1 / 6

En ske, en kop eller en spand?

En ske, en kop eller en spand?.  Ved et besøg på en Psykiatrisk Anstalt, spurgte en besøgende cheflægen om, hvilke muligheder, der var for at finde ud af om en patient måtte indlægges.

Download Presentation

En ske, en kop eller en spand?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. En ske, en kop elleren spand?

  2.  Ved et besøg på en Psykiatrisk Anstalt, spurgte en besøgende cheflægen om, hvilke muligheder, der var for at finde ud af om en patient måtte indlægges.

  3.  Det er ganske enkelt. Vi fylder et badekar med vand. Så giver vi patienten en ske, en kop og en spand, og siger til at ham at han skal tømme badekaret.

  4. «Ah, jeg forstår» siger den besøgende « En normal person ta‘r selvfølgelig spanden, idet den er større end skeen og koppen. »

  5. « Falsk » svarer cheflægen.« En normal person vil trække proppen ud af badekarret» « Vil De have et værelse med udsigt? »

  6. Kendte du svaret eller skal du også have et værelse???

More Related