revolucije v fiziki n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Revolucije v fiziki PowerPoint Presentation
Download Presentation
Revolucije v fiziki

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Revolucije v fiziki - PowerPoint PPT Presentation

wan
193 Views
Download Presentation

Revolucije v fiziki

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. II. Gimnazija Revolucije v fiziki Projektna naloga iz informatike Avtor: Rok Klep Razred: 1.D Mentor vsebine: Peter Crnjac Mentor oblike: Mirko Pešec

 2. Kazalo 1. Uvod • Jedrska energija 2.1. Delovanje jedrske elektrarne 2.2. Uran 2.3. Jedrska reakcija – cepitev • Žarnica • James Watt 4.1. Pomen parnega stroja • Zaključek

 3. Uvod • Spoznavanje • Pridobivanje dodatnega znanja • Predstavitev pomembnejših odkritij

 4. Jedrska energija • Pomemben del proizvodnje v svetu • Proizvodna električne energije • Pogon plovil (podmornice,ladje) • Fizija in fuzija • Vsaj 100 miljionov K • Ni CO2

 5. Delovanje jedrske elektrarne • Termoelektrarne • Gorivo - - > uparja vodo • Jedrske elektrarne • Cepitev urana ali plutonija

 6. Uran • Zadnji v periodnem sistemu • V zemeljski skorji ga je nekaj milijonink • Rumeni kolač

 7. Jedrska reakcija - cepitev • Elektroni, protoni, nevtroni • Izotop (nevtroni) • 200 MeV • 1kg urana = 84 ton premoga = 58 ton kurilnega olja

 8. Žarnica • Električni prevodnik • El. energija - -> svetloba + toplota • Nadomesti olje in petrolej • Thomas Alva Edison (45 ur) • Volfram • Varčne žarnice

 9. James Watt • Inženir • V Londonu študij precizne mehanike • Thomas Newcomen • Spremeni črpalko

 10. Pomen parnega stroja • V industriji • Kovaška kladiva, mehi, tkalni stroji • Ladje lokomotive • Industrijska revolucija

 11. Zaključek • Nova odkritja • Predstavljeno je pomembno za človeštvo • Olajšano delovanje ljudi