Děti vězněných rodičů - PowerPoint PPT Presentation

vivek
d ti v zn n ch rodi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Děti vězněných rodičů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Děti vězněných rodičů

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Presentation Description
118 Views
Download Presentation

Děti vězněných rodičů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Děti vězněných rodičů Posílení práv a postavení „Barevný svět dětí“ 7. 4. 2011 Program je finančně podpořen ze sbírkového projektu Pomozte dětem a Nadací O2.

 2. Základní informace • Inspirace vzešla z konference EUROCHIPS v Paříži 2006 • Pilotní projekt (červen 2007-červen 2008)) byl finančně podpořen NROS • Projekt získal 1. cenu Nadace O2 za rok 2008 • Spolupracující instituce: Vězeňská služba (8 vězení), OSPOD, pěstouni, dětské domovy

 3. Cíle • Znovunavázání přerušených vazeb mezi dětmi a jejich vězněnými rodiči • Podpořit zlepšení postavení dítěte – s důrazem na jeho sociální zázemní a zdravý psychosociální vývoj dítěte • Posilovat rodičovské kompetence • Posilovat komunikačních dovedností pro pracovníky vězeňské služby • Zvýšit povědomí o této problematice v kontextu práv dětí • Prevence kriminality a snížení rizika recidivy • Zvýšit efektivitu resocializace odsouzených

 4. Hlavní aktivity • Besedy s odsouzenými • Individuální konzultace s odsouzenými, jejich děti a pečujícími osobami • Tzv. Dobrá návštěva – asistovaná návštěva • Motivační program Posilování rodičovských kompetencí realizovaný ve spolupráci se SPJ v rámci projektu Život ve vězení • Komunikační kurz • Osvětové aktivity

 5. Výstupy za rok 2009 a 2010 • 15 asistovaných návštěv/11 plánovaných a 9 realizovaných AN • 58/19individuálních konzultací • 22/28rodičů • 76/45dětí • 3/2 ženské věznice • 5/1mužských věznic


 6. Besedy s odsouzenými Cíle: • Získat klienty pro projekt • Posilování významu udržování kontaktu s dětmi • Zvýšení povědomí o právech dítěte a jejich rodičovské zodpovědnosti

 7. Motivační program Posilování rodičovských kompetencí • Právní blok - práva děti, rodičovská zodpovědnost, systém péče o děti • Individuální konzultace - zjištění rodinné anamnézy • Komunikační blok - jak lépe komunikovat s dětmi, s institucemi • Psychologické blok - psychologie dítěte, potřeby dítěte, vztah k rodičům, projektové zkušenosti • Příprava na setkání po dlouhém odloučení

 8. Harmonogram asistované návštěvy • Přeprava dětí do věznice • Klubové aktivity – 1 hodiny • Tzv. dobrá návštěva – 2 hodiny • Oběd • Klubové aktivity – 1 hodina

 9. Nejčastější překážky • Materiální – nedostatek finanční prostředků • Fyzické – velké vzdálenosti mezi pobytem dítěte a jeho rodiče, složitá přeprava dětí do věznicí • Duševní – stud, pocity viny, nedorozumění či jiné komunikační bariéry, strach z odmítnutí, strach obecně • Spolupráce – neochota některých zúčastněných stran podílet se na projektu, podpořit kontakt, nedůvěra, neznalost • Zákonné– vyplývající ze zákona o VTOS

 10. Plán na rok 2011 • Publikace pro děti – Maminka ve vězení • Publikace pro odborníky • Kampaň Evropský týden DVR – Neviditelné děti, 6. - 11. 6. 2011 • Asistované návštěvy • Helpline pro rodiny vězněných • Dokument o dětech vězněných rodičů • Krátké video o programu DVR • Mezinárodní spolupráce

 11. Děkuji za pozornost! Email: marketa.kovarikova@helcom.cz Tel.: 220 515 188 Web: www.helcom.cz Adresa: Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 Kontaktní osoby: Markéta Kovaříková a Dana Vrabcová