Il-Familja Mqaddsa
Download
1 / 61

Il-Familja Mqaddsa - PowerPoint PPT Presentation


  • 161 Views
  • Uploaded on

Il-Familja Mqaddsa. Ċ. Qari Samwel mogħti lill-Mulej il-jiem kollha ta’ ħajtu. Qari mill-Ewwel Ktieb ta’ Samwel. 1, 20-22.24-28. Ċ milied. F’dak iż - żmien Anna tqalet , u meta wasal żmienha wildet iben u semmietu Samwel. Ċ milied. «għaliex kif qalet hi –

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Il-Familja Mqaddsa' - vito


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Il familja mqaddsa

Qari Samwel mogħti lill-Mulej il-jiem kollha ta’ ħajtu.

Qari mill-Ewwel Ktieb

ta’ Samwel.1, 20-22.24-28

Ċmilied


Il familja mqaddsa

F’dak iż-żmien

Anna tqalet,

u meta wasal żmienha wildet iben

u semmietu Samwel

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Elkana bil-familja kollha tala’ joffri s-sagrifiċċju

ta’ kull sena lill-Mulej

u jtemm il-wegħda tiegħu.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Imma Anna

ma telgħetx,

għaliex qalet lil żewġha:

«Meta nkun ftamt it-tifel,

Ċmilied


Il familja mqaddsa

«imbagħad

nieħdu biex jidher

quddiem il-Mulej,

u jibqa’ hemm

għal dejjem.»

ĊmiliedIl familja mqaddsa

Ħadet magħha tal-Mulej f’Silo.

gendus ta’ tliet snin,

efa dqiq u żaqq inbid,

u marret

bit-tfajjel magħha.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Hemm qatlu l-gendus, tal-Mulej f’Silo.

u ressqu t-tifel

quddiem Għeli,

u qaltlu:

Ċmilied


Il familja mqaddsa

«Nitolbok, sidi; daqskemm int ħaj, sidi, tal-Mulej f’Silo.

jien dik il-mara li kienet wieqfa hawn ħdejk

titlob lill-Mulej.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

«Għal dan it-tifel tal-Mulej f’Silo.

kont tlabt,

u l-Mulej laqa’

t-talba tiegħi,

u tani li tlabtu.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

«U tal-Mulej f’Silo. issa jien

se nagħtih lill-Mulej

il-jiem kollha ta’ ħajtu,

u kemm idum ħaj

ikun tal-Mulej.»

Ċmilied


Il familja mqaddsa

U qiemu tal-Mulej f’Silo.

lill-Mulej

hemmhekk.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Il- tal-Mulej f’Silo. Kelmatal-Mulej.

℟.Irroddu ħajr lil Alla.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Salm tal-Mulej f’Silo. 83 (84), 2-3. 5-6. 9-10

℟.Henjin dawk li jgħammru f’darek, Mulej.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Kemm tal-Mulej f’Silo. hi għażiża

d-dar tiegħek,

Mulej tal-eżerċti!

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Tixxennaq tal-Mulej f’Silo. u tinfena ruħi għat-tempju tal-Mulej;

ngħanni ferħan

b’ruħi u ġismi lil Alla l-ħaj.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

tal-Mulej f’Silo. .Henjin dawk li jgħammru f’darek, Mulej.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Henjin tal-Mulej f’Silo. dawk

li jgħammru f’darek;

huma jfaħħruk

għal dejjem.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Henjin tal-Mulej f’Silo. dawk

li jsibu fik

il-qawwa tagħhom,

Ċmilied


Il familja mqaddsa

li għandhom tal-Mulej f’Silo.

għal qalbhom

il-pellegrinaġġ

għat-tempju.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

tal-Mulej f’Silo. .Henjin dawk li jgħammru f’darek, Mulej.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Mulej tal-Mulej f’Silo. , Alla tal-eżerċti, isma’ talbi;

agħti widen,

Alla ta’ Ġakobb.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Ħares tal-Mulej f’Silo. , o Alla,

lejn it-tarka tagħna,

ħares lejn is-sultan,

il-midluk tiegħek.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

tal-Mulej f’Silo. .Henjin dawk li jgħammru f’darek, Mulej.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Qari II tal-Mulej f’Silo. Nistgħu nissejħu wlied Alla, u hekk aħna tassew!

Qari mill-Ewwel Ittra

ta’ San Ġwann Appostlu.

3, 1-2, 21-24

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Għeżież tal-Mulej f’Silo. ,

araw b’liema għożża ħabbna l-Missier;

Ċmilied


Il familja mqaddsa

nistgħu tal-Mulej f’Silo.

nissejħu wlied Alla,

u hekk aħna tassew!

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Għalhekk tal-Mulej f’Silo. id-dinja

ma tagħrafniex,

għax ma għarfitx lilu.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Għeżież tal-Mulej f’Silo. ,

issa aħna wlied Alla, imma

x’se nkunu ’l quddiem

mhuwiex irrivelat lilna.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Madankollu tal-Mulej f’Silo. nafu

li meta jidher hu,

aħna nkunu bħalu,

għax narawh kif inhu.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Għeżież tal-Mulej f’Silo. ,

jekk il-kuxjenza tagħna ma ċċanfarniex,

aħna qalbna qawwija quddiem Alla,

Ċmilied


Il familja mqaddsa

u tal-Mulej f’Silo. kulma nitolbu naqilgħuh mingħandu,

Ċmilied


Il familja mqaddsa

għax qegħdin inżommu tal-Mulej f’Silo.

l-kmandamenti tiegħu

u nagħmlu dak

li jogħġob lilu.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Dan tal-Mulej f’Silo. hu

l-kmandament tiegħu:

li nemmnu fl-isem

ta’ Ibnu Ġesù Kristu,

Ċmilied


Il familja mqaddsa

u nħobbu tal-Mulej f’Silo. ’l xulxin,

kif wissiena hu.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Min iżomm tal-Mulej f’Silo.

il-kmandamenti tiegħu jgħammar f’Alla u Alla fih.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

B’hekk nagħrfu tal-Mulej f’Silo.

li hu jgħammar fina:

bl-Ispirtu li hu tana.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Il- tal-Mulej f’Silo. Kelmatal-Mulej.

℟.Irroddu ħajr lil Alla.

Bilwieqfa

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Akklamazzjoni tal-Mulej f’Silo. qabell-Evanġelju

Hallelujah.℟.Hallelujah.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

ara Atti 16, tal-Mulej f’Silo. 14b

Mulej

iftħilna qalbna

biex nifhmu

dak li jgħid Ibnek.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

tal-Mulej f’Silo. .Hallelujah.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

  • Evanġelju tal-Mulej f’Silo. Il-ġenituri sabu lil Ġesù fit-tempju, bilqiegħda f’nofs l-għalliema.

    • Qari mill-Evanġelju

  • skont San Luqa.2, 41-52

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Ta tal-Mulej f’Silo. ’ kull sena

l-ġenituri ta’ Ġesù

kienu jmorru Ìerusalemm

għall-festa tal-Għid.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Meta tal-Mulej f’Silo. kellu tnax-il sena telgħu wkoll,

skont id-drawwa

ta’ dik il-festa.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Wara tal-Mulej f’Silo. li għaddew

dawk il-ġranet

qabdu t-triq lura,

Ċmilied


Il familja mqaddsa

imma tal-Mulej f’Silo. t-tfajjel Ġesù

baqa’ Ġerusalemm

bla ma kienu jafu

l-ġenituri tiegħu.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Huma ħasbuh qiegħed tal-Mulej f’Silo.

ma’ xi wħud

li kienu fit-triq magħhom;

Ċmilied


Il familja mqaddsa

iżda tal-Mulej f’Silo. meta wara jum mixi fittxewh fost qrabathom

u n-nies li kienu jafuhom,

ma sabuhx,

Ċmilied


Il familja mqaddsa

u għalhekk reġgħu tal-Mulej f’Silo. lura

Ġerusalemm ifittxuh.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Wara tal-Mulej f’Silo. tlitt ijiem

sabuh fit-tempju,

bilqiegħda

f’nofs l-għalliema,

Ċmilied


Il familja mqaddsa

jismagħhom tal-Mulej f’Silo.

u jistaqsihom;

Ċmilied


Il familja mqaddsa

u tal-Mulej f’Silo. kull min semgħu

baqa’ mistagħġeb

bid-dehen

u t-tweġibiet tiegħu.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Kif tal-Mulej f’Silo. rawh, instamtu,

u ommu qaltlu:

«Ibni, dan għaliex għamiltilna hekk?

Ċmilied


Il familja mqaddsa

« tal-Mulej f’Silo. Ara,

missierek u jiena konna qegħdin infittxuk

b’qalbna maqsuma.»

Ċmilied


Il familja mqaddsa

U hu qalilhom: tal-Mulej f’Silo.

«U għaliex

kontu qegħdin tfittxuni?

Ċmilied


Il familja mqaddsa

«Ma tafux tal-Mulej f’Silo. li jiena

għandi nkun

f’dak li hu ta’ Missieri?»

Iżda kliemu ma fehmuhx.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Imbagħad niżel magħhom tal-Mulej f’Silo. u raġa’ mar Nazaret;

u kien jobdihom.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

U hekk Ġesù tal-Mulej f’Silo. baqa’ jikber

fl-għerf, fis-snin

u fil-grazzja,

quddiem Alla

u quddiem il-bnedmin.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Il- tal-Mulej f’Silo. Kelmatal-Mulej.

℟.Tifħir lilek Kristu.

Bilqiegħda

Ċmilied