slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TISZK pályázatok az ÚMFT-ben: TÁMOP 2.2.3 projektek zárása során a TISZK-eket érintő kötelezettségek PowerPoint Presentation
Download Presentation
TISZK pályázatok az ÚMFT-ben: TÁMOP 2.2.3 projektek zárása során a TISZK-eket érintő kötelezettségek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

TISZK pályázatok az ÚMFT-ben: TÁMOP 2.2.3 projektek zárása során a TISZK-eket érintő kötelezettségek - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

TISZK pályázatok az ÚMFT-ben: TÁMOP 2.2.3 projektek zárása során a TISZK-eket érintő kötelezettségek. TISZK-ek a 2007/2008, 2009/2010-es kiírásokban. Projektek zárásának aktuális helyzete. TÁMOP 2.2.3-07/1, TÁMOP 2.2.3-07/2, TIOP 3.1.1-08/1, KMOP 4.1.1/A: összesen 70 db projekt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TISZK pályázatok az ÚMFT-ben: TÁMOP 2.2.3 projektek zárása során a TISZK-eket érintő kötelezettségek' - violet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TISZK pályázatok az ÚMFT-ben: TÁMOP 2.2.3 projektek zárása során a TISZK-eket érintő kötelezettségek

projektek z r s nak aktu lis helyzete
Projektek zárásának aktuális helyzete
 • TÁMOP 2.2.3-07/1, TÁMOP 2.2.3-07/2, TIOP 3.1.1-08/1, KMOP
 • 4.1.1/A: összesen 70 db projekt
 • Ebből projekt szakmai zárása 2010.09.30-ig: 15 db
 • Az első záró jelentések is beérkeztek, feldolgozásuk, illetve a záró
 • helyszíni ellenőrzések leszervezése folyamatban.
 • A TÁMOP és KMOP projektek nagy része ebben az évben lezár.
 • A TIOP projektek kb. fele ebben az évben, a többi 2011 első

negyedévében zár.

 • Így tapasztalatok a projektek sikeres zárásáról még nincsen, a nagy
 • munka a zárással kapcsolatban még előttünk – Kedvezményezettek,
 • és a KSZ előtt is
z r elsz mol si csomag
Záró elszámolási csomag
 • Záráshoz információk: ESZA honlapon az „Útmutató a kifizetési
 • igénylés összeállításához TÁMOP, TIOP, KMOP konstrukciók
 • esetében” elnevezésű dokumentum
 • (http://www.esza.hu/document/download/id/1039)
 • A záró csomag ellenőrzése három részből áll:
 • ZKK ellenőrzése
 • ZPEJ ellenőrzése
 • Záró helyszíni ellenőrzés
 • Amíg e három rész között egy is van, ami nem megfelelő, addig a
 • teljes csomag nem hagyható jóvá és a ZKK-ban igényelt összeg sem
 • fizethető ki.
z r elsz mol si csomag5
Záró elszámolási csomag
 • Záró elszámolási csomag: ZKK + ZPEJ
 • A ZKK melléklete a ZPEJ!!!
 • Szakmai és pénzügyi ág találkozása
 • Kedvezményezettnek egyszerre kell benyújtania a két dokumentumot a TSZ-ben meghatározott időpontig (3.3.3 pont)
 • Elektronikusan (=online számlakitöltőn keresztül generált formanyomtatványok) és papír alapon
 • Fontos: a projekt fizikai megvalósulását követő időszakban a Kedvezményezett részéről csak pénzügyi teljesítés történhet, tehát számla nem állítható ki és semmilyen teljesítés a szállítók részéről nem megengedett.
 • A ZKK+ZPEJ benyújtásáról a KSZ levélben tájékoztatja a Kedvezményezettet, a határidő lejárta előtt 15 naptári nappal
 • Záró elszámolás esetén nem érvényesül a jó-tételek továbbengedésének a szabálya!
 • A ZKK és ZPEJ hiánypótlás/korrekció/elfogadás/elutasítás egyszerre, egy levélben történik.
 • Kifizetés csak a ZPEJ elfogadását követően történhet meg!
zkk ellen rz s
ZKK ellenőrzés
 • A záró csomag elbírálására rendelkezésre álló határidő a
 • kifizetési igénylés határidejéhez igazodik, így:
 • szállítói számlát tartalmazó elszámolás esetén 30 nap
 • utófinanszírozású számlák esetében 60 nap
 • Ebbe nem számítanak bele a felfüggesztések, de kifizetés csak
 • a ZPEJ elfogadása esetén lehet!
 • Előleg elszámolása:
 • A kedvezményezettnek a ZKK-ban kell legkésőbb elszámolni

az előleggel.

 • Ha van elszámolatlan előlege, akkor a ZKK-ban az igényelt

támogatásból akkora összeget kell előleg elszámolásra rögzíteni,

amennyivel az elszámolásra kerül.

 • Ha az elszámolatlan előleg > ZKK-ban igényelt összeg => ZKK

teljes összegét előlegre kell rögzíteni + lesz követelés.

hi nyp tl s korrekci d nt s
Hiánypótlás, korrekció, döntés
 • Hiánypótlás
 • Amennyiben a záró elszámolási csomag ellenőrzése (beleértve a
 • ZPEJ-t is) során hiányosságok merülnek fel, a Közreműködő
 • Szervezet hiánypótlásra szólítja fel a kedvezményezettet egy
 • alkalommal, melynek pótlására 30 nap áll rendelkezésre.
 • Amennyiben a hiánypótlás nem jár sikerrel, a kifizetés
 • felfüggesztésre kerül, de lehetőség van a záró elszámolási csomag
 • korrekciójára:
 • Csak akkor, ha a ZPEJ elutasításra kerül => 40 munkanap korrekció + 8 nap (türelmi idő). Ez a kedvezményezett határideje!
 • 40 munkanap alatt több korrekció is kérhető
 • Lehetőség van pü-i korrekciót is kérni, ha a HP-ban nem sikerült teljesítenie, de hiánypótlással korrigálható.
 • Értesítő levél:
 • A ZPEJ és ZKK lezárását követően, közös levélben, miután az utalás
 • megtörtént.
z r elsz mol si csomag8
Záró elszámolási csomag
 • Fontos!
 • ZKK tartalmazzon minden elszámolható, a projekttel kapcsolatosan felmerült költséget, ami még nem került eddig elszámolásra benyújtásra
 • Elszámolhatósági feltételeknek megfelelően kerüljön összeállításra, tekintettel arra, hogy további elszámolás benyújtására nincs lehetőség.
 • SZM, VB: a projekt fizikai zárását követően semmilyen módosításra nem lesz lehetőség
 • A Támogatási Szerződésük kritikus részein (indikátorok, költségvetés) az esetlegesen szükséges módosításokat még a záró csomag benyújtása előtt végezzék el, a vonatkozó kérelmeket nyújtsák be felénk
 • A hatályos költségvetésnek meg nem felelő tételek (pl. sortúllépés esetén) véglegesen elutasításra fognak kerülni
 • Indikátorok nem teljesülésekor szabálytalansági eljárás indul, mely visszakövetelést eredményezhet.
fenntart si jelent s
Fenntartási jelentés
 • A ZKK/ZPEJ értesítő levélben tájékoztatjuk a kedvezményezettet fenntartási jelentés benyújtási kötelezettségéről.
 • Naptári év szerinti beszámoltatásra (könnyebb követhetőség)
 • Jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma első PFJ esetén: a projekt befejezését követő nap. A jelentés tárgyát képező időszak záró dátuma a kezdőnaptól számított 12 hónap utolsó napja lesz.
 • Projekt befejezése= TSZ 3.3.2 (esetenként eltérhet) pontja alapján „A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett zárójelentését elfogadta és az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta.”
 • A fenntartási időszak kezdete a ZPEJ+ZKK elfogadásának
 • napját követő nap.
z r helysz ni ellen rz s
Záró helyszíni ellenőrzés
 • A záró elszámolási csomag ellenőrzésének határidején belül záró helyszíni ellenőrzést folytat le a Kedvezményezetteknél a KSZ
 • A projekt megvalósulásának teljes körű dokumentum alapú
 • ellenőrzése: pénzügyi, szakmai teljesítés, közbeszerzések,
 • nyilvánosság, horizontális szempontok teljesülése:
 • A támogatási szerződésben rögzítettek teljesítésének ellenőrzése
 • A benyújtott PEJ-ekben leírtak ellenőrzése
 • A végrehajtás a jogszabályi előírásoknak megfelelő
 • Indikátorteljesítések:
 • A projekt során elért indikátorok teljesítésének igazoló dokumentumai (a dokumentum az indikátor fajtájától függ, de minden esetben egyértelműen, és objektíven mutatja a vállalt indikátor számszerű, dokumentált megvalósulását)
 • Teljesült és vállalt indikátor érték összehasonlítása
 • Teljesítés értékelése:

100%-90% rendben

90%-75% arányos kifizetés

75% alatt meghiúsult a projekt, támogató eláll a szerződéstől.

projektmegval s t s probl m i
Projektmegvalósítás problémái
 • Főbb problémák a projektmegvalósítás alatt:
 • Indikátor értelmezési és teljesítési problémák: az értelmezéseket az IH egységesen próbálta tisztázni az információs napokon, ahol lehetett, ott pedig szerződésmódosítással korrigáltuk az értéket, DE! a minimálisan elvárt célérték alá nem mehetett egy projekt sem – mind a 22 indikátor teljesítésével lesznek problémák a záráskor
 • Horizontális szempontok módosítása: a pályázóra kitöltött táblák nem számonkérhetőek a TISZK-en, ezt szerződésmódosítással kellett kezelni, a TISZK intézményekre aktualizálni
 • Közbeszerzések esetleges sikertelensége, vagy elhúzódása a projekt időtartamának eltolódását okozta: projekthosszabbításokkal kezeltük
 • Nagyszámú szerződésmódosítás és változásbejelentés kezelése nehézkes, és néha elhúzódó egyeztetéseket eredményezett
indik torok
Indikátorok
 • A projekt megvalósítás során az Irányító Hatóság által
 • elhangzott útmutatások az indikátorokhoz
 • Fogalmak: útmutatóban értelmezés és jogszabályok alapján
 • TISZK összes tanulólétszáma: összes tanulólétszám indikátor számításánál a szakképző iskolai tanulólétszámok összegénél figyelembe kell venni a TISZK intézményeiben a szakiskolai és a szakközépiskolaifelnőttoktatásban résztvevők összes létszámát is.
 • Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők
 • aránya az utolsó szakképzési évfolyamon: módosításra került
 • minden Kedvezményezettnél technikai szerződésmódosítás keretében
 • Támogatott intézményekben tanulók közül a munkahelyi gyakorlati
 • képzésben résztvevők számának növekedése: tanulószerződéssel vagy
 • együttműködési megállapodással gyakorlati képzésben
indik torok13
Indikátorok
 • Szakképzésbe bevont hátrányos helyzetű tanulók száma: a hátrányos helyzet jogszabályi hivatkozással definiálva lett
 • Ktv.121. § 14.hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek;
indik torok14
Indikátorok
 • A szakképzést előkészítő évfolyamon végző tanulók száma: jogszabályi hivatkozással definiálva lett
 • Ktv. 27. § (8) d)Ha a tanuló az e bekezdésben meghatározottak szerint nem szerezhet vagy nem kíván alapfokú iskolai végzettséget szerezni, a felzárkóztató oktatásban egy évig (tíz hónapig) tartó szakképzést előkészítő évfolyam keretében a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket (kompetenciát) szerzi meg, és a szakképzési évfolyamon a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetencia) meglétéhez kötött szakképesítés megszerzésére készülhet fel.
 • Az oktatási rendszerből lemorzsolódott, szakképzésbe bevont
 • tanulók száma: Azokat a diákokat kell ebbe beleszámítani, akik tankötelezettek ugyan, de a hiányzásuk mértéke eléri a meghatározott hiányzási arányt.
 • Felnőttképzésben résztvevők száma
 • A felnőttképzésről szóló 2001. évi 101. törvény 20.§ (2). szakasz
 • szerinti szerződés alapján.
 • Szakképzést sikeresen befejezők aránya: ennél az indikátornál figyelembe kell venni a nappali és felnőttoktatásban résztvevők számát is!
slide15
Köszönöm a figyelmet!
 • Sok sikert a projekt zárásához!
 • Kovács Ágnes
 • Uniós Programvezető
 • ESZA Nonprofit Kft.