slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Meilė PowerPoint Presentation
Download Presentation
Meilė

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 36
Download Presentation

Meilė - PowerPoint PPT Presentation

walden
291 Views
Download Presentation

Meilė

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Meilė Parengė tikybos mokytoja metodininkė Irena Danupienė 11-12 klasėms

 2. Pamokosuždavinys • Pagal pateiktą medžiagą mokiniai aptars meilės esmės suvokimo formavimąsi ir įvardins antikos mąstytojų ir krikščioniškąjį požiūrį į meilę.

 3. Žodis „meilė“ mūsų laikais yra vienas iš dažniausiai vartojamų žodžių, kuriam priskiriame skirtingas reikšmes.

 4. Prisiminkime semantinį žodžio „meilė“ lauką: kalbama apie tėvynės, profesijos, draugų, tėvų ir vaikų, brolių ir artimųjų, meilę darbui, artimui ir Dievui. Iš šios reikšmių įvairovės išsiskiria vyro ir moters meilė, kai neatskiriamai sąveikauja kūnas ir siela ir atsiveria nenugalimas laimės pažadas. Tobulos meilės tobulas paveikslas, greta kurio iš pirmo žvilgsnio nublanksta visos kitos meilės rūšys.

 5. gerai? blogai? 1 užduotis Kodėl meilė yra...

 6. EZOPAS Meilė yra gerai Įsimylėjus gyvenimas įgauna prasmę. Net pikčiausias žmogus įsimylėjęs pražysta ir ima skleisti gėrį, o tai yra gerai, ypač jei tas gėris skirtas vienam asmeniui. Įsimylėjęs žmogus bando nustebinti mylimąjį savo išprusimu, todėl jo smegenys greičiau pradeda įsiminti informaciją ir intelekto skalė šokteli į viršų.

 7. EZOPAS Meilė yra blogai Įsimylėjėlis per daug galvoja apie vieną žmogų, todėl pamiršta kitus. Kai jautrų įsimylėjėlį atstumia, yra pavojus, kad jis gali nusižudyti. Per daug įsimylėjusio save gyvenimas pasidaro nykus, o aplinkiniams toks žmogus atrodo atstumiančiai.

 8. IGORIS Meilė yra gerai Žmogus pradeda prižiūrėti save. Jam išauga sparnai. Pagaliau supranta, kam skirtas veidrodis.

 9. IGORIS Meilė yra blogai Žmogus tampa abejingas draugams. Nemiega naktimis ir praranda sveikatą. Negali realiai vertinti įsimylėjimo objekto.

 10. ANDRIUS M. Meilė yra gerai Tuo, kas iš tikrųjų yra Meilė neįmanoma nusivilti. Ji iš niekur neateina ir niekur nedingsta. Ji visada šalia. Meilė – Aukščiausias Dievo Asmuo.

 11. ANDRIUS M. Meilė yra blogai Meilė nėra blogai. Meilė nėra blogai. Meilė nėra blogai.

 12. NOJUS Meilė yra gerai Ji visada laukia. Meilė augina žmogų. Iš meilės gimsta vaikai.

 13. NOJUS Meilė yra blogai Meilė – kančia. Kai meilė įgauna trikampio formą. Kai kasdien kartoja – „aš tave myliu“.

 14. 2 užduotis Pabaikite sakinį Meilė, tai...

 15. „Kai ji atsirado mano gyvenime, žaisti krepšinį pasidarė paprasčiau.“ Žydrūnas Ilgauskas su žmona

 16. „Dažnai gali išgirsti arba pamatyti filmuose, kaip žmonės suranda antrąją pusę, su kuria nori praleisti likusį gyvenimą.“ Ž.Ilgauskas

 17. Senovės graikų meilės samprata • Eros – pirminė jėga, prisidėjus prie kitų dievų ir žmonių atsiradimo. Romėnai vadina Amūru, Kupidonu (lietuviškai - trokštantis). • Philos – meilė bičiuliui, kraštui, mokslui. • Storge – meilė, jungianti artimas sielas, šeimos. • Agape – dieviškoji meilė.

 18. Klausimai grupėms Ką Platonas vadina meile? Kodėl žmonės ir dievai atleidžia įsimylėjėliams daugiau negu kitiems? Ko mus moko meilė? Kokios pakopos kelyje į meilę (pagal Platoną)? Kodėl meilė pranašesnė už giminystę, turtus, garbę? Kodėl mylėtojas pranašesnis už mylimąjį? 1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr.

 19. Platonasgyveno 427 - 347 m. pr. Kr.

 20. G. Klimtas „Bučinys“

 21. G. Klimtas„Motina ir vaikas“

 22. G. Klimtas „Apkabinimas“

 23. 3 užduotis Skaitome apaštalo Pauliaus Himną meilei (1Kor 13, 1 - 8) • Kokias pagrindines meilės savybes nusako Paulius? • Ar rūpinimasis kitu žmogumi tapatus meilei? • Jei žmogus nemyli savęs ar jis gali mylėti kitus?

 24. Kantri Maloninga Nepavydi Nesididžiuoja Neišpuiksta Nesielgia netinkamai Neieško sau naudos Nepasiduoda piktumui Pamiršta kas buvo bloga Nesidžiaugia neteisybe Su džiaugsmu pritaria tiesai Visa pakelia Visa ištveria Niekada nesibaigia Meilė

 25. 4 užduotis Popiežiaus Benedikto XVI enciklika: Deus caritas est

 26. Enciklika kalba apie eroso ir agapės skirtingumus ir vienybę. Vyro ir moters meilė, kylanti ne iš mąstymo ir valios, bet žmogų tarsi užklumpanti, senovės Graikijoje buvo pavadinta erosu. Naujajame testamente buvo atsisakyta tokio žodžio erosas ir naujas požiūris į meilę išreiškiamas žodžiu agapė, neabejotinai žymi krikščionybei būdingą iš esmės naują meilės supratimą.

 27. F. Nietzsche paliudija plačiai paplitusią jauseną: Bažnyčia nestatydina draudimų kaip tik ten, kur Kūrėjo mums parengtas džiaugsmas siūlo laimę, kuri iš anksto leistų pajusti dieviškosios prigimties dalykų skonį?

 28. Ar krikščionybė sunaikino erosą? Pažvelkime į pasaulį iki krikščionybės. Panašiai kaip ir kitos kultūros, graikai erosą laikė savotišku apgirtimu, kai protas nugalimas „dieviškosios beprotystės“, išplėšiančios žmogų iš gyvenimo ribotumo ir leidžiančios jam, taip sukrėstam dieviškos galios, patirti didžiausią palaimą. Visos kitos galios tarp dangaus ir žemės atrodo mažiau reikšmingos.

 29. Erosas, kaip toks nebuvo atmestas, karas buvo paskelbtas jo sudarkytam griaunamam pavidalui, nes klaidingas eroso sudievinimas, kuris čia vyksta atima iš jo kilnumą, jį nužmogina.

 30. Eroso paveikslas I. Meilė ir dieviškumas susiję: juk meilė žada begalybę ir amžinybę – didesnį ir kitokį dalyką negu mūsų gyvenimo kasdienybė. II. Kelias į meilę nėra pasidavimas instinktui. Tai priklauso nuo pačios žmogaus sandaros, kurią sudaro kūnas ir siela.

 31. Žmogus nepraranda savasties, kai kūnas ir siela artimai susivienija. Kai žmogus nori būti tik dvasia ir trokšta atsisakyti savo kūno kaip vien gyvuliško paveldo, savo kilnumo netenka ir dvasia ir kūnas. Todėl negalima ignoruoti ir kūniškos meilės.

 32. Svarbią nuorodą galime rasti Senojo Testamento knygoje – Giesmių giesmė. Čia meilė perteikiama žodžiu agapė, kuris tapo biblinio meilės supratimo išraiška.

 33. Agape reikšmės • Meilė virsta rūpinimusi kitu bei nerimu dėl kito; • Ji nebeieško savęs; • Ieško gėrio mylimajam; • Virsta atsižadėjimu; • Tampa pasirengusi aukai ir net to trokšta.

 34. Popiežiaus Benedikto XVI enciklika Deus caritas est teigia: • Meilė yra „ekstazė“, tačiau ne akimirksnio apgirtimo prasme, bet kaip kelias, kaip nuolatinis ėjimas iš savęs į savo išlaisvinimą dovanojant save patį, ir būtent per tai – ėjimas į savo paties atradimą, maža to,Dievo atradimą. • Iš tikro Meilės be ryšio su Dievu negalima parodyti. Dievas mane myli, Jis atidavė savo Sūnų už mane ir Jis pamilo mane Pirmas, todėl ir aš myliu.

 35. 5 užduotis • Perskaityk namuose Himną meilei (1Kor 13, 1 - 8). • Pagalvok, ko jis moko?