El sector secundari
Download
1 / 34

El sector secundari - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

El sector secundari. Definició de sector secundari. Transformació de béns i recursos naturals. Necessita infraestructures i grans inversions financeres. Resultats: béns tangibles. Béns finals o de consum Béns intermedis. Tipus d'indústries, p. 125.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'El sector secundari' - vlora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Definició de sector secundari

 • Transformació de béns i recursos naturals.

 • Necessita infraestructures i grans inversions financeres.

 • Resultats: béns tangibles.

  • Béns finals o de consum

  • Béns intermedis.Les etapes de la industrialització a Espanya

 • Segle XIX: inici i desenvolupament

 • Període 1900-1939: oportunitat de desenvolupament.

 • Període 1939-1959: estancament.

 • Període 1959-1975: Pla d'estabilització i desenvolupament industrial

 • Període 1975-1985: crisi i reestructuració

 • Model actual


Les etapes de la industrialització a Espanya

 • Segle XIX: inici i desenvolupament:

  • Incorporació tardana d'Espanya: causes:

   • Noblesa terratinent rendista + control gremial + baix nivell cultural + població escassa i agrària + situació política convulsa (guerra de la independència, liberals i conservadors, guerres carlines, canvis monàrquics).

  • A partir de 1830

   • Iniciativa empresarial + inversions estrangeres + capitals repatriats de Cuba i Filipines.

   • Indústria – energia hidràulica i màquina de vapor

   • Mesures proteccionistes

   • Localització al nord i nord-est:

    • Biscaia: ferro i Astúries: carbó --- siderúrgia i mecànica.

    • Barcelona: cotó i Sabadell, Terrassa i Béjar: llana.

    • Mines de Sierra Morena, ciudad Real o Huelva: capital estranger, només extracció.


 • Període 1900-1939: oportunitat de desenvolupament.

  • Primer terç: creixement demogràfic.

  • 1a Guerra Mundial: oportunitat: tèxtil i siderúrgia en els mercats dels bel·ligerants (neutralitat).

  • Recessió econòmica de després de la guerra + crisi mundial dels anys 30.

  • Guerra civil: reculada -- destrucció.


 • Període 1939-1959: estancament.

  • Aïllament internacional.

  • Resposta de la dictadura: autarquia: autoproveïment i mínims intercanvis amb l'exterior.

  • Positiu: mercat interior.

  • Negatiu: no es va modernitzar i petites indústries.

  • Intervencionisme estatal en el sector industrial: INI: Institut Nacional de la indústria – indústries bàsiques: energia (ENDESA), siderúrgia, vehicles, aeronàutica, construcció naval, mineria, química, drassanes, alts forns.


Període de 1959 a 1974: liberalització i desenvolupament industrial.

 • Ajut dels EUA (Eisenhower, context de guerra freda).

 • Pla d'estabilització 1959:liberalització econòmica.

  • Compra de béns d'equipament --- productivitat i exportació incrementa en béns de consum (calçat de València, moble, suro, paperera i editorial) i indústries bàsiques ( cautxú, maquinària, mineria, naval).

  • Empreses multinacionals s'hi instal·len per mà d'obra barata i abundant, inexistència de conflictivitat laboral i mercat interior en creixement.

  • Inversions de capital estranger (EUA, 40 %, CEE, 30 %, Suïssa, 20 %).

  • Indústries principals: química, electromagnètica, cotxes, refineries de petroli, productes químics i farmacèutics.


Localització de la indústria espanyola fins 1975. industrial.

Factors per atreure la indústria:

F. Socials: existència d’empresaris, mà d’obra adequada...

F. Espacials: proximitat a les matèries primeres, fonts d’energia, al mercat, bones comunicacions, infraestructures...

. Distribució territorial de la indústria espanyola:

Aquesta es basà en nuclis poc connectats entre els quals destacaven Catalunya (teixits)situació bona per els ports-> exportació, el País Basc(ferro) exportació a Anglaterra, Astúries(minerals) i Madrid(mercat urbà, mà d’obra localització..).


Període de 1975 a 1985: crisi i reconversió industrial.

 • Crisi de 1974:

  • Inflació alta.

  • Atur industrial elevat.

 • Causes: crisi mundial.

  • OPEP: acord de disminuir la producció i augmentar el preu del barril del petroli. --> pujada de preus -->caiguda de vendes.

  • Competència dels nous països industrialitzats (NPI)‏: els tigres asiàtics. GATT: liberalització muncial: no aranzels.


 • Crisi a Espanya: industrial.

  • Crisi mundial

  • Situació industrial insuficient:

   • Retard tecnològic

   • Estructura poc competitiva

   • Consum excessiu d'energia

   • Dependència econòmica de l'exterior

  • Crisi política, la transició.

 • Inflació galopant

 • Caiguda de la demanda interior i de les exportacions

 • atur


Gráfico 1. Evolución de la inflación en España durante la segunda mitad del siglo XX. Fuente: Evolución de la inflación en España. IESE. Universidad de Navarra.


 • Reestructuració la segunda mitad del siglo XX. Fuente: Evolución de la inflación en España. IESE. Universidad de Navarra..

  • Canvi profund amb Decret llei de reconversió industrial de 1981 i llei per a la reconversió industrial i la reindustrialització. (ministre Solchaga)‏

  • Reconversió dels sectors menys productius: destruir empreses estatals (INI): per entrar a la CEE no es pot tenir cap empresa nacionalitzada ni ser deficitari (Paradores).

   • Siderúrgica: tancament dels alts forns

   • Relacionades: drassanes, i automòbils (SEAT)‏

   • HUNOSA: carbó: tema estratègic.

  • Eliminació d'empreses del tèxtil, línia blanca (neveres, rentadores) d'electrodomèstics.

  • Per dependre menys del petroli:

   • Carbó, centrals hidroelèctriques i tèrmiques.

  • Zones d'urgent reindustrialització --> avantatges fiscals a les empreses que s'hi traslladessin (País Basc, Catalunya, Andalusia, etc.

   mapa p. 129.


Model actual la segunda mitad del siglo XX. Fuente: Evolución de la inflación en España. IESE. Universidad de Navarra.

 • Etapa postindustrial, informacional, tercera revolució industrial : noves tecnologies, electrònica, innovació.


 • Empreses de dimensió mitjana en xarxa, tecnologia punta, la segunda mitad del siglo XX. Fuente: Evolución de la inflación en España. IESE. Universidad de Navarra.

 • inversió en R+D: p.131.

 • Factors de localització:

  • Proximitat als centres d’alta tecnologia

  • Comunicacions i infraestructures de telecomunicacions

  • Baix cost laboral


 • Nou sector industrial: noves tecnologies i telemàtica la segunda mitad del siglo XX. Fuente: Evolución de la inflación en España. IESE. Universidad de Navarra. revolució en els sistemes de producció industrials

  • Automatització dels processos productius (robots)

  • Control de les empreses a distància

  • Detecció de la demanda i reajustament de la producció

  • Fragmentació dels processos productius i la seva dispersió geogràfica

  • Comunicació entre establiments i seu central.


 • Fluxos materials de mercaderies i de persones + fluxos immaterials d'informació i capital.

 • Parcs tecnològics -->planificarla gestió, i la inversió.

 • Contractació laboral

  • Mà d'obra poc especialitzada --> països subdesenvolupats per avantatges fiscals, pocs drets laborals i salaris baixos. --> en perill les conquestes laborals.

  • Tècnics qualificats --> la industria es converteix en serveis: disseny, control, marketing


 • Globalització: empreses multinacionals --> capital concentrat i internacionalització.

 • Fragmentació del procés de producció --> empreses multiplanta (divisió de la producció en diferents establiments) i deslocalització o externalització (subcontractació).

 • Dos tipus d'empreses:

  • Productes estandaritzats, en sèrie i marquèting.

  • Producció flexible: en funció de la demanda.


Espanya a la cee
Espanya a la CEE concentrat i internacionalització.

 • Gran esforç: acabar amb la política proteccionista i reconvertir les empreses.

 • Entrada  dinamització de l’economia espanyola: fons de la CEE:

  • Objectius:

   • Competitivitat de les empreses espanyoles  quota de mercat interior

   • Aconseguir quotes de mercat dins dels països de la UE.

  • Aplicacions:

   • Millorar infraestructures

   • D+I

   • Polítiques mediambientals

   • Projectes internacionals.

  • Conseqüències:

   • Privatització de les empreses públiques de la INI

   • sanejar


 • Polítiques mediambientals de la UE: concentrat i internacionalització.

  • Controlar emissions de CO2:

   • Territoris protegits d’ús industrial

   • Avaluació d’impactes

   • Tecnologies netes: indústria verda

   • Auditories mediambientals.

  • Espanya en quina situació està?

   Continua tenint una indústria molt contaminant amb emissions altes de CO²


Les directrius europees avui
Les directrius europees avui concentrat i internacionalització.

 • Als 80’ es preocupaven per la siderúrgia, la construcció naval, el tèxtil i les PIMEs.

 • Ara ha de competir a nivell mundial i necessita:

 • Productivitat: innovació

 • Professionals preparats

 • Més inversió en R+D

 • Més indústries d’alta tecnologia

 • Deslocalització interna a nous països de la UE (menys costos i evitar la desindustrialització europea)


Sectors industrials a espanya
Sectors industrials a Espanya concentrat i internacionalització.

 • Madurs

  • Metal·lúrgia 20%

  • Alimentària 15%

  • Tèxtil 3’2%

   • Blanques  competència de les noves potències

   • De prestigi (Vittorio y Lucchino, Mango, Zara, Desigual)

 • Dinàmics

  • Automòbil

  • Química: farmacèutica, refineries, fibres sintètiques.

 • Punta

  • Localitzades: Madrid, Andalusia, País Basc. TIC

  • Baix % per poca inversió en R+D+I


Problemes de la ind stria espanyola
Problemes de la indústria espanyola concentrat i internacionalització.

 • Predomini de PIMES

 • Baixa productivitat

 • Intensitat tecnològica baixa

 • Balança tecnològica deficitària

 • Competència dels nous estats membres de la UE:

  • Salaris més baixos

  • R+D+I

  • Proximitat a l’eix central europeu


Sector de la construcci
Sector de la construcció concentrat i internacionalització.

 • 30 minuts: la indústria del totxo.


Catalunya el sector secundari
Catalunya, el sector secundari concentrat i internacionalització.


Canvi de model a catalunya
Canvi de model a Catalunya concentrat i internacionalització.

 • Automatitzar i informatitzar els processos productius.

 • Deslocalitzar  seu central a Catalunya

 • R+D+I

  • http://www.gencat.cat/web/multimedia/cat/sincrotro/index.htm


ad