netwerken n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Netwerken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Netwerken

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26
virginia-wilkins

Netwerken - PowerPoint PPT Presentation

114 Views
Download Presentation
Netwerken
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informatica Blok 2Hoofdstuk 5 Netwerken

 2. §1 De onderdelen • In een netwerk zijn computers met elkaar verbonden. • Via een kabel • Via een radiogolf (draadloos) • Elk item in een netwerk heeft een eigen adres (IP) Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 3. internet netwerkapparaat hub of switch backbone §1 De onderdelen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 4. §1 De onderdelen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 5. §1 Berichten versturen • Unicastnaar één adres • Multicastnaar meerdere adressen • Broadcastnaar alle adressen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 6. §2 topologie Typen netwerken • ster • bus • ring Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 7. hub §2 topologie - sternetwerk sternetwerk Alles wordt aan iedereen doorgegeven door de hub. Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 8. §2 topologie - busnetwerk busnetwerk Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 9. §2 topologie - ringnetwerk ringnetwerk Berichten gaan van punt naar punt. Postbode. Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 10. §2 topologie - combinetwerk combinatienetwerk Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 11. §3 schakelpunten Typen • hub • switch • router • brug Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 12. §3 schakelpunten - hub hub of kernschakelpunt • Op volgorde worden de berichten naar alle punten doorgegeven. • Capaciteit wordt verdeeld Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 13. §3 schakelpunten - switch switch of kruisschakelpunt • De berichten worden gericht doorgegeven. • Elke verbinding krijgt de maximale capaciteit. Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 14. §3 schakelpunten - router router • Een router bepaald de meest optimale route voor het bericht. • Verschillende kabels kunnen worden gebruikt voor één bericht. Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 15. §3 schakelpunten - bridge bridge of brug • Een brug kan verschillende typen netwerk koppelen. Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 16. §3 schakelpunten Berichten doorgegeven Schakelpunten doen dat Packetswitching Een bericht in pakketjes knippen. Elke pakketje kan een andere route volgen (router). Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 17. §3 schakelpunten Tegenhanger van packetswitching is circuitswitching. Eerst wordt de fysisieke verbinding gemaakt, daarna het bericht verzonden. Voorbeeld: vaste telefoonnet Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 18. §4 Kenmerken van netwerken • Vertragingstijd • Fouten • Botsingen • Schaalbaarheid • Redundantie(meer verbindingen) Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 19. §5 Standaardisatie in een netwerk • Afspraken hoe berichten verstuurt en ontvangen moeten worden. • Open Systems Interface (OSI) • Zeven niveaus of lagen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 20. §5 Standaardisatie in een netwerk 7. Applicatielaag(het programma heeft de optie) 6. Presentatie(het programma maakt het bericht klaar) 5. Sessie(contact onderhouden met de andere kant) 4. Transport (verdelen in pakketjes) 3. Netwerk (route bepalen per pakketje) 2. Dataverbinding (foutcontrole en herstellen) 1. Fysieke verbinding (Het signaal op de lijn zetten) Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 21. §5 Standaardisatie in een netwerk Gebruiker 1 zender:laag 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 via de draad Ontvanger: laag 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 gebruiker 2 Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 22. §6 VLAN Aansluitpunten met dezelfde functie. Bijvoorbeeld computers voor leerlingen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 23. §7 Firewall Het tegenhouden van berichten of verbindingen. Verbindingen en berichten gaan via poorten (65.536=216) FTP poort 21 http poort 80 MSN poort 1366 etc Stedelijk Gymnasium Breda RCM

 24. Informatica Blok 2Hoofdstuk 5 Einde H5 Netwerken

 25. Informatica Blok 2Hoofdstuk 6 Geschiedenis van de computer

 26. Geschiedenis van de computer Twee paragrafen met informatie en links. Extra verdieping Leerwerk. Stedelijk Gymnasium Breda RCM