rovka vs sporn z ivka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Žárovka vs. Úsporná zářivka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Žárovka vs. Úsporná zářivka

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Žárovka vs. Úsporná zářivka - PowerPoint PPT Presentation

virote
117 Views
Download Presentation

Žárovka vs. Úsporná zářivka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Žárovka vs. Úsporná zářivka

  2. Obsah • Hlavní rozdíly • Žárovka • Zářivka • Vliv žárovky na životní prostředí • Vliv kompaktní zářivky na životní prostředí • Ekonomické porovnání

  3. Žárovka Působí na principu rozžhaveného wolframového vlákna Životnost 1000 hodin 92% elektřiny promění v teplo a jen 8% ve světlo Zářivka Působí na principu elektrického výboje v parách rtuti Životnost až 15000 hodin Promění 4-5 krát více elektřiny ve světlo Hlavní rozdíly

  4. Žárovka • První žárovka na malou chvíli zablikala na jaře 1879. • V říjnu použil Edison zuhelnatělou nit z bavlny. • Až 21. října 1879 se naplno rozzářila první žárovka.První žárovky,ale svítily jen několik hodin. • V dnešních žárovkách svítí zpravidla vlákno ze slitin wolframu • Edisonova definice žárovky: Měla to být skleněná baňka s vláknem,která po připojení svítí celé stovky hodin.Tedy prakticky použitelná žárovka

  5. Zářivka • Energie nezbytná pro práci zářivky přichází od jedné elektrody ve formě uvolňovaných elektronů.Tyto elektrony odevzdávají svou energii atomům par rtuti, které ji zase přenášejí na atomy vrstvy fosforu na stěně trubice zářivky.Fosfor energii vyžaduje jako viditelné světlo. • Skleněná trubice zářivky obsahuje páry rtuti o nízkém tlaku; • Její vnitřní stěny mají povlak z bílého fosforu. Když je zářivka pod proudem, elektrody na jejích koncích se zahřejí a uvolňují elektrony.Ty se srážejí s atomy rtuti a způsobují, že vyzařují ultrafialové světlo. • Když neviditelné ultrafialové paprsky narazí na atomy bílého fosforu, začne fosfor vyzařovat bílé světlo. Přeměně jednoho typu světla v jiný se říká fluorescence.

  6. + Neobsahuje rtuť jako kompaktní zářivka - Spotřebuje několikanásobně větší množství elektrické energie Hlavním negativem je znečištění životního prostředí související s výrobou elektrické energie potřebné k jejímu provozu Při použití vzniká oxid uhličitý Vliv žárovky na životní prostředí

  7. + Pokud nefunkční zářivku odevzdáme do tříděného odpadu ,lze až 95% rtuti recyklovat Při použití nevzniká oxid uhličitý - Obsahuje 3 až 10 mg rtuti (podle výrobce) Vliv kompaktní zářivky na životní prostředí

  8. Ekonomické porovnání