netwerken - PowerPoint PPT Presentation

karolien
n etwerken l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
netwerken PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
netwerken
470 Views
Download Presentation

netwerken

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Netwerken

 2. Computers zijn verbonden met elkaar via een netwerk een aantal aanelkaar gekoppelde computers

 3. Netwerk kan Lokaal (LAN) Een lokaal netwerk(of LAN netwerk) verbindt computers die dicht bij elkaar staan, bijvoorbeeld in hetzelfde gebouw zoals op school of in een bedrijf.

 4. Ook op school bij Bart en Lisa hebben ze een lokaal netwerk

 5. Klaslokaal 3.02 De computers in de verschillende lokalen zijn met elkaar verbonden via het lokaal netwerk Klaslokaal 2.13 Klaslokaal 1.10

 6. Maar De computers op Bart en Lisa’s school, de computer van de Simpsons thuis, jouw computer zijn ook aangesloten op het internet. Hierdoor kan Bart ook informatie uitwisselen met zijn pennenvriend Jason die in Australië woont. Het internet is een koppeling van honderdduizenden netwerken. Miljoenen computers staan op die manier met elkaar in verbinding en kunnen in principe allemaal informatie met elkaar uitwisselen.

 7. Voordelen • Meerdere pc’s kunnen 1 printer gebruiken • Gemeenschappelijk gebruik van bestanden, hardware en software • Je kan in een ander lokaal op een andere computer nog jouw documenten gebruiken

 8. Nadelen • Virussen kunnen zich snel verspreiden • Men heeft een gebruikersnaam en wachtwoord nodig • Men kan niet zomaar iets installeren zonder toestemming

 9. Voorbeeld: Het netwerk van WicoSint-Maria • Het begint bij de server dat een krachtig toestel is en regelt de toegang tot het netwerk in een school en zorgt voor de internetverbinding. • Bv. Als je inlogt gaat de server op zoek naar jouw inloggegevens en geeft je toegang tot het netwerk als de inloggegevens juist zijn.

 10. De server in deze school bevindt zich bij de ICT-coördinator.

 11. Vanuit de switch vertrekt er een kabel naar elk lokaal waarin zich een computer bevindt. Bv.Eén kabel loopt naar het computerlokaal D1.13 Een andere lokaal loopt ook naar het secretariaat enzovoort. • De server staat in verbinding met de switch server switch

 12. Zie je de kabels in het rode vierkant? Eén ervan gaan we volgen. Deze loopt naar het computerlokaal D1.13 • We volgen de kabel van de switch naar een computerlokaal.

 13. De kabel loopt naar de 2de kleinere switch in het lokaal.

 14. Hierdoor kunnen ze op het netwerk maar dit moet nog verdeeld worden over de computers. Vanuit de switch vertrekt er telkens één kabel naar één PC. Dus 20 Pc’s in eenlokaal betekent 20 kabels.

 15. Schema