dost p os b niepe nosprawnych do szkolenia i zatrudnienia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dostęp osób niepełnosprawnych do szkolenia i zatrudnienia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dostęp osób niepełnosprawnych do szkolenia i zatrudnienia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Dostęp osób niepełnosprawnych do szkolenia i zatrudnienia - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Dostęp osób niepełnosprawnych do szkolenia i zatrudnienia. Alina Wojtowicz – Pomierna Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Główne czynniki kształtujące dostęp. Sytuacja społeczno – gospodarcza Polityka rynku pracy Otoczenie prawne Zasoby finansowe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dostęp osób niepełnosprawnych do szkolenia i zatrudnienia' - viveca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dost p os b niepe nosprawnych do szkolenia i zatrudnienia

Dostęp osób niepełnosprawnych do szkolenia i zatrudnienia

Alina Wojtowicz – Pomierna

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

g wne czynniki kszta tuj ce dost p
Główne czynniki kształtujące dostęp
 • Sytuacja społeczno – gospodarcza
 • Polityka rynku pracy
 • Otoczenie prawne
 • Zasoby finansowe
 • Zachowania i postawy głównych aktorów
 • Klimat społeczny
legislacja
Legislacja
 • Ustawa zasadnicza
 • Kodeks pracy (art. 113, 94, Rozdział IIa)
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 • Karta praw osób niepełnosprawnych
instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe
 • Budżet państwa
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Europejski Fundusz Społeczny
rehabilitacja zawodowa zatrudnianie narz dzia
Rehabilitacja zawodowa/zatrudnianie - narzędzia
  • Szkolenia dla osób niepełnosprawnych
  • Szkolenia pracowników niepełnosprawnych
  • Wsparcie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby niepełnosprawne
  • Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (chroniony i otwarty rynek pracy)
 • Inne działania
  • Programy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą PFRON
praktyka rehabilitacja zawodowa
Praktyka Rehabilitacja zawodowa
 • 7 411 osób skorzystało z dofinansowania ze szkoleń (7 228 056zł)
 • Wsparcie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby niepełnosprawne
  • 568 osób skorzystało z pożyczki na rozpoczęcie działalności (18 590 861zł)
  • 64 osób skorzystało z dofinansowania odsetek kredytu zaciągniętego na kontynuację działalności (115 743zł)

(stan na 31 grudnia 2004r. źródło PFRON)

praktyka rehabilitacja zawodowa1
Praktyka Rehabilitacja zawodowa
 • W 25 zakładach aktywności zawodowej było zatrudnionych 870 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym
 • Dofinansowano przystosowanie 489 stanowisk pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych na otwartym i chronionym rynku pracy
 • Udzielono dofinansowania w kwocie 885 815 361,75zł. do wynagrodzeń:
  • 257 240 osób zatrudnionych w zakładach pracy chronionej
  • 41 632 osób zatrudnionych na otwartym rynku pracy

stan na 31 grudnia 2004r. źródło PFRON)

slide12

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych

w Systemie Obsługi Dofinansowań PFRON

g wni aktorzy
Główni aktorzy
 • administracja rządowa
 • samorząd terytorialny
 • przedsiębiorstwa, regionalne i lokalne środowiska gospodarcze
 • organizacje pozarządowe
 • osoby niepełnosprawne
administracja rz dowa
Administracja rządowa
 • Kreowanie polityki państwa wobec osób niepełnosprawnych
 • Inicjatywa ustawodawcza
samorz d terytorialny
Samorząd terytorialny
 • kreowanie i realizacja lokalnej polityki gospodarczej i społecznej uwzględniającej perspektywę osób niepełnosprawnych
 • promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 • wdrażanie skutecznych instrumentów włączania osób niepełnosprawnych w lokalny rynek pracy
przedsi biorstwa lokalne rodowiska gospodarcze
Przedsiębiorstwa, lokalne środowiska gospodarcze
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • świadome budowanie dobrego, społecznego wizerunku firmy
 • gotowość do zatrudniania osób niepełnosprawnych
 • informacjai promocja
organizacje pozarz dowe
Organizacje pozarządowe
 • podejmowanie działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy
 • rola „łącznika” pomiędzy osobą niepełnosprawną, instytucjami rynku pracy i pracodawcą
 • funkcje informacyjne i promocyjne
osoby niepe nosprawne
Osoby niepełnosprawne
 • większa aktywność,
 • gotowość na zmiany
 • gotowość do współpracy
obawy pracodawc w
Obawy pracodawców

Źródło:Polacy o niepełnosprawności TNS OBOP, 2004

osoby niepe nosprawne a praca
Osoby niepełnosprawne a praca

Źródło:Polacy o niepełnosprawności TNS OBOP, 2004