Uitdagend en aanklampend - PowerPoint PPT Presentation

vito
uitdagend en aanklampend n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uitdagend en aanklampend PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uitdagend en aanklampend

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
Uitdagend en aanklampend
135 Views
Download Presentation

Uitdagend en aanklampend

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Uitdagend en aanklampend

 2. Masterplan 2014 • Voorziening volledig verbouwen • 2005: Stuifduinen/parking • 2007: bungalows • 2009: kine/ergo/sociaal restaurant • 2008: pastorij/ Molenhoeve • 2011: OOBA/ burelen • 2012: cafetaria • Laatste stap : de zuidvleugel

 3. De Laatste Stap • Zuidvleugel staat er sinds 1978 • Inspectie – • Advies om infrastructuur aan te passen aan de nieuwe infrastructuur normen • 40 m², natte cel op de kamer, toegankelijk, EPB • Convenanten systeem • Denkavonden • Ruim (niet groot), veilig (nabij), privacy, autonoom (eigen badkamer) • Eerste plannen zijn toen bekeken.

 4. Zuidvleugel OOBA

 5. Ondertussen… • Definitieve plannen zijn opgemaakt • Werkgroep overbruggingszorg • Stedenbouwkundig attest (in eerste fase goedgekeurd / in tweede fase is de uitbreiding afgekeurd wegens parkgebied) • Vanaf 1 oktober kunnen we vleugel huren in Caritas.(vorige week contract ondertekend)

 6. Ingrijpende verandering… • Voor bewoners… • sommigen moeten verhuizen • En krijgen nieuwe begeleiders • Voor personeel… • Nieuwe locaties, nieuwe teams,… • Voor CVBA paracur, dokters, apotheker, • Voor Raad van Bestuur

 7. Stap voor Stap… • Veranderingsproces in 4 stappen… • 1 oktober 2013 • :verhuis naar Caritas en Pastorij en uitbreiding OOBA • 1 december 2013: • Opstart van de werken aan de zuidvleugel (zonnedauw) • 1 maart 2014: • opstart Molenhoeve • 1 maart 2015: • opstart Gontrode en opening Zuidvleugel

 8. 1 oktober : BEWONERS • 14 bewoner naar CARITAS. • (bewoners met een profiel waarbij dagbesteding en maaltijden best op 1 locatie gebeuren) • 5 bewoners van PASTORIJ verhuizen naar de voorziening • (omwille van de slapende waak… perspectief verhuis naar Molenhoeve) 4 andere bewoners nemen hun intrek in de Pastorij zonder slapende waak.

 9. 1 oktober 2013 : Bewoners • OOBA breidt uit naar 10 bedden. (door onderbezetting in KV en de grote vraag naar observatie – in vleugel WT1 – dichtbij en kan afgesloten worden) EFFECT: Vleugel Zonnedauw 1 en 2 komen vrij zodat de werken daar kunnen beginnen.

 10. 1 maart 2014: Bewoners • Opening van de Molenhoeve • 11 cliënten van de Heide nemen hun intrek in de Molenhoeve • Kunnen overdag naar hier komen of in de Molenhoeve blijven. • Wie? • Cliënten uit de pastorij? • Cliënten uit Caritas? • Nieuwe cliënten Effect: WT 2 komt vrij en kan er daar gewerkt worden

 11. 1 maart 2015: Bewoners • Zuidvleugel 2 x 8 units kunnen openen • 8 voor OOBA • 8 voor bewoners met bijzondere medische/gedragsproblematiek • Verhuis van Caritas naar hier terug • 11 studio’s boven zuidvleugel - Stedenbouwkundig attest • Gontrode7 mensen van de Heide + 14 service flats.

 12. Om te starten 1 oktober Team De Heide – met gangmaker Team Caritas – met gangmaker Team Molenhoeve, bungalows, Pastorij – met gangmaker Team OOBA – met gangmaker Logistieke teams, vlinderteam, nachtploeg werken op de verschillende sites OOBA werkt zo onafhankelijk mogelijk

 13. 4 site’s en 5 teams Site De Heide (1/10 ’13)/ zuidvleugel (1 maart ’15) Site Caritas (1 oktober ’13) Team OOBA (1 oktober ‘13) Site Molenhoeve/pastorij/bungalows (1 maart ‘14) Site Gontrode (1 maart 15) (nieuwe site’s – deinze, Zele, …)

 14. 1 oktober Personeel Aankondiging teams eind september Ieder kan zijn keuze maken Vrijdag definitieve teamsamenstelling en aanstelling gangmakers Start 7 oktober 2013

 15. Samenvatting

 16. Verhuis Laatste week van september en eerste week van oktober Caritas is grotendeels gemeubeld… we voorzien stockageruimte naast de wasserij.

 17. Deze avond Mogelijkheid om na te vragen wat dit voor uw bewoner betekent: Mogelijkheid om de plannen te bekijken. Praktische vragen ivm eten, techniek, DAT werking kan in netwerkmoment vragen…

 18. Ten slotte In het najaar wordt ook de cafetaria verbouwd. Plannen ter inzage bij Luc (voorzitter werkgroep sponsoring) Korte pijn…

 19. De enige constante is de verandering… Wanneer een huwelijk een verbouwing overleeft, kan je het feest van de zilveren jubileum organiseren… Ten slotte…