slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Przykłady współpracy przedsiębiorstw wod – kan regionu śląskiego z katalońskimi firmami AMB Engineering and SISLtech – przedstawicielami Catalan Water Partnership , Barcelona na przykładzie oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu. EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2011' - vivian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Przykłady współpracy przedsiębiorstw wod – kan regionu śląskiego z katalońskimi firmami AMB Engineering and SISLtech – przedstawicielami CatalanWaterPartnership, Barcelona na przykładzie oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu

EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2011

RPWIK Sosnowiec S.A.

slide2
NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY PRZEZ ŚLĄSKI KLASTER WODNY ORAZ CATALAN WATER PARTNERSHIP

2. PROPOZYCJA FIRMY SISLTECH DLA RPWiK SOSNOWIEC S.A. WPROWADZENIA PLATFORMY ZAAWANSOWANEGO STEROWANIA DLA OPTYMALIZACJI BIOLOGICZNEGO USUWANIA SUBSTANCJI BIOGENNYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II

3. ANALIZA MOŻLIWOŚĆI WPROWADZENIA PLATFORMY

4. WŁASNE SPOSOBY OPTYMALIZACJI PRACY REAKTORÓW BIOLOGICZNYCH

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY ŚLĄSKIEGO KLASTRA

WODNEGO Z CATALAN WATER PARTNERSHIP

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna.District Water Supply and Sewerage Company in Sosnowiec

slide3
PODPISANIE
 • LISTU INTENCYJNEGO W DNIU 01.06.2010r.
 • CELE LISTU INTENCYJNEGO
 • Podjęcie działań ponadregionalnych w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, przyczyniających się do innowacyjności gospodarki wodnej i wodno ściekowej w naszych regionach
 • Wspólne komplementarne i wielopłaszczyznowe działania na rzecz ochrony środowiska oraz promowanie rozwoju gospodarczego regionu
 • Rozszerzenie i umocnienie współpracy pomiędzy instytucjami tworzącymi klastry
 • Podjęcie działań na arenie europejskiej zmierzających do racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych i środowiska Europy
 • Efektywne kreowanie wizerunku Klastrów na arenie krajowej i międzynarodowej

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna.District Water Supply and Sewerage Company in Sosnowiec

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY ŚLĄSKIEGO KLASTRA

WODNEGO Z CATALAN WATER PARTNERSHIP

slide4
NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY ŚLĄSKIEGO KLASTRA

WODNEGO Z CATALAN WATER PARTNERSHIP

MIEDZYKLASTROWE SPOTKANIE BIZNESOWE LISTOPAD 2010-BARCELONA

PROPOZYCJE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY CATALAN WATER PARTNERSHIP I ŚLASKIM KLASTREM WODNYM

 • Ustanowienie współpracy handlowej pomiędzy firmami katalońsko - polskimi celem odpowiedzi na potrzeby administracji państwowej i samorządowej (poprzez przetargi) oraz zdefiniowanie potrzeb sektora prywatnego w zakresie uzdatniania i oczyszczania wody.
 • Ustanowienie konsorcjum firm katalońsko – polskich celem rozwoju wspólnych projektów badawczo – rozwojowych w tematyce wody.
slide5
WPROWADZENIA PLATFORMY ZAAWANSOWANEGO STEROWANIA

DLA OPTYMALIZACJI BIOLOGICZNEGO USUWANIA SUBSTANCJI BIOGENNYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II

PROPOZYCJA FIRMY SISLTECH

DLA RPWIK SOSNOWIEC S.A.

Oczyszczalnia "Radocha II„ w Sosnowcu jest oczyszczalnią mechaniczno - biologiczną z podwyższonym

usuwaniem związków biogennych.

Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi 65 000 m3/d,

Aktualna ilość dopływających ścieków 53 164,64 m3/d

slide6
Schemat technologiczny Oczyszczalni ścieków Radocha II w zakresie reaktorów biologicznych

POMPOWNIA II ST

REAKTORY BIOLOGICZNE

( 8 sztuk)

OSAD RECYRKULOWANY

(RECYRKULACJA ZEWNĘTRZNA)

STREFA DENITRYFIKACJI

DN

RECYRKULACJA WEWNĘTRZNA

STREFA NAPRZEMIENNA

DN / N

STREFA NITRYFIKACJI

N

STACJA DMUCHAW NR 1 i NR 2

(5 sztuk dmuchaw)

POMPOWNIA RECYRKULATU

OSADNIKI WTÓRNE

(8 sztuk)

STACJA CHEMIKALII

(2 sztuki)

RZEKA PRZEMSZA

PROPOZYCJA FIRMY SISLTECH

DLA RPWIK SOSNOWIEC S.A.

slide7
Wdrożenie wersji demontracyjnej zaawansowanego systemu
 • sterującego do optymalizacji usuwania substancji biogennych w OŚ RADOCHA II umożliwia:
 • Zmniejszenie zużycia energii(kWh) do układu napowietrzania.
 • Obniżenie kosztów napowietrzania(PLN).
 • Maksymalizacja wykorzystania azotanówjako źródła zasilania tlenem do usuwania substancji organicznych w trakcie etapów cyklicznych zatrzymań procesu napowietrzania.
 • Optymalizację wewnętrznej recyrkulacji osaduwedług stężenia azotanów w strumieniu odpływowym.
 • Przy zachowaniu wymaganych parametrów odpływu ścieków oczyszczonych w zakresie związków biogennych tj. Nog – 85 % i Pog – 90 %.

PROPOZYCJA FIRMY SISLTECH

DLA RPWIK SOSNOWIEC S.A.

slide8
STREFA DENITRYFIKACJI

DN

STREFA NAPRZEMIENNA

DN / N

STREFA NITRYFIKACJI

N

STREFA DENITRYFIKACJI

DN

STREFA NAPRZEMIENNA

DN / N

STREFA NITRYFIKACJI

N

PROPOZYCJA FIRMY SISLTECH

DLA RPWIK SOSNOWIEC S.A.

DMUCHAWY PROMIENIOWE HCP 2 szt.

SONDA TLENOWA 1 szt.

SONDA NH4 1 szt.

SONDA NO3 1 szt.

SONDA TLENOWA 1 szt.

SONDA TLENOWA 1 szt.

SONDA NH4 1 szt.

SONDA NO3 1 szt.

DMUCHAWY ROTACYJNE AERZEN 2 szt.

DMUCHAWA ABS 1 szt.

SONDA TLENOWA 1 szt.

slide9
pomiar tlenu w reaktorach biologicznych za pomocą sond tlenowych (światło niebieskie)

regulacja za pomocą sterowników PLC - przetworzenie informacji o poziomie natlenienia, porównanie z wartością zadaną

zmiana prędkości obrotowej dmuchaw

zmiana stopnia otwarcia zasuw na rurociągach powietrza, zmiana ciśnienia w kolektorze tłocznym za dmuchawami

STAN ISTNIEJĄCY W ZAKRESIE

STEROWANIA DMUCHAWAMI I PRACY SYSTEMU NAPOWIETRZANIA

slide10
PROPONOWANE ZMIANY W ZAKRESIE PRACY DMUCHAW I SYSTEMU NAPOWIETRZANIA REAKTORÓW BIOLOGICZNYCH

pomiar azotu amonowego i azotanów w reaktorach biologicznych za pomocą sond AN-ISE

regulacja za pomocą sterowników PLC - przetworzenie informacji o poziomie azotu amonowego i amoniaku, regulacja zgodnie z danymi w bazie

zmiana prędkości obrotowej dmuchaw/wyłączenie

zmiana stopnia otwarcia zasuw na rurociągach powietrza, zmiana ciśnienia w kolektorze tłocznym za dmuchawami

slide11
ANALIZA MOŻLIWOŚĆI WPROWADZENIA PLATFORMY

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA WERSJI DEMONTRACYJNEJ ZAAWANSOWANEGO SYSTEMU STERUJĄCEGO DO OPTYMALIZACJI USUWANIA SUBSTANCJI BIOGENNYCH W OŚ RADOCHA II WYKAZAŁA:

- Potrzebę dostosowania sterowników PLC pod kątem wizualizacji i zbierania pomiarów z sond oraz zmianę logiki sterowania dmuchawami

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna.District Water Supply and Sewerage Company in Sosnowiec

- Wątpliwości użytkownika czy w obecnym układzie technologicznym (gdzie nie tylko dmuchawy są największymi odbiorcami energii) wdrożenie systemu pozwoli na osiągnięcie zakładanych oszczędności energii na poziomie 10-15 % całego zużycia.

- Koszty utrzymania systemu tj. koszty części niezbędnych do wymiany okresowo w sondach NH4 i NO3

-ANALIZA WŁASNYCH DOKONAŃ W ZAKRESIE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

slide12
ANALIZA WŁASNYCH DOKONAŃ W ZAKRESIE

OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna.District Water Supply and Sewerage Company in Sosnowiec

Od roku 2008 w związku z zakończeniem budowy kolektora Bobrek i przełączeniem ścieków ze zlikwidowanych oczyszczalni do zlewni Radocha II nastąpiło sukcesywne zwiększenie ilości ścieków przepływających przez oczyszczalnię, a tym samym wzrosło zapotrzebowanie na energię elektryczną.

slide13
ANALIZA WŁASNYCH DOKONAŃ W ZAKRESIE

OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna.District Water Supply and Sewerage Company in Sosnowiec

slide14
Porównanie dmuchaw wyporowych z dmuchawami HST

ANALIZA WŁASNYCH DOKONAŃ W ZAKRESIE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII -WPROWADZENIE NOWYCH TECHNOLOGII

slide15
ANALIZA WŁASNYCH DOKONAŃ W ZAKRESIE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII -WPROWADZENIE NOWYCH TECHNOLOGII
 • Korzyści z zastosowania dmuchaw HST
 • Dmuchawy promieniowe HST z łożyskowaniem elektromagnetycznym i lewitującym wałem.
 • sprawność o 25% wyższa niż innych dmuchaw np. Roots,
 • elastyczność pracy, szeroki zakres regulacji,
 • brak strat mechanicznych (brak przekładni),
 • brak smarowania (nie stosuje się tradycyjnych łożysk),
 • brak układów chłodzenia wodnego/olejowego
 • brak drgań,
 • niskie koszty obsługi serwisowej i eksploatacji (wymiana tylko filtrów).
slide16
ANALIZA WŁASNYCH DOKONAŃ W ZAKRESIE

OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna.District Water Supply and Sewerage Company in Sosnowiec

Od momentu rozpoczęcia negocjacji z dostawca energii elektrycznej Enion Energia tj. od 2008 roku do chwili obecnej tj. pierwszego kwartału 2011 sumarycznie oszczędności z tytułu kosztów energii elektrycznej dla Oczyszczalni Radocha II wyniosły około 500 tys. zł netto.

slide17
ANALIZA WŁASNYCH DOKONAŃ W ZAKRESIE

OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna.District Water Supply and Sewerage Company in Sosnowiec

slide18
PODSUMOWANIE

Propozycja firmy SISLtech skłoniła nas do podsumowania własnych działań związanych z oszczędnościami energii. Dzięki negocjacji z zakładem energetycznym oraz wprowadzeniu nowych technologii udało się uzyskać oszczędności energiina poziomie średniorocznie w 2010 r.17%, natomiast w 2011r. planowane jest 14%.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna.District Water Supply and Sewerage Company in Sosnowiec

Pomimo działań prowadzonych we własnym zakresie RPWiK Sosnowiec S.A. zgodziło się na propozycję firmy SISLtech wprowadzenia instalacji próbnej programu alt-EDAR dla oczyszczalni Radocha II w celu sprawdzenia czy istnieje jeszcze możliwość zwiększenia oszczędności energii.

slide19
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

W SOSNOWCU SPÓŁKA AKCYJNA.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna.District Water Supply and Sewerage Company in Sosnowiec

ad