biblioteka polskiego instytutu spraw mi dzynarodowych l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych . Andrzej Kamiński Anna Sroka Warszawa - Natolin 09.10.2009. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
biblioteka polskiego instytutu spraw mi dzynarodowych

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Andrzej Kamiński

Anna Sroka

Warszawa - Natolin 09.10.2009

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

polski instytut spraw mi dzynarodowych
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
 • Instytut został powołany ustawą z 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i jest państwową osobą prawną. Jego organizowanie rozpoczęło się w końcu 1999 r.
 • Celem Instytutu jest służenie organom władzy państwowej oraz społeczeństwu polskiemu poprzez uczestnictwo w kształtowaniu polityki zagranicznej oraz pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o sprawach międzynarodowych.

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

polski instytut spraw mi dzynarodowych3
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
 • Do zadań Instytutu należą w szczególności:
  • prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych,
  • przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych,
  • doskonalenie zawodowe kadr wykonujących zadania związane ze stosunkami międzynarodowymi i polityką zagraniczną RP,
  • upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy z dziedziny współczesnych stosunków międzynarodowych,
  • utrzymywanie kontaktów z ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w Polsce i za granicą,
  • gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej oraz prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej,
  • działalność wydawnicza.

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

polski instytut spraw mi dzynarodowych4
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
 • Zatrudnia analityków – specjalistów w zakresie polityki i stosunków międzynarodowych
 • Prowadzi cztery stałe programy badawcze
  • Stosunki bilateralne w Europie
  • Program bezpieczeństwa
  • Program Unii Europejskiej
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze i bezpieczeństwo energetyczne

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

polski instytut spraw mi dzynarodowych5
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
 • Creating a Sphere of Security in the Wider Central Europe: Sharing V4 Know-how in Cooperation on Security with the Neighboring Regions
 • PISM, Ustav Mezinarodnich Vstahu (Praga), Magyar Kulugyi Intezet (Budapeszt), Slovenska Spolecnost pre zahranicnu politiku (Bratysława)
 • Polsko-czeska platforma analityczna (28.09.09 – konferencja podsumowująca doświadczenia prezydencji czeskiej)

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

polski instytut spraw mi dzynarodowych6
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
 • Posiada własne wydawnictwo
 • Publikuje prace naukowe
 • Wydaje serię Polskich Dokumentów Dyplomatycznych
 • Wydaje czasopisma:
  • Sprawy Międzynarodowe
  • Polski Przegląd Dyplomatyczny
  • Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej
  • Yearbook of Polish Foreign Policy
  • Evropa, i inne

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

polski instytut spraw mi dzynarodowych7
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
 • Jeden z 50-ciu najlepszych think tanków na świecie spoza USA
 • Jedna z siedmiu najważniejszych instytucji mających wpływ na politykę (policymakers) w świecie.

(wg Think Tanks and Civil Societies Program International Relations Program University of Pennsylvania)

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

biblioteka pism
Biblioteka PISM
 • Działa formalnie od 1996, faktycznie od 1999
 • Przejęła zbiory:
  • PISM 1947-1993
  • BiIN MSZ 1993-1999
  • Akademii Dyplomatycznej do 2005
 • Od 50-ciu lat na Wareckiej 1A
 • Od 2009 roku Księgozbiór Podręczny Akademii Dyplomatycznej - Tyniecka 15/17

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

biblioteka pism9
Biblioteka PISM
 • Zbiory 171059 jednostek na koniec 2008
 • Około 300 tytułów czasopism bieżących w tym 50 online
 • Bazy:
  • Keesing’s Records of World Events
  • Hein Online
  • Baza „Artykuły”

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

biblioteka pism10
Biblioteka PISM
 • Bazy cd.:
  • EBSCO – m.in.:
   • International Security & Counter-Terrorism Reference Center (ISCTRC)
   • Military & Government Collection
   • GalleryWatch CRS Reports
   • Political Science Complete
 • World Economic Outlook Databases

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

biblioteka pism11
Biblioteka PISM
 • Bazy cd.:
  • PAP:
   • Kraje świata
   • Who Is Who
  • ONZ:
   • Official Document System
   • Treaty Collection
 • Średnio w roku odwiedza nas 10 tys. czytelników

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

biblioteka pism dzia alno mi dzynarodowa
Biblioteka PISMDziałalność międzynarodowa
 • Członek European Information Network on International Relations and Area Studies
 • Współtworzymy Wielojęzyczny Tezaurus Stosunków Międzynarodowych i Studiów Regionalnych
 • http://www.ireon-portal.de/index.php?id=91&L=1

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

biblioteka pism13
Biblioteka PISM
 • Dostęp do informacji o zbiorach poprzez katalog oparty o oprogramowanie ALEPH ze strony www.pism.pl
 • Całość obsługi zamówień i zapisów elektronicznie poprzez katalog
 • Współpraca międzybiblioteczna na podstawie porozumienia dostępnego online

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

kolekcje biblioteki pism
Kolekcje Biblioteki PISM
 • Zbiór główny
 • Kolekcja Dokumentów Dyplomatycznych
 • Depozyt ONZ
 • Depozyt latynoamerykanistyczny R. Stemplowskiego
 • Dokumenty Ligi Narodów

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

kolekcje biblioteki pism zbi r g wny
Kolekcje Biblioteki PISMZbiór główny
 • Książki
  • Ok. 4000 tytułów dotyczących Unii Europejskiej
 • Czasopisma
  • Drukowane, online
  • Ok. 30 tytułów poświęconych UE
 • Specjalne
  • Mikroformy
  • Bazy

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

kolekcje biblioteki pism zbi r g wny ksi ki i czasopisma
Kolekcje Biblioteki PISMZbiór główny – książki i czasopisma
 • Zakres tematyczny:
  • świat jako system; Rzeczpospolita Polska a globalizacja; współczesna polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej; Rzeczpospolita Polska w UE; Rzeczpospolita Polska w NATO; Rzeczpospolita Polska i kraje sąsiednie; stosunki dwustronne Rzeczypospolitej Polskiej; obraz Polski w świecie;
  • instytucje formujące lub realizujące politykę zagraniczną lub związane z funkcjonowaniem państw w systemie światowym (konstytucyjne organy państwa, koordynacja polityczna; służba cywilna, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (w tym - służba dyplomatyczna, służba konsularna), urzędy centralne, bank centralny, policja, służby specjalne, siły zbrojne; instytucje, organizacje i konferencje międzynarodowe; media; przedsiębiorstwa ponadnarodowe; itp.); funkcje założone i rzeczywiste tych instytucji w odniesieniu do spraw/stosunków międzynarodowych;
  • metodologia badań w zakresie spraw/stosunków międzynarodowych.
  • studia regionalne

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

kolekcje biblioteki pism zbi r g wny ksi ki i czasopisma17
Kolekcje Biblioteki PISMZbiór główny – książki i czasopisma
 • China Quarterly
 • Review of International Studies
 • Washington Quarterly
 • European Union Politics
 • European Security
 • Cambridge Review of International Affairs
 • Vestnik Analitiki
 • Journal of Common Market Studies
 • Journal of European Integration History
 • European Economy
 • Forum Europejskie
 • Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego
 • Wspólnoty Europejskie

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

kolekcje biblioteki pism kolekcja dokument w dyplomatycznych
Kolekcje Biblioteki PISMKolekcja Dokumentów Dyplomatycznych
 • 17 serii dokumentów dyplomatycznych różnych krajów – dostęp ze strony Biblioteki
 • Między innymi:
  • Polska
  • USA
  • Japonia
  • Niemcy
  • Australia
  • Izrael…

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

kolekcje biblioteki pism depozyt latynoamerykanistyczny ryszarda stemplowskiego
Kolekcje Biblioteki PISMDepozyt Latynoamerykanistyczny Ryszarda Stemplowskiego
 • Powołany w 2006 roku na mocy umowy z Ryszardem Stemplowskim, pierwszym dyrektorem nowego PISM.
 • Liczy 1461 jednostek, jest sukcesywnie powiększany.
 • Tematyka:
  • Ameryka Łacińska
  • Islam, Azja Środkowa, Afryka

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

kolekcje biblioteki pism depozyt onz
Kolekcje Biblioteki PISMDepozyt ONZ

- status biblioteki depozytowej ONZ

- depozyt częściowy:

 • oficjalne dokumenty głównych organów ONZ

(General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Secretariat)

 • publikacje z kodem literowo-numerycznym

(np. II.B-Economic Development ;

II.C-World Economy itd.)

 • United Nations Treaty Series

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

kolekcje biblioteki pism depozyt onz21
Kolekcje Biblioteki PISMDepozyt ONZ
 • periodyki dostępne w ramach prenumeraty:

- Cepal Review

- Law of the Sea Bulletin

- Monthly Bulletin of Statistics

- Population and Vital Statistics Report

- Transnational Corporations

- UN Chronicie

- Official Records – do 2003 roku; obecnie udostępniane w bazie

Official Document System - ODS.

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

kolekcje biblioteki pism depozyt onz22
Kolekcje Biblioteki PISMDepozyt ONZ
 • Publikacje agencji wyspecjalizowanych ONZ - m.in.:

- Banku Światowego

- Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (ICJ)

- Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)

- Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

- Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD)

- Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO)

- Światowej Organizacji Handlu (WTO)

- Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA)

- Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF)

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

kolekcje biblioteki pism depozyt onz23
Kolekcje Biblioteki PISMDepozyt ONZ

Rok 2008

 • liczba czasopism ONZ w Bibliotece PISM: 4.330 vol.
 • publikacji zwartych: 13.089 vol.
 • razem: 17.419 vol.

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

kolekcje biblioteki pism dokumenty ligi narod w
Kolekcje Biblioteki PISMDokumenty Ligi Narodów
 • sprawozdania i raporty z obrad Zgromadzenia z lat 1919-1946
 • ok. 2.600 pozycji

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

kolekcje biblioteki pism dokumenty ligi narod w25
Kolekcje Biblioteki PISMDokumenty Ligi Narodów

I.A.Commissions administratives

I.B.Protection des minorités

II.Section financière et Service d’études économiques – Section des relations économiques

III.Hygiène

IV.Questions sociales

V.Section juridique

VI.A.Mandats

VI.B.Esclavage

VII.Section politique

VIII.Communications et transit

IX.Désarmement

X.Administration financière de la Société des Nations

XI.Trafic de l’opium et autres drogues nuisibles

XII.Coopération intellectuelle

XIII.Réfugiés 

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

kolekcje biblioteki pism dokumenty ligi narod w26
Kolekcje Biblioteki PISMDokumenty Ligi Narodów

- Section d’information – Assemblée

- Section d’information – Conseil

- Section d’information – Journal Officiel

- Section d’information – Questions générales. Activés et organisation du Sècretariat, etc. Publications de la Bibliothèque

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

wymiana publikacji w bibliotece pism
Wymiana publikacji w Bibliotece PISM
 • partnerzy zagraniczni
 • instytucje polskie

zakres tematyczny wymiany:

 • stosunki międzynarodowe
 • polityka zagraniczna
 • gospodarka światowa
 • prawo międzynarodowe
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • integracja europejska itp.

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

wymiana publikacji w bibliotece pism28
Wymiana publikacji w Bibliotece PISM
 • partnerzy zagraniczni m.in.:

- Chatham House – Wielka Brytania – (The World Affairs, International Affairs)

- Stockholm International Peace Research Institute – Szwecja - (SIPRI Yearbook)

- German Council on Foreign Relations – Niemcy – (Internationale Politik)

- German Institute for International and Security Affairs – Niemcy – (publikacje)

- EU Institute for Security Studies – Francja – (publikacje)

- French Institute of International Relations – Francja – (Politique Étrangère)

- Canadian Institute of International Affairs – Kanada – (International Journal)

- Institute for World Economy and International Relations – Rosja (Mirovaâ Ekonomika i Meždunarodnye Otnošeniâ)

- Council on Foreign Relations – USA – (Foreign Affairs)

- Library of Congress – USA – (publikacje)

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

wymiana publikacji w bibliotece pism29
Wymiana publikacji w Bibliotece PISM
 • partnerzy polscy – m.in.:

- Instytut Historii PAN – (Dzieje Najnowsze)

- Instytut Studiów Politycznych PAN – (Rocznik Polsko-Niemicki, Studia Polityczne)

- Ośrodek Studiów Wschodnich (Biuletyn OSW, publikacje)

- Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (Rocznik, publikacje)

- Instytut Geopolityki (Geopolityka)

- Biuro Informacji Rady Europy(Biuletyn)

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

wymiana publikacji w bibliotece pism30
Wymiana publikacji w Bibliotece PISM
 • Publikacje PISM:

Czasopisma:

- Polish Quarterly of International Affairs

- Polski Przegląd Dyplomatyczny

- Sprawy Międzynarodowe

- Evropa

- Yearbook Polish Foreign Policy

a także:

- Polskie Dokumenty Dyplomatyczne

- publikacje zwarte wydawane przez Instytut

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

wymiana publikacji w bibliotece pism31
Wymiana publikacji w Bibliotece PISM
 • FRANCJA:
  • European Union Institute for Security Studies
  • Institute for Security Studies
 • NIEMCY:
  • Stiftung Wissenschaft und Politik
  • Zentrum für Europäische Integrationsforschung (ZEI)
 • POLSKA:
  • Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  • Instytut Studiów Politycznych PAN
  • Ośrodek Studiów Wschodnich

Ok. 30 % publikacji, które dostajemy w ramach wymiany, dotyczy Unii Europejskiej.

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

wymiana publikacji w bibliotece pism32
Wymiana publikacji w Bibliotece PISM
 • European Union Institute for Security Studies
   • War crimes, conditionality and EU integration in the Western Balkans / Judy Batt [et al.] ; edited by Judy Batt and Jelena Obradovic-Wochnik.
   • Security sector reform in Afghanistan : the EU's contribution / Eva Gross.
 • Institute for Security Studies:
  • The EU and the world in 2009 : European perspectives on the new American foreign policy agenda / edited by Álvaro de Vasconcelos and Marcin Zaborowski ; contributors Esra Bulut [et al.].
 • Stiftung Wissenschaft und Politik:
  • Nationalismus im EU-Parlament : Parteien, Standpunkte und Gegenstrategien vor den Europawahlen 2009 / Sabine Riedel ; Stiftung Wissenschaft und Politik - Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit.

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

dzi kujemy za uwag

Dziękujemy za uwagę

www.pism.pl

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych