wykresy funkcji w arkuszu kalkulacyjnym excel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wykresy funkcji w arkuszu kalkulacyjnym (Excel) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wykresy funkcji w arkuszu kalkulacyjnym (Excel)

play fullscreen
1 / 35
Download Presentation

Wykresy funkcji w arkuszu kalkulacyjnym (Excel) - PowerPoint PPT Presentation

vonda
327 Views
Download Presentation

Wykresy funkcji w arkuszu kalkulacyjnym (Excel)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wykresy funkcji w arkuszu kalkulacyjnym (Excel) Przyszykowała: Inga Brasel

 2. Tworzenie wykresów funkcji matematycznych Cele: • przypomnienie definicji funkcji, • zapoznanie się z możliwością obliczania wartości funkcji i tworzenia jej wykresu w arkuszu kalkulacyjnym (Excel) • rozwiązanie układu równań sposobem graficznym • zapoznanie z programami do tworzenia wykresów funkcji online Inga Brasel

 3. Spis treści: • Powtórzenie • Tworzenie wykresu funkcji • Rozwiązanie układu równań • Programy „Graph online” • Zadania praktyczne • Wskazówki do zadań1. 2. 3. 4. 5. 6. Inga Brasel

 4. Powtórzenie • wprowadzanie danych do arkusza kalkulacyjnego, • wpisywanie formuł (wzorów) funkcji, • kopiowanie komórek, Tworzenie wykresu funkcji • ustalanie postaci wykresu, • rozwiązanie układu równań sposobem graficznym Inga Brasel

 5. Wprowadzanie danych do arkusza kalkulacyjnego Formatowanie słupka Automatyczne wprowadzenie danych Inga Brasel

 6. Formatowanie szerokości słupka Inga Brasel

 7. Automatyczne zapełnianie tabelek Inga Brasel

 8. Wpisywanie formuł (wzorów) funkcji Inga Brasel

 9. Kopiowanie komórek Mały kwadracik w prawym rogu komórki Inga Brasel

 10. Ustalanie postaci wykresu • Wydzielamy dane • Na pasku meniu Įterpimas  diagrama • Albo na pasku narzędzi Inga Brasel

 11. 1. Wykres Wykres punktowy Wykres punktowy Wykres punktowy Wykres funkcji Wykres funkcji Wykres krzywej Wykres krzywej Inga Brasel

 12. 2. Wykres: zamiana serii Inga Brasel

 13. 3. Wykres: nazwy wykresu Inga Brasel

 14. 4. Wykres: osie wykresu Inga Brasel

 15. 5. Wykres: siateczka Inga Brasel

 16. 6. Wykres: legenda Inga Brasel

 17. 7. Wykres: etykiety danych Inga Brasel

 18. 8. Wykres: miejsce wykresu Inga Brasel

 19. Rozwiązanie układu równań sposobem graficznym Wyznaczając rozwiązania układu równań sposobem graficznym, trzeba wydzielić dane w tabelce Inga Brasel

 20. Rozwiązania układu równań Inga Brasel

 21. ZadaniaStworzyć wykresy sześciu różnych funkcji, wybierając dla każdej odpowiedni format wykresu. Inga Brasel

 22. Programy do tworzenia wykresów funkcji online • Kalkulator wykresów • Kalkulator wykresów i nie tylko • Kalkulator wykresów (układ równań) Inga Brasel

 23. Kalkulator wykresów Inga Brasel

 24. Kalkulator wykresów i nie tylko Inga Brasel

 25. Kalkulator wykresów (układ równań) Inga Brasel

 26. ZadaniaStworzyć wykresy sześciu różnych funkcji, wybierając dla każdej odpowiedni format wykresu. Inga Brasel

 27. Wskazówki Nr. 1 Funkcja liniowa - prosta Inga Brasel

 28. Wskazówki Nr. 2 Funkcja kwadratowa - parabola Potęga w arkuszu kalkulacyjnym zapisuje się ^ Np. x^2 Inga Brasel

 29. Wskazówki Nr. 3 Funkcja: parabola sześcienna Potęga w arkuszu kalkulacyjnym zapisuje się ^ Np. x^3 Inga Brasel

 30. Wskazówki Nr. 4 Funkcja z pierwiastkiem kwadratowym Inga Brasel

 31. Wskazówka Nr. 4 Inga Brasel

 32. Wskazówki Nr. 5 Funkcja z pierwiastkiem sześciennym Potęga w arkuszu kalkulacyjnym zapisuje się ^ Np. x^(1/3) Inga Brasel

 33. Wskazówki Nr. 6 Funkcja - hiperbola Trzeba wybrać wykres punktowy Inga Brasel

 34. Dziękuję za uwagę Inga Brasel

 35. Co nowego dzisiaj dowiedzieliście się? Cele: • zapoznanie się z możliwością obliczania wartości funkcji i tworzenia jej wykresu w arkuszu kalkulacyjnym (Excel) • rozwiązanie układu równań sposobem graficznym • zapoznanie z programami do tworzenia wykresów funkcji online Inga Brasel