عنوان مقاله
Download
1 / 45

????? ????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

عنوان مقاله . منابـع آلودگي مواد غذايي و بررسي نتايج آزمايشات و معاينات . پزشكي متصديان و كارگران شاغل در مراكز تهيه و توزيع . و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي شهرستان جويبار در . سالهاي 1381-1382. THE ARTICIE TO PIC . The sources of contamination in foodstuffs and

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????? ?????' - vine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
The articie to pic

عنوان مقاله

منابـع آلودگي مواد غذايي و بررسي نتايج آزمايشات و معاينات

پزشكي متصديان و كارگران شاغل در مراكز تهيه و توزيع

و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي شهرستان جويبار در

سالهاي 1381-1382


The articie to pic

THE ARTICIE TO PIC

The sources of contamination in foodstuffs and

investigation on expriments and curing in order

to send out medical treatment carels for in cumbent

employers and workers in the centers of provision.

elistribution and foodstuffs sale and also in

the public places in juybar in 1381 & 1382


The articie to pic

مقدمه :

مواد غذايي يك منبع بالقوه اي براي عفونت و در معرض آلوده گي ميكرواورگانيسم ها هستند اين آلوده گي در هر نقطـه اي از مسير مـواد غـذايي از توليد كننده تا مصرف كننده ممكن است اتفاق بيفتد. مفهوم گسترده بهداشـت مواد غذايي عبارتست از بهداشت هنگام تـوليد- فــرآيند- توزيع و مصرف .

هدف اوليه بهداشت مواد غذايي پيشگيري از مسموميت هاي غذايـي و ديـگر بيماريـهاي منتقله بـه وسيلة مـواد غذايي است


The articie to pic

INTRODUCTION :

foodstuffs is a potential source for

infection and also it is in expose to

contamination by micro organism.

the foodstuffs can transfer the diverse disease.


The articie to pic
طبقه بندي بيماريهاي منتقله به وسيلة مواد غذايي:

رديف


The articie to pic
طبقه بندي بيماريهاي منتقله به وسيلة مواد غذايي:

رديف


The sources of contamination in foodstuffs consist of
THE SOURCES OF CONTAMINATION IN وسيلة مواد غذايي:FOODSTUFFSCONSIST OF:

1- animals

2 - human and contaminated

3- contaminated water and sewage

4- wind & dust


The articie to pic
منابع آلوده گي مواد غذايي وسيلة مواد غذايي:

1- حيوانات

2- انسان و اشياء آلوده

3- آب آلوده و فاضلاب

4- باد و گرد و خاك


The articie to pic
منابع آلوده گي مواد غذايي وسيلة مواد غذايي:

1- حيوانات

مانند جوندگان –حشرات – دام و طيور كه از طرق مختلف موجب انتقال آلوده گي به مواد غذايي مي گردند .

(حشرات و جوندگاندر مزارع ،انبارها، فروشگاهها، منازل به موادغذايي آسيب رسانده آنها راغير قابل مصرف ميسازند.) گاهي ممكن است آسيب به گونـه اي باشد كه غـذا بـه وسيلة آسيب حشرات ؤدر معرض فساد ميكروبي قرار گيرد و گـاهي حشرات و جونـدگان عـامل انتقال ميكروب و يا انگل به مواد غذايي هستند(مگس مـواد عذايي را بـه صورت محلول مصرف ميكندو غذاهاي جامد را با غدد بـزاقي حل كرده و روي مواد غـذايي مدفوع ميريزد). بـنابر اين بـايد مـواد غذايي را از دسترس اين مـوجودات دـور نگهداشت مثلاً مگس ميتواند در مواد غذايي مرطوب پروتئيني مثل گوشت ، پنير ، تخم مـرغ و سيب زميني فـاسد و مـرطوب بـه تـعداد 75 تا 150 عـدد تـخم گذاري كند . در شرايط مساعد تـخم مگس بـاسرعت بـه مگس بـالغ تبديل شده و تكثير پيدا مي كند (در عرض24 ساعت). ممكن است در مدت يكسال از يك جفت مگس نر و مـاده يك ميليون مگس توليد شود .عمر متوسط هر مگس 20 تا 30 روز ميباشد مگس مي تـواند به وسيلة كرك ، ترشحات دهـان و مدفوع ميكروب ها را از منابع آلوده به مواد غـذايي منتقل نمايد شعاع پرواز 3-4 كيلومتر و در صورت وزش باد و طوفان اين شعاع افزايش مييابد.

راههاي مبارزه بامگس:

سه راه مبارزه با مگس وجود دارد 1- مكانيكي 2- شيميايي 3- بيولوژيكي(ژنيتيكي)

بهترين و مـوثرترين و بـا صرفه وبا داوامترين روش مـبارزه با مگس بهسازي محيط يعني جلوگيري از تماس مگس با محيطهاي مناسب تخم گذاري مثل سطل زباله وجايگاههاي جمع آوري و دفع و دفن زباله و ...... و همچنين استفاده از كسيه هاي زباله در مكانهاي توليد زباله و جمع آوري ودفع مناسب و بموقع زباله هاي توليدي وتفكيك زباله و.......

بيماريهايي كه عامل آن به وسيلة مگس منتقل مي شود عبارتند از :

حصبه –شبه حصبه –وبا –شبه وبا – اسهالهاي خوني و معمولي –سل- تراخم و فلج اطفال.


The articie to pic
منابع آلوده گي مواد غذايي وسيلة مواد غذايي:

سوسري ها:

سوسري ها(مثل سوسك خانگي ) نيز از حشراتي هستند كه باعث آلوده گي مواد غذايي مي شوند تخم سوسري

در كپسول كيتيني قرار ميگيرد و تعدادآن 8 تا 42 عدد در هر كپسول ميباشدكپسول در شرايط مساعد طي مراحلي تـبديل بـه سـوسري بالغ ميشود .سوسري ميتواند (40) روز بدون آب و 6 ماه بدون غذا زندگي نمايد . سوسري از طريق آلوده شدن به مدفوع و خلط بيماران ،عوامل بيماريهايي مثل سل – وبا- حصبه – اسهال خوني و معمولي رابه مواد غذايي منتقل مينمايد.براي جلوگيري از دسترسي سوسري به مواد غذايي بايد مواد غذايي را در ظروف مناسب و سر بسته و محل هاي غير قابل نفوذ اينگونه حشرات نگهداري كرد .

جوندگان:

از ميان جوندگان ، موش علاوه بر انتقال آلوده گي ، خسارت زيادي به مواد غذايي وارد ميكند . فقط در يك سال در هندوستان مقد ار( 35) ميليون تن گندم بر اثـر حملة مـوش ها نابود گرديد . در كشور ما مخصوصاً در زمان جنگ تحميلي ، موش ها خسارت زيادي به انبار هاي مواد غذايي ، لباس ،و ..... وارد كردند.

موشها همراه مواد غذايي و انباري از طريق كشتي ، قطار ، كاميون به سراسر جهان سفر ميكنند و در سطح وسيعي از جهان پـراكنده اند . بـه علت زيركي و تيز هـوشي مبارزه با موش ها مشكل ميباشد ولي در مقابل كم آبي مقاومت كمتري نسبت به عدم دسترسي به مواد غذايي از خود نشان ميدهد.

راههاي مبارزه با موش:

راههاي زيادي براي مبارزه با موش وجود دارد مهمترين آنها عبارتند از 1- بهسازي محيط 2- ميكانيكي3- شيميايي

بهترين راه مبارزه بهسازي محيط وغير قابل نفوذ كردن محل زندگي است و در استفاده از روش شيميايي بهتر است بصورت همگاني باشد.


The articie to pic

كارسازترين اسلحه براي مبارزه بر ضد موش ها بهسازي محيط به صورت عالي است .

موشها به سه چيز نياز دارند :

غذا .آب . و پناهگاه اگر اين سه چيز در دسترس موش نباشد به طور طبيعي تراكم موشها كم ميشود

اقدام هاي بهسازي محيط عبارتند از :

1- نگهداري . جمع آوري و دفع مناسب پس مانده هاي مواد غذائي

2- نگهداري مناسب موادغذائي

3- ضد موش كردن ساختمانها . زيرزمين ها و مخزن ها و انبار هاي گمرك

4- از بين بردن لانه موش به وسيله مسدود كردن آنها با بتون

بنابر اين براي مبارزه دائم با موشها بـهسازي شـرط اصلي است و اقدام هاي ديگر بايد به عنوان مكمل بهسازي در نظر گرفته شوند.

حيوانات اهلي ممكن است عفونت سالمونلائي داشته باشند . سالمونلا ها انسان را دچار حصبه . ويا انواع شبه حصبه ميكنند. عـامـل ايـحاد حصبه سـالمونـلا پـاراتيفي است . عفونت سالمونلائي ممكن است از يك حيوان به حيوان ديگر منتقل وسپس به خود لاشه گوشت بدست آمده از حيوان و از اين طريق به انسان منتقل شود

همچنين سالمونلا ممكن است از طيور به پوست تخم مرغ و يا حتي به محتويات تحم مرغ منتقل شود و با مصرف تخم مرغ آلوده . انسان دچار مسموميت گردد


The articie to pic
عمده ترين بيماريهاي مرتبط با جوندگان:

بيماريهاي ميكروبي:

1- طاعون 2- تولارمي 3- سالمونلوز

بيماريهاي ويروسي:

1- تب خونريزي دهنده 2-آنسفاليت

بيماريهاي ريكتزيايي:

1- تيفوس موشي 2- آبله ريكتزيايي

بيماريهاي انگلي:

1- ليشمانيوز 2- آميبياز 3- شاگاس

ساير بيماريها مثل تب گزش موش – ليپتوسيپروزيس- هيستوپلاسموزيس- بيماريهاي قارچي

(Ring Worm)

راه انتقال اين بيماريها مي تواند مستقيم و از راه گزش موش باشد ( مانند تب گزش موش ) گاهي از راه آلوده شدن خوراكي و آب است ( مانند سالمونلوزيس و لپتوسيپروزيس) و بعضي ديگر از راه ككسها ي موشي انتقال پيدا ميكنند ( مانند طاعون و تيفوس)


The articie to pic

2- انسان و اشياء آلوده: جوندگان:

مدفوع انسان – حيوانات – حشرات – و لاشة حيوانات آلوده هم از منابع آلوده كنندة مواد غذايي هستند .

كه در شرايط مختلف واز طرق مختلف ممكن است مواد غذايي سالم را آلوده سازند و مصرف اينگونه مواد غذايي نيز موجب مسموميت شود . در شرايط عادي وجود ميكروبهاي بيماريزا ، شايد قادر به بيمار كردن انسان نباشند . ولي هـر گاه بدن شخص ضعيف بـاشد و يـا تـعداد ميكروبـهاي بيماريـزا در غذاي مـصرفي خيلي زيـاد بـاشد بـدن توانايي دفاع در مقابل هجوم آنها را نخواهد داشت و در نتيجه دچار بيماري خواهد شد . بسياري از ميكروبـــها در شرايط عـادي در بيني ، گلـو و رودة انسان به طور آرام زندگي ميكنند و فقط زماني ميتوانند بيماريزا و خـطرنـاك باشند كه ما با بي احتياطي وعدم رعايت بهداشت به تعداد آنها بيافزائيم .

راههاي مختلف افزايش تعداد ميكروبها و يا انتقال ميكروبـهاي خطرنـاك كه حتي تعداد كم آنها نيز قدرت خطر آفريني دارند بسيار زيـادند . مثلاً بيني ، دست ، دهـان ، ظـروف آلـوده ، وسايـل حمل و نـقل آلوده ، وسايل بسته بندي آلـوده گرد و خاك و جريان هــوا ، حشرات ، حيوانـات مـوذي و پرنده گان و حتي دستگيره درب ، حوله ، گوشي تلفن ، قلم :ارد ، سكه هاي پـول ، اسكناس و...... از وسايل انتقال ميكروب به شمار ميروند.

.

مثلا ميكروب استافيلوكوك معمو لا در غشا ء مخاطي بيني و پوست انسان وحيوان وجود دارد و حدودا50- 30 درصد افراد عادي حامل اين ميكروب هستند . اين ميكروب . از طريق دستي كه با بيني وسسس بـا مواد غذائي تماس پيدا ميكند مواد غذائي را آلوده مي كند . گـاهي ايـن ميكروب هـا بـه زيـر نقاطي كه مو در آن محل مي رويد و نيز به غدد عرق رسيده تجمع مي يابند اگر افرادي كه با مواد غذائي سرو كار دارند حامل ميكروب مذكور باشند آن را به غذا منتقل خواهند كرد . بر اثر تكثير سريع اين ميكروب و توليد سم در طول مدت زمان تهيه و نگهداري نامطلوب غذا فاسد شده و در نتيجه با مصرف آن مسموميت به وجودخواهد آ مد.

سبزي و ميوه اي كه با آب فاضلاب آبياري مي شود . عامل انتقال و انتشار ميكروبها و انگل ها ي موجود در مدفوع انسان به غذاي تهيه شده از آن ميوه وسبزي است.


The articie to pic

3-آب آلوده و فاضلاب: جوندگان:

آب آلوده ميتواند به عنوان يك منبع آلوده ونيز يك عامل انتقال آلودگي عمل كند . آب سالم و بهداشتي با سلامتي انسان رابطه زيادي دارد به گونه اي كه كوچكترين آلودگي ميكروبي وشيميائي در آب آشاميدني و كشاورزي ميتواند منجر به بيماري و مرگ ميليونها نفر در سطح جهان باشد . بعنوان مثال سالانه حدود 5 ميليون كودك زير 5 سال در كشورهاي جهان سوم به جهت فقر آب شرب ونداشتن امكانات بهداشتي فاضلاب . تلف ميشوند.

در كشورهاي جهان سوم 80درصد كل بيماريها و33درصد مرگ و ميرها به استفاده از آب هاي آلوده بر ميگردد و به طور متوسط 10درصد وقت مفيد هركس صرف درمان بيماريهاي ناشي از آلودگي آب ميشود.

همچنين بر اساس آمار سازمان حهاني بهداشت در سال 1980روزانه(25000) نفر به علت مصرف آبهاي آلوده در دنيا تلف شده اند و از هر( 4 ) تخت بيمارستان يك تخت توسط بيماراني كه در اثر مصرف آب آلوده بيمار شدهاند اشغال شده است. وبه طور متوسط سالانه (5) ميليارد عفونت ناشي از آب آلوده در آفريقا . آسيا و آمريكاي لاتين اتفاق مي افتد.

آلودگيهاي ميكروبي آب و غذا يكي از علل اصلي ايجاد اسهال است.

آلودگي هاي آب:

1- بيولوژيك 2- شيميائي 3- فيزيكي

الف- آلودگي ميكروبي آب

آلودگي هاي بيولوژيك آب شامل : آلودگي هاي انگلي مثل شيستوزوما . كريپتو سپور يديوم پاروم .آنتاموبا هيستو ليتيكا كه از انگلهاي تك يا خته ميباشند.و آلـوده گي قارچي،آلوده گي باكتريايي،آلوده گي ويروسي و انواع اينفوزوريـا كه مـوجودي شبيه پارامسي است ميباشد و هر كدام منشاًً ء بيماريهاي خطر ناكي هستند به عنوان مثال آب مي تواند بـاعث انتقال سالمونلا تيفي مـوريـوم (عامل حصبه) ، اشرشياكلي (عامل اسهال ) ، ويبريوكلرا (عامل وباي التور) و ....بـاشد. لازم بـه ذكر است وباي التوري يك بيماري بومي در بسياري از نقاط جهان ميباشد . و در نـقـاط شـرقـي كشورمان نيز از گذشته هاي دوريك بيماري بومي تلقي ميشده كه عمده ترين كانون آلوده گي در همسايگان ايـران ،افـغانستان است . به گزارش سازمان بهداشت جهاني در سال 1988 ميـلادي ، در بسياري از كشورهـاي جهان بـه خصوص كشورهاي آسيايي و آفريقايي از جمله چين ، افغانستان،و ايران اپيدمي وباي التور مشاهده شده اين سازمان هشدارداد درجوامعي كه آماده گي مقابله با اين بيماري وجود نداشته باشد امكان مرگ و مير تا 50 درصد وجود دارد.

3- آب آلوده و فاضلاب


The articie to pic

ب- آلوده گي شيميائي آب: جوندگان:

آلوده گي هاي شيميايي آب هم شامل آلوده گي به فلزات سنگين مانند جيوه ، كادميم ،سرب ، نيكل، كروم، و مس و تركيبات آلي مثل تري هالومتان ها و تركيباتي مانند نيترات و نيتريت ميباشد . مثلاً سرب از طريق تخليه فاضلاب صنعتي و فاضلاب شهري وارد زمين هاي كشاورزي شده و از طريق ريشة گياهان جذب ميشود و با مصرف مستقيم اين گياهان و مصرف شير و گوشت حيواناتي كه از اين گياهان تغذيه كرده اند سرب وارد بدن انسان شده و از طريق خون به استخوانها و ماهيچه ها راه يافته و با كليسم استخوان جابجا و جايگزين ميشود . سرب ورودي به بدن ميتواند در كليه و مغز جمع شده ضايعات جبران ناپذيري به وجود آورد . سرب در فعاليت آنزيم هاي مولد هموگلوبين دخالت كرده و باعث كم خوني ميشود و با تاثير روي سيستم اعصاب باعث اختلال عصبي ميشود .

تركيبات معدني سرب سمي تر از تركيبات آلي آن است . همچنين تري هالومتان ها از مواد آلايندة آب ميباشند كه در اثر تركيب

كلر با بعضي مواد آلي موجود در آب بوجود مي آيند . اكثر اين تركيبات در اثر مصرف مداوم سرطانزا هستند .

نيترات هم يكي از تركيبات آلوده كننده در آب مباشد . نيتريت نيز به مقدار كمتري از آن در خاك آب و گياهان به ميزان متفاوت

موجود است .مصرف كودهاي شيميايي ،تجزية سبزي ها و جسد حيوانات ،تخلية فاضلاب در زمين و جريانهاي آب مهمترين منابع ورود نيترات به محيط زيست است . اهميت نيترات در تبديل آن به تركيباتي به نام نيتروزآمين ها است . اين تركيبات . سرطان زا هستند و يكي از علل مرگ و مير اطفال . وجود نيترات در آب بعضي مناطق است .

استاندارد بين المللي براي نيترات 45 تا 50 ميلي گرم در ليتر است . كه متا سفانه در ايران در آبهاي زيرزميني مقدار نيترات 4 برابر مقدار استاندارد است . كه براي كودكان و زنان باردار بسيار خطرناك است. براي جلوگيري از نفوذ نيترات به آبهاي زيرزميني بايد فاضلاب شهري را به طريق فني جمع آوري تصفيه و دفع نمود. فاضلابها از منابع عمده آلودگي و انتقال آن ميباشند.

4- باد و گرد و خاك:

كه عامل انتقال آلودگي از محيط آلوده به مواد غذائي بدون حفاظ و بسته بندي ميباشد.


The articie to pic

بررسي نتايج آزمايشات و معاينات مربوط به صدور كارت معاينة پزشكي متصديان و كارگران شاغل در مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي شهرستان جويبار در سالهاي 1381-1382

بهداشت مواد غذائي بستگي مستقيم با سلامت كاركنان و متصديان مربوطه دارد. بيماريهائي كه احتمال سرايت آنها از كاركنان مواد غذائي وجود دارد عبارتند : اسهالها. اسهال خوني. حصبه . شبه حصبه . ويروس هاي روده اي . هپاتيت ويروسي . كيست تك ياخته هاي انگلي . تخم كرمها. عفونت هاي استرپتوكوكي و استافيلوكوكي و سالمونلوزيس

پيش ازهر چيز لازم است از همه ي كساني كه با مواد غذائي سروكار دارند پيش از اشتغال به اين كار معاينه ي پزشكي كامل انجام شود.

كارگراني كه به بيماريهاي روده اي نظير اسهال خوني . حصبه . شبه حصبه. انگل هاي روده اي.زردي . كورك. بريدگي . عفونت چشم و دستگاه تنفسي مبتلا شده باشند بايستي تا بهبود كامل از ادامه كار در مراكز تهيه . توزيع و فروش موادغذائي خوددارينمايند.


The articie to pic

نتايج آزمايشات ومعاينات مربوط به صدور كارت معاينه پزشكي متصديان و كارگران شاغل در مراكز تهيه وتوزيع و فروش مواد غذائي شهرستان جويبار در سال 1381


The articie to pic
نتايج آزمايشات ومعاينات مربوط به صدور كارت معاينه پزشكي متصديان و كارگران شاغل در اماكن عمومي شهرستان جويبار در سال 1381


The articie to pic

نتايج آزمايشات ومعاينات مربوط به صدور كارت معاينه پزشكي متصديان و كارگران شاغل در مراكز تهيه وتوزيع و فروش مواد غذائي شهرستان جويبار در سال 1382


The articie to pic
نتايج آزمايشات ومعاينات مربوط به صدور كارت معاينه پزشكي متصديان و كارگران شاغل در اماكن عمومي شهرستان جويبار در سال 1382


The articie to pic

مقايسه نتايج آزمايشات ومعاينات مربوط به صدور كارت معاينه پزشكي متصديان و كارگران شاغل در مراكز تهيه وتوزيع و فروش مواد غذائي شهرستان جويبار در سال 81و82


1381 1382
مقايسة نتايج آزمايشات ومعاينات مربوط به صدور كارت معاينه پزشكي متصديان و كارگران شاغل در اماكن عمومي شهرستان جويبار در سال 1381و1382


The articie to pic

Foodstuffs hygiene has a direct relation with the health of relevant personnels and agents. So it is basic for them to perform some medical treatment before they can begin their job . In order to prepare medical treatment cards for them . The results of expriments and curing an considered in the centers of provision , distribution and foodstuffs sale and all so in the public places in juybar in 1381 & 1382

In 1381, the total number of expriments in the relevance

ofthese cards for agents , employers and workers was 500 items in provision, distribution and foodstuffs sale.

The number of contaminated cases in parasite was 59 item .

The percent of contamination in parasite was 11/8%

In 1382, the total number of expriments was 581 items.

The number of contaminated cases in parasite was 50 item .

its percent was 8/6%


The articie to pic

In 1381, the total number of expriments in the of relevant personnels and agents. So it is basic for them to perform some medical treatment before they can begin their job . In order to prepare medical treatment cards for them . The results of expriments and curing an considered in the centers of provision , distribution and foodstuffs sale and all so in the public places in juybar in relevance of these cards for agents, employers and workers was 123 items in the public places.

The number of contaminated cases in parasite was 15 items and its percent was 6/4%

DURING THE YEARS OF 1381 & 1382

THE WORKERS AND THE PEOPLE IN CHARG OF PREPREATION, DISTRIBUTION AND SELLINGCENTERS, 10.09% OF THESE PEOPLECONTIMINATED TO PARASITE AND THE MOST CONTIMINATION IN CREASED = BETWEEN THE PCUIT SELLERS WICH WAS 19.3%

7.3% of workers and agents who worked in public places contiminated to parasit during the years of 1381 & 1382 and the must of these people were working in barbar shop and hairdressing saloon . Its percent was 9.55%


The articie to pic

مقايسه نتايج آزمايشات ومعاينات مربوط به صدور كارت معاينه پزشكي متصديان و كارگران شاغل در مراكز تهيه وتوزيع و فروش مواد غذائي شهرستان جويبار در سال 81و82

 • تعداد كل آزمايشات مربوط به صدور كارت معاينة پزشكي درسال 1381= 500مورد

 • تعداد موارد آلوده به انگل در سال 1381= 59مورد

 • درصد آلوده به انگل در سال 1381= 8/11 در صد

 • تعداد كل آزمايشات مربوط به صدور كارت معاينة پزشكي درسال 1382= 581مورد

 • تعداد موارد آلوده به انگل در سال 1382= 50مورد

 • درصد آلوده به انگل در سال 1382= 6/8 در صد


1381 13821
مقايسة نتايج آزمايشات ومعاينات مربوط به صدور كارت معاينه پزشكي متصديان و كارگران شاغل در اماكن عمومي شهرستان جويبار در سال 1381و1382

 • تعداد كل آزمايشات مربوط به صدور كارت معاينة پزشكي درسال 1381

 • = 123مورد

 • تعداد موارد آلوده به انگل در سال 1381= 59مورد

 • درصد آلوده به انگل در سال 1381= 95/8 در صد

 • تعداد كل آزمايشات مربوط به صدور كارت معاينة پزشكي درسال 1382

 • = 234مورد

 • تعداد موارد آلوده به انگل در سال 1382= 15مورد

 • درصد آلوده به انگل در سال 1382= 4/6 در صد


81 82
نمودار مقايسه اي تعدا د متصديان مركز تهيه و توزيع فروش مواد غذايي آلوده به انگل ژيارديا شهرستان جويبار در سالهاي 81و 82


81 821
نمودار مقايسه اي تعدا د متصديان مركز تهيه و توزيع فروش مواد غذايي آلوده به انگل هيموليپيس نانا شهرستان جويبار در سالهاي 81و 82


81 822
نمودار مقايسه اي تعدا د متصديان مركز تهيه و توزيع فروش مواد غذايي آلوده به انگل آسكاريس شهرستان جويبار در سالهاي 81و 82


81 823
نمودار مقايسه اي تعدا د متصديان مركز تهيه و توزيع فروش مواد غذايي آلوده به انگل اكسيور شهرستان جويبار در سالهاي 81و 82


81 824
نمودار مقايسه اي تعدا د متصديان اماكن عمومي آلوده به انگل ژيارديا شهرستان جويبار در سالهاي 81و 82


81 825
نمودار مقايسه اي تعدا د متصديان اماكن عمومي آلوده به انگل هيمو ليپيس نانا شهرستان جويبار در سالهاي 81و 82


81 826
نمودار مقايسه اي تعدا د متصديان اماكن عمومي آلوده به انگل آسكاريس شهرستان جويبار در سالهاي 81و 82


81 827
نمودار مقايسه اي تعدا د متصديان اماكن عمومي آلوده به انگل اكسيور شهرستان جويبار در سالهاي 81و 82


81 828
نمودار مقايسه اي درصد متصديان مركز تهيه و توزيع فروش مواد غذايي آلوده به انگل شهرستان جويبار در سالهاي 81و 82


81 829
نمودار مقايسه اي درصد متصديان اماكن عمومي آلوده به انگل در شهرستان جويبار در سالهاي 81و 82


The articie to pic
نتيجه گيري : اماكن عمومي آلوده به انگل در شهرستان جويبار در سالهاي 81و 82

رعايت اصول بهداشت در مراكز تهيه . توزيع و فروش مواد غذائي از ضروريات است و عدم رعايت اين اصول مي تواند مشكلات فراواني براي انسان فراهم كند. لذا اين مراكز ميتوانند كانون بسيار مناسبي براي انتشار بيماريهاي واگيردار مسري باشند. به هر شكل چهار مسئله اصلي ومهم يعني داشتن ساختمان مناسب . آب سالم . دفع صحيح فا صلاب و نيز جمع آوري و دفع بهداشتي زباله و مواد زائد جامد در اين اماكن از اهم مسايل بهداشتي بوده و بايد مورد توجه قرارگيرد.

آموزش كارگران درباره مطالب بهداشت فردي . و سايل و لوازم كار و مبارزه با حشرات و جوندگان بهترين وسيله ارتقا ي بـهداشت مـواد غـذائي است. بسياري از كـارگران مـواد غذائي سابقه آموزشي اندكي دارند از اين بايد بعصي جنبه هاي بهداشتي فردي رابه طور دائم به آنها تاكيد نمود لذا:

1- شستن دست با آب و صابون براي كارگراني كه در مراكز تهيه . توزيع و فروش مواد غذائي كار ميكنند . قبل از تهيه غذا به خصوص بعد از توالت؛ بعد از دست زدن گـوشت دام و گـوشت طـيور؛ سبزي خـام و تـخم مرغ ؛ زباله و زباله دان و غيره ضروري است.

2- بايد ناخن انگشتان مرتب كوتاه شود و كثيف نباشد.

3- كارگران و نيز افرادي كه در محل تهيه؛ توزيع و فروش مواد غذائي كار ميكنند بايد به محض ورود به محل كار لباس و كلاه و كفش مخصوص كار را بپوشند.

4- بايد از سرفه كردن وعطسه در نزديكي مواد غذاائي؛ تر كردن ووليسيدن انگشت پيش از برداشتن مواد غذائي ؛ سيگار كشيدن و دود دادن بر غذاها ؛ پرهيز شود.

منابع مورد استفاده

1- بهداشت مواد غذائي تاليف : داود فرج آلان انتشارات نور دانش

2- درسنامه پزشكي پيشگيري و اجتماعي ( كليات خدمات بهداشتي ) جلد سوم مؤلفان :جي. اي. پارك و ك. پارك

برگردان به فارسي : دكتر حسين شجاعي تهراني

3- بهداشت محيط مجموعه كتب آموزش بهورزي

4- تحقيقات شهرستاني


The articie to pic

THE WAS OF SEARCHING اماكن عمومي آلوده به انگل در شهرستان جويبار در سالهاي 81و 82

Studing hygienic cuses of the charges of different jobs during years of 1381 & 1382.

Studing the result of lab which deals with visiting cards .

For doing this , I refered to the lab of hygiene center .

RESULTING

Following the rules of hygien in the center of prepration distribution

And selling of food shops and public places are very crucial .

Suitable builiding – nonmicrobic water , warding off sewage correctly , collecting the rubbish and burying them , specially solid rubishes in these places an necessary and we should pay attention

Enouyh . Teaching the workers about basic personal hygien rules and cleaning the instruments of their job , compaiging against

Redeats and insects are the best sulotions of increasing hygiene of food.


The articie to pic

THE ARTICLE PRESENTATION: اماكن عمومي آلوده به انگل در شهرستان جويبار در سالهاي 81و 82

MOZHDEH ROSTAM:

The expert and charge of professional & environment

Hygiene from juybar twonship .

ALINIA BAHRAM :

Bachelor of environment hygiene from juybar twonship

ADDRESS:

Juybar hygien center , kelager mahaleh street , juybar twonship.


The articie to pic

خلا صه مقاله منابع آلودگي مواد غذائي و بررسي نتايج آزمايشات و معاينات مربوط به صدور كارت معاينه پزشكي متصديان وكارگران شاغل در مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذائي و اماكن عمومي شهرستان جويبار در سالهاي 1381- 1382

مقدمه :

مواد غذائي يك منبع با لقو هاي براي عفونت ودر معرض آلودگي ميكرو ارگانيسم ها هستند بيماريهاي مختلفي ممكن است به وسيله مواد غذائي انتقال يابند ،

منابع آلودگي مواد غذائي عبارتنداز:

1- حيوانات 2- انسان و اشياء آلوده 3- آب آلوده و فاضلاب 4- باد و گرد و خاك

بهداشت مواد غذائي بستگي مستقيم با سلا مت كاركنان و متصديان مربوطه دارد ، پيش از هر چيز لازم است از همه كساني كه با مواد غذائي سروكار دارند پيش از اشتغال بـه ايـن كار معاينه پزشكي كامل انجام شود،

در اين تحقيق نتايج آز مايشات و معاينات مربوط به صدور كارت معاينه پزشكي متصديان و كـارگـران شاغل در مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذائي و امـاكن عمومي شهرستان جويبار درسالهاي 81- 82 مورد بررسي قرار گرفت،


The articie to pic

در سال 1381تعداد كل آز مايشات و معاينات مربوط به صدور كارت معاينه پزشكي متصديان و كارگران شاغل در مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذائي 500 مورد بوده است كه تعداد موارد آلوده به انگل 59 مورد بوده و درصد آلودگي به انگل 8/11% مي باشد ،

و در سال 1382 تعداد كل آزمايشات 581 مورد بوده است كه تعداد موارد آلوده به انگل 50 مورد بوده و در صد آلودگي به انگل 6/8% مي باشد ،

در سال 1381 تعداد كل آزمايشات مربوط به صدور كارت معاينه پزشكي متصديان و كارگران شاغل در اماكن عمومي 123 مورد بوده است كه تعداد موارد آلوده به انگل 11 مورد بوده و در صد آلودگي به انگل 95/8% مي باشد ودر سال 1382 تعداد كل آزمايشات 234 مورد بوده است كه تعداد موارد آلوده به انگل 15 مورد بوده ودر صد آلودگي به انگل 4/6% ميباشد،

درصد آلودگي متصديان و كارگران شاغل در مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذائي در سالهاي 81 و 82 09/10% بوده كه بيشترين آلودگي مربوط به صنف ميوه فروشي با 3/19% مي باشد،

در صد آلودگي متصديان و كارگران شاغل در اماكن عمومي به انگل در سالهاي 81 و 82 ، 3/7% بوده كه بيشترين آلودگي در صنف آرايشگاه مردانه و زنانه با 55/9% مي باشد،


The articie to pic

روش تحقيق : معاينات مربوط به صدور كارت معاينه پزشكي متصديان و كارگران شاغل در مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذائي

بررسي پرونده بهداشتي متصديان صنوف مختلف بهداشت محيط مربوط به سالهاي 81- 82

و بررسي نتايج آزمايشگاهي مربوط به صدور كارت معاينه پزشكي صنو ف مختلف بهداشت محيط با مراجعه به آزمايشگا ه مركز بهداشت

نتيجه گيري :

رعايتاصول بهداشت در مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذائي و اماكن عمومي از ضروريات است، داشتن ساختمان مناسب – آب سالم و دفع صحيح فاضلاب و نيز جمع آوري و دفع بهداشتي زباله و مواد زائد جامد در اين اماكن از اهم مسائل بهداشتي بوده و بايد مورد توجه قرار گيرد ، آموزش كارگران در باره مطالب بهداشت فردي – وسائل و لوازم كار و مبارزه با حشرات و جوندگان بهترين وسيله ارتقاءبهداشت مواد غذائي است،

ارائه دهندگان مقاله :

1- رستم مژده كارشناس مسئول بهداشت محيط و حرفه اي شهرستان جويبار

2- بهرام علي نيا كارشناس بهداشت محيط و حرفه اي شهرستان جويبار

آدرس محل كار :

استان مازندران – شهرستا ن جويبار – خيابان كلا گرمحله – مركز بهداشت شهرستان جويبار


The articie to pic

1- رستم مژده كارشناس مسئول بهداشت محيط و حرفه اي شهرستان جويبار

2-بهرام علي نيا كارشناس بهداشت محيط شهرستان جويبار

تهيه و تنظيم:


ad