a16 psykisk h lsa oh lsa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A16 Psykisk hälsa/ohälsa PowerPoint Presentation
Download Presentation
A16 Psykisk hälsa/ohälsa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

A16 Psykisk hälsa/ohälsa - PowerPoint PPT Presentation


 • 272 Views
 • Uploaded on

A16 Psykisk hälsa/ohälsa. Vad är psykisk hälsa?. WHO´s övergripande definition hälsa:. fyskiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom. ...eller…. Love well Work well Play well Expect well. Psykisk ohälsa – ett övergripande begrepp.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A16 Psykisk hälsa/ohälsa' - wade-barton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a16 psykisk h lsa oh lsa
A16 Psykisk hälsa/ohälsa

MC Avd f omvårdnad

vad r psykisk h lsa
Vad är psykisk hälsa?

MC Avd f omvårdnad

who s vergripande definition h lsa
WHO´s övergripande definition hälsa:

fyskiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom

MC Avd f omvårdnad

eller
...eller…
 • Love well
 • Work well
 • Play well
 • Expect well

MC Avd f omvårdnad

psykisk oh lsa ett vergripande begrepp
Psykisk ohälsa – ett övergripande begrepp

-brist på psykiskt välbefinnande - psykisk sjukdom - allvarlig psykisk störning

MC Avd f omvårdnad

ospecifika symtom och besv r
Ospecifika symtom och besvär
 • Ångest
 • Sömnstörning
 • Kriser
 • Dissociationer
 • Förvirring

MC Avd f omvårdnad

psykisk h lsa oh lsa i befolkningen 1
Psykisk hälsa/ohälsa i befolkningen 1
 • psykisk ohälsa näst största sjukdomsbördan efter hjärt- kärlsjukdomar (DALY´s)
 • självupplevd ohälsa ökat
  • största försämringen hos unga vuxna (kvinnor)
  • förskrivning av psykofarmaka har ökat markant
 • psykiatriska diagnoser inte ökat

Statens folkhälsoinstitut SFH (April 2004)

MC Avd f omvårdnad

psykisk h lsa oh lsa i befolkningen 2
Psykisk hälsa/ohälsa i befolkningen 2

Mellan 20 och 40 procent av befolkningenuppskattas i dag lida av psykisk ohälsa

Av dessa beräknas 10–15 procent ha allvarliga besvär som kan behöva psykiatrisk behandling

Socialstyrelsen, Folkhälsorapport 2005

De flesta besvären har debuterat före 26 års ålder

2007

MC Avd f omvårdnad

basala emotioner enl paul ekman
Basala emotioner enl Paul Ekman

• lycka

• sorg

• vrede

• fruktan

• förvåning

• avsmak

Högre kognitiva emotioner:

Kärlek, skuld, skam, avund, svartsjuka etc.

Marie Åsberg 2004

MC Avd f omvårdnad

var finns patienterna
Var finns patienterna?

MC Avd f omvårdnad

basala begrepp
Basala begrepp

Psykiatri – själsläkekonstläran om psykiska störningar och dess orsaker, vård och prevention

MC Avd f omvårdnad

vad beror psykisk sjukdom p
Vad beror psykisk sjukdom på?

Organisk genes

Psykogenes

Endogenes

antingen eller – eller del av varje?

MC Avd f omvårdnad

patogenes och salutogenes
PATOGENES OCH SALUTOGENES

- eller…

riskfaktorer och friskfaktorer

MC Avd f omvårdnad

modell f r patogenes de sjukdomsbringande faktorernas ursprung
Modell för patogenes: (de sjukdomsbringande faktorernas ursprung)

Stress- sårbarhetsmodellen

Medicinsk sårbarhet

ohälsa

hälsa

Psykosocialstress

MC Avd f omvårdnad

modell f r salutogenes de h lsobringande faktorernas ursprung
Modell för salutogenes:(de hälsobringande faktorernas ursprung)

KASAM (Känsla Av SAMmanhang) Antonovsky

Medicinsk sårbarhet

ohälsa

hälsa

Psykosocialstress

MC Avd f omvårdnad

tv kunskapsomr den ottoson 07
Två kunskapsområden (Ottoson -07)

Psykiatrisn särställning som medicinsk specialitet ligger i den samtidiga tillämpningen och integrationen av två kunskapsområden:

humanvetenskapligt

MC Avd f omvårdnad

nyckelord f r tv kunskapsomr den ottoson 07
Nyckelord för två kunskapsområden (Ottoson -07)

Helhessyn på människan

förståelsetolka dess bakgrund

MC Avd f omvårdnad

of rst eliga och of rklarliga symtom ottoson 07
Oförståeliga och oförklarliga symtom (Ottoson -07)

?

symtomatisk behandling

MC Avd f omvårdnad

hur yttrar sig psykisk oh lsa
Hur yttrar sig psykisk ohälsa?
 • Påverkar tänkande, uppträdande och interaktion med andra människor
 • varierar i allvarlighetsgrad
 • syns oftast inte utanpå
 • somatisk påverkan

MC Avd f omvårdnad

vad r psykisk sjukdom
Vad ÄR psykisk sjukdom?
 • En känsla (emotion)
 • Ett stämningsläge (mood)
 • Ett syndrom
 • En sjukdom

MC Avd f omvårdnad

psykiatrisk diagnostik
Psykiatrisk diagnostik
 • Deskriptiv diagnos

psykiska symtom som framkommit av:

  • anamnes (patientens egen redogörelse för upplevelser)
  • status (patientens beteende)

MC Avd f omvårdnad

hur indelas psykiska st rningar
Hur indelas psykiska störningar?

Ångestsyndromt ex panikångest, fobier, tvångstankar

Vanföreställnings-syndromt ex förföljelseparanoia, storhetsvansinne

Förstämnings-syndromt ex depression

Psykotiska syndrom

Schizofreni

Kortvariga psykoser

Beroendesyndromt ex alkohol- elller drogberoende

Personlighets-störningarbeteende eller karaktärsdrag som ger påtagliga anpassninssvårigheter eller orsakar lidande

Organiska psykosyndromt ex delirium, demens

SBU (1998). Neuroleptika. Frågor och svar

MC Avd f omvårdnad

system f r diagnos
ICD – aktuell upplaga: 10 (1992)

WHO´s klassifikation

Sverige ansluter sig officiellt till ICD-systemet

Anpassats efter DSM

DSM – aktuell upplaga: IV (1994)

American Psychiatric Association

Anpassad för behandlingsutvärdering

System för diagnos

MC Avd f omvårdnad

diagnos enligt dsm
Diagnos enligt DSM
 • Axel I Kliniska syndrom (sjukdomar)
 • Axel II Personlighetsstörningar
 • Axel III Somatisk sjukdom/skada
 • Axel IV Psykosociala problem
 • Axel V Global funktionsförmåga

MC Avd f omvårdnad

orsaker bakom psykisk oh lsa
Orsaker bakom psykisk ohälsa

individuell sårbarhet

sårbara perioder för livshändelser

negativ stress

levnadsvanor

brist på skydd

MC Avd f omvårdnad

flera perspektiv p hur man b st hj lper n gon med psykisk sjukdom
Flera perspektiv på hur man bäst hjälper någon med psykisk sjukdom
 • Psykodynamiskt
 • Medicinsk
 • Kognitiv-Beteende
 • Humanistiskt
 • Socioculturellt
 • Stress-Sårbarhet

MC Avd f omvårdnad

skydd mot psykisk oh lsa
Skydd mot psykisk ohälsa

familjesituation

kunskap om psykiska reaktioner

kultur

sociala kontaktnät

lyhördhet inom hälso- och sjukvården

MC Avd f omvårdnad

till slut
till slut…

Det är viktigare att veta vilken slags person som har en viss sjukdom, än att veta vilken slags sjukdom en person har

Aristoteles

MC Avd f omvårdnad