pseudotumory a cysty n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pseudotumory a cysty

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Pseudotumory a cysty - PowerPoint PPT Presentation


 • 315 Views
 • Uploaded on

Pseudotumory a cysty. MUDr. Jan Laco, Ph.D. Příčiny zduření čelistí. Cysty odontogenní x neodontogenní Odontogenní tumory Obrovskobuněčné léze Fibro-oseální léze Neodontogenní tumory kostí Metastázy Chronická osteomyelitis. Cysty čelistí. = patologická dutina vystlaná epitelem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pseudotumory a cysty' - waite


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pseudotumory a cysty

Pseudotumory a cysty

MUDr. Jan Laco, Ph.D.

p iny zdu en elist
Příčiny zduření čelistí
 • Cysty
  • odontogenní x neodontogenní
 • Odontogenní tumory
 • Obrovskobuněčné léze
 • Fibro-oseální léze
 • Neodontogenní tumory kostí
 • Metastázy
 • Chronická osteomyelitis
cysty elist
Cysty čelistí
 • = patologická dutina vystlaná epitelem
 • RTG: ostře ohraničené projasnění
 • ± tekutina
 • pomalý růst  dislokace zubů
 • asymptomatické x infekce  bolestivé
 • vzácně: patologická fraktura
 • kompresibilní a fluktuující zduření při extenzi do měkkých tkání
 • modravá barva pokud pod sliznicí
cysty elist1
Cysty čelistí
 • Odontogenní
  • vývojové
   • folikulární (dentigerózní)
   • erupční
   • gingivální
   • laterální periodontální
   • odontogenní keratocysta
   • kalcifikující odontogenní cysta
  • zánětlivé
   • radikulární / reziduální
   • paradentální
cysty elist2
Cysty čelistí
 • Neodontogenní
  • cysta ductus nasopalatinus
  • nasolabiální
 • Pseudocysty
  • solitární kostní “cysta“
  • aneurysmatická kostní “cysta“
cysty elist frekvence
Cysty čelistí – frekvence (%)
 • 1. radikulární 65-70
 • 2. folikulární 15-18
 • 3. keratocysta 3-5
 • 4. nasopalatinální 5-10
radikul rn cysta
Radikulární cysta
 • nejčastější zduření a cysta čelistí
 •  muži (M : Ž … 3 : 2)
 • 20 - 60 let
 • maxila : mandibula … 3 : 1
 • nebolestivá
 • enukleace
radikul rn cysta1
Radikulární cysta
 • u špičky kořene zubu s nekrotickou pulpou (kaz)
 • pulpitis  periodontitis  periapikální granulom  proliferace Malassezových hnízd  centrální likvefakce
 • Mi: hyperplastický nerohovějící dlaždicobuněčný epitel (net-like) ± hyalinní (Rushton) tělíska

stěna: granulační tkáň + vazivová tkáň

smíšený zánět

hemosiderin, cholesterolové krystaly ± obrovskobuněčné granulomy

odontogenn cysty
Odontogenní cysty
 • reziduální cysta
  • radikulární cysta ponechaná po extrakci zubu
  • spontánní regrese
 • laterální radikulární cysta
  • po straně kořene nevitálního zubu
  • laterální větev kořenového kanálu
  • enukleace
paradent ln cysta
Paradentální cysta
 • zánět kolem částečně prořezaného zubu
 • dolní M3
 •  muži, 20 - 25 let
 • vitální zub s perikoronitidou
 • Mi: ~ radikulární cysta
 • enukleace
folikul rn dentiger zn cysta
Folikulární (dentigerózní) cysta
 • cystická změna enamelového orgánu po kompletním vytvoření skloviny
 • akumulace tekutiny mezi korunkou a kolabovaným enamelovým orgánem
 • obkružuje korunku + připojena ke krčku zubu na amelo-cementální junkci  korunka je uvnitř (RTG)
 • M : Ž … 2 : 1
 • 20 - 50 let
 • mandibulární M3, maxilární C  brání prořezání
 • Mi: nízký dlaždicobuněčný epitel (2-3 vrstvy)

vazivová stěna ± zánět

erup n cysta
Erupční cysta
 • v měkkých tkáních nad prořezávajícím zubem
 • z enamelového orgánu (povrchová folik. cysta)
 • děti
 • nad zuby bez mléčných „předchůdců“
 • měkké modravé zduření v gingivě
 • spontánní regrese
gingiv ln cysty
Gingivální cysty
 • novorozenci (Bohnovy noduly)
 • > 80% novorozenců
 • gingiva - proliferace Serresových hnízd
 • střední čára patra (Epsteinovy perly)
 • spontánní regrese do několika měsíců
 • dospělí - vzácně
later ln periodont ln cysta
Laterální periodontální cysta
 • vzácnější cysta po straně vitálního zubu
 • z Malassezových hnízd ?
 • Mi: nízký dlaždicobuněčný epitel + ztluštění (plaky) se světlými bb. (glykogen)
later ln periodont ln cysta varianty
Laterální periodontální cysta- varianty
 • botryoidní odontogenní cysta
  • multilokulární varianta LPC
  • dolní P a C, může postihovat velkou část čelisti, > 50 let
  • Mi: multilokulární cysta s vazivovými septy

dlaždicobuněčný epitel + světlé bb. (glykogen)

  • recidiva
 • glandulární odontogenní cysta (sialo-odontogenní)
  • multilokulární cysta
  • Mi: komplexní dlaždicobuněčný epitel ~ LPC a BOC + mucinózní bb. + intraepiteliální glandulární prostory
  • recidiva
  • dif. dg.: intraoseální mukoepidermoidní karcinom
odontogenn cysty1
Odontogenní cysty
 • WHO klasifikace 2005
 • odontogenní keratocysta
 •  keratocystický odontogenní tumor
 • kalcifikující odontogenní cysta
 •  kalcifikující cystický odontogenní tumor
keratocystick odontogenn tumor
Keratocystický odontogenní tumor
 • = odontogenní keratocysta, primordiální cysta
 • WHO 2005  pravý nádor
 • benigní x lokálně agresivní
 • M > Ž; ~ 20-30 let + 50-70 let, častý
 • úhel mandibuly (50%); RTG: multilokulární cysta
 • Mi: nízký dlaždicobuněčný epitel (5-8 vrstev) se zvlněnou parakeratózou ± drobné dceřinné cystičky ve stěně
 • recidiva (60%) v prvních 5 letech !!!
 • léčba: kompletní enukleace ?
keratocystick odontogenn tumor1
Keratocystický odontogenní tumor
 • Gorlin-Goltzův syndrom
  • AD; PTCH gen 9q22.1-31; kompletní penetrance; 1 : 60.000
  • mnohočetné KOT + “nevoidní“ bazaliomy kůže + skeletální abnormality + ektopické kalcifikace + různé nádory + poruchy oka
 • Ortokeratotická cysta
  • vzácná
  • RTG: monolokulární cysta
  • Mi: ortokeratotická vrstvička
  • recidiva 4%
kalcifikuj c cystick odontogenn tumor
Kalcifikující cystický odontogenní tumor
 • = Gorlinova cysta
 • WHO 2005  pravý tumor
 • M ~ Ž, ~ 5 – 92 let
 • mandibula ~ maxila, řezáky-špičáky, gingiva
 • Mi: cysta vystlaná ameloblastickým typem epitelu

ghost cells (stínovité bb.)  kalcifikace

dentin

 • recidiva
 • ± ameloblastom
 • léčba: enukleace
odontogenn cysty2
Odontogenní cysty
 • RTG dif. dg. projasnění čelistí
  • anatomické struktury (maxilární sinus, foramina)
  • odontogenní cysty
  • odontogenní tumory, zejm. ameloblastom
  • obrovskobuněčný granulom / cherubismus
 • ztluštění stěny
  • cholesterolové krystaly + granulomy
  • karcinom
  • ameloblastom
odontogenn cysty3
Odontogenní cysty
 • denní bioptický materiál
 • při zánětu nespecifický vzhled !!!
 • x odontogenní keratocysta
 • x kalcifikující odontogenní cysta
 • x unicystický ameloblastom
 • x jiné cystické tumory
cysta ductus nasopalatinus
Cysta ductus nasopalatinus
 • vzácnější, často asymptomatická
 • z epitelu ductus nasopalatinus
 • střední čára patra
 • poziční varianty (vzhledem ke canalis incisivus)
  • nazopalatinální
  • cysta patrové papily
  • mediánní alveolární
 • Mi: dlaždicobuněčný + respirační epitel

stěna: mucinózní žlázky + neurovaskulární svazek

 • enukleace
nasolabi ln cysta
Nasolabiální cysta
 • = Klestadtova, nazoalveolární
 • velmí vzácná
 • ze zbytků ductus nasolacrimalis
 • v měkkých tkáních v sulcus nasolabialis
 • excize
cysty m kk ch tk n
Cysty měkkých tkání
 • cysta ductus thyreoglossus
 • lymfoepiteliální cysta
 • linguální dermoid
 • mukokéla
cysta ductus thyreoglossus
Cysta ductus thyreoglossus
 • vzácnější
 • ze zbytků jakékoli části ductus thyreoglossus
 • časný věk
 • zduření ve střední čáře dutiny ústní (foramen caecum) nebo krku
 • Mi: dlaždicobuněčný + respirační epitel

stěna: tkáň štítné žlázy, chronický zánět

 • exstirpace (na krku s částí jazylky)
lymfoepiteli ln cysta
Lymfoepiteliální cysta
 • branchiogenní cysta ???, laterální krční cysta
 • cystická změna epiteliálních inkluzí v LU
 • časný věk
 • laterální strana krku + úhel mandibuly + parotis
 • měkké zduření
 • píštěl na kůži / dutiny ústní / hltan
 • Mi: dlaždicobuněčný + respirační epitel

stěna: denzní lymfoidní tkáň + zárodečná centra

 • enukleace
 • dif. dg.: cystická metastáza SCCa
sublingu ln dermoid
Sublinguální dermoid
 • vývojová anomálie žaberních oblouků nebo štěrbin
 • mezi jazylkou a čelistmi nebo pod jazykem
 • asymptomatická
 • Mi: epidermoidní cysta – NE kožní adnexa

dermoidní cysta – kožní adnexa

 • exstirpace
mukok ly
Mukokély
 •  malé slinné žlázky
 •  dolní ret
 • povrchové, 1 cm
 • extravazační typ – poškození vývodu
  • únik sliny  zánět + mukofágy
  • NE epitel  mukofagický granulom
 • retenční typ – obstrukce vývodu
  • epitel dilatovaného vývodu
mukok ly1
Mukokély
 • ranula (lat. „žabička“)

= mukokéla submandibulární nebo sublinguální žlázy

 • unilaterální nebolestivé zduření, 2-3 cm
 • spodina dutiny ústní