osobowo a rozw j cz owieka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Osobowość, a rozwój człowieka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Osobowość, a rozwój człowieka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Osobowość, a rozwój człowieka - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Osobowość, a rozwój człowieka. 97/74_P_G1 Opiekun Renata Bednarczyk. Spis treści:. Definicja osobowości Typy osobowości według Hipokratesa-Galena Typologia temperamentów Kretschmera Typy temperamentów według Carla Junga Hierarchia potrzeb według Maslova

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Osobowość, a rozwój człowieka' - vivien


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
osobowo a rozw j cz owieka

Osobowość, a rozwój człowieka

97/74_P_G1

Opiekun

Renata Bednarczyk

spis tre ci
Spis treści:
 • Definicja osobowości
 • Typy osobowości według Hipokratesa-Galena
 • Typologia temperamentów Kretschmera
 • Typy temperamentów według Carla Junga
 • Hierarchia potrzeb według Maslova
 • Psychologiczne teorie człowieka
 • Analiza SWOT
 • Typy inteligencji
 • Test osobowości
 • Załączniki
osobowo
Osobowość

1. Zbiór względnie stałych, charakterystycznych dla danej jednostki cech i właściwości, które wyznaczają jej zachowania i pozwalają odróżnić ją od innych;2. Zespół warunków wewnętrznych wpływających na sposób, w jaki człowiek przystosowuje się do otoczenia;3. Zespół psychologicznych mechanizmów: np. tożsamość, mentalność, potrzeby, postawy, inteligencja, uznawane wartości, które powodują, że człowiek jest zdolny do kierowania własnym życiem, a jego zachowania są zorganizowane i względnie stałe.

typy osobowo ci wed ug hipokratesa galena
Typy osobowości według Hipokratesa-Galena

Pierwszym, który podjął się klasyfikacji ludzkich temperamentów, był Hipokrates, grecki lekarz i ojciec medycyny żyjący około 2400 lat temu. Do pierwszych zaliczał się również Galen, który był rzymskim lekarzem, żyjącym około 150 roku naszej ery. Obaj wyróżniali cztery typy osobowości, które opierały się na czterech specjalnych płynach występujących w ludzkim organizmie, zwanych humorami.

slide6

Neurotyczność

Apatia

Lęk

Sztywność

Refleksyjność

Pesymizm

Powściągliwość

Nietowarzyskość

Spokój

Drażliwość

Niepokój

Agresja

Wybuchowość

Zmienność

Impulsywność

Optymizm

Aktywność

Melancholik

Choleryk

Introwersja

Ekstrawersja

Bierność

Ostrożność

Powaga

Pojednawczość

Wysoka kontrola

Solidność

Zrównoważenie

Łagodność

Flegmatyk

Sangwinik

Towarzyskość

Otwartość

Gadatliwość

Wrażliwość

Niefrasobliwość

Żywość

Beztroska

Przywódczość

Równowaga emocjonalna

spokój

aktywność

sangwinik
Sangwinik

Najbardziej ustabilizowany typ charakteru. Sangwinik to osoba o optymistycznym podejściu do życia, otwarta na relacje interpersonalne, towarzyska, beztroska. Lubi być w centrum zainteresowania, władcza i dominująca, czasem dumna i spoglądająca na innych "z góry". Jest emocjonalna i spontaniczna, ma duże poczucie humoru, potrafi przyciągać do siebie ludzi. Tryska energią i entuzjazmem, jest twórcza, lubi komplementy, szybko się odwzajemnia.

Sangwinik cechuje się temperamentem reprezentującym silny, zrównoważony i ruchliwy układ nerwowy (wg teorii Pawłowa). Zgodnie z koncepcją czterech temperamentów Hipokratesa-Galena dominującym narządem w organizmie sangwinika jest serce, a dominującym "humorem" - krew.

melancholik
Melancholik

Prawdopodobnie stąd m.in. "czarne myśli") to osoba o pesymistycznym, lękowym, negatywnym podejściu do przyszłości, życia, samego siebie, a także codziennych spraw.

Melancholik cechuje się temperamentem reprezentującym słaby układ nerwowy (wg teorii Pawłowa). Według Hipokratesa dominującym narządem w organizmie melancholika jest śledziona, a dominującym "humorem" – tzw. czarna żółć i jest to człowiek o powolnych, słabych, lecz długotrwałych reakcjach uczuciowych.

Osoba taka często popada w stany ruminacji, ma trudności z podejmowaniem decyzji, brakuje jej wiary w siebie. Melancholik jest wrażliwy na krytykę swojej osoby, obraźliwy, nerwowy i skłonny do zadumy, spokojny, wyciszony, powściągliwy i mało elastyczny w zachowaniu. Lubi marzyć, oddawać się zadumie.

flegmatyk
Flegmatyk

Cechuje się temperamentem reprezentującym silny, zrównoważony i bezwładny układ nerwowy (wg teorii Pawłowa). Według Hipokratesa dominującym narządem w organizmie flegmatyka jest mózg, a dominującym "humorem" - śluz.

Flegmatyk to osoba:

 • pogodna
 • o wysokim poziomie samokontroli
 • zrównoważona emocjonalnie,
 • zdystansowana
 • obiektywna w ocenie i obserwacji
 • łagodna
 • solidna
 • w relacjach interpersonalnych najczęściej nieufna i chłodna
 • pojednawcza
 • cierpliwa
 • cicha
 • preferująca pracę nie wymagającą pośpiechu i tempa
 • powolna w działaniu
choleryk
Choleryk

Przeciwieństwo flegmatyka, typ pobudliwy, przejawiający tendencje do ciągłego niezadowolenia i agresji. Charakteryzuje go silne przeżywanie emocji oraz duża energia życiowa i aktywność. Głównym pragnieniem choleryków jest dominacja, od innych z kolei oczekują podporządkowania się i uznania dla swojej ciężkiej pracy. Cholerycy bywają uparci, a ich reakcje na bodźce są szybkie i często nieprzemyślane, bywają też zakompleksieni. Często żałują wypowiedzianych słów. Są nastawieni na działania i kierowanie. Wzbudzają wśród ludzi zaufanie i respekt, często pracują dla potrzeb grupy. Są szybcy w działaniu, preferują pracę, którą mogą sami zorganizować. Lubią przewodzić i organizować pracę innym. Gdy ktoś się z nim nie zgodzi, denerwuje się, krzyczy, staje się agresywny. Choleryk to osobnik dominujący, władczy i wyraża to całą swoją postawą i sposobem gestykulowania (wysunięty w kierunku słuchaczy wskazujący palec, uderzanie pięścią w blat stołu). Jego twarz zazwyczaj wskazuje na to, że mocno się zastanawia, mało tam jest uśmiechu, raczej zaciśnięte usta i szczęki oraz zmarszczone czoło.

Według Hipokratesa dominującym narządem w organizmie choleryka jest wątroba, a dominującym "humorem" – żółć. Według Pawłowa, choleryk to osoba o silnym i niezrównoważonym układzie nerwowym.

astenik
Astenik

Typ człowieka o smukłej budowie ciała, słabo rozwiniętych mięśniach, wąskiej klatce piersiowej i stosunkowo małej masie ciała. Z usposobienia jest nieśmiały i drażliwy (typ schizotymiczny).

pyknik
Pyknik

Typ człowieka o małym lub średnim wzroście, silnie rozwiniętej tkance tłuszczowej, krótkich kończynach i szyi, dużej głowie i okrągłej twarzy. Odpowiednikiem pyknicznej budowy pod względem psychicznym jest typ cyklotymiczny (typologia Kretschmera).

atletyk
Atletyk

Typ człowieka o szerokich, barczystych plecach, pojemnej klatce piersiowej, mocnej budowie kośćca, wyraźnym umięśnieniu. Człowiek taki odznacza się usposobieniem zbliżonym do schizotymicznego.

ekstrawertyk
Ekstrawertyk

Osobowość polegającą na tendencji do kierowania swojej percepcji i działań ku otoczeniu. Specyficzną formą nerwicy osób odznaczających się wysokim stopniem ekstrawersji jest wg Junga histeria.

introwertyk
Introwertyk

Cecha osobowości polegająca na tendencji do kierowania swojej percepcji i działań do wewnątrz – na własne myśli i emocje, z jednoczesnym zmniejszonym zainteresowaniem i aktywnością skierowanymi na świat zewnętrzny.

potrzeba
Potrzeba

Jest to odczucie braku czegoś lub kogoś, chęć posiadania motywująca człowieka do działania, aby zmienić ten niepożądany stan.

Jest to rzecz służąca do zaspokajania rozmaitych potrzeb ludzkich. Dobra dzielimy na: pierwotne (np. powietrze ,woda) i ekonomiczne, które są wytworem pracy człowieka

Dobro

slide20

Potrzeba samorealizacji

Potrzeby wyższego rzędu

Szacunku i uznania

Afilitacji

Bezpieczeństwa

Potrzeby niższego rzędu

Fizjologiczne

asertywno
Asertywność

Termin oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych. Jest to umiejętność nabyta.

asertywno to
Asertywność to:
 • umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, poczucia winy,
 • umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych,
 • umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał,
 • autentyczność,
 • elastyczność zachowania,
 • świadomość siebie (wad, zalet, opinii),
 • wrażliwość na innych ludzi,
 • stanowczość,
 • samoocena.
kreatywno
Kreatywność

Proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji, lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami. Myślenie kreatywne, to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. Alternatywna, bardziej codzienna definicja kreatywności mówi, że jest to po prostu zdolność tworzenia czegoś nowego.

psychologiczne teorie cz owieka
Psychologiczne teorie człowieka

Dwa najbardziej wpływowe kierunki psychologiczneto:

 • behawioryzm
 • psychologia humanistyczna.

Wypracowały one własną koncepcję człowieka.

slide26

Behawioryści postrzegają człowieka jako istotę, której zachowanie w decydującej mierze zdeterminowane jest przez środowisko. Twierdząc, że zachowanie wyznaczone jest przez system nagród i kar, proponują dowolną manipulację ludzkim zachowaniem.

Twórcami i przedstawicielami behawioryzmu byli: John Watson, Iwan Pawłow, Edward Tolman, Clark Hull i Burrhus Skinner.

slide27

W psychologii humanistycznej człowiek traktowany jest jako autonomiczny podmiot - jednostka. Jest on badaczem rzeczywistości, obserwuje, planuje, przewiduje oraz wnioskuje. Człowiek zgodnie z posiadaną wiedzą kształtuje świat i się do niego przystosowuje. Niektóre z założeń psychologii humanistycznej to:

 • koncentruje się na relacji nadawca- komunikat- odbiorca
 • siłą powodującą rozwój człowieka jest wewnętrzne dążenie do samorealizacji
 • człowiek stanowi niepowtarzalną całość
 • podstawowa zasada polega na komunikacji czyli na autentycznym porozumiewaniu się
slide28

O istocie człowieka stanowi jego ludzki kontekst, a niepowtarzalna natura człowieka jest wyrażana przez bycie człowiekiem w związku z innymi ludźmi, celem praktycznym jest pomoc człowiekowi w uzyskaniu własnej autentyczności, w oderwaniu od własnego ja co stanowi podstawowy warunek w samorealizacji

Właściwością natury ludzkiej jest rozwój a czynnikiem sprawczym tego rozwoju są siły wewnętrzne. Rozwój jest procesem stawania się człowiekiem.

analiza swot
Analiza SWOT

Każdy człowiek

ma mocne i słabe strony.

Jednak często

nie zastanawiamy

się nad nimi.

Z jednej strony

nie wykorzystujemy swojego potencjału,

z drugiej sami

przed sobą 

ukrywamy swe 

niedoskonałości.

slide30

Jak poznać samego siebie ?

Poznanie samego siebie to proces ciągły, bazujący

przede wszystkim na gromadzeniu danych i informacji

o sobie, swoich zachowaniach, reakcjach,

emocjach i odczuciach. Proces ten powinien odbywać się systematycznie przez określony, dość długi czas. 

Unikamy tym samym wyciągania wniosków na podstawie pojedynczych sytuacji czy też sytuacji, które miały miejsce w podobnych sobie okolicznościach. Analiza własnej osobowości to także konfrontacja własnych obserwacji i wniosków

z ocenami i zdaniem innych osób. Czasem zdarza się, że nasza własna opinia o sobie jest bardzo zaniżona. Nie zdajemy sobie często sprawy, że stać nas na wiele więcej. Z drugiej strony czasem przeceniamy własne możliwości a zbyt wysoka samoocena może doprowadzić do izolacji.

slide31

Inteligencja matematyczna i racjonalna:

to inteligencja porządku.

Jeśli posługujesz się tym typem,

masz z pewnością łatwość

posługiwania się liczbami.

Jednak ten typ inteligencji

wykracza daleko poza

posługiwanie się liczbami –

to inteligencja logiki,

symbolicznego

przedstawienia świata.

Jeśli posługujesz się

inteligencją matematyczną,

to uczysz się łatwo kiedy wiedza podawana

jest Tobie w formie racjonalnej i logicznej.

Im więcej liczb, symboli i prezentacji

graficznych – tym lepiej zrozumiesz materiał.

inteligencja wizualna i przestrzenna
Inteligencja wizualna i przestrzenna:

to zdolność manipulowania światem przestrzeni i wyobrażania go sobie.

Jeśli posługujesz się tym rodzajem inteligencji, najpierw musisz zobaczyć pewne rzeczy lub je sobie wyobrazić, żeby je zrozumieć.

Być może będziesz mieć trudności w zrozumieniu materiału, kiedy ktoś będzie do Ciebie wyłącznie mówił.

Jeśli natomiast pokaże Ci to co ma do przekazania za pomocą zapisania, rysunku lub każe wizualizować to zagadnienie, wtedy doznasz olśnienia.

inteligencja muzyczna i rytmiczna
INTELIGENCJA MUZYCZNA I RYTMICZNA

Kiedy dysponujesz tym rodzajem inteligencji, prawdopodobnie uczysz się poprzez zastosowanie rymów, rytmu.W ten sposób uczą się tekstu aktorzy – zapamiętuje zgodnie z rytmem własnych kroków.

 • Będzie Ci w tym przypadku łatwiej, jeśli w wyobraźni bawisz się rytmem słów, tworząc formy wierszowane z pewnych pojęć lub zapamiętując numery telefonów czy też nazwiska.
 • Jeśli chodzi o mnie, bardzo często zapamiętuję właśnie w ten sposób. Jeśli mam zapamiętać długi ciąg cyfr, powtarzam go „rapując”.

Dzięki temu bardzo dobrze pamiętam ciągi cyfr i liter, których uczyłem się już w dzieciństwie!

inteligencja kinestytyczna
INTELIGENCJA KINESTYTYCZNA

To inteligencja ruchu i koordynacji. Jeśli najłatwiej Ci jest uczyć się używając własnego ciała, ruszając się, dotykając i bawiąc się to najprawdopodobniej jesteś kinestetykiem. Nie musisz jednak poruszać ciałem, chodzi także o to, żeby snuć wiele wyobrażeń. W trakcie zapamiętywania, uczenia się wiele korzyści odniesiesz z wizualizacji.

test osobowo ci
Test osobowości

UWAGA!!!

Musisz odpowiedzieć na każde pytanie krok po kroku, nie czytając wcześniej całego testu.Są tylko 4 pytania i jeśli spojrzysz na nie przed skończeniem testu nie otrzymasz szczerych wyników. Zrób to powoli. I nie podglądaj !! Poszukaj ołówka i zapisz swoje odpowiedzi na kartce. Będziesz ich potrzebować na końcu testu.

test osobowo ci1
Test osobowości

1. Uporządkuj poniższe zwierzęta w kolejności zaczynając od tego, którelubisz najbardziej:

test osobowo ci2
Test osobowości

2. Opisz każde z poniższych słów jednym wyrazem:

test osobowo ci3
Test osobowości

3. Pomyśl o 5 osobach które znasz i które są dla ciebie ważne, a następnie przyporządkuj każdą z nich jednemu z poniższych kolorów:

test osobowo ci4
Test osobowości

4. Zapisz swoja ulubiona liczbę i dzień tygodnia.

test osobowo ci5
Test osobowości

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

1. A oto priorytety twojego życia:Krowa: oznacza karieręTygrys: oznacza dumęOwca: oznacza miłośćKoń: oznacza rodzinęŚwinia: oznacza pieniądze

2. Opisy :

Opis psa definiuje twoja osobowośćOpis kota charakteryzuje twój związek z kimśOpis szczura opisuje twojego wrogaOpis kawy interpretuje seksOpis morza jest opisem twojego życia

slide41

3. Kolory:żółty - to ktoś kogo nigdy nie zapomniszpomarańczowy - to twój najlepszy przyjacielczerwony - to ktoś kogo naprawdę kochaszbiały - to twoja bratnia duszazielony - to osoba którą będzie w twoim umyśle przez resztę twojego życia

4. Musisz wysłać ta wiadomość do tylu osób, ile wynosi twoja ulubiona liczba.

Pamiętaj, ze musisz to zrobić przed nadejściem twojego ulubionego dnia tygodnia, gdyż w tym dniu spełni się twoje życzenie.

etapy organizacji szkolenia
Etapy organizacji szkolenia

1) analiza potrzeb szkoleniowych

2) działania rekrutacyjne

3) określenie celów szkolenia

4) wybór metod szkolenia

5) stosowane pomoce

6) miejsce szkolenia

7) dobór trenerów

8) działania promocyjne

9) ocena szkolenia

dzia ania rekrutacyjne
Działania rekrutacyjne
 • Uzyskanie zgody dyrekcji na przeprowadzenie szkolenia
 • Wywiad z nauczycielem – określenie grupy docelowej – klasy III gimnazjum
 • Wywiad z młodzieżą na temat oczekiwań szkoleniowych
 • Reklama szkolenia
cele szkolenia
Cele szkolenia
 • Podniesienie poziomu wiedzy
 • Zwiększenie zdolności komunikacyjnych
 • Zwiększenie motywacji do podjęcia działań
 • Uświadomienie indywidualnych potrzeb
 • Zachęta do otwartej wymiany poglądów
 • Określenie cech swojej osobowości

– mocnych i słabych stron

 • Kształtowanie własnego wizerunku
 • Określenie zainteresowań
 • Pomoc w wyborze szkoły
 • Stworzenie swobodnej atmosfery szkolenia
metody szkolenia
Metody szkolenia
 • Wykład
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia
 • Prezentacja
stosowane pomoce
Stosowane pomoce

Zestaw multimedialny:

 • tablica interaktywna,
 • projektor multimedialny,
 • aparat cyfrowy
 • drukarka
 • pendrive
miejsce szkolenia
Miejsce szkolenia

Pracownia nr 115 Zespół Szkół nr 2

trenerzy
Trenerzy

Wykładowcy:

 • Milena, Natalia J., Natalia M.

Obsługa techniczna :

 • Mateusz i Krzysztof
 • Obsługa szkolenia :
 • Kamila i Kinga
dzia ania promocyjne
Działania promocyjne
 • Informacja przekazana przez nauczyciela
 • Informacja na tablicy ogłoszeń
 • Bezpośrednia rozmowa
ocena szkolenia
Ocena szkolenia

Ankieta

Prosimy o wyrażenie opinii nt. ww. formy doskonalenia wg. 5-punktowej skali.(zaznacz kółkiem)