C ALITATE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR - PowerPoint PPT Presentation

walter-clay
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
C ALITATE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
C ALITATE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
C ALITATE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
120 Views
Download Presentation

C ALITATE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CALITATE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR Tema : CALITATE FORMATIVĂ A SISTEMULUI EDUCAȚIONAL ȘI DIDACTIC Grupa: Argeș 3 Subgrupa:6 Instituția educațională: G.P.P. „Micul Prinț” Educatoare: Drăguț Maria Dumitrescu Irina Piciu Nicoleta Rotaru Elena Sacerdoțeanu Gabriela Vuță Alina

 2. SCURT ISTORIC Povestea G.P.P. „Micul Prinț” din Trivale a începutacummaibine de 30 de ani, la acel moment avândîncor- poratășicreșa, pe cândPiteștiul, cetateîn plinăascensiune a Petrochimieiromânești se extindeaverti- ginos, construindu-șicartie- re noipentrumiile de locuitoritineri, veniți din toatecolțurile României.

 3. Situațiîn cartierulTrivalepe str. Câmpului nr. 20, Grădinița și-a deschisporțile la data de 17 noiembrie 1976. Înconjurată de o curte cu flori, multăverdeață, aleistrăjuite de gardviu, cu locuri de joacăumbriteîn zileleînsorite de sălciipletoase, grădiniță a însemnatșiînseamnăpentrucopii o a douacasă, iarpersonalul care lucreazăaici, o a douafamilie.

 4. Grădinița cu Program Prelungit„Micul Prinț”, Pitești, nume de referințăîn învățământul preșcolarargeșean, reprezintăimagineaperformanței preșcolare. Suntem o grădinițăapreciată de părințișicopii, suntem un colectiv a cărui principalăcalitateestedorința de FOARTE BINE, materializatăprinmuncă. (conform procedurii de perfecționare)

 5. Ne preocupăm de întocmirea proiectării educaționale – stabilirea proiectelor tematice anuale (conform procedurii privind proiectarea planificărilor, ce se regăsește și în Norma CEIF, 4.0.1) – realizată sub supravegherea Comisiei pentru Curriculum.

 6. De asemenea în cadrul Comisiei metodice, au loc dezbateri tematice, ateliere practice, activități didactice- cu centrarepedezvoltareaaspectelorpozitive de bunăpracticădidactică a aplicăriinoului curriculum însenscreativşimodernizat. (conform procedurii comisiei metodice)

 7. Realizăm planificarea didactică a fiecărui proiect tematic pe săptămâni. (conform procedurii privind proiectarea planificărilor, ce se regăsește și în Norma CEIF, 4.0.2.)

 8. Legătura cu părinții este una foarte strânsă, menținându-se un dialog permanent, ei fiind solicitați să se implice sub toate aspectele în ceea ce privește educația copiilor. Dragi părinţi, Grupa mică/mijlocie va derula,în perioada 11 – 15.03.2013, proiectul tematic: DINOZAURII – O LUME DISPĂRUTĂ? O întâmplare neprevăzută a adus în discuţia grupei subiectul „DINOZAURII”. Copiii au arătat atât de mult interes şi atât de mult entuziasm încât hotărârea de a învăţa despre aceştia a fost luată în unanimitate şi aclamată cu urale care au atras atenţia întregii grădiniţe. Ştiu că au multe cunoştinţe şi materiale individuale despre acest subiect deoarece este foarte mult mediatizat şi la noi, iar copiii sunt foarte interesaţi de aceste vieţuitoare. Această temă o vom aborda prin metode de cooperare pentru a sistematiza informaţiile tuturor într-un sens unitar şi cât mai specific vârstei şi posibilităţilor de înţelegere: învăţare prin cooperare şi joc, observări spontane şi dirijate, conversaţii euristice, experimente, povestiri astfel încât copiii să-şi îmbogăţească calitativ şi cantitativ cunoştinţe despre acest subiect. In acest sens, vă rog să discutaţi cu copiii despre acest subiect, să le daţi informaţii corecte, pe care să le împărtăşească şi celorlalţi copii din grupă, cât şi materialele care să fie aduse de copiii dumneavoastră la grădiniţă. Educatoarea grupei și copiii grupei

 9. GRĂDINIȚA NOASTRĂ dispune de o clădiremodernă, adecvatăprocesuluiinstructiv – educativ,cu 9 săli de clasăcu dublăfuncționalitate (sală de grupășidormitor ), iaralte 4 săli de grupăsuntpentru program normal.

 10. De asemeneasunt 5 săli de meseșivestiare , un cabinet medical, un cabinet de consiliereșiorientareșcolară , o bibliotecă , și o curte cu verdeațășispațiupentrujoacă .

 11. Grădinița „Micul Prinț” oferă un procesinstructiv-educativ de calitate, servirea a treimesepezi, odihnădupă-amiaza, un mediueducativși cultural activ, stimulativ, care să-ifacăpecopiisăînvețe cu plăcere.

 12. De asemenea copiii și părinții au posibilitatea să opteze pentru unul sau mai multe opționale din cele oferite (conform procedurii privind asigurarea mijloacelor de învățământ): limbaengleză, educațieecologică, curs de inițierepe calculator, educațierutieră, artă plastică, educație religioasă, educație sanitară, muzică (folclorșidansuri). CLUBUL „MÂINI DIBACE” CLUBUL „MICUL ECOLOGIST”

 13. CLUBUL „DANS ȘI VOIE BUNĂ” CLUBUL „I SPEAK ENGLISH!” CLUBUL „DANS ȘI VOIE BUNĂ”

 14. ORGANIGRAMA (conform procedurii privind constituirea comisiilor de lucru - Norma CEIF, 4.0.3.)

 15. Grădinița „Micul prinț” este preocupată să ofere copiilor servicii de educație de înaltă calitate, să le deschidă preșcolarilor căi variate spre cunoaștere (conform procedurii privind organizarea activității didactice). În acest sens, aîncheiat proiecte de parteneriat cu diverse instituții: PRIMĂRIA, POLIȚIA, BISERICA, ȘCOALA, BIBLIOTE CA, MUZEUL, TEATRUL .

 16. Grădinița beneficiază de personal didactic calificat. Dintre cele 22 de educatoare, 20 sunt titulare, celelalte 2 fiind detașate. De asemenea, 9 dintre educatoare au obținut gradul didactic I, celelalte aflându-se în curs de a-l obține. Sunt preocupate în permanență de a se perfecționa, de a găsi cele mai atractive și moderne căi de a educa. (conform procedurii privind perfecționarea)

 17. Grădinița „Micul Prinț” este preocupată să proiecteze și să realizeze locuri de învățare și de socializare prin valorificarea experienței de viață și a jocului copiilor, realizând proiecte extracurriculare cu o mare contribuție educativă și socială. (conform procedurii privind organizarea excursiilor)

 18. Grădinița „Micul Prinț” întreprinde acțiuni pentru integrarea, cu ușurință, a copiilor, dar și a părinților, susținând activități de consiliere atât a copiilor, dar și a părinților. (conform procedurii privind înscrierea și integrarea copiilor în grădiniță).

 19. Pentru a asigura o reală transparență a rezultatelor, se întocmesc rapoarte cu ocazia fiecărei evaluări: inițiale, sumative și finale. Se stabilesc totodată măsurile ameliorative necesare. (conform procedurii privind evaluarea rezultatelor învățării)

 20. Grădinița „Micul Prinț” este preocupată să proiecteze și să implementeze servicii inovatoare pentru copii și familii, (conform procedurii privind perfecționarea - Norma CEIF 4.5.) -Școala pentru părinți -Alternativă educațională - Parteneriate cu instituții culturale, O.N.G.