materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu www szkolnictwo pl n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu szkolnictwo.pl PowerPoint Presentation
Download Presentation
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu szkolnictwo.pl

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu szkolnictwo.pl - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu szkolnictwo.pl' - vinnie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu www szkolnictwo pl

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl

Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

schemat blokowy
Schemat blokowy

Schemat blokowy jest graficznym przedstawieniem zbioru operacji tworzących pełny algorytm i wzajemnych powiązań między nimi, uwzględniający kolejność wykonywania operacji.

W schemacie blokowym poszczególne operacje przedstawione są za pomocą odpowiednio połączonych skrzynek (klocków, bloków). Połączenia określają kolejność i sposób wykonywania operacji realizujących dany algorytm.

Schematy blokowe pozwalają na prostą zamianę instrukcji na instrukcje programu komputerowego.

schemat blokowy elementy budowy
Schemat blokowy – elementy budowy
 • strzałka - wskazuje jednoznacznie powiązania i ich kierunek
 • operand - prostokąt, do którego wpisywane są wszystkie operacje z wyjątkiem instrukcji wyboru
 • predykat - romb, do którego wpisywane są wyłącznie instrukcje wyboru
 • etykieta - owal służący do oznaczania początku bądź końca sekwencji schematu (kończą, zaczynają lub przerywają/przenoszą schemat)

Schemat blokowy pozwala dostrzec istotne etapy algorytmu i logiczne zależności między nimi.

elementy schematu blokowego
Elementy schematu blokowego

START

KONIEC

WPROWADŹ

WYPROWADŹ

slide6

:=

CZYL>0

1

zasady budowania schemat w blokowych
Zasady budowania schematów blokowych
 • każda operacja, relacja lub informacja jest umieszczana w skrzynce
 • kolejność wykonywania operacji wyznaczają połączenia między skrzynkami
 • każde połączenie jest zaczepione początkiem do skrzynki, a końcem do innej skrzynki lub innego połączenia, żadne połączenie nie rozdziela się
 • rozgałęzienie sieci działań możliwe jest tylko dzięki skrzynkom warunkowym
 • schemat posiada jedną skrzynkę START i co najmniej jedną skrzynkę STOP
 • ze skrzynki START można przejść do skrzynki STOP poruszając się po sieci działań
 • ze skrzynki START można dotrzeć wzdłuż połączeń do dowolnej innej skrzynki schematu
 • z każdej skrzynki istnieje przejście wzdłuż połączeń do jednej ze skrzynek STOP
struktury schemat w blokowych
Struktury schematów blokowych

Schemat blokowy liniowy

Schemat blokowy liniowy występuje w zadaniach, w których każda z operacji elementarnych nie zawiera relacji (warunku) i powtórzeń (iteracji).

Realizacja poszczególnych sąsiednich operacji następuje według ustalonej kolejności od operacji początkowej do końcowej.

Przykłady: liczenie pola powierzchni, obwodu figur płaskich.

struktury schemat w blokowych1
Struktury schematów blokowych

Schemat blokowy z rozgałęzieniami

Schematy blokowe z rozgałęzieniami spotyka się w zadaniach dla których kolejność poszczególnych etapów w rozwiązaniu może się zmieniać w zależności od warunków określonych w sformułowaniu problemu.

Cechą tych algorytmów jest to, iż w trakcie realizacji przechodzi się tylko po jednej z możliwych dróg, przy czym każdy oddzielny etap realizacji algorytmu wykonywany jest dokładnie jeden raz.

W rozwiązaniach wykorzystywane są drzewa logiczne.

Przykłady: znajdowanie liczby najmniejszej, rozwiązanie równania liniowego i kwadratowego .

struktury schemat w blokowych2
Struktury schematów blokowych

Schemat blokowy cykliczny - z pętlą

Algorytmy dla problemów wymagających powtarzania poszczególnych etapów procesu obliczeniowego nazywamy cyklicznymi (czyli z pętlą).

Przez pętlę w schemacie blokowym rozumiemy tą część schematu, która opisuje drogę (obwód) zamkniętą zgodnie z kierunkiem połączenia (obiegu).

Pętla stanowi graficzny opis powtarzania czynności. Ciąg wszystkich czynności wykonywanych przy jednokrotnym przebiegu pętli nazywamy cyklem pętli.

W każdej pętli musi wystąpić:

 • co najmniej jedna skrzynka operacyjna (np. wyliczeniowa) zawierająca opis powtarzanej czynności
 • modyfikacja w każdym cyklu co najmniej jednej wartości zmiennej występującej w pętli
 • skrzynka decyzyjna z warunkiem, czy pętla ma być nadal powtarzana czy też zakończona

Często w pętli występują zmienne nazywane licznikami, których wartości w algorytmie określają ilość zrealizowanych cykli pętli.

struktury schemat w blokowych3
Struktury schematów blokowych

Schemat blokowy cykliczny - z pętlą

a) ze sprawdzeniem warunku na początku

b) ze sprawdzeniem warunku na końcu

poprawno algorytmu
Poprawność algorytmu

Algorytm, który został poprawnie skonstruowany posiada następujące cechy:

 • posiada dane wejściowe – niekoniecznie w formie numerycznej – pochodzące z dobrze zdefiniowanego źródła
 • produkuje pewien wynik – niekoniecznie numeryczny
 • jest precyzyjnie zdefiniowany, tzn. każdy krok algorytmu musi być jednoznacznie określony
 • jest skończony – każdy algorytm musi dać wynik, rozwiązanie
instrukcja warunkowa
Instrukcja warunkowa
 • Działa według jednego z dwóch przedstawionych schematów:
  • jeśli spełniony jest warunek W, wykonaj instrukcję A
  • jeśli spełniony jest warunek W, to wykonaj instrukcję A; w przeciwnym razie wykonaj instrukcję B
 • Instrukcje A i B opisują pojedynczą instrukcję lub instrukcję składającą się z ciągu instrukcji wykonywanych sekwencyjnie.
 • Instrukcja warunkowa pozwala dokonać wyboru jednej z dwóch dalszych dróg wykonania algorytmu.
 • Lista kroków – instrukcja warunkowa – przykład:
 • K01: Podnieś słuchawkę
 • K02: Wybierz cyfrę 1
 • K03: Wybierz cyfrę 1
 • K04: Wybierz cyfrę 2
 • K05: Czy połączyłeś się z telefonem alarmowym?
  • Jeśli TAK, to przejdź do K06
  • Jeśli NIE, to przejdź do K07
 • K06: Wezwij pomoc
 • K07: Odłóż słuchawkę
p tla
Pętla
 • Wielokrotne powtarzanie niektórych instrukcji jest cechą charakterystyczną wielu algorytmów, nie zawsze jednak możemy określić dokładnie liczbę powtórzeń.
 • Liczba powtórzeń może zależeć od spełnienia pewnych warunków. Wielokrotne powtarzanie instrukcji umożliwiają instrukcje iteracyjne (pętle). Działają one według następującego schematu:
 • wykonuj instrukcję A dokładnie n razy
 • Iteracja to technika algorytmiczna polegająca na wykonaniu tej samej instrukcji dla n zmiennych.
 • Lista kroków – pętla – przykład:
 • K01: Podnieś słuchawkę
 • K02: Wykonaj czynność dwa razy
  • A. Wybierz cyfrę 1
 • K03: Wybierz cyfrę 2
 • K04: czy połączyłeś się z telefonem alarmowym?
  • Jeśli TAK, to przejdź do K05
  • Jeśli NIE, to przejdź do K06
 • K05: Wezwij pomoc
 • K06: Odłóż słuchawkę
p tla1
Pętla
 • Powtarzamy wybieranie numeru aż do uzyskania połączenia. Dopiszemy w tym celu polecenie będące drugim rodzajem instrukcji iteracyjnej:
 • powtarzaj wykonywanie instrukcji A aż do spełnienia warunku W
 • Czym jest instrukcja A, czym warunek W ?
  • • Instrukcja A - podniesienie słuchawki, wybranie numeru
  • • Warunek W - uzyskanie połączenia z wybranym numerem
 • Lista kroków – pętla – przykład:
 • K01: Czy słuchawka jest odłożona?
  • Jeśli TAK, to przejdź K02
  • Jeśli NIE, to odłóż słuchawkę
 • K02: Podnieś słuchawkę
 • K03: Wykonaj czynność dwa razy
  • A. Wybierz cyfrę 1
 • K04: Wybierz cyfrę 2
 • K05: czy połączyłeś się z telefonem alarmowym?
  • Jeśli TAK, to przejdź do K06
  • Jeśli NIE, to przejdź do K07
 • K06: Wezwij pomoc
 • K07: Odłóż słuchawkę
p tla2
Pętla
 • Jeżeli nadal słychać w słuchawce sygnał zajętości linii, czynność należałoby powtórzyć. Wykonujemy te czynności dopóki linia nie będzie wolna. W takim przypadku stosujemy instrukcję, która działa według schematu:
 • dopóki warunek W jest spełniony, wykonuj instrukcję A
 • Lista kroków – pętla – przykład:
 • K01: Czy słuchawka jest odłożona?
  • Jeśli TAK, to przejdź K02
  • Jeśli NIE, to odłóż słuchawkę
 • K02: Podnieś słuchawkę
 • K03: Czy linia jest zajęta ?
  • A. Jeśli TAK, to:
   • a. Odłóż słuchawkę
   • b. Podnieś słuchawkę
   • c. Przejdź do kroku K03
  • B. Jeśli NIE, to przejdź do K04
 • K04: Wykonaj czynność dwa razy
  • A. Wybierz cyfrę 1
 • K05: Wybierz cyfrę 2
 • K06: czy połączyłeś się z telefonem alarmowym?
  • Jeśli TAK, to przejdź do K06
  • Jeśli NIE, to przejdź do K07
 • K07: Wezwij pomoc
 • K08: Odłóż słuchawkę
przyk ad 1 prosty schemat blokowy
Przykład 1 - prosty schemat blokowy

START

Na schemacie przedstawiony został algorytm liniowy, obliczający powierzchnię trójkątaw reprezentacji krokowej i graficznej.

K01: START algorytmu

K02: WPROWADŹ a, h

K03: Oblicz POLE:=1/2 a*h

K04: WYPROWADŹ (POLE)

K05: KONIEC algorytmu

WPROWADŹ (a, h)

POLE:=1/2 a*h

WYPROWADŹ(POLE)

KONIEC

przyk ad 2

START

Przykład 2

Poniżej przedstawiony został nieco bardziej skomplikowany schemat blokowy. Ma on za zadanie wyznaczenie miejsc zerowych równania kwadratowego.

WPROWADŹ A, B, C

Dane wejściowe: A, B, C

Dane wyjściowe: X1, X2 – miejsca zerowe równania kwadratowego

Czy A różne od 0

OBLICZ DELTĘ:=B*B -4A*C

Lista kroków:

K01: START algorytmu

K02: WPROWADŹ A, B, C

K03: jeżeli A różne od zera to oblicz DELTĘ:=B*B - 4AC w przeciwnym wypadku KONIEC algorytmu

K04: jeżeli DELTA>=zero to oblicz X1i X2 w przeciwnym wypadku KONIEC algorytmu

K05: WYPROWADŹ X1 , X2

K06: KONIEC algorytmu

Czy DELTA>= 0

KONIEC

OBLICZ X1,X2

WYPROWADŹ X1,X2

KONIEC

przyk ad 3
Przykład 3

Przykład pokazuje w jaki sposób znaleźć minimum spośród dwóch liczb całkowitych a i b. Program wyprowadza wartość wyniku, w przypadku gdy liczby są sobie równe wyprowadza odpowiedni komunikat.

Dane wejściowe:

a, b – liczby całkowite

Dane wyjściowe:

min - minimalna wartość a lub b

Lista kroków

K01: Wprowadź dwie liczby całkowite a i b: wykonuj K02

K02: Jeśli a<b, to podstaw min=a, wyprowadź wynik min=a.

Przejdź do K05: w przeciwnym przypadku przejdź do K03

K03: Sprawdź czy b<a, jeśli TAK to podstaw min=b: wyprowadź wynik min=b.

Przejdź do K05: w przeciwnym przypadku przejdź do K04

K04: Podstaw min=a, wyprowadź wynik min=a=b.

Przejdź do K05

K05: Koniec

przyk ad 3 cd
Przykład 3 cd.

Po wczytaniu danych wejściowych a i b algorytm rozpocznie porównywanie wczytywanych liczb.

Jeśli a>b, to min=a, wynik zostanie wyprowadzony.

Jeśli a>=b zostanie sprawdzone czy b>a. Jeśli warunek zostanie spełniony – jeśli TAK, to min=b – wynik zostanie wyprowadzony.

Jeżeli kryterium nie zostanie spełniony min=a=b. Wynik sostanie wyświetlony.

bibliografia
Bibliografia
 • Cormen T.H., Leiserson Ch.E., Rivest R.L., Stein C.: „Wprowadzenie do algorytmow”. WNT, Warszawa, 2005
 • Wroblewski P.: „Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Wydanie III”, Helion, Gliwice, 2003
 • Donald E. Knuth: Sztuka programowania. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2002
 • N. Wirth: „Algorytmy + struktury danych = programy”. WNT, Warszawa, 2004.
 • pl.wikipedia.org/
 • algorytm.org/
 • neuralnets.eu/
 • encyklopedia.pwn.pl/