Vesz lyes anyagok vegyi folyamatok biztons gtechnik ja
Download
1 / 80

- PowerPoint PPT Presentation


 • 674 Views
 • Uploaded on

Veszélyes anyagok, vegyi folyamatok biztonságtechnikája. Elemek periódusos rendszere. Kémiai alapfogalmak. ELEMEK kémiai módszerekkel tovább már nem bonthatók azonos atomokból épülnek fel kémia és fizikai tulajdonságaikat a külső elektronhéjának szerkezete határozza meg. VEGYÜLET

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vivek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


K miai alapfogalmak l.jpg
Kémiai alapfogalmak

ELEMEK

 • kémiai módszerekkel tovább már nem bonthatók

 • azonos atomokból épülnek fel

 • kémia és fizikai tulajdonságaikat a külső elektronhéjának szerkezete határozza meg


Slide4 l.jpg

VEGYÜLET

 • különböző atomok elsőrendű kémiai kötésekkel kapcsolódnak össze (kovalens, ionos és fémes kötés)

 • fizikai és kémiai tulajdonsága eltér a kiindulási atomokétól

 • két nagy csoportjukat különböztetjük meg, szervetlen és szerves vegyületek


Szervetlen vegy letek l.jpg
Szervetlen vegyületek

Szervetlen savak

pl.: HCl sósav; H2SO4 kénsav; HNO3 salétromsav

 • H+ (hidrogén ion) és A- (savmaradék anion)

 • víznek H+ -t adnak át

 • maró és vízelvonó hatásúak (a sav erőssége, koncentráció)

 • oldásuk, higításuk exoterm (hőfejlődéssel járó) folyamat → egyéni védőeszköz


Slide6 l.jpg

Szervetlen bázisok

pl.: NaOH nátrium-hidroxid; Ca(OH)2 kalcium-hidroxid, mésztej; Al(OH)3 alumínium-hidroxid

 • OH- (hidroxid ion) és B+ (bázismaradék ion)

 • vízben oldva OH- szabadul fel

 • az alkáli fémek és alkáli földfémek hidroxid vegyületei az erős bázisok, lúgok

 • higroszkóposak (alkáli fémek hidroxidjai)

 • iparban vizes oldatukat használják, kivéve NaOH

 • maró hatásúak (égési sérülések)

 • oldásuk, higításuk exoterm (hőfejlődéssel járó) folyamat → egyéni védőeszköz


Slide7 l.jpg

Szervetlen sók

Szervetlen savak és bázisok kémiai reakciójával keletkeznek, pl.: NaCl, CaCO3

 • általában oldódnak vízben (CaF2)

 • csak erős sav és lúg sójának vizes oldata semleges kémhatású

 • galvanizálás

 • vizes sóoldatok elektrolízisekor hidrogén és oxigén gáz fejlődhet → durranógáz, robbanásveszélyes


Szerves vegy letek l.jpg
Szerves vegyületek

 • szénvegyületek kémiája

 • C, H, O, N, P, S, Cl, F (fémek)

 • igen nagyszámú szerves vegyület

 • telített, telítetlen, aromás szerves vegyületek

 • nyíltláncú és gyűrűs szerves vegyületek

 • reakciókészségüket a körülmények erősen befolyásolják (nyomás, hőmérséklet, reaktor anyaga)


Egy b alapfogalmak l.jpg
Egyéb alapfogalmak

 • keverék (szilárd halmazállapot)

 • elegy (folyékony, gáz halmazállapot)

 • köd (aerosol)

 • füst (diszperz rendszer)

 • szmog (füst+köd)

 • oldat – telített oldat

 • anyag, vegyi anyag (adalékok, szennyeződések, oldószerek Ø)

 • vegyi anyag életciklusa

 • kémiai biztonság – kockázat csökkentése


Egy b alapfogalmak10 l.jpg
Egyéb alapfogalmak

 • EINECS 1981 Európai Közösség

  Létező Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzéke

 • ELINCS 1981 után EK, EU

  Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke

 • Veszélyes anyagok magyarországi jegyzéke (2000.évi XXV. törvény, kémiai biztonság törvénye, Kbtv)

 • Veszélyes készítmények nyilvántartása: Fodor József Országos Közegészségügyi Központ; Országos Kémiai Biztonsági Intézet; Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

 • Veszélyes anyagok bejelentése, törzskönyvezés


Egy b alapfogalmak11 l.jpg
Egyéb alapfogalmak

 • műszaki dosszié (törzskönyvezéshez szükséges adatok)

 • biztonsági adatlap (azonosítás; veszélyesség, kezelés, hulladékkezelés, szállítás, tárolás, munkavégzés feltételei)

 • tevékenység

 • veszélyes anyag

 • készítmény

 • GLP: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet és az EU által meghatározott helyes laboratóriumi gyakorlat


Anyagi tulajdons gok fizikai tulajdons gok l.jpg

szín

szag

halmazállapot 20°C hőmérsékleten

moláris tömeg

olvadáspont

forráspont

gőznyomás

sűrűség

relatív folyadéksűrűség (víz=1)

relatív gőzsűrűség (levegő=1)

oldhatóság

viszkozitás

ütés és dörzsérzékenység

elektrosztatikus töltődésre való hajlam

Anyagi tulajdonságokFIZIKAI TULAJDONSÁGOK


Slide13 l.jpg

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

 • éghetőség:

  • lobbanáspont

  • gyulladási hőmérséklet

  • öngyulladási hajlam

  • robbanási koncentrációk

 • égést elősegítő, oxidáló

 • reakcióképesség (affinitás)

 • stabilitás


Slide14 l.jpg

TOXIKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

 • toxicitás

 • maró hatás

 • allergizáló, szenzibiláló (túlérzékenység)

 • karcinogén

 • mutagén

 • teratogén (fejlődési rendellenesség)

 • keratogén (magzatkárosító)

 • fertőző

  ÖKOTOXIKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK


Slide15 l.jpg

AZ ANYAGOK JELÖLÉSE

 • vegyjel

 • összeg és szerkezeti képlet

 • CAS szám (Chemical Abstracts Service Registry Number)

 • UN szám (United Nations) (veszélyes anyagok szállítása)

 • EINECS szám

 • ELINCS szám


Jogszab lyi alapismeretek l.jpg
Jogszabályi alapismeretek

 • munkavédelem: 1993. évi XCIII. törvény

 • munkafeltételek

 • veszélyes anyagok

 • ÁK érték: megengedett átlagos koncentráció

 • CK érték: csúcskoncentráció

 • MK érték: maximális koncentráció mg/m3

 • eltűrhető szennyezettség: daganatos megbetegedés kockázata 1:105

  egyéni védőeszköz használata nélkül


Slide17 l.jpg

 • munkaidő: 8 óra / nap

  5 nap / hét

  240 műszak / év

 • expozíció

 • expozíciós idő

 • expozíciós koncentráció

 • expozíciós út

 • terhelés

 • additív hatások

 • munkahelyi átlagos levegőszennyezettség


Slide18 l.jpg

 • Tűz megelőzése és a védekezés

 • Tűzveszélyességi osztályok:

  „A” fokozottan tűz- és robbanásveszélyes

  „B” tűz- és robbanásveszélyes

  „C” tűzveszélyes

  „D” mérsékelten tűzveszélyes

  „E” nem tűzveszélyes


Slide19 l.jpg

Környezetvédelmi jogszabályok

 • környezeti levegő tisztasága

  • légszennyező anyag

  • levegőterhelés (emisszió)

  • légszennyezés

  • légszennyezettség (imisszió)

 • vízszennyezés


Slide20 l.jpg

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos eljárás szabályai

 • Ismeretlen anyagot alkalmazni tilos!!!!!

 • új veszélyes anyagokat törzskönyveztetni kell

 • bejelentés (tevékenységi engedély 2001 jan. 1-től nem kell)

 • biztonsági adatlap (veszélyes anyag azonosítására)


Slide21 l.jpg

Biztonsági Adatlap tartalmi követelményei

 • veszélyesség szerinti besorolás R számok

 • elsősegélynyújtás

 • tűzveszélyesség, tűzoltás

 • biztonságos munkavégzés feltételei S számok

 • fizikai és kémiai tulajdonságok

 • stabilitás, reakciókészség

 • toxikológiai adatok

 • ökotoxicitás

 • hulladékkezelés, ártalmatlanítás

 • szállítás


Vesz lyszimb lumok l.jpg

F+

F

T+T

XnXi

O

C

E

N

Veszélyszimbólumok


C mke l.jpg
Címke

A címke nem pótolja sem a Biztonsági adatlapot, sem a használati utasítást!!!!!!!!!

Címke, azonosító felirat nélkül még gyártásközi anyagot sem szabad tárolni!!!!!!!!!


Vesz lyes anyagok sz ll t sa l.jpg
Veszélyes anyagok szállítása

 • szállításra kidolgozott veszélyességi osztályok számjele és jelölése

 • veszélyességi bárcák

 • a járművezetőt egyéni védőeszközzel kell ellátni

az áru veszélyessége

UN szám


M rgez anyagok m reger ss g l.jpg

nagyon mérgező

mérgező

ártalmas

LD50 – letális dózis

LC50 – letális koncentráció

szájon át

bőrön át

légúton keresztül

Mérgező anyagok, méregerősség


T rol s anyagmozgat s l.jpg
Tárolás, anyagmozgatás

 • méregszekrény, méregtároló

 • „MÉREG”, halálfej

 • szakképzett kezelőszemély

 • egyéni védőeszköz

 • szigorú nyilvántartás

 • más anyagok tárolása tilos!!!!!!!!!!

 • megfelelő csomagolóanyagTart lyokat cs veket figyelmeztet jelz ssel s az anyagra vonatkoz c mk z ssel kell ell tni l.jpg
Tartályokat, csöveket figyelmeztető jelzéssel, és az anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

vákuum


Vesz lyes anyagok letteni hat sai l.jpg
Veszélyes anyagok életteni hatásai anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

Gázok, gőzök

 • tiszta levegő

  N2 78,10 tf%

  O2 20,93 tf%

  Ar 0,93 tf%

  CO2 0,03 tf%

  nemesgázok 0,01 tf%


Slide30 l.jpg

Fullasztó gázok anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

Egyszerű fullasztó gázok (biokémiailag ártalmatlanok)

Vegyileg ható fullasztó gázok (oxigénhiány)

 • szén-monoxid (fülzúgás, szédülés, fejfájás, légszomj) belégzés útján

 • hidrogén-cianid belégzés útján, bőrön át

 • akrilnitril gázok

  Ingerlő gázok (gyulladás, izgalom a szövetekben)

 • helyi hatás (kivéve: kénhidrogén, nitrogénoxidok)

 • védőreflex (NH3, SO2, HCl, HCHO)

 • felső- és mélylégutak (Cl2, SO2, kis mennyiség)

  Alattomos gázok (nitrózus gázok, foszgén, dimetil-szulfát)


Slide31 l.jpg

Bódító gázok anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

 • az agysejtek fiziokémiai egyensúlya felborul, működése időlegesen, vagy véglegesen megszűnik

  pl.: szinte minden szerves vegyülettípusból

  CCl4, C2H2Cl4 – máj- és veseméreg

  C6H6 vérképzőszervek, karcinogén

  Vegyes hatású ipari gázok

 • ólomtetraetil (bőrön át)

 • arzin (vérszegénység, májsorvadás)

 • foszfin (kalciumfoszfid + víz)

 • kénhidrogén (fullasztó, idegrendszerre ható)

 • széndioxid (oxigénhiány, idegrendszerre ható)


Slide32 l.jpg

Gázmérgezések megelőzése anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

 • munkavégzés szabadban vagy nagy légterű zárt munkahely

 • természetes szellőzés

 • mérgező gáz teljes ab/adszorpciója, vagy kondenzációja

 • vezetékek csatlakozási, peremkötései

 • helyi elszívás a gázfejlődés lehetőségénél

 • csővezetékekben vákuum alatt szállítsunk

 • gáz sűrűsége (H2 felfelé száll, PB gázpalackot pincében tárolni tilos)


F mek s f mvegy letek l.jpg
Fémek és fémvegyületek anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

 • arzén (idegméreg)

 • ZnO, ZnCl2, ZnSO4 (higroszkópos)

 • higany (idegméreg, foghullás, szájgyulladás)

 • kadmium (gőze, orrhurut, tüdőtágulás)

 • krómsav, kettős krómsók (fekélyes betegség a légutakon)

 • mangán-oxid (tartós belélegzése idegbetegséget okoz)

 • ólom (tápcsatorna, vérszegénység, végtagbénulás)


Szerves vegy letek hat sai l.jpg
Szerves vegyületek hatásai anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

 • alifás szénhidrogének (bódító hatás, máj, vese károsodás)

 • alkoholok

 • aldehidek (fenoplaszt, karbamid, melamingyanták)

 • szerves peroxidok (műanyaggyártás segédanyagai, karcinogén)

 • alifás halogénvegyületek

 • polimerek monomerjei (karcinogén)

 • PVC égésekor klórgáz

 • rákkeltő anyagok


A b r v delme l.jpg
A bőr védelme anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

 • az anyag halmazállapota

 • bőrfelület épsége

 • az exponált bőrfelület víztelítettsége

 • kontaktus kerülése

  • zárt technológia

  • egyéni védőeszközök (kesztyű, filmképző krém, saválló ruhadarabok)


Vegyi folyamatok k miai alapelj r sok l.jpg
Vegyi folyamatok anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!Kémiai alapeljárások

Halogénezés

 • a halogénező szerek mind mérgező anyagok

 • katalizátorral és anélkül is végbemegy

 • VESZÉLYEI

  • klórozás, brómozás exoterm

  • jódozás endoterm, de instabil jódozószer

  • láncreakció – detonációveszély

  • robbanási koncentráció 20%-nál jelzés

  • korrozív anyagok


Slide37 l.jpg

Nitrálás (-NO anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!2, -ONO2)

 • maró, oxidáló hatású nitrálószer

 • VESZÉLYEI

  • nehezen kézbentartható folyamat

  • exoterm + hidratációs hő

  • helyi túlmelegedés

   Szulfonálás (-SO3H, szulfonsavak)

 • szulfonálószerek maró hatásúak, hevesen reagálnak vízzel, alkáliakkal (köd, por)

 • VESZÉLYEI

  • erősen exoterm (SO3), nagy reakciósebesség

  • a savas reakcióelegy semlegesítése a reakció után még erősebben exoterm folyamat


Slide38 l.jpg

Oxidációs eljárás anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

 • jó hőátadó berendezés és folyamat

 • hatékony keverés

 • melléktermékek gyors, hatékony eltávolítása

 • VESZÉLYEI

  • oxidálószerek – nagy reakciókészség, mérgező, instabil

  • tűz és robbanásveszély

  • a kezelendő anyagok sokszor CH-k, gyúlékonyak

  • oxigénbevitel – exoterm folyamat

  • robbanásra hajlamos peroxidok képződése


Slide39 l.jpg

Redukciós eljárás anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

 • oxigén elvonás, hidrogén bevitel

 • redukálószer hidrogén

 • VESZÉLYEI

  • H2

   • robanásveszélyes – széles robbanási koncentráció tartomány

   • rendkívül illékony – speciális tömítések

   • katalizátor nagy nyomás

   • inert gáz biztosítása


Slide40 l.jpg

Aminálás (-NH, -NH anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!2, aminok)

 • aminálószer: NH3

 • lassú reakció – nagy feleslegű reagens

 • exoterm és endoterm is lehet

 • VESZÉLYEI

 • NH3 maró, mérgező, rendkívül korrozív

 • kis reakciósebesség → katalizátor, nagy nyomás

 • ammónia veszély esetére mentési terv szükséges


Mechanikai m veletek s berendez sek l.jpg
Mechanikai műveletek és berendezések anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

Aprítás, őrlés

 • megfelelő szemcseméret kialakítása

 • felület növelése

 • aprítási fokozatok

 • veszélyek és megelőzés

  • egyenletes darabnagyság

  • porképződés káros hatásainak kiküszöbölése

  • elektrosztatikus feltöltődés

  • mechanikai hatások elleni védelem


Slide42 l.jpg

Szitálás anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

 • szitálás hatásfoka

 • veszélyek és megelőzés

  • kémiai reakció kerülése a szita anyaga a szitálandó anyag között

  • elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem

  • porrobanás lehetősége

  • porártalom (kiporzás)


Slide43 l.jpg

Keverés anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

 • homogenizálás

 • anyag és hőáramlás gyorsítása

 • oldódás segítése

 • emulzió, szuszpenzió létrehozása

 • oldáshő, higítási hő

 • veszélyek és megelőzés

  • mechanikai veszélyek (forgó részek, fékezési idő)

  • keverő biztonságos meghajtása (feszültség kimaradása elleni védelem)


Slide44 l.jpg

Centrifugálás anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

 • szétválasztási művelet, sűrűség alapján, centrifugális erő segítségével

 • a centrifugák egy része hatósági felügyelet alá tartozó veszélyes munkaeszköz

 • veszélyek és megelőzés

 • a gép szempontjából:

  • munkavédelmi üzembe helyezés írásos elrendelése

  • időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok

  • biztonságos rögzítés

  • hatékony fék

  • reteszelt tetőnyílás (indítás, leállás, benyúlás, leesés)

  • max. töltősúly, fordulatszám

  • egyenletes terhelés


Slide45 l.jpg

 • felhasznált anyag veszélyei anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

  • veszélyes anyagok kipörgetésénél a keletkező gőzök elvezetése

  • maró, mérgező anyagok centrifugálásakor zárt rendszerű ürítés

  • robbanásveszélyes, gyúlékony anyagoknál inert gázatmoszféra

  • elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem


Slide46 l.jpg

Desztillálás anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

 • folyadékelegyek Fp alapján való szétválasztása

 • tűz és robbanásveszélyes folyamat

 • vákuumlepárlás

  Kristályosítás

 • a feloldott szilárd anyag kinyerése

 • túltelített oldat készítése

 • vákuum alkalmazása

 • oldószer oldott anyag veszélyei

  Gázok elválasztása, abszorberek

 • folyékony mosóközeg

  Adszorpció

 • szilárd anyag felülete


Slide47 l.jpg

Szárítás anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

 • szilárd anyag folyadék- és nedvességtartalmának megszüntetése

 • igen veszélyes művelet is lehet

 • veszélyek és megelőzés

  • robbanásveszélyes oldószergőzök – inert atmoszféra

  • hőmérséklet tartása

  • szárítóberendezés ajtajának reteszelt nyitás-zárása

  • légtérelemző, jelző, beavatkozó rendszer

  • égési sérülés – reteszelt ajtónyílás, szakaszos üzemnél, folyamatosnál egyéni védőeszköz


G s oxid ci robban s alapfogalmak l.jpg
Égés, oxidáció, robbanás anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!Alapfogalmak

 • égés: kémiai reakció az éghető anyag és a levegő oxigénje között, 0,01 – 10m/s-ig

 • oxidáció: az égés is az, de pl.: rozsásodás

 • robbanás: éghető anyagok kémiai átalakulásának speciális formája, nagy nyomásnövekedés 100 – 1000m/s-ig

 • nem kémiai robbanás

 • detonáció


Slide49 l.jpg

 • robbanási határok (tf%-ban, g/cm anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!3 –ben, szobahőmérsékleten, 1 bar nyomáson)

 • robbanóanyagok: hirtelen nagy térfogatú forró gázokká alakulnak, robbanóhatást TNT egyenértékben

 • öngyulladás: a szükséges energia az anyagban kémiai, vagy fizikai folyamat eredménye pl.: nedves széna

 • égési határok (meghatározott koncentrációk)


G s g si folyamat l.jpg

Égés feltételei anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

éghető anyag

oxidálószer (oxigén)

gyulladási / lobbanási hőmérséklet

Égési folyamat

éghető anyag felmelegedése

az anyag bomlása / párolgása

éghető gázok meggyulladása

ezek folyamatos égése

Égés, égési folyamat

gyulladás két lehetséges útja: öngyulladás és gyújtás

az öngyulladási hőmérséklet mindig magasabb

gyors égés – lassú égés


Az g s megel z se megsz ntet se l.jpg
Az égés megelőzése, megszüntetése anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

 • éghető gázok és gőzök koncentrációjának csökkentése (pl.: inert gáz alkalmazása!)

 • gyújtóforrás eltávolítása

 • hőmérséklet csökkentése az öngyulladási hőmérséklet alá

 • éghető anyag eltávolítása

 • égést tápláló anyag koncentrációjának csökkentése


Ngyullad anyagok l.jpg
Öngyulladó anyagok anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

Levegő hatására

A levegő oxigénje erősen exoterm folyamatban, gyorsan oxidálja, így eléri az öngyulladási hőmérsékletet.

Fehér foszfor (45-60°C)

 • már szobahőmérsékleten meggyulladhat, világító lánggal ég

 • vízben oldhatatlan → víz alatt tárolható, aprítható

 • erős méreg, bőrre kerülve égési sérülést okoz


Slide53 l.jpg

Fémek anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

 • oxigén jelenlétében öngyullad és elég: rubídium, cézium

 • alumíniumpor – nedvesség hatására levegőn meggyullad, légmentesen lezárható edényben tárolandó

  Alkálifémek karbidjai

 • CO2, SO2 atmoszférában is meggyulladnak

  Fém-szulfidok

 • levegőn oxidálódnak és öngyulladnak

  Korom, szénpor

 • röviddel a képződése után öngyulladó, a felületen adszorbeálódott oxigén miatt


Slide54 l.jpg

Pirofóros anyagok anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

 • szobahőmérsékleten meggyulladnak, erős izzással égnek

 • az anyag fajlagos felülete nagy, 1 mikrométeres szemcsenagyság

 • pl.: tűzkő – vas+cézium (1 mol vas oxidálódása → 6500 °C)

  reaktor csővezetékekben képződő finom vaspor, FeO-ból és szénből


Slide55 l.jpg

Víz hatására anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

Heves kémiai reakcióba lépnek a vízzel, és a keletkező gázok a reakcióhő következtében meggyulladnak.

Alkálifémek

 • petróleum alatt tárolják

 • a hidrogén is meggyullad

  Kalcium-karbid

 • a keletkező acetiléngáz gyullad meg

  Alkálifémek karbidjai

 • robbanásszerű reakció, a fém elég a C elemi állapotban felszabadul


Slide56 l.jpg

Kölcsönös elegyítés hatására anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

Nyomás alatti oxigén az olyan anyagokat is öngyulladásra készteti, amelyek légköri nyomású levegőn nem gyulladnak meg! (oxigénpalack)

oxidáló anyagokkal való elegyedés

Acetilén, hidrogén, metán, etilén + klór

 • erős fényforrás hatására klór gyök képződik

  Terpentin olaj, petróleum + klór

  Kálium-permanganát + cc. H2SO4, HNO3


K sz n m a figyelmet l.jpg

Köszönöm a figyelmet! anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!


Robban s l.jpg
Robbanás anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

Gyors energiaátalakulással járó folyamat.

Fizikai robbanás

 • két példa (zárt tartály, gáz, vagy gáz + folyadék nyomás alatt)

 • a nyomáshullám csak közelről veszélyes

 • nagy hőmérsékletű anyag, repeszdarabok

 • „A baj sosem jár egyedül!!” az éghető anyagok meggyulladása, majd jön


K miai robban s l.jpg
Kémiai robbanás anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

Térrobbanás

 • a résztvevő anyagok közül az egyik legalább gáz halmazállapotú

 • éghető anyag robbanásszerű oxidációja

 • éghető anyag: gáz, gőz, por, köd

 • oxidáló hatású gáz: levegő, oxigén, klórgáz

 • robbanásszerű kémiai bomlás


Slide60 l.jpg

Zárt térrobbanás anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

 • alsó és felső robbanási határkoncentráció

 • minimális gyulladási energia: minimális szikraenergia, ami a robbanásképes elegyet képes robbanásba hoznipl.: 0,2-0,3mJ (20°C, légnyomás)

 • a reakció rétegről, rétegre halad

 • égés → robbanás:

  Venergiatermelés Venergiaveszteség

 • detonáció: 1000m/s-nál nagyobb sebességű ütőhullám

 • szívószakasz: éghető anyag elfogy


Slide61 l.jpg

Nyílt térrobbanás anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

 • az energiaveszteség nagyobb, így a detonáció esélye kisebb

 • emberi életet nem a nyomáshullám, hanem a nagy hő, és az összeomló épületek veszélyezteti

 • pl.: cseppfolyós, éghető gázt tartalmazó tartály felhasad

  éghető nyomás alatti, forráspontja feletti gáz kikerül a nyílt térbe, és ott ködöt képez


Slide62 l.jpg

Kondenzált fázisú robbanóanyagok robbanása anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

 • kicsi fajlagos felület

 • nagy sűrűség

 • nagy robbanási sebesség, detonáció

 • a detonációs hullám a robbanó anyagban állandó sebességű

 • a robbanási gáz térfogata a robbanóanyag keezdeti térfogatának ezerszerese is lehet

 • pl.: klorátok, KMnO4,nitrometán, krómtrioxid

 • megelőzés: a robbanás legalább egy feltételének megszüntetése


Slide63 l.jpg

Térrobanás megelőzése anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

 • inertizálás: O2 koncentráció csökkentése

 • vákuumos védelem

 • nyomásmentesítés, lefúvatás

 • robbanáselfojtás: robbanási sebességgel végzett inertizálás

 • nyomásálló védelem


Slide64 l.jpg

Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahely

Munkáltató feladatai

 • robbanásveszélyes légkör kialakulásának megelőzése, vagy a veszélyek csökkentése

 • az intézkedések végrehajtásának rendszeres ellenőrzése

 • monitorozás

 • robbanásvédelmi dokumentáció

 • kockázatok felmérése és értékelése

 • robbanás megelőzésére tett intézkedések felsorolása

 • munkavégzés biztonsági és egészségügyi feltételeinek megteremtésére tett intézkedések

 • gyújtóforrás kockázatértékelés (elektrosztatikus feltöltődés)

 • riasztás (akusztikai módon)

 • menekülési útvonal, menekülési eszközök


Slide65 l.jpg

Berendezésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó követelmények

Védelmi rendszer: azonnal megszakítja és/vagy korlátozza a robbanás hatását, beépítve, vagy önálló rendszerként kerül forgalomba

 • Általános követelmények

  • integrált robbanásbiztosság elvei

  • helytelen használat, működési hibák


K l nleges ellen rz si s karbantart si felt telek l.jpg

robbanásvédelemre vonatkozó technológiai ismeretek követelmények

porlerakódások

biztonságos nyitás

berendezések túlterhelése

potenciális gyújtóforrások

sztatikus elektromosságból származó veszélyek

kóboráram, szivárgóáramvezérlő készüléktől függetlenül működő biztonsági készülékek

zárt szerkezetek, szivárgás megelőzése

számítógépes szoftverek alkalmazásából adódó kockázatok

csatlakozások okozta kockázatok

környezeti feltételek

megjelölés (robbanásvédelmi és a gyártására vonatkozó információk)

magyar nyelvű gépkönyv

Különleges ellenőrzési, és karbantartási feltételek


Vegyi folyamatok m veletek biztons g t befoly sol t nyez k l.jpg
Vegyi folyamatok, műveletek biztonságát befolyásoló tényezők

 • felhasznált anyagok

  • tulajdonsága

  • halmazállapot

  • koncentrációja

 • munkaeszközök

 • munkakörnyezet (zárt–nyitott tecnológia, szakaszos–folymatos műveletek)

 • anyagmozgatás, tárolás, szállítás

 • kollektív műszaki védelem színvonala

 • villamosbiztonsági tényezők

 • karbantartás, felülvizsgálatok szakszerűsége

 • személyi tényező


Slide68 l.jpg

Fizikai eljárások tényezők

 • halmazállapot változások

  • folyadékok párolgása, forrása (gőznyomás), robbanásszerű párolgás (napsugárzás, túlhevített folyadék kiáramlása)

  • szilárd anyagok párolgása

 • elegyedés, oldódás

  • exoterm és endoterm

  • gáz (HCl, NH3), szilárd, folyadék egymásban való oldhatósága

  • savak, lúgok oldása!!!!!!!!!!!!!


Slide69 l.jpg

Kémiai folyamatok tényezők

Kémiai reakciót és a reakcióhőt befolyásoló tényezők

 • résztevő anyagok kémiai reakciókészsége

 • koncentrációk, koncentráció viszonyok

 • hőmérséklet és nyomás

 • katalizátor minősége, alkalmazása

 • idegen anyagok jelenléte

 • a kiindulási és keletkezett anyagok halmazállapota

  Erősen exoterm reakciók!!!

  (hűtés, túlnyomás lefúvatása)


Slide70 l.jpg

Kémiai reakció jellege tényezők

 • elsőrendű

 • másodrendű

 • egyensúlyi reakció (rossz kitermelés, befolyásolhatóság)

 • párhuzamos reakció (reakció körülmények, katalizátor)

 • láncreakció (nagy reakciósebesség, kis aktiválási energiájú láncindító reakció)


Slide71 l.jpg

Elektrosztatikus feltöltődés tényezők

Elektrosztatikus töltésszétválasztódás

 • érintkezést követő szétválás (csővezetékből kiáramló közeg, őrlés, szitálás)

 • halmazállapot- és hőmérsékletváltozás

 • deformáció

 • villamos megosztás

 • ionizáció

  Veszélye: a kialakult potenciálkülönbség elektromos kisüléssel szűnik meg, ami gyújtóforrást jelent!!!!

  Az anyagokat minimális gyulladási energiájuk alapján szikraérzékenységi osztályokba sorolták.


Slide72 l.jpg

Szikraérzékenységi osztályok: tényezők

 • rendkívül nagy szikraérzékenységi osztály (RSZ) minimális gyulladási energia legfeljebb 0,1mJ(acetilén, hidrogén, szénkéneg, titán por)

 • nagy szikraérzékenységi osztály (NSZ)

  0,1 mJ – 4,0 mJ (metán, alkohol, aceton, éter magnézium por, benzol)

 • átlagos szikraérzékenységi osztály (ÁSZ)

  4,0 mJ – 20 mJ (alumínium, nejlon, vanádium por, vas, kén)

 • kis szikraérzékenységi osztály (KSZ)

  20 mJ felett (rizs, liszt, cukor, gyapot - porfelhő)


Slide73 l.jpg

Elektrosztatikus feltöltődés megelőzése tényezők

 • töltések szétválasztásának megakadályozása

  (anyagok megváltoztatása, cseppképződés elkerülése, szétválási sebesség csökkentése)

 • feltöltődés mértékének korlátozása

  (vezető földelése, szigetelőről a töltések elvezetése)

 • a szigetelő testen felhalmozódott töltés megsemmisítése eliminátorokkal


Munkav delmi feladatok a vegyipari m veletek biztons gos v gz s hez l.jpg
Munkavédelmi feladatok a vegyipari műveletek biztonságos végzéséhez

A létesítés, bővítés, átalakítás, újraindítás megtervezésénél az aktuálisan érvényben lévő jogszabályokat kell figyelembe venni!

A veszélyes munkahely munkavédelmi üzembe helyezését a munkáltatónak kell írásban elrendelni.

Ennek feltétele a munkavédelmi megfeleőség előzetes vizsgálata, megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakember által.

Ennek eredményét a munkáltatóval írásban kell közölni.


Slide75 l.jpg

Veszélyes technológia felülvizsgálata végzéséhez (pl.)

A felülvizsgálatot legalább 5 évente el kell végeztetni, eredményét írásba kell foglalni, és azt a munkáltatónak a következő felülvizsgálatig meg kell őrizni!!!!!

 • a veszélyes technológia, a tevékenység azonosítása

 • munkaeszközök, berendezések azonosítása

 • felhasznált, előállított veszélyes anyagok azonosítása

 • anyagáram vizsgálata

 • a folyamat során az állapotjelzők monitorozása


Slide76 l.jpg

 • a veszélyes folyamatok izolálhatók legyenek, a megfelelő védelem, beavatkozás biztosított-e

 • vizsgálandók az üzemeltetési műveletek

 • berendezések biztonsága

 • mechanikai veszélyek elleni védelem

 • villamos vizsgálatok

  A felülvizsgálat alapján, a hiányosságok, eltérések rögzítésével a szükséges intézkedéseket meg kell határozni.


Katasztr fav delem l.jpg
Katasztrófavédelem védelem, beavatkozás biztosított-e

82/501/EEC vagy SEVESO I Irányelv

96/82/EEC vagy SEVESO II Irányelv

EU–jogharmonizáció 1999. évi LXXIV. törvény (katasztrófa törvény)

 • tevékenységi körök meghatározása

 • veszélyes létesítmények üzemeltetőinek feladatai

 • kormányzat, önkormányzat feladatai

 • közvélemény tájékoztatása


Slide78 l.jpg

Üzemeltetők kötelezettségei védelem, beavatkozás biztosított-e

 • annak bizonyítása, hogy tevékenysége nem jelent elfogadhatatlan kockázatot

 • adatszolgáltatás

 • biztonsági jelentés készítése

 • belső védelmi terv készítése, a meghatározott feladatok végrehajtási feltételeinek biztosítása, ezek használata

 • nyilvánosság tájékoztatása

 • a katasztrófák megelőzése és a munkavédelmi követelmények teljesítése között szoros a kapcsolat


Slide79 l.jpg

Kormányzat kötelezettsége védelem, beavatkozás biztosított-e

 • külső védelmi terv készítése

 • Hatóság: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 • Szakhatóság: Műszaki Biztonsági Főfelügyelet


Slide80 l.jpg

 • fizikai, kémiai tulajdonságok védelem, beavatkozás biztosított-e

 • toxikológia

 • légszennyező anyagok munkahelyi koncentrációi (ÁK, CK, MK, expozíció)

 • eljárási szabályok (biztonsági adatlap, R, S számok, jelölések)

 • tűzveszélyességi osztályok

 • tárolás, anyagmozgatás

 • jelzések

 • élettani hatások (gázok-mérgezési fajták, egy-egy példa, bőrön át felszívódók, zsíroldók, rákkeltő anyagok)

 • vegyi folyamatok (alapeljárások (csak név), mechanikai műveletek (csak név))

 • égés, oxidáció, robbanás (alapfogalmak, öngyulladó anyagok csoportjai, egy-egy példa, robbanástípusok, megelőzés)

 • szikraérzékenység