Download
modul ltal nos k rd sek jogszab lyok elj r srend n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Modul: Általános kérdések, jogszabályok, eljárásrend PowerPoint Presentation
Download Presentation
Modul: Általános kérdések, jogszabályok, eljárásrend

Modul: Általános kérdések, jogszabályok, eljárásrend

174 Views Download Presentation
Download Presentation

Modul: Általános kérdések, jogszabályok, eljárásrend

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Modul:Általános kérdések, jogszabályok, eljárásrend Lukács-Lőrincz Rita Margaréta FVM Agrár-vidékfejlesztési és –környezetgazdálkodási Főosztály 2006.

 2. Agrár-környezetgazdálkodási támogatások 2002-2004.

 3. Jogi háttér Agrár-környezetgazdálkodási támogatás: • 150/2004. (X.12.) FVM rendelet • 11/2005. (II.28.) FVM rendelet • 34/2005. (IV.15.) FVM rendelet • 71/2005. (VIII.11.) FVM rendelet • 107/2005. (XI.24.) FVM rendelet • 20/2006. (III.17) FVM rendelet

 4. Jogi háttér 150/2004. (X.12.) FVM rendelet • A támogatás célja és forrása • A támogatás jellege és tárgya • A támogatás igénybevételének feltételei, módja • Kötelezettségek • Ellenőrzés • A célprogramok részletes leírása

 5. Jogi háttér 11/2005. (II.28.) FVM rendelet • A támogatási kérelem beadási idejének módosítása

 6. Jogi háttér 34/2005. (IV.15.) FVM rendelet • Értelmezések (gazdaság, ugar ) • Kérelmező definíciójának módosítása • Engedélyezett növényvédőszer hatóanyagok listájának módosítása • Talajmintavételre vonatkozó előírások • Parcellák határainak módosítása • Kifizetési kérelem beadásának módosítása

 7. Jogi háttér 71/2005. (VIII.11.) FVM rendelet • Képzési kötelezettség • A képzési kötelezettség nem teljesítésének szankciója • Tanya definíciójának pontosítása • A talajvizsgálat elvégzésének időpontja

 8. Jogi háttér 107/2005. (XI.24.) FVM rendelet • A földterület nagyságának módosulása • A célprogramváltás szabályai • Kifizetési kérelmek beadási határideje • Növényvédőszer hatóanyagok listájának módosítása

 9. Jogi háttér 20/2006. (III.17.) FVM rendelet • Növényvédőszer hatóanyagok listájának módosítása

 10. Jogi háttér Helyes Gazdálkodási Gyakorlat: • 4/2004. (I.13.) FVM rendelet • 156/2004. (X.27.) FVM rendelet • 16/2005. (III.8) FVM rendelet • 85/2005. (IX.27.) FVM rendelet

 11. Jogi háttér 4/2004. (I.13.) FVM rendelet • Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot feltételrendszere • Helyes Gazdálkodási Gyakorlat feltételrendszere

 12. Jogi háttér 156/2004. (X.27.) FVM rendelet • Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásainak módosítása • Állategység számítása • HGGY –ra vonatkozó előírások ellenőrzési szempontjai és szankcionálása

 13. Jogi háttér 16/2005. (III.8.) FVM rendelet • Gazdálkodási Napló – hivatalos űrlap vezetésének kötelezettsége • Gazdálkodási Napló beadási határideje

 14. Jogi háttér 85/2005. (IX.27.) FVM rendelet • Gazdálkodási Napló beadási határidejének módosítása

 15. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv módosítása • Évente egyszer van rá lehetőség • Monitoring Bizottság által elfogadott • Európai Unió által jóváhagyandó • Jelenleg irányadó!

 16. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv módosítása Jogosultsági kritériumok módosítása • Új Érzékeny Természeti Területek • Speciális vízgazdálkodási célú gazdálkodási módok támogatása • Egyéb jogosultsági feltételek módosítása Intézkedések előírásainak módosítása

 17. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv módosítása Helyes Gazdálkodási Gyakorlat módosítása • Pontosan ellenőrizhető előírások • Vetésváltás szabályai • Trágyatárolási előírások • Tápanyag-utánpótlás szabályozása • Gyepgazdálkodási előírások • Állategység együtthatók

 18. Aktualitások Mik a teendők az elkövetkezendő időszakban? 2006. április: Ellenőrzés 2006. május: Új támogatási kérelmek benyújtása 2006. augusztus-december: Gazdálkodási Napló beadási határidő

 19. Szaktanácsadási rendszer Kötelező jellegű, díjmentesen végzendő feladatok: • Az FVM háttérintézményeinek és különböző szakmai szervezeteinek az elérhetőségéről való tájékoztatás, • Tanácsadás a támogatási és kifizetési kérelmek kitöltéséhez,

 20. Szaktanácsadási rendszer • Egyéb támogatási rendszerekhez való kapcsolódási lehetőségek bemutatása, • AKG és KAT előírások gyakorlati értelmezése, kérdések megválaszolása, • HGGY előírások gyakorlati értelmezése, kérdések megválaszolása, • Folyamatos tájékoztatás az AKG és KAT intézkedésekkel kapcsolatos határidőkről,

 21. Szaktanácsadási rendszer • A vetésforgó, a tápanyag-gazdálkodási terv és a Gazdálkodási Napló gyakorlati értelmezése, kérdések megválaszolása, NEM BELEÉRTVE a vetésforgó összeállítását, a terv és a Napló kitöltését és vezetését, • Gazdálkodók értesítése a célprogramokban és a jogszabályokban történt változásokról.

 22. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!