zoologie kmen hl sti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZOOLOGIE KMEN: HLÍSTI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZOOLOGIE KMEN: HLÍSTI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

ZOOLOGIE KMEN: HLÍSTI - PowerPoint PPT Presentation


 • 306 Views
 • Uploaded on

ZOOLOGIE KMEN: HLÍSTI. NEMATHELMINTHES. Charakteristika hlístů. Mnohobuněční, volně žijící tvorové. Mohou žít ve vodním prostředí, ve vlhké půdě i paraziticky. Dvouvrstevní živočichové s protáhlým, nečlánkovaným, válcovitým, k oběma koncům se zužujícím tělem. Velikost od 0,04 mm do 8 m.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ZOOLOGIE KMEN: HLÍSTI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zoologie kmen hl sti

ZOOLOGIEKMEN: HLÍSTI

NEMATHELMINTHES

charakteristika hl st
Charakteristika hlístů
 • Mnohobuněční, volně žijící tvorové. Mohou žít ve vodním prostředí, ve vlhké půdě i paraziticky.
 • Dvouvrstevní živočichové s protáhlým, nečlánkovaným, válcovitým, k oběma koncům se zužujícím tělem. Velikost od 0,04 mm do 8 m.

Caenorhabditis

Zoologie - Hlísti

charakteristika hl st1
Charakteristika hlístů
 • Mezi vnější a vnitřní vrstvou je nepravá tělní dutina pseudocoel vyplněná tekutinou (míza a zplodiny anaerobního dýchání). Jsou v ní uloženy všechny tělní orgány. Krycí pokožka je jednovrstevná a pokrytá nebuněčnou ochrannou kutikulou. Střevo je rovné a zakončené řití. Tito živočichové nemají cévní ani dýchací soustavu.
 • Jsou to gonochoristé s vývojem přímým i nepřímým.

Zoologie - Hlísti

t da hl stice nematoda
Třída: Hlístice (Nematoda)
 • Hlístice (Nematoda), tvorové různých velikostí, s pevnou kutikulou, s vrstvou podélné svaloviny.
 • Ústa vybavena kutikulárními zuby, jimiž aktivně narušují tkáně hostitele.
 • Za ústním otvorem hltan, umožňující nasávání živin.
 • Škodlivé rozpustné látky vylučují jednobuněčnými vylučovacími trubicemi (v bočních vystuženinách těla).
 • Samci jsou obecně menší než samice.

Zoologie - Hlísti

t da hl stice nematoda1
Třída: Hlístice (Nematoda)
 • Převážně parazité rostlin, zvířat i člověka. Napadnou-li člověka, mohou mu být nebezpeční:   - roupi - nemoc = enterobióza,   - škrkavky - nemoc = askarióza,   - měchovci - nemoc = např. strongylóza,   - vlasovci - nemoc = filarióza (elefantiáza),   - nitkovci - nemoc = např. trichinelóza (trichinóza)

Zoologie - Hlísti

krkavky
Škrkavky
 • Představitelem škrkavka dětská – cizopasník tenkého střeva člověka, jejž poškozuje fyziologicky (ochuzováním o živiny a intoxikací vlastními metabolity) i mechanicky (narušováním cévní kapilární sítě, ucpáním střev až k jejích perforaci).
 • Oplozená vajíčka škrkavek tělo opouštějí s výkaly. Dostanou-li se do žaludku hostitele, vyvíjejí se z nich larvy, krví se dostávají do jater a do plic a polknutím s hlenem zpět do střev, kde dospívají.

Zoologie - Hlísti

roupi
Roupi
 • Představitelem je roup dětský – žije v tenkém střevě dětí, příp. dospělých, zejména pokud je složkou potravy mléko.
 • Oplozené samičky roupa kladou hlavně v noci vajíčka do záhybů kůže v okolí řitního otvoru (až 10 000 ks).
 • Vajíčka se mohou šířit větrem, mouchami a nečistým prádlem.
 • U dětí častá autoinfekce.
 • Onemocnění – oxyurióza.

Zoologie - Hlísti

h tka
Háďátka
 • Významní mikroskopičtí parazité hospodářských rostlin.
 • Zástupce:
  • háďátko řepné – narušuje kořenový systém řepy
  • háďátko pšeničné – parazituje v paždí listů a klasech pšenice

Rotylenchus robustus

Zoologie - Hlísti

vlasovci
Vlasovci
 • Zástupce – vlasovec mízní – larvy přenášeny bodavým hmyzem.
 • Ucpávají mízní cévy hostitele a městnající se lymfa způsobuje zbytnění postižených částí těla, provázené horečkami a následnými zimnicemi.
 • Vlasovec oční – způsobuje oční záněty a nádory kůže.

Vlasovec mízní

Zoologie - Hlísti

nitkovci
Nitkovci
 • Zástupce – svalovec stočený.
 • Parazituje ve svalové tkáni potkanů.
 • Z původního hostitele se může dostat do divokých i domácích prasat nebo šelem.
 • Člověk se nakazí požitím postiženého vepřového masa – trichinelóza.
 • Fáze onemocnění:
  • střevní – horečky, zvracení, bolesti břicha a kloubů, otoky (léčitelné)
  • svalová – řezavé bolesti svalstva (až smrtelné)

Zoologie - Hlísti

m chovci
Měchovci
 • Malí strongylidiTyto hlístice jsou podle některých studií odpovědné až za třetinu všech případů křečových kolik – především u koní a poníků mladších 6 let a u koní ve věku okolo 15 let. Proti malým strongylidům jsou dobře účinné některé známé preparáty, především ty na bázi avermektinů nebo banzimidazoly. Nejlépe je odčervovat koně v únoru, kdy se odstraní larvy, které přežily zimu, a na přelomu října a listopadu, kdy se zbavíme parazitů, kteří napadli koně během pastvy.

Měchovec Necator

Zoologie - Hlísti

m chovci1
Měchovci
 • StrongylidiJsou to střevní parazité, zástupci čeledi Strongylidae, která patří mezi hlístice. U koní se setkáváme nejčastěji s tzv. velkými strongylidy (rod Strongylus) a malými strongylidy (např. rod Trichonema aj.). Strongylidi se mohou nacházet ve střevech koní, aniž by způsobily nějaké problémy.

Zoologie - Hlísti

nemoci zv e vyvolan hl sticemi
Nemoci zvěře vyvolané hlísticemi
 • Červivost zažívacího ústrojí – obecně střevní a žaludeční strongylózy - měchovci (Trichostrongylus), vlasovka zaječí (Graphidium) a vlasovka králičí (Trichostrongylus), vlasovka slézová a růžová u přežvýkavců – trávicí trakt, škrkavky (Askaridia) – psí a šelmí, Cappilaria – u hrabavé pernaté zvěře (trávicí trakt), roup kuří, roup králičí, vrtejši (Fillicolis) - u kachen.
 • Škrkavčitost – askaridióza – škrkavky u pernaté a černé zvěře a šelem.

Zoologie - Hlísti

nemoci zv e vyvolan hl sticemi1
Nemoci zvěře vyvolané hlísticemi
 • Červivost plic – invazní onemocnění dýchacích orgánů způsobené plicnivkami - plicnivka zaječí (Prostostrongylus), plicnivka jelení (Dictiocaulus), plicnivka obecná (Müllerius) a plicnivka prasečí (Metastrongylus), plicnivka kozí (Protostrongylus).
 • Syngamóza - srostlice trvalá (Syngamus trachea) – průdušnice ptáků.
 • Měchovci z řádu Strongyláta – původci plicní červivosti a červivosti trávicího traktu.

Zoologie - Hlísti

nemoci zv e vyvolan hl sticemi2
Nemoci zvěře vyvolané hlísticemi
 • Svalovčitost – trichinelóza - svalovec stočený u černé zvěře (Trichinella).
 • Vlasovci z řádu Filariáta – v podkožním vazivu, ve šlachách, pletivech a tělní dutině hostitelů hlavně spárkaté zvěře.

Zoologie - Hlísti

vaj ka hl stic
Vajíčka hlístic
 • Vajíčka hlístic v trusu koně.A – roupB – velký strongylidC – malý strongylidD – škrkavkaE – strongyloides

Zoologie - Hlísti

biologick ochrana rostlin
Biologická ochrana rostlin
 • Larvy parazitických hlístic jsou pouze 0,6 mm dlouhé. Používají se k ochraně proti lalokonoscům. Aktivně se pohybují v půdě a čichem vyhledávají hostitele. Napadené larvy lalokonosce do 48 hodin od napadení hynou. Uvnitř mrtvého hmyzu dokončují svůj vývoj a dále se zde množí. Jedna samice produkuje asi 1 500 vajíček, z nichž se ještě uvnitř hostitele líhnou larvy, které putují do okolí a napadají další hostitele. Takto může být ošetřená plocha chráněna před napadením lalokonosci delší dobu. Pro člověka jsou tyto hlístice zcela neškodné.

Zoologie - Hlísti

biologick ochrana rostlin1
Biologická ochrana rostlin

Steinernema na smutnice

Heterorhabditis na lalokonosce

Zoologie - Hlísti

biologick ochrana rostlin2
Biologická ochrana rostlin
 • Hlístice jsou mikroskopické organismy, schopné účinně parazitovat naslimácích a zabíjet je.
 • Aplikují se formou zálivky na půdní povrch. Po aplikaci začnou hlístice aktivně vyhledávat kořist, pronikají do ní přes dýchací otvory. Napadený slimák během 3 až pěti dnů přestává žrát, hlístice se uvnitř slimáka množí a v době, kdy se slimák začne rozkládat, nová generace hlísti se pustí do hledání dalších obětí. Nemaslug funguje nejlépe při půdní teplotě 15 °C (minimálně 50 °C a maximálně 20 °C). Nemaslug není toxický vůči lidem ani teplokrevným živočichům a neškodí rostlinám .

Zoologie - Hlísti

biologick ochrana rostlin3
Biologická ochrana rostlin

Parazitické hlístice na slimáku

Zoologie - Hlísti

opakov n
Opakování
 • Vysvětlete pojem pseudocoel.
 • Charakterizujte anatomickou stavbu hlístů.
 • Uveďte zástupce rostlinných parazitických hlístic.
 • Co je to trichinelóza a jaké má fáze?
 • Uveďte další zástupce hlístic.

Zoologie - Hlísti

p i azov n pojm
Přiřazování pojmů

Strongylóza

Gonochorismus

Pohlavní dimorfismus

Odlišnost samců od samic

Háďátka

Oddělené pohlaví

Svalovec stočený

Trichinelóza

Srostlice

Parazité rostlin

Zoologie - Hlísti

pou it zdroje
Použité zdroje
 • Zicháček, V.: Biologie živočichů. Nakladatelství Olomouc, 1997
 • Wolf, R. a kol.: ABC Myslivosti. Orbis, Praha, 1977
 • http://mactode.com
 • http://faculty.ucr.edu
 • http://cal.vet.upenn.edu/merial

Zoologie - Hlísti