slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
УСЛУГИ В МРЕЖИТЕ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ NGN проф. М.Петкова, инж. Георги Петров, Гергана Стоянова – НБУ PowerPoint Presentation
Download Presentation
УСЛУГИ В МРЕЖИТЕ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ NGN проф. М.Петкова, инж. Георги Петров, Гергана Стоянова – НБУ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

УСЛУГИ В МРЕЖИТЕ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ NGN проф. М.Петкова, инж. Георги Петров, Гергана Стоянова – НБУ - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

УСЛУГИ В МРЕЖИТЕ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ NGN проф. М.Петкова, инж. Георги Петров, Гергана Стоянова – НБУ. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГИТЕ В NGN. УСЛУГИТЕ СА НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ ТЕХНОЛОГИЯ – ТЕ СА СПЕЦИФИЧЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ФОКУС, ПРОЦЕС И КУЛТУРА

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

УСЛУГИ В МРЕЖИТЕ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ NGN проф. М.Петкова, инж. Георги Петров, Гергана Стоянова – НБУ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

УСЛУГИ В МРЕЖИТЕ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ NGNпроф. М.Петкова, инж. Георги Петров, Гергана Стоянова– НБУ

slide2
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГИТЕ В NGN

УСЛУГИТЕ СА НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ ТЕХНОЛОГИЯ –

ТЕ СА СПЕЦИФИЧЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ФОКУС, ПРОЦЕС И КУЛТУРА

 • Базирайки се на тенденциите за преход към пакетно базирани мрежи, в NGN средата вероятно ще бъде важна следната основна характеристика на услугите:

Повсеместни мултимедийни комуникации в реално време

Единственият начин за рязко увеличаване на услугите е постепенното персонализиране на техния характер и универсализиране на начина на предлагане и достъп.

 • За целта е необходим:

високоскоростен достъп и транспорт за всяка среда (TDM, IP, ATM) по всяко време, навсякъде и във всякакъв обем.

ngn 2
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГИТЕ В NGN (2)
 • Повече "персонална интелигентност", разпределена по мрежата.
  • Чрез приложения, които могат да имат достъп до персоналните профили на потребителите (например информация за абонамента и персоналните предпочитания на клиента).
  • При съобразяване с потребителските модели на поведение и изпълняване на специфични функции от тяхно име (например "интелигентни агенти", които ги известяват за специфични събития или търсят, сортират и филтрират специфично съдържание).
ngn 3
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГИТЕ В NGN (3)

Повече "мрежова интелигентност", разпределена по мрежата.

 • Това включва приложения, които „знаят за”, позволяват „достъп до” и „контролират” мрежовите услуги, съдържание и ресурси.
 • Мрежата трябва да може да изпълнява и специфични функции от името на доставчика на услугите или мрежовия оператор,

например функции на "мениджмънт агентите", които:

  • осъществяват мониторинг на мрежовите ресурси
  • колекционират данни за потреблението
  • откриват и отстраняват повреди или
  • посредничат за нови услуги/съдържание от други доставчици.
ngn 4
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГИТЕ В NGN (4)
 • По-голяма опростеност за потребителите.

Това предпазва потребителите от сложните процеси по:

   • събиране и натрупване на информацията
   • нейната обработката, съгласуване и пренос
   • Позволява на потребителите по-лесно да достигат и използват мрежовите услуги.
   • Тук се включват възможности за:

предоставяне на помощна информация

предоставяне на различни менюта за неопитни и опитни потребители

осигуряване на единна среда за всички форми на комуникация.

ngn 5
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГИТЕ В NGN (5)

Дефиниране и мениджмънт на персонални услуги

Тук севключват:

 • Възможностите потребителите да управляват в значителна степен собствения си профил
 • Следенето на информацията за потребление и таксуване
 • Адаптирането на услугата към съответните потребителски интерфейси
 • Създаването и доставката на нови приложения
ngn 6
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГИТЕ В NGN (6)

Интелигентен мениджмънт на информацията

 • Това помага на потребителите да управляват информационното претоварване, като им се предоставя възможност за:
  • управление на съобщенията с данни върху всякаква среда
  • търсене, сортиране и филтриране на съдържанието
  • управление на личната информация (календар, списък на лицата за контакт и т.н.).
slide8
СПЕЦИФИЧНИ NGN УСЛУГИ
   • Съществува само някакво предварително виждане за типовете храктеристики на услугите, които ще бъдат значими в една NGN среда
   • В действителност трудно може да се прогнозира кои ще бъдат услугите, които ще привлекат най-много потребителите (killer applications).
 • Все пак NGN архитектурата предоставя набор от базисни възможности, които ще бъдат основа за широк кръг от потенциални услуги
ngn 21
СПЕЦИФИЧНИ NGN УСЛУГИ(2)

Изключително важно е да се отбележи следното:

 • Новопоявяващите се услуги ще са вероятно най-мощните движещи сили към NGN
 • Въпреки това повечето от началните печалби на NGN в действителност ще се генерират от обвързването на мрежата с традиционните услуги,
 • т.е. традиционите услуги ще плащат за мрежата, докато нейното капацитетно и технологично развитие ще се реализира благодарение на новопоявяващите се услуги.
ngn 31
СПЕЦИФИЧНИ NGN УСЛУГИ(3)

Повечето традиционни услуги се отнасят до:

 • мрежови достъп
 • пренос
 • маршрутизация/комутация
 • основна свързаност на потребителите
 • достъп и ползване на ресурси
 • контрол на сесиите
 • предлагане на разнообразни услуги с добавена стойност.
ngn 1
ТИПОВЕ УСЛУГИ В NGN (1)

Очаква се NGN да позволи реализацията на много по-богата гама от услуги, включваща:

 • Специализирани по отношение на ресурсите услуги(доставяне и мениджмънт на транскодери, мултимедийни многоточкови конферентни мостове, устройства за медийно конвертиране, за разпознаване на говор и др.)
 • Услуги за обработка и съхраняване на информация(доставяне и мениджмънт на устройства за съхраняване на информация и за обмен на съобщения като файлови сървъри, платформи за сервизно обслужване и др.)
 • Междинни услуги(посредничество при ползването на услугите, гарантиране на комуникационна сигурност, лицензиране за дадени приложения, осигуряване на транзакции и др.).
ngn 22
ТИПОВЕ УСЛУГИ В NGN (2)
 • Услуги, свързани със специфични приложения(конкретни бизнес приложения, приложения за електронна търговия, приложения за мениджмънт на снабдителски вериги, интерактивни видеоигри и др.)
 • Услуги за доставяне на съдържание(услуги, които предоставят или са посредници на информационно съдържание като електронно обучение и др.)
 • Услуги за взаимосвързване(осигуряване на взаимодействие с други типове приложения, услуги, мрежи, протоколи или формати)
 • Мениджмънт услугиза поддръжка, експлоатация и управление на комуникационни/компютърни мрежи и услуги.
slide13
Примери за услуги в основните телекомуникационни направления
 • На фигурата са дадени примери за някои важни услуги в основните телекомуникационни направления (телефония, данни и мултимедия), за които се предполага, че ще са сред движещите сили за внедряване и утвърждаване на NGN.
slide14
Примери за услуги в основните телекоменикационни направления (2)
 • Тези услуги се разглеждат като значими за NGN от гледна точка на следното:
  • доколко те ще имат полза от NGN средата
  • какви са вероятните печалби, които ще генерират
  • колко широко разпростанение ще имат
  • доколко привлекателни и атрактивни ще бъдат.
ngn 11
ТИПОВЕ NGN УСЛУГИ (1)

NGN услугите могат да се групират в следните типове:

Гласова телефония

 • NGN трябва да поддържа множество съществуващи телефонни услуги.
 • NGN няма да дублира всяка една традиционна телефонна услуга, предлагана понастоящем.
 • Ще се предоставят и поддържат само:
  • определен брой от най-пазарно ориентираните традиционни услуги за осигуряване комуникацията (достъпността) на мултимедийните NGN потребители към съществуващите телефонни потребители
  • услуги, наложени от националния регулаторен орган.
ngn 23
ТИПОВЕ NGN УСЛУГИ (2)
 • Услуги за пренасяне на дaнни - позволяват изграждане в реално време на свързаност между крайни точки, съпроводено с пренасяне на данни под формата наразлични услуги с добавена стойност например:
   • честотна лента по поискване
   • надеждни комутируеми виртуални връзки
   • контрол върху допускане на повикването.
 • Мултимедийни услуги - позволяват множество участници да си взаимодействат и комуникират като използват глас, видео и/или данни.
 • Това позволява едновременно:
   • разговори
   • обмен на визуална информация
   • съвместно използване на изчислителни ресурси.
ngn 32
ТИПОВЕ NGN УСЛУГИ (3)
 • Виртуални частни мрежи (VPN) – VPN мрежите за гласови комуникации:
   • подобряват възможностите за мрежово взаимодействие на бизнес офисите
   • позволяват в рамките на обществените мрежи комбинирането на големи географски разпръснати частни мрежи на дадена организация
   • предоставят на абонатите еднакви възможности за номеронабиране.
 • Обществени компютърни мрежи (PNC) - предоставят мрежово базирани компютърни услуги за бизнеса и потребителите.

Например един доставчик на обществени мрежи може да предоставя:

   • web страници
   • съхраняване, поддръжка/резервиране на файлове с данни
   • изпълнение на компютърни приложения
   • специфични бизнес и потребителски приложения

Операторът на такава мрежа таксува потребителите за суровата обработка и съхранението без да има представа за конкретното съдържание или приложение.

ngn 41
ТИПОВЕ NGN УСЛУГИ (4)
 • Универсално предаване на съобщения - поддържа доставката на гласова, електронна, факс поща и web-страници независимо от типа на потребителския интерфейс.
 • Потребителите:
   • ще бъдат уведомявани за различните типове съобщения (гласова поща, електронна поща, факс поща и т.н.)
   • ще имат достъп до тези съобщения, независимо от терминалното устройство, с което разполагат в момента и мрежата, към която са включени (фиксирана линия или мобилен телефон, компютър, факс апарат или устройство за безжичен достъп до данни);
ngn 51
ТИПОВЕ NGN УСЛУГИ (5)
 • Информационно посредничество между потребители и доставчици – включва:
   • рекламиране
   • намиране и
   • предоставяне на информация.

Например потребителите могат да получават информация, базираща се на предварително зададен критерий или на лични предпочитания и модели на поведение.

ngn 61
ТИПОВЕ NGN УСЛУГИ (6)
 • Електронна търговия - дава възможност на потребителите да закупуват стоки и услуги по електронен начин по мрежата.

Това може да включва:

   • обработка на транзакции
   • удостоверяване на информация зазаплащане, предоставяне на сигурност и вероятно оттъргуване (т.е. съвпадане на купувачи и продавачи, които преговарят за "сделката" за стоки или услуги).
   • банкиране и пазаруване от дома
   • бизнес към бизнес приложения.
ngn 7
ТИПОВЕ NGN УСЛУГИ (7)
 • Услуги тип център за комуникации (call centre) - потребителят може да изпрати повикване (гласово или от e-mail) до агент на центъра за комуникации, кликвайки на web страницата.
 • Повикването се маршрутизира до подходящия агент, който може да е дори в къщи, т.е. да се ползва виртуален Call-център.
 • Агентите могат да имат достъп до потребителя, каталога, борсата и информацията за поръчката, която може да се изпраща напред и назад между потребителя и агента.
ngn 8
ТИПОВЕ NGN УСЛУГИ (8)
 • Интерактивни игри - дават възможност на потребителите да се срещат в реално време и да изграждат интерактивни сесии за игри, например видеоигри.
 • Разпределена виртуална реалност - отнася се до технологично генерирана представа за събития, хора, места, опит от реалния свят, при които участниците и доставчиците на виртуален опит са физически разделени.

Тези услуги изискват сложна координация на множество разнообразни ресурси.

ngn 9
ТИПОВЕ NGN УСЛУГИ (9)
 • Домашен мениджър - с въвеждането на интелигентност в домакинството тези услуги могат да наблюдават, следят и контролират домашните системи за сигурност, енергийните системи, системите за развлечения и други домашни уреди.
 • (Например ако на вратата се звъни, използвате дистанционното на телевизора си, за да видите кой звъни или следите какво става в къщата ви, докато сте в командировка или на работа).
slide24
Типове услуги и функционални характеристики за тяхното реализиране в една развита NGN мрежа
 • Изискванията на потребителите са насочени към няколко основни групи услуги, а тяхната реализация ще бъде възможна ако те притежават определен набор от специфични характеристики.
slide25
Основни групи NGN услуги
 • Мултимедийни услуги
 • PSTN/ISDN емулационни услуги
 • PSTN/ISDN симулационни услуги
 • Интернет достъп
 • Други услуги
 • Услуги от обществен интерес
slide26
Мултимедийни услуги – използване на повече от една медия:
 • Това са разговори в реално време и комуникации извън реалното време
 • Примери за мултимедийни комуникации:
  • Гласови комуникации в реално време
  • Компютърна телефония в NGN (Push to Talk over NGN - PoN)
  • Point-to-point интерактивни мултимедийни услуги – говор, текст, видео и комбинации от тях в реално време
  • Услуги за пренасяне на съобщения (IM, SMS, MMS и др.)
  • Интерактивни комуникации с взаимодействие – мултимедийни конференции, включващи обмен на файлове, е-обучение, съвместни игри
  • Услуги с доставка на съдържание – радио и видео, музика и филми, тв програми, финансова информация, електронни издания и др.
  • Радио и ТВ разпространение
  • Корпоративни комуникационни услуги (VPN, IP Centrex и др.)
  • Информационни услуги (напр. Продажба на билети, състояние на трафика по пътищата и др.)
  • Услуги свързани с местоположението (туристически пътеводители, съдействие при спешни повиквания и др.) и много други
slide27
PSTN/ISDN емулационни услуги
 • Позволяват наличните типове терминали да могат да се използват за съществуващите телекомуникационни услуги, достигани през NGN

PSTN/ISDN симулационни услуги

 • Позволяват NGN терминалите в една NGN мрежа да се използват за телекомуникационни услуги сходни с тези в PSTN/ISDN
 • Достъпът до Интернет в NGN не трябва да изключва съществуващите механизми, като достъп по xDSL и достъп към съществуващите Интернет доставчици (ІSP)
slide28
Другите услуги включват предимно услуги за данни, специфични за мрежите с пакетна комутация:
  • VPN услуги
  • Приложения с извличане на данни (напр. Tele-software)
  • Услуги за данни (напр. Трансфер на файлове, e-mail, web browsing)
  • Online приложения (online продажби, e-commerce, online реклами)
  • Услуги за дистанционен контрол и управление (напр. Управление на уредите в домакинството, телеметрия, аларми) и много други
slide29
Услугите от обществен интерес, приложими в NGN могат да включват такива, каквито законодателството и регулацията изискват, например:
 • Спешни услуги, включващи повиквания на абонатите към спешните служби
 • Приоритетни повиквания при катастрофални ситуации
 • Уведомление на населението при спешни ситуации
 • Избор на оператор на мрежа и доставчик на услуги
 • Защита на потребителите
 • Проследяване на злоумишлени повиквания
 • Информация за идентификация на абонатите
slide30
Функционални характеристики за реализация на услугите

Функционалните характеристики са две основни групи:

 • Основни характеристики
 • Характеристики за поддържане на услугите.

Основни характеристики

 • Характеристики общи за всички услуги и приложения, като: маршрутизация, мениджмънт на информационните ресурси, управление на трафика и качеството на обслужване, сигурност, таксуване и разплащане и др.

Характеристики за поддържане на услугите

 • Характеристики, които се достигат и/или използват директно от услугите и приложенията
 • По принцип се комбинират с други функции и услуги за осигуряване на модерна функционалност и за създаване и предоставяне на нови услуги
slide31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 • На сегашния етап от развитието на NGN е трудно да се прогнозира кои ще бъдат следващите широко разпространени услуги.
 • Независимо от това, на базата на сегашните тенденции, могат да се направят заключения за характеристиките и възможностите на типовете услуги, които ще бъдат важни в една NGN среда.
 • Основната тенденцияе преход от мрежи с комутация на каналите (TDM) към пакетно базирани мрежи и използване на мултимедийни услуги
slide32

Благодаря за вниманието

За контакти:

 • проф. М.Петкова,
 • маг. инж. Георги Петров
 • Гергана Стоянова

Нов Български Университет, Департамент „Телекомуникации”, бул. Монтевидео 21 София 1618

тел. 8110609

telecom@nbu.bg