Download
biedrzin bu komisija n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biedrzinību komisija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biedrzinību komisija

Biedrzinību komisija

164 Views Download Presentation
Download Presentation

Biedrzinību komisija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Biedrzinību komisija Iekšējo auditoru institūts 2006.gada 24.augusts

  2. Veiktie darbi 2005./2006.gadā • Biedru saraksta uzturēšana • Kontaktinformācijas atjaunošana • Biedru iesniegumu izskatīšana • Rēķinu izrakstīšana un izsūtīšana • Biedru naudu iemaksu uzraudzīšana • Neaktīvo biedru apzināšana

  3. Darbības pārskats 01.09.2005 – 24.08.2006 • Uzņemti jauni biedri 20 • Izslēgti no biedru skaita 8 • Šobrīd aktīvo biedru skaits 116

  4. Biedri kopš 1999.gada (1) • Inga Anse (BTB) • Natālija Avdejeva (Parex) • Amanda Bikše (Latvijas banka) • Modris Briedis (Latvijas banka) • Māris Graudiņš (Hansabanka) • Harijs Haru (Aizsardzības ministrija) • Anita Hāznere (Latvijas banka) • Dmitrijs Kozlovs (Multibanka) • Lolita Kudeiko (zvērināta revidente)

  5. Biedri kopš 1999.gada (2) • Zenta Lapiņa • Kristīne Nikere-Skrastiņa (Latvijas banka) • Dace Nulle (Valsts Kontrole) • Andris Riekstiņš (HZB) • Evija Sloka (Hansabanka) • Pēteris Strazdiņš (LMT) • Zigurds Sviķis (Vides ministrija) • Elita Vanka (Lattelekom)