„Nie je nám to jedno!“ - PowerPoint PPT Presentation

nie je n m to jedno n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Nie je nám to jedno!“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Nie je nám to jedno!“

play fullscreen
1 / 25
„Nie je nám to jedno!“
127 Views
Download Presentation
gaston
Download Presentation

„Nie je nám to jedno!“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Nie je nám to jedno!“ Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu „Dajte škole zelenú“ Konta Orange, n. f. Autor projektu: Miroslav Dedina, Martin Kardoš, Pavol Kanuščák, Peter Kanuščák, Andrej Havrila, žiaci Združenej strednej školy v Sabinove

 2. Pri prechádzkach, pri športovaní, na výletoch a potulkách našou krásnou prírodou, sa stretávame ...

 3. ... s miestami, kde sa nám to vôbec nepáči!...

 4. Rozhodli sme sa poukázať na takéto nešváry, lebo nie ja nám jedno čo sa deje okolo nás!

 5. Zmapovali sme nepovolené skládky odpadu v okolí Sabinova • skládka pri Toryse • skládka pri tenisových dvorcoch • skládka pri poľnej ceste smerom na Červenú Vodu • skládka pri ceste z Drienice do Jakubovan • skládka medzi Sabinovom a Drienicou • a niekoľko ďalších – chorých miest...

 6. Skládka pri Toryse ...najprv sa odpad navozí ... ... bez akýchkoľvek zábran sa tu hromadí kopa smetia...

 7. Skládka pri Toryse ... potom sa odpad zarovná ...

 8. Skládka pri Toryse ... chýba tu tabuľka „SMETISKO“ ... ... alebo „ZÁKAZ SYPAŤ SMETIE“!!!...

 9. Skládka pri tenisových dvorcoch ... blízkych - susedných domov ... špinia ! ... škárou pod plotom tu obyvatelia ...

 10. Skládka pri tenisových dvorcoch č. 2 ... potom vyhodíme nepotrebné ... ... najprv si za plotom vykopeme jamu ... ... a hotovo! ...

 11. Skládka pri poľnej ceste smerom na Červenú Vodu č. 1 ... a scenár je rovnaký – ktosi tu navozí hromady odpadu... Je to jedna z najväčších skládok!

 12. Skládka pri poľnej ceste smerom na Červenú Vodu č. 1 ... a keď je toho veľa nejaký buldozér to zhrnie a zarovná!!! ... Je to jedna z najväčších skládok!

 13. Skládka pri poľnej ceste smerom na Červenú Vodu č. 2 ... a o 100 metrov vyššie – opäť vyvezené ...

 14. Skládka pri poľnej ceste smerom na Červenú Vodu č. 2 ... a zarovnané !!!...

 15. Poľná cesta smerom na Červenú Vodu ... a príroda vedľa – plač si ...

 16. Skládka pri ceste z Drienice do Jakubovan ... z Jakubovan ... ... toto je cesta do Drienice ... ... skrýva smradľavé tajomstvá ...

 17. Skládka pri ceste z Drienice do Jakubovan ... mohla by tu byť aspoň tabuľa “ZÁKAZ SYPAŤ SMETIE“!

 18. ... pri ceste z Drienice do Jakubovan ... no comment ...

 19. Skládka medzi Sabinovom a Drienicou ... a priamo pri hlavnej ceste ...

 20. ... a nájdu sa ešte kde tu ... ... za Drienicou smerom na Červenú Vodu ...

 21. ... a nájdu sa ešte kde tu ... ... pri betonárke smerom na Drienicu ...

 22. Kto by sa mal o to starať? Veď predsa chceme prírodu takúto:

 23. Kto by sa mal o to starať? ... a nie takúto:

 24. Vy, ktorí máte plnú moc, prostriedky a ktorí to máte v náplni práce, začnite si to všímať! Môže sa totiž stať, že o chvíľu to tu bude vyzerať takto!!!:

 25. Ďakujeme za pozornosť! • Kontakt: Miro Dedina, • Telefón: 0908 020 876 • e-mail: dedina@soupsb.sk Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu „Dajte škole zelenú“ Konta Orange, n. f.