YÖN137
Download
1 / 46

- PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

YÖN137 İşletme Yönetimine Giriş Ders - IX. Dr. Cem DİKMEN Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ. Üretim Faktörleri. Ekonomik Sistemler. Pazar Ekonomisi Özel Girişim Sistemi / Kapitalizm Güdümlü Ekonomi Planlı Ekonomiler / Komünizm, Sosyalizm Karma Ekonomiler. Ekonomi Türlerinin Özellikleri.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - janus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Y n137 letme y netimine giri ders ix

YÖN137

İşletme Yönetimine Giriş

Ders - IX

Dr. Cem DİKMEN

Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞEkonomik sistemler
Ekonomik Sistemler

 • Pazar Ekonomisi

  • Özel Girişim Sistemi / Kapitalizm

 • Güdümlü Ekonomi

  • Planlı Ekonomiler / Komünizm, Sosyalizm

 • Karma Ekonomiler


Ekonomi t rlerinin zellikleri
Ekonomi Türlerinin Özellikleri

Pazar Ekonomisi

 • Özel Mülkiyet

 • Adil Rekabet

 • Çok Çeşitli Seçenek

 • Kâr Elde Etme ve Risk Alma

 • Gelir ve Zenginliğin Tüketim Gücüne Sahip Olanlara Dağılımı

  Güdümlü Ekonomi

 • Kamu Mülkiyeti

 • Merkezi Planlama


Rekabet t rleri zel giri im sistemi
Rekabet Türleri(Özel Girişim Sistemi)


Y n137 letme y netimine giri ders ix

Tam Rekabet

Monopol

Oligopol

Tekelci Rekabet


Arz ve talep
Arz ve Talep

 • Talep

  Tüketicilerin belirli bir dönem içerisinde herhangi bir fiyata alıcı olduğu ürün veya hizmet miktarıdır.

 • Arz

  Satıcıların belirli bir dönem içerisinde herhangi bir fiyata satmaya hazır olduğu ürün veya hizmet miktarıdır.

  Denge Fiyatı

  Arz ve talep eğrilerinin birleştiği yerdir.


Arz ve talep1
Arz ve Talep

Fiyat

A

T

F1

0

M1

Miktar


Arz ve talep kaymas
Arz ve Talep Kayması

Fiyat

A

T

F1

0

M1

Miktar


Talep kaymas
Talep Kayması

 • Tamamlayıcı malların fiyatındaki değişim

 • Rakip malların fiyatlarındaki değişim

 • Tüketicinin parasal veya nominal gelir seviyesi

 • Toplumun ortak beğeni ve alışkanlıklarındaki (zevklerdeki) değişiklikler


Arz kaymas
Arz Kayması

 • Maliyetleri değiştirebilecek her şey

  • Üretim teknolojisinin değişmesi,

  • faktör fiyatlarındaki değişimler ve benzeri

 • Teknolojideki değişim

 • Diğer değişkenler

  • Bir sektörde grev kararı alınması, doğal afetler, enerji darboğazı veya döviz darboğazı


Ekonomik b y me
Ekonomik Büyüme

 • Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)

 • Yabancı ülkelerden gelen net gerçek gelir eklenmeden önceki yurtiçi gelir, çıktı veya harcamanın ölçüsüdür.

 • Gayrisafi Milli Hasıla(GSMH)

 • Yabancı ülkelerden gelen net gerçek gelir dahil, fakat sermaye tüketimi hariç olacak biçimde milli gelir, çıktı, veya harcamayı ölçüsüdür.

Çıktılar (Üretilen Ürünler)

Girdiler (Doğal, Beşeri, Parasal Kaynaklar)

VERİMLİLİK =


Ekonomide konjonkt r a amalar
Ekonomide Konjonktür Aşamaları

 • Ekonominin reel üretim hacminde gözlenen söz konusu iniş ve çıkışlar konjonktür olarak adlandırılmaktadır.

 • Aşamaları ise

  • Bunalım

  • İyileşme

  • Refah

  • Gerileme şeklindedir.


Ekonomide konjonkt r a amalar1
Ekonomide Konjonktür Aşamaları

Refah

Bunalım

İyileşme

Gerileme


Enflasyon

Maliyet Enflasyonu

(Girdi maliyetlerinde artış olması nedeniyle fiyatların artmasıdır.)

Enflasyon

 • Talep Enflasyonu

  (Piyasada dolaşan az ürün, çok para nedeniyle fiyatların artmasıdır.)


Y n137 letme y netimine giri ders ix

FİYATSEVİYESİ

YTL

Yerel

Maliyetler

MAL

Sermaye

İşgücü

Kaynaklar

Girişim

Talep Enflasyonu

Maliyet Enflasyonu

Sermaye

Uluslar arası

Yerel

Maliyetler

İşgücü

Kaynaklar

Girişim


Enflasyon problemine z m nerileri uzmanlar n en ok nerdi i z mler
Enflasyon Problemine Çözüm Önerileri(Uzmanların en çok önerdiği çözümler)

 • Para arzını düzenlemek (Para Politikası)

 • Gelir ve gider programlarını yönetmek (Maliye Politikası)

 • Fiyatları kontrol ederek piyasalara doğrudan müdahalede bulunmakParan n levleri
Paranın İşlevleri

 • Değiş – tokuş aracı

 • Geçici değer deposu

 • Hesaplama birimi

 • Yüksek likiditesi olan bir varlık


Para t rleri
Para Türleri

 • M0=Ekonomik Sistemde Dolaşan Nakit Para

  (Madeni Para ve Banknotlar)

 • M1 =M0+ Para Benzeri Varlıklar (Near Money)

  (Vadeli ve Vadesiz Mevduat)

 • M2 =M1 + Para Dışı Varlıklar

  (Hazine Bonoları, Devlet Tahvilleri, Yatırım Fonları, Kredi Kartları)


Maliye politikas
Maliye Politikası

 • Devlet Gelirleri

 • Vergiler / Doğrudan veya Dolaylı

 • Borçlar

 • Devlet Giderleri

 • Yatırım Harcamaları

 • Ulaştırma Giderleri

 • Sağlık Giderleri

 • Dışişleriyle İlgili Giderler

 • Eğitim Giderleri

 • Sosyal Güvenlik Giderleri

 • Savunma Giderleri


Letmelerde sosyal sorumluluk etik ve hukuk konular

İşletmelerdeSosyal Sorumluluk, Etik ve HukukKonuları


Y n137 letme y netimine giri ders ix
İşletmenin Sosyal Sorumluluğu Yönetimin, kendi alacağı kararlardan dolayı doğabilecek sosyal ve ekonomik etkileri göz önüne alması

 • Paydaşlar

  Hissedarlar,

  Yatırımcılar,

  Çalışanlar,

  Müşteriler,

  Tüketiciler,

  Tedarikçiler,

  Kredi Verenler,

  Rakipler,

  Hükümet,

  Kamu

 • Doğal Çevre

  Doğal Kaynaklar,

  Kirlilik,

  Geri Dönüşüm

İşletmeler kimlere karşı sosyal sorumluluk taşır?


Letmenin sosyal cevap verme a amalar
İşletmenin Sosyal Cevap Verme Aşamaları

 • Sosyal Zorunluluk Aşaması

  • Piyasa mekanizması ile yasal kısıtlamalara cevaben sergilenen davranışlar

 • Sosyal Sorumluluk Aşaması

  • Toplumun çağdaş değerleri, normları ve beklentilerini karşılamaya yönelik olarak gerçekleştirilen uygulamalar

 • Sosyal Duyarlılık Aşaması

  • Sosyal sorunları önceden görebilmek ve bu sorunlara karşı çözümleyici tedbirleri geliştirmek


Letmenin cevap verme stratejileri
İşletmenin Cevap Verme Stratejileri

 • Engelleme stratejisi

  • Sosyal taleplere kar çıkma,

 • Savunma stratejisi

  • Hukuksal gerekleri minimum düzeyde gerçekleştirme,

 • Uyumlaşma stratejisi

  • Etiksel gerekleri minimum düzeyde gerçekleştirme,

 • Geleceğe yönelik strateji

  • Sosyal önceliklerin önderliğini yapma


Eti i toplumda ve mesleki kurulu larda o i ile ilgili do ru ve yanl standartlar
İş EtiğiToplumda ve mesleki kuruluşlarda o iş ile ilgili doğru ve yanlış standartlar

 • Etik Karar Almanın Dayanakları

 • Faydacı Yaklaşım

 • Bireyci Yaklaşım

 • Adalet Yaklaşımı

 • İnsan Hakları / Ahlaki Haklar YaklaşımıY n137 letme y netimine giri ders ix

 • İşletmelerde Etik Yönetim

 • Kurum politikası, etik davranış kurulları oluşturma

 • Etik Komitesi kurma

 • Gelişim programlarında etiği öğretme


Hukukun dallar
Hukukun Dalları

 • Kamu Hukuku

 • Anayasa Hukuku

 • İdare Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ceza Yargılaması Hukuku

 • Devletler Hukuku

 • Maliye Hukuku

 • Özel Hukuk

 • Medeni Hukuk

 • Ticaret Hukuku

 • Uluslar arası Özel Hukuk


Karma sui generis kendine zg hukuk dallar
Karma /Sui Generis (Kendine Özgü) Hukuk Dalları

 • İş Hukuku

 • Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Toprak Hukuku

 • Basın Hukuku

 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

 • Havacılık Hukuku

 • Bankacılık Hukuku

 • Uzay Hukuku

 • Madencilik Hukuku

 • Petrol Hukuku

 • İnsan Hakları Hukuku

 • Vb.


Yaz l hukuk hiyerar isi
Yazılı Hukuk Hiyerarşisi

 • Anayasa

 • Yasalar

 • Uluslar arası Anlaşmalar

 • Kanun Hükmünde Kararnameler

 • Tüzük ve Yönetmelikler

 • Talimatnameler (Genelgeler)


Mahkeme sistemi
Mahkeme Sistemi

 • Yüksek Mahkemeler

 • Anayasa Mahkemesi

 • Yargıtay

 • Danıştay

 • Sayıştay

 • Uyuşmazlık Mahkemesi

 • Yüksek Seçim Kurulu

 • Askeri Yargıtay

 • Yüksek Askeri İdare Mahkemesi


Mahkeme sistemi1
Mahkeme Sistemi

 • Genel Mahkemeler

 • Hukuk Mahkemeleri

 • Sulh Hukuk Mahkemesi

 • Asliye Hukuk Mahkemesi

 • Ceza Mahkemeleri

 • Sulh Ceza Mahkemesi

 • Asliye Ceza Mahkemesi

 • Ağır Ceza Mahkemesi

 • İdare Mahkemeleri

 • Vergi Mahkemesi

 • Bölge İdare Mahkemesi

 • Askeri Mahkemeler

 • Askeri Ceza Mahkemeleri


Yapt r m ve tazminatlar
Yaptırım ve Tazminatlar

 • Suçluyu Cezalandırmak İçin

 • Ölüm Cezası

 • Hapis Cezası

 • Para Cezası

  Hasarı Tazmin Etmek İçin

 • Tazminat


Letme ve ekonomi alan nda nemli hukuk dallar
İşletme ve Ekonomi Alanında Önemli Hukuk Dalları

 • Ticaret Hukuku

 • Medeni Hukuk (Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku)

 • İcra – İflas Hukuk

 • İş Hukuku

 • Vergi Hukuku

 • Çevre Hukuku


D nyas nda yeni yakla mlar

İş Dünyasında Yeni Yaklaşımlar


Y n137 letme y netimine giri ders ix

KüreselleşmeEkonomik yeniliklerin dünyaya yayılması ve bu yayılmaya eşlik eden siyasi, hukuki ve kültürel uyumlaşmalar küreselleşme olarak adlandırılabilir.

 • Küreselleşmenin Etkilediği Unsurlar

 • Ticaret

 • Sermaye Hareketleri

 • Emek / İnsan Kaynakları Hareketi

 • Bilgi ve Teknoloji Yayılımı

 • Hükümetlerin siyasi, hukuki, kültürel açılardan uyum sağlanması


Bilgi teknolojileri
Bilgi Teknolojileri

 • Ofis Destek Sistemleri

 • Veri İşleme / İşlem Sistemleri

 • Son Kullanıcı Sistemleri


E ticaret
E-Ticaret

 • E-Ticaret Türleri

 • B2B(Business to Business, İşletmeden İşletmeye)

 • B2C(Business to Consumer, İşletmeden Tüketiciye)

 • C2B(Consumer to Business, Tüketiciden İşletmeye)

 • C2C(Consumer to Consumer, Tüketiciden Tüketiciye)


E ticaretin avantajlar
E-Ticaretin Avantajları

 • Daha büyük Ölçek Ekonomisi

 • Daha büyük Faaliyet Alanı Ekonomisi

 • Zaman sınırlarının kalkması

 • Büyüklük sınırlarının kalkması

 • Uzaklık sınırlarının kalkması

 • Ticaret için fiziksel mekan ihtiyacının kalkması

 • Kitlesel özel üretim yeteneğinin artması

 • Pazara ve müşteriye daha iyi erişim


E ticaretle lgili endi eler
E-Ticaretle İlgili Endişeler

 • Akış sırasında gizliliğin korunması ile ilgili endişeler

 • Kimlik denetimi ile ilgili meseleler

 • Erişim kontrolü

 • Verilerin doğruluğu ile ilgili endişeler

 • Standartların olmaması nedeniyle büyük yatırımlar yapmaktan çekinme

 • Altyapı maliyetleri

 • Potansiyel müşteri eksikliği

 • Eğitim gerekliliği


Sanal rg tlerin zellikleri
Sanal Örgütlerin Özellikleri

 • Örgütsel birimlerin coğrafi olarak dağınık olması

 • Üretim sürecini birbirine bağlayan bilgi teknolojisi (BT)


Sanal rg tlerin yararlar
Sanal Örgütlerin Yararları

 • Altyapıyı, riskleri ve maliyetleri paylaşma

 • Temel yetkinlikleri paylaşma

 • Pazarlara erişim sağlama

 • Küçük örgütlerin sanal olarak büyük görünebilmesini sağlama

 • Zaman kısıdından kurtulma

 • Örgüt için olumlu bir imaj yaratma,

 • Uyum sağlayabilir ve esnek olma


Y n137 letme y netimine giri ders ix
Toplam Kalite Yönetimi (TKY)Sürekli iyileştirme yoluyla kaliteyi, örgütün her faaliyetine yerleştirmeye yönelik bir örgütsel bağlılık.

 • TKY’yi Gerçekleştirmek İçin Önemli Unsurlar

 • Tüm örgütün desteği

 • Sürekli iyileştirme

 • Güçlendirilmiş çalışanlar

 • Dinamik liderlik


Tky nin lkeleri
TKY’nin İlkeleri

 • Müşterinin tanımladığı kalite ve müşterilerin ihtiyaçları en önemli önceliktir.

 • Kalite için üst yönetimin dinamik liderliği gereklidir.

 • Kalite stratejik bir konudur.

 • Kaliteyi gerçekleştirmekten tüm örgüt sorumludur.

 • Sürekli iyileştirme için tüm çalışanların eğitilmesi önemlidir.


Y n137 letme y netimine giri ders ix

Yenilik YönetimiTeknoloji yönetimi ile ilgilidir ve teknolojinin uygulanmasın odaklanır. Ek olarak, teknolojinin ötesinde sosyal yenilikleri de içerir.

 • Etkili Yenilik Yapma İlkeleri

 • Başarı öyküleri araştırma

 • Pazarı etüt etme ve değerlendirme

 • Her türlü fikir üretimine açık olma

 • Bireyleri ve bölümleri yenilikler hakkında düşünme sürecine katma ve motive etme

 • Orijinal fikirleri teşvik etme ve onlara güvenme

 • Süreci gözden geçirme, sonuçları izleme, riskleri analiz etme