Ito set
Download
1 / 21

ITO SET - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

ŽITO SETÉ. (Secale cereale). Hospodářský význam žita setého. Patří mezi významné obilniny. Největšími producenty jsou Rusko, Německo a Polsko. Žitná mouka se používá v potravinářství k pečení chleba. Dále se z žita vyrábí perníky, sladová kávová náhražka, líh.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ITO SET ' - finnea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ito set l.jpg

ŽITO SETÉ

(Secale cereale)


Hospod sk v znam ita set ho l.jpg
Hospodářský význam žita setého

 • Patří mezi významné obilniny.

 • Největšími producenty jsou Rusko, Německo a Polsko.

 • Žitná mouka se používá v potravinářství k pečení chleba.

 • Dále se z žita vyrábí perníky, sladová kávová náhražka, líh.

 • Zrno, mlýnské odpady a zelená hmota slouží ke krmení.

Obilniny - Žito (ozimé) seté


Hospod sk v znam ita set ho3 l.jpg
Hospodářský význam žita setého

 • Námel se používá ve farmaceutickém průmyslu k výrobě léčiv.

 • Žitná sláma se používá na podestýlku.

 • Sláma se též zpracovává na různé rohože, došky a povřísla.

Obilniny - Žito (ozimé) seté


Biologick charakteristika ita set ho l.jpg
Biologická charakteristika žita setého

 • Žito je jednoletá i víceletá rostlina.

 • Je ozimého i jarního charakteru.

 • Jedná se o cizosprašnou rostlinu.

 • Žito je anemofilní rostlina – opylovaná větrem.

 • Odnožuje na podzim.

 • V praxi se uplatňuje žito ozimé.

Obilniny - Žito (ozimé) seté


Biologick charakteristika ita set ho5 l.jpg
Biologická charakteristika žita setého

 • Je vysoké 1–2 m a má modravý nádech.

 • Kořenový systém je mohutný a tudíž ho lze pěstovat na chudších půdách.

 • List má krátký jazýček a malá ouška.

 • Květenstvím je klas.

 • Zrno je delší a nahé a má zelenkavou až modrozelenou barvu.

 • Hmotnost tisíce semen činí 25–40 g.

Obilniny - Žito (ozimé) seté


Biologick charakteristika ita set ho6 l.jpg
Biologická charakteristika žita setého

Obilniny - Žito (ozimé) seté


N roky na prost ed ita set ho l.jpg
Nároky na prostředí žita setého

 • Žito má menší nároky na prostředí a půdu.

 • Snáší chladné klima a středně vlhké podnebí.

 • Pěstuje se v podhorských a horských polohách.

 • Klíčí při teplotě 1–2 °C.

 • Snáší mrazy –25 °C a pod sněhem až dokonce -55 °C.

 • Žito nevymrzá, ale je náchylné na vyzimování.

 • Nároky na vodu má střední až větší.

 • Optimální pH je 5–7.

 • Žito je tolerantní na předplodinu.

 • Nejlepší předplodinou je olejnina, luskovina, pícnina, okopanina.

Obilniny - Žito (ozimé) seté


N roky na prost ed ita set ho8 l.jpg
Nároky na prostředí žita setého

Obilniny - Žito (ozimé) seté


V iva a hnojen ita set ho l.jpg
Výživa a hnojení žita setého

 • Žito je dost skromné v nárocích na zásobu živin v půdě.

 • Dá se pěstovat i na chudších půdách.

 • Na podzim lze hnojit chlévským hnojem v dávce 20 t/ha.

 • Dobré výsledky poskytuje i močůvkování i hnojení kejdou.

Obilniny - Žito (ozimé) seté


V iva a hnojen ita set ho10 l.jpg
Výživa a hnojení žita setého

Hnojení dusíkem:

 • Celkové dávky dusíku se pohybují kolem 20–120 kg.

 • Na podzim aplikujeme amoniakální formu dusíku i močovinu, na jaře při regeneračním hnojení aplikujeme ledky a při produkčním hnojení používáme DAM.

Obilniny - Žito (ozimé) seté


V iva a hnojen ita set ho11 l.jpg
Výživa a hnojení žita setého

Hnojení fosforem:

 • Dávka fosforu se pohybuje v rozmezí 15–30 kg/ha.

 • Rozhodující je celková zásoba v půdě.

 • Hnojiva se aplikuji na podzim před orbou.

 • Používají se superfosfátová hnojiva.

  Hnojení draslíkem:

 • Celková dávka draslíku činí 60-170 kg/ha.

 • Záleží na zásobě v půdě.

 • Aplikaci provádíme na podzim před orbou.

 • Z hnojiv se používají draselné soli.

Obilniny - Žito (ozimé) seté


V iva a hnojen ita set ho12 l.jpg
Výživa a hnojení žita setého

Obilniny - Žito (ozimé) seté


P prava p dy pro ito set l.jpg
Příprava půdy pro žito seté

 • Na podzim aplikujeme fosforečná a draselná hnojiva, občas i dusíkatá.

 • Žito vyžaduje utuženou půdu, a proto je třeba ihned po sklizni předplodiny pozemek zpodmítat.

 • Nejpozději 20 dnů před setím zorat na 20-25 cm.

 • Před setím urovnáme pozemek a vytvoříme kvalitní seťové lůžko.

 • Podle potřeby před nebo i po setí válíme.

 • Pro založení porostu lze používat i nové technologie s orbou i bez orby.

Obilniny - Žito (ozimé) seté


P prava p dy pro ito set14 l.jpg
Příprava půdy pro žito seté

Obilniny - Žito (ozimé) seté


Set ita set ho l.jpg
Setí žita setého

 • K setí používáme kvalitní, zdravé a uznané osivo.

 • Osivo by mělo být mořené.

 • Termín setí závisí na nadmořské výšce, agroekologických podmínkách.

 • Doporučuje se kolem 22. 9. – 10. 10.

 • Šířka řádků je 10,5–15 cm.

 • Hloubka setí 3–5 cm.

 • Výsevek 3–5 MKS, v přepočtu 120–180 kg/ha.

 • Žito sejeme běžnými secími stroji a secími kombinacemi.

Obilniny - Žito (ozimé) seté


Set ita set ho16 l.jpg
Setí žita setého

Obilniny - Žito (ozimé) seté


O et ov n porostu ita set ho l.jpg
Ošetřování porostu žita setého

 • Na podzim po zasetí se doporučuje pozemek zavláčet a v případě sucha i uválet rýhovanými válci.

 • Aplikace herbicidů u žita není zpravidla nutná.

 • Na podzim a na jaře lze aplikovat morforegulátory.

 • Na jaře po přezimování se porosty žita přiválí těžkým válcem a přihnojí ledkem – regenerační přihnojení.

Obilniny - Žito (ozimé) seté


O et ov n porostu ita set ho18 l.jpg
Ošetřování porostu žita setého

 • Provláčení je potřebné jen k odstranění houbových povlaků u porostů poškozených plísní sněžnou.

 • Na jaře lze aplikovat herbicidy.

 • V průběhu vegetace se podle potřeby používají fungicidy a insekticidy.

Obilniny - Žito (ozimé) seté


Sklize ita set ho l.jpg
Sklizeň žita setého

 • Žito na zrno dozrává v polovině července až počátkem srpna.

 • Nejvhodnější období pro sklizeň je období mezi voskovou a plnou zralostí.

 • Sklizeň se provádí sklízecí mlátičkou a musíme ji stihnout v krátké době, protože žito snadno porůstá.

 • Žito skladujeme suché, neboť při vyšší vlhkosti se snadno zapaří.

 • Žito na zeleno sklízíme na jaře, na počátku metání.

 • Výnos zrna činí 3–5 t/ha.

 • Výnos zelené hmoty 25–45 t/ha.

Obilniny - Žito (ozimé) seté


Opakov n l.jpg
Opakování

 • Stručně popište biologickou charakteristiku žita.

 • Jak se rozděluje celková dávka dusíku?

 • Jaké mechanické ošetřování se uplatňuje u žita?

 • Popište, co vidíte na obrázku:

Obilniny - Žito (ozimé) seté


Pou it zdroje l.jpg
Použité zdroje

 • Kuchtík, F., Procházka, I., Teksl, M., Valeš, J.: Pěstování rostlin II. - Celostátní učebnice pro střední zemědělské školy. Nakladatelství FEZ, Třebíč, 1995

 • http://www.mendelu.cz

 • http://www.etext.czu.cz

 • http://www.biolib.cz

 • http://cs.wikipedia.org

Obilniny - Žito (ozimé) seté


ad