Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 30.9.2014 Ari Luostarinen - PowerPoint PPT Presentation

warren-guerrero
kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 30 9 2014 ari luostarinen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 30.9.2014 Ari Luostarinen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 30.9.2014 Ari Luostarinen

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 30.9.2014 Ari Luostarinen
82 Views
Download Presentation

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 30.9.2014 Ari Luostarinen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri30.9.2014Ari Luostarinen

 2. Kansallinen opetuksen ja opintohallinnon yhteentoimivuus pähkinänkuoressa

 3. Yhteentoimivuus on muutakin kuin teknistä integraatiota Osapuolilla on samansuuntaiset visiot, prioriteetit ja tavoitteet Poliittinen tahtotila Lainsäädännön yhteentoimivuus Lainsäädännölliset tekijät on otettu huomioon tietojen vaihtamisessa Lainsäädännön yhtenäistäminen Toiminnan yhteentoimivuus Eri organisaatiot pääsevät kokonaisedun mukaiseen tavoitteeseen yhteen sovitettujen prosessien kautta Organisaatioiden ja prosessien yhtenäistäminen Semanttinen yhteentoimivuus Informaatiolla on täsmällinen merkitys, joka säilyy tietoa vaihdettaessa muuttumattomana ja ymmärrettävänä kaikille osapuolille Semanttinen yhtenäistäminen Tekninen yhteentoimivuus Tekniset rajapinnat on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat järjestelmien ja palvelujen yhdistämisen Tiedon siirto ja yhteydet

 4. Koulutuspaketti 2014 1 Koulutuspaketti osana laajempaa kansallisen opintohallinnon viitearkkitehtuurin käyttöönoton tukipakettia 2 Kokonaisarkkitehtuuri kehittämisen ja suunnittelun välineenä - yleiskatsaus 3 Kansallinen opetuksen ja opintohallinnon yhteentoimivuus pähkinänkuoressa 4 Askeleet kansalliseen opintohallinnon yhteentoimivuuteen

 5. Tausta: Oppijan palvelukokonaisuus • Oppijan palvelukokonaisuus on yksi SADe-ohjelman hankkeista • Hankkeesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö • Hankkeen tavoitteena on jäsentää ja kehittää oppimisen sähköisiä palveluita • Ylimmät vaikuttavuustavoitteet: • Kansalainen pystyy kehittämään itseään ja osaamistaan tavoitteidensa mukaisesti • Kansalainen pystyy osallistumaan ja vaikuttamaan oman oppimisensa toteutuksen suunnitteluun aikaisempaa paremmin • Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toiminnan tuottavuuden lisääminen • Työmarkkinoiden tarvitseman työvoimantarjonnan ja laadun turvaaminen

 6. Opetustoimen sähköisiä palveluita keskitetään ja yhdenmukaistetaan hallitusti oppijan näkökulmasta SADe-hankkeessatoteutettavatpalvelut • Keskitettyjä, kansallisia oppijan palveluita • Koulutustiedon verkkopalvelu • Opiskelumahdollisuuksia koskevan tarjonnan palvelut • Opintoihin haun kansallinen palvelu • Opiskelijavalintojen laskenta- ja tukipalvelut • Ajantasaiset tiedot opiskeluoikeuksista • Opiskelijoiden läsnäolotietopalvelu (lähinnä lukuvuositasoinen läsnäolo – onko aktiivinen opiskelija) • Koodistopalvelu sisältäen kansallisen opiskelijatunnuksen • Todennetun osaamisen rekisteri sisältäen tunnustetut tutkinnot • Tutkintorakenteiden hallintapalvelu – väline, jota käytetään sekä keskitetysti että hajautetusti • Todennetun osaamisen rekisteri sisältäen osatutkinto- ja suoritustiedot • Hakeutuminen opintojaksoihin ja opintojaksototeutuksiin • Työelämäyhteistyön palvelut • Opiskelun vuorovaikutuksen hallinnan palvelut • Laajennetut koulutusjärjestelmän tieto- ja tilastopalvelut • Koodistopalvelun laajennukset • Hajautettuja, paikallisia oppijan palveluita • Koulutuksen järjestäjän itsenäisesti toteuttamiksi palveluiksi jäävät lähinnä opintojen käytännön läpivientiin ja koulutuksen järjestäjän ja oppijan väliseen kommunikointiin tarkoitetut verkkopalvelut. Myöhemmin mahdollisestitoteutettavaksisuunnitellutpalvelut Näistä ei ole vielä päätöksiä

 7. Oppijan palveluiden aikataulu (SADe-johtoryhmä 03/2013) Opintopolku.fi Kevät 2013 Syksy 2013 Kevät –Kesä 2014 Syksy 2014 Kevät 2015 • IHEP-käyttöönotto • Palveluidenloppukehitystyö • Hankkeenpäättäminen • 10/2015 • Toisenasteenyhteishauntestausjakäyttäjäkoulutukset • ( Korkeakoulut) • Toisenasteenyhteishaku • Pilotti • 09/2013 • Yhteishaunlisäksimuuperuskoulunjälkeinenkoulutus • TOR vaihe1 • 03/2014 • Aikuiskoulutustarjontajahakupalvelu 10/2014 • ePerusteet • IHEP-pilotti • 12/2014 • (Korkeakouluhaku)

 8. Askeleet kansalliseen opetustoimen yhteentoimivuuteen

 9. KOHVIN pilotointija pilottiorganisatiot Länsirannikon koulutus Oy WinNova 5 3 Satakunnan ammattikorkeakoulu 2 1 Porin kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto

 10. Opintohallinnon viitearkkitehtuurin soveltamisen askeleet paikallistasolla 6 Varmista yhteentoimivuus Tee yhteistyötä 5 Sovella viitearkkitehtuuria toimintaa ja ratkaisuja kehitettäessä 4 Laadi oma opintohallinnon kehittämispolkusi 3 Tunnista kehittämis- ja yhteentoimivuustarpeesi 2 Selvitä oma lähtötilanteesi 1 Tutustu huolellisesti kansalliseen opintohallinnon viitearkkitehtuuriin

 11. Tukipaketti sisältää kunkin vaiheen dokumenttipohjat 6 • Varmista yhteentoimivuus – ei dokumenttipohjaa Tee yhteistyötä 5 • KOHVI 5, Opintohallinnon ydinvaatimukset 4 • KOHVI 4, Opintohallinnon kehittämispolku - pohja 3 • KOHVI 3B, Priorisoidut kehittämistarpeet - pohja • KOHVI-3A, Kansallisen yhteentoimivuuden arviointi 2 • KOHVI-2B, Lähtötilanne, KA-taulukot • KOHVI-2A, Lähtötilannearvio - pohja 1 • KOHVI-1B, Kansallisen opintohallinnon viitearkkitehtuurin koulutusaineisto • KOHVI-1A, Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri

 12. Aineistot http://oph.fi/oppijanpalvelut/hanketietoa/kohvi 5 3 2