D ti v zn n ch rodi
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Děti vězněných rodičů. Posílení práv a postavení. „Barevný svět dětí“ 7. 4. 2011 Program je finančně podpořen ze sbírkového projektu Pomozte dětem a Nadací O2. Základní informace. Inspirace vzešla z konference EUROCHIPS v Paříži 2006

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vivek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
D ti v zn n ch rodi

Děti vězněných rodičů

Posílení práv a postavení

„Barevný svět dětí“

7. 4. 2011

Program je finančně podpořen ze sbírkového projektu Pomozte dětem a Nadací O2.


Z kladn informace
Základní informace

 • Inspirace vzešla z konference EUROCHIPS v Paříži 2006

 • Pilotní projekt (červen 2007-červen 2008)) byl finančně podpořen NROS

 • Projekt získal 1. cenu Nadace O2 za rok 2008

 • Spolupracující instituce: Vězeňská služba (8 vězení), OSPOD, pěstouni, dětské domovy


D ti v zn n ch rodi
Cíle

 • Znovunavázání přerušených vazeb mezi dětmi a jejich vězněnými rodiči

 • Podpořit zlepšení postavení dítěte – s důrazem na jeho sociální zázemní a zdravý psychosociální vývoj dítěte

 • Posilovat rodičovské kompetence

 • Posilovat komunikačních dovedností pro pracovníky vězeňské služby

 • Zvýšit povědomí o této problematice v kontextu práv dětí

 • Prevence kriminality a snížení rizika recidivy

 • Zvýšit efektivitu resocializace odsouzených


Hlavn aktivity
Hlavní aktivity

 • Besedy s odsouzenými

 • Individuální konzultace s odsouzenými, jejich děti a pečujícími osobami

 • Tzv. Dobrá návštěva – asistovaná návštěva

 • Motivační program Posilování rodičovských kompetencí realizovaný ve spolupráci se SPJ v rámci projektu Život ve vězení

 • Komunikační kurz

 • Osvětové aktivity


V stupy za rok 2009 a 2010
Výstupy za rok 2009 a 2010

 • 15 asistovaných návštěv/11 plánovaných a 9 realizovaných AN

 • 58/19individuálních konzultací

 • 22/28rodičů

 • 76/45dětí

 • 3/2 ženské věznice

 • 5/1mužských věznic


Besedy s odsouzen mi
Besedy s odsouzenými

Cíle:

 • Získat klienty pro projekt

 • Posilování významu udržování kontaktu s dětmi

 • Zvýšení povědomí o právech dítěte a jejich rodičovské zodpovědnosti


Motiva n program posilov n rodi ovsk ch kompetenc
Motivační program Posilování rodičovských kompetencí

 • Právní blok - práva děti, rodičovská zodpovědnost, systém péče o děti

 • Individuální konzultace - zjištění rodinné anamnézy

 • Komunikační blok - jak lépe komunikovat s dětmi, s institucemi

 • Psychologické blok - psychologie dítěte, potřeby dítěte, vztah k rodičům, projektové zkušenosti

 • Příprava na setkání po dlouhém odloučení


Harmonogram asistovan n v t vy
Harmonogram asistované návštěvy

 • Přeprava dětí do věznice

 • Klubové aktivity – 1 hodiny

 • Tzv. dobrá návštěva – 2 hodiny

 • Oběd

 • Klubové aktivity – 1 hodina


Nej ast j p ek ky
Nejčastější překážky

 • Materiální – nedostatek finanční prostředků

 • Fyzické – velké vzdálenosti mezi pobytem dítěte a jeho rodiče, složitá přeprava dětí do věznicí

 • Duševní – stud, pocity viny, nedorozumění či jiné komunikační bariéry, strach z odmítnutí, strach obecně

 • Spolupráce – neochota některých zúčastněných stran podílet se na projektu, podpořit kontakt, nedůvěra, neznalost

 • Zákonné– vyplývající ze zákona o VTOS


Pl n na rok 2011
Plán na rok 2011

 • Publikace pro děti – Maminka ve vězení

 • Publikace pro odborníky

 • Kampaň Evropský týden DVR – Neviditelné děti, 6. - 11. 6. 2011

 • Asistované návštěvy

 • Helpline pro rodiny vězněných

 • Dokument o dětech vězněných rodičů

 • Krátké video o programu DVR

 • Mezinárodní spolupráce


D kuji za pozornost
Děkuji za pozornost!

Email: marketa.kovarikova@helcom.cz

Tel.: 220 515 188

Web: www.helcom.cz

Adresa: Štefánikova 21, 150 00 Praha 5

Kontaktní osoby: Markéta Kovaříková a Dana Vrabcová