Presentation


  • 243 Views
  • Uploaded on

MASINAELEMENTIDE ja PEENMEHAANIKA ÕPPETOOL. TUGEVUSÕPETUS. VÄÄNE-DEFORMATSIOON: Võlli läbimõõt. 1. Algandmed ja ülesande püstitus. M 2 = 1000 Nm. M 1 = 700 Nm. G. B. C. 250. 400. Ühtlane ümarvõll. Arvutada ühtlase võlli läbimõõt!. Materjal: ehitusteras S235

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TUGEVUSÕPETUS' - warren-guerrero


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tugevus petus

MASINAELEMENTIDE ja PEENMEHAANIKA ÕPPETOOL

TUGEVUSÕPETUS

VÄÄNE-DEFORMATSIOON: Võlli läbimõõt

VÄÄNE-DEFORMATSIOON: Võlli läbimõõt

htlane marv ll

M2 = 1000 Nm

M1 = 700 Nm

G

B

C

250

400

Ühtlane ümarvõll

Arvutada ühtlase võlli läbimõõt!

Materjal: ehitusteras S235

Nihkemoodul: G = 84 GPa

Nõutav varutegur: [S] = 2,5

Lubatav väändenurk (pöördenurk ristlõigete B ja G vahel ei tohi olla suurem, kui): [f] = 1°

VÄÄNE-DEFORMATSIOON: Võlli läbimõõt

v lli sisej uep r astme meetodil

T Nm

Võlli sisejõuepüür “astme meetodil”

M2 = 1000 Nm

M1 = 700 Nm

Lõik CG

G

B

C

Lõik BC

250

400

300

OHTLIK lõik VÄÄNDEL on CG

ASTE

ASTE

700

PUNKTMOMENT = ASTE

Pööre VASTUPÄEVA

Pööre PÄRIPÄEVA

VÄÄNE-DEFORMATSIOON: Võlli läbimõõt

3 1 v lli l bim t tugevustingimusest

tmax

D

t

tmax

3.1. Võlli läbimõõt tugevustingimusest

Varda ristlõike väändepinge

Varda ristlõike suurim väändepinge

Ristlõike läbimõõt

Ristlõike väändemoment

Voolepiir väändel

Tugevustingimus väändel

Võlli läbimõõt

Selle läbimõõdu korral on võll PIISAVALT TUGEV

VÄÄNE-DEFORMATSIOON: Võlli läbimõõt

4 1 v lli v ndedeformatsioonid

T2

T1

M1

M2

I01

I02

I02

I01

L2

L1

L1

L2

T2

M2

M1

T1

f2 (-)

f1 (+)

f

T

4.1. Võlli väändedeformatsioonid

Astmelise varda deformatsioon

Ühtlaselt väänatud ühtlase varda deformatsioon

ASTMELISELT koormatud ASTMELISE varda deformatsioon = = ÜHTLASELT koormatud ÜHTLASTE lõikude deformatsioonide summa

f1 (+)

f2 (-)

VÄÄNE-DEFORMATSIOON: Võlli läbimõõt

4 2 v lli osadeformatsioonid
4.2. Võlli osadeformatsioonid

Lõigu CG deformatsioon

Lõigu BC deformatsioon

VÄÄNE-DEFORMATSIOON: Võlli läbimõõt

4 2 v lli deformatsioon ja l bim t
4.2. Võlli deformatsioon ja läbimõõt

Võlli ehk lõigu BC deformatsioon

Võlli jäikustingimus

Ühikuks peab olema [rad]

Võlli läbimõõt jäikustingimusest

Selle läbimõõdu korral on võll PIISAVALT JÄIK

VÄÄNE-DEFORMATSIOON: Võlli läbimõõt

5 1 htlase v lli l bim t

M2 = 1000 Nm

M1 = 700 Nm

G

B

C

250

400

5.1. Ühtlase võlli läbimõõt

Tugevuse tagamiseks vähim võimalik läbimõõt

Jäikuse tagamiseks vähim võimalik läbimõõt

Arvutus peab tagama, et nii TUGEVUStingimus kui ka JÄIKUStingimus on üheaegselt täidetud

TUGEVUSE ja JÄIKUSE tagamiseks vähim võimalik läbimõõt

VÄÄNE-DEFORMATSIOON: Võlli läbimõõt

5 2 v lli tugevus ja j ikuskontroll
5.2. Võlli tugevus- ja jäikuskontroll

Võlli läbimõõt

TUGEVUSkontroll väändel (ohtlikus lõigus CG)

Suurim väändepinge

Tugevusvarutegur

Varras on piisavalt TUGEV

JÄIKUSkontroll

Varras on piisavalt JÄIK

VÄÄNE-DEFORMATSIOON: Võlli läbimõõt

5 3 v lli v ndesiirde ep r

 °

T Nm

5.3. Võlli väändesiirde epüür

G

Lõigu BC deformatsioon

B

C

250

400

300

Lõigu CG deformatsioon

Ristlõige B ei saa pöörduda, kuna on kinni

700

See ristlõige ei ole pöördunud

0,18

G = fCG = -fBC + fCG =

= -0,18 + 0,69 = 0,51  0,5°

C= fBC = 0,18° (-)

fCG = 0,69° (+)

Ristlõige G pööre ristlõike B suhtes ehk varda väändedeformatsioon

0,50

VÄÄNE-DEFORMATSIOON: Võlli läbimõõt

5 4 v lli ep rid

51,7

41

51,7

tMPa

5.4. Võlli epüürid

Lõigu CG ristlõigete väändepinge

NB! TUGEVUSTINGIMUS on PRIMAARNE jäikustingimuse suhtes

Kui TUGEVUStingimus ei ole täidetud, on tarind liiga nõrk

Kui JÄIKUStingimus ei ole täidetud, on tarind vale jäikusega, kuid ei pruugi olla liiga nõrk

VÄÄNE-DEFORMATSIOON: Võlli läbimõõt

6 1 htlane ruut ristl ikega v ll

M2 = 1000 Nm

M1 = 700 Nm

G

B

C

250

400

6.1. Ühtlane ruut-ristlõikega võll

Arvutada ühtlase võlli ruut-ristlõike küljepikkus!

Materjal: ehitusteras S235

Nihkemoodul: G = 84 GPa

Nõutav varutegur: [S] = 2,5

Lubatav väändenurk (pöördenurk ristlõigete B ja G vahel ei tohi olla suurem, kui): [f] = 1°

VÄÄNE-DEFORMATSIOON: Võlli läbimõõt

6 2 v lli ristl ike m t tugevustingimusest

t

6.2. Võlli ristlõike mõõt tugevustingimusest

Varda ristlõike väändepinge

Varda ristlõike suurim väändepinge

a

tmax

Ristlõike küljepikkus

Ristlõike väändemoment

Tugevustingimus väändel

Võlli läbimõõt

Selle küljepikkuse korral on võll PIISAVALT TUGEV

VÄÄNE-DEFORMATSIOON: Võlli läbimõõt

6 3 v lli v ndedeformatsioonid

T2

T1

M1

M2

I01

I02

L1

L2

M2

M1

T

6.3. Võlli väändedeformatsioonid

Astmelise varda deformatsioon

Ühtlaselt väänatud ühtlase varda deformatsioon

a2

a1

L2

L1

T2

T1

ASTMELISELT koormatud ASTMELISE varda deformatsioon = = ÜHTLASELT koormatud ÜHTLASTE lõikude deformatsioonide summa

f1 (+)

f2 (-)

f2 (-)

f1 (+)

f

VÄÄNE-DEFORMATSIOON: Võlli läbimõõt

6 4 v lli osadeformatsioonid
6.4. Võlli osadeformatsioonid

Lõigu CG deformatsioon

Lõigu BC deformatsioon

VÄÄNE-DEFORMATSIOON: Võlli läbimõõt

6 5 v lli deformatsioon ja ristl ike m t
6.5. Võlli deformatsioon ja ristlõike mõõt

Võlli ehk lõigu BC deformatsioon

Võlli jäikustingimus

Ühikuks peab olema [rad]

Võlli läbimõõt jäikustingimusest

Selle lküljepikkuse korral on võll PIISAVALT JÄIK

VÄÄNE-DEFORMATSIOON: Võlli läbimõõt

6 6 htlase v lli ristl ike k ljepikkus

M2 = 1000 Nm

M1 = 700 Nm

G

B

C

250

400

6.6. Ühtlase võlli ristlõike küljepikkus

Tugevuse tagamiseks vähim võimalik küljepikkus

Jäikuse tagamiseks vähim võimalik küljepikkus

Arvutus peab tagama, et nii TUGEVUStingimus kui ka JÄIKUStingimus on üheaegselt täidetud

TUGEVUSE ja JÄIKUSE tagamiseks vähim võimalik küljepikkus

VÄÄNE-DEFORMATSIOON: Võlli läbimõõt

6 7 v lli tugevus ja j ikuskontroll
6.7. Võlli tugevus- ja jäikuskontroll

Võlli küljepikkus

TUGEVUSkontroll väändel (ohtlikus lõigus CG)

Suurim väändepinge

Tugevusvarutegur

Varras on piisavalt TUGEV

JÄIKUSkontroll

Varras on piisavalt JÄIK

VÄÄNE-DEFORMATSIOON: Võlli läbimõõt

6 8 v lli v ndesiirde ep r

 °

T Nm

6.8. Võlli väändesiirde epüür

G

Lõigu BC deformatsioon

B

C

250

400

300

Lõigu CG deformatsioon

Ristlõige B ei saa pöörduda, kuna on kinni

700

See ristlõige ei ole pöördunud

0,14

G = fCG = -fBC + fCG =

= -0,14 + 0,53 = 0,39°

C= fBC = 0,14° (-)

fCG = 0,53° (+)

Ristlõige G pööre ristlõike B suhtes ehk varda väändedeformatsioon

0,39

VÄÄNE-DEFORMATSIOON: Võlli läbimõõt

6 9 v lli ep rid

tMPa

6.9. Võlli epüürid

Lõigu CG ristlõigete väändepinge

40

52,6

NB! TUGEVUSTINGIMUS on PRIMAARNE jäikustingimuse suhtes

0,14

Kui TUGEVUStingimus ei ole täidetud, on tarind liiga nõrk

Kui JÄIKUStingimus ei ole täidetud, on tarind vale jäikusega, kuid ei pruugi olla liiga nõrk

0,39

VÄÄNE-DEFORMATSIOON: Võlli läbimõõt

6 10 tulemuste v rdlus

40

51,7

41

52,6

51,7

tMPa

tMPa

6.10. Tulemuste võrdlus

Ruutvõlli ohtliku lõigu ristlõige

Ümarvõlli ohtliku lõigu ristlõige

Ümarvõll on veidi tugevam

Ruutvõll on veidi jäigem

VÄÄNE-DEFORMATSIOON: Võlli läbimõõt