jedno od pet l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JEDNO od PET PowerPoint Presentation
Download Presentation
JEDNO od PET

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

JEDNO od PET - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

JEDNO od PET. Kampanja Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom. Javna tribina: Zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom U Zadru, 09. svibnja 2011. godine. Seksualno nasilje je složen i osjetljiv problem zastrašujuće širokih razmjera.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

JEDNO od PET


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jedno od pet

JEDNO od PET

Kampanja Vijeća Europe

za zaustavljanje

seksualnog nasilja nad djecom

seksualno nasilje je slo en i osjetljiv problem zastra uju e irokih razmjera
Seksualno nasilje je složen i osjetljiv problem zastrašujuće širokih razmjera.
 • JEDNO od PETero djece žrtva je nekog oblika seksualnog zlostavljanja i nasilja. Ono se događa djeci neovisno o spolu, dobi, boji kože, socijalnom statusu i religiji. Počinitelj je često osoba koju dijete poznaje i kojoj vjeruje. Počinitelj može biti i dijete.
 • Procijenjeno je da je u 70% do 85% slučajeva zlostavljač netko koga dijete poznaje ili komu vjeruje.
 • Seksualno nasilje nad djecom može imati različite oblike: seksualno zlostavljanje u obitelji, dječja pornografija i prostitucija, namjerno dovođenje djeteta u situaciju da gleda seksualno zlostavljanje ili seksualne aktivnosti, vrbovanje djeteta za seksualne svrhe preko interneta te seksualno napastovanje od strane vršnjaka.
analiza stanja
Analiza stanja
 • Suvremena su kriminološka i viktimološka istraživanja potpuno izmijenila sliku seksualnog nasilja nad djecom.
 • Donedavno se smatralo da su ta kaznena djela rijetka, da su počinitelji u pravilu nepoznate osobe s duševnim oboljenjima i poremećajima osobnosti, da se seksualno iskorištavanje u pravilu događa u nižim društvenim slojevima, te da su veze između počinitelja i žrtve vrlo rijetke.
slide5
Danas se seksualno nasilje smatra čestim, nedovoljno poznatim i slabo kontroliranim deliktom koji se događa u blizini svih nas u svim društvenim slojevima.
 • Razloge većeg udjela djece u ukupnom broju oštećenih možemo potražiti i u činjenici da su djeca ranjivija i počiniteljima je lakše njima manipulirati, da ne pružaju otpor i rjeđe se povjeravaju.
slide6

Tablica 1.Ukupan broj kaznenih djela protiv spolne slobode i ćudoređa počinjenih na štetu djece i maloljetnika/ca u razdobljuod 2005. do 2010. godine

analiza stanja7
Analiza stanja
 • Djeca žrtve seksualnog nasilja imaju teške psihičke posljedice, a ozbiljno se narušava i povjerenje prema odraslima. Žrtve se često povlače u sebe jer osjećaju sram, krivnju i strah.
 • Neka djeca žrtve su toliko malena da ne shvaćaju što im se događa, a veća djeca često ne znaju kako i gdje zatražiti pomoć.
 • Većina zlostavljane djece poznaje svog zlostavljača. Počinitelji mogu biti iz kruga obitelji i zajednice: rođaci, obiteljski prijatelji ili skrbnici.
analiza stanja8
Analiza stanja
 • Nažalost, mučeništvo djeteta žrtve ne završava uvijek otkrivanjem zlostavljanja. Prečesto djeca postaju žrtve rupa u zakonu i nekvalitetno koordiniranih ili neprimjereno podučenih pravnih, socijalnih i zdravstvenih službi.
 • Osuda počinitelja ne znači uvijek zadovoljavanje pravde. U slučajevima gdje se snimke zlostavljanja odmah ne uklone s internetskih stranica, primjerice, proces oporavka zlostavljanog djeteta može se ozbiljno narušiti.
 • Počinitelji seksualnog nasilja nisu uvijek odrasli. Sama djeca mogu iskazati štetno seksualno ponašanje. Istraživanja pokazuju da je mala vjerojatnost da će dijete koje je počinilo seksualno nasilje nad drugim djetetom to ponoviti ukoliko se s njim postupa na primjeren način. Većina djece počinitelja sama su žrtve zlostavljanja ili zanemarivanja.
razlozi neprijavljivanja
Razlozi neprijavljivanja
 • Percepcija da je za dijete bolje da se sve zaboravi i da ne prolazi kroz policijski i kazneni postupak.
 • Nepovjerenje prema policiji i/ili pravosuđu.
 • Strah od sekundarne viktimizacije, strah da će šira okolina, susjedi i druge osobe saznati što se djetetu dogodilo te da će ga zbog toga stigmatizirati.
 • Minimaliziranje pojedinih kaznenih djela odnosno posljedica koje mogu imati na dijete.
posljedice neprijavljivanja
Posljedice neprijavljivanja
 • Velik broj spolnih delikata ostane neotkriven, počinitelji ne snose odgovornost za počinjeno djelo i na taj način dobivaju poticaj da počine novo slično ili isto kazneno djelo istom ili nekom drugom djetetu.
 • Sama žrtva u takvim situacijama ne dobiva potrebnu stručnu pomoć, ne prorađuje traumu, često se doživotno optereti iracionalnim osjećajima krivnje, srama i u konačnici takvo iskustvo u kojem počinitelj ne snosi nikakvu odgovornost za svoje ponašanje žrtvi šalje poruku da je ranjiva, da joj se uvijek ponovno može dogoditi takvo iskustvo.
 • Posljedice seksualnog nasilja nad djetetom mogu ostati prisutne u njegovom životu i do odrasle dobi - životu o kojem svjedoče kao proživljenom u skrivenoj tuzi i boli.
materijali za podizanje razine svijesti tv spot
Materijali za podizanje razine svijesti - Tv spot

Spot: Kiko i ruka – MOBMS

http://www.mobms.hr/razno/kampanja-vijeca-europe-za-zaustavljanje-seksualnog-nasilja-nad-djecom/spot-kiko-i-ruka.aspx

slide12
Gdje možete pronaći materijale i informacije?www.mobms.hr/razno/kampanja-vijeca-europe-za-zaustavljanje-seksualnog-nasilja-nad-djecom.aspx

Vijeće Europe izradilo je materijale koji će roditeljima pomoći u poučavanju djece Pravilu donjeg rublja. Oni uključuju:

 • TV spot (animirani crtani film)

www.mobms.hr/razno/kampanja-vijeca-europe-za-zaustavljanje-seksualnog-nasilja-nad-djecom/spot-kiko-i-ruka.aspx

 • knjižicu koju roditelji mogu čitati djeci od 3 - 7 godina www.mobms.hr/razno/kampanja-vijeca-europe-za-zaustavljanje-seksualnog-nasilja-nad-djecom/kiko-i-ruka.aspx
 • postere i razglednice
 • Sav materijal može se preuzeti sa stranice www.underwearrule.org/underwear_en.asp
 • Pravilo donjeg rublja (Underwear Rule) sastavni je dio Kampanje Vijeća Europe "Jedno od pet" za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom. O ostalim mjerama sprječavanja i zaštite, koje promičemo, možete pročitati na www.coe.int/oneinfive