Seminarski rad rad u ku anstvu
Download
1 / 16

Seminarski rad: RAD U KU?ANSTVU - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

Seminarski rad: RAD U KUĆANSTVU. Kolegij: Sociologija spolnosti, braka i obitelji Profesor: Studentice:. RODNI ODNOSI I PODJELA RADA MEĐU SPOLOVIMA. Podjela rada u društvu je rigidna, postoji asimetrija -najčešće na štetu žena.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Seminarski rad: RAD U KU?ANSTVU' - vidor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Seminarski rad rad u ku anstvu

Seminarski rad:RAD U KUĆANSTVU

Kolegij:

Sociologija spolnosti, braka i obitelji

Profesor:

Studentice:


Rodni odnosi i podjela rada me u spolovima
RODNI ODNOSI I PODJELA RADA MEĐU SPOLOVIMA

 • Podjela rada u društvu je rigidna, postoji asimetrija-najčešće na štetu žena.

 • ŠTO SE PROMIJENILO U DRUŠTVENOJ RELEVANTNOSTI PODJELE NEPLAĆENOG RADA BRAČNIH ILI ŽIVOTNIH PARTNERA?

 • Žene u sve većoj mjeri dijele s partnerom odgovornost za ekonomsko uzdržavanje obitelji.

 • 1979. u SAD 46 mil. obitelji s oba zaposlena partnera


Podjela rada
PODJELA RADA

 • Žene su prihvatile nove obrasce svojih radnih i obiteljskih uloga, ali muškarci nisu.

 • Neki autori seksualnu aktivnost nazivaju “četvrtom” smjenom žena.

 • Dominiraju nukleus obitelji, a djedovi i bake su često zemljopisno izdvojeni ili radno aktivni.

 • Trend sve kasnijeg stupanja u brak:

  mommy track- briga o vlastitoj djeci,nakon čega slijedi daughter track- njega ostarjelih roditelja.

 • Tradicionalna podjela:

  Muž- glava obitelji, uzdržavatelj; žena-odgovorna za rad u domaćinstvu,njegu i odgoj djece, njegu starijih i bolesnih članova kućanstva.


Seminarski rad rad u ku anstvu
Optimistična predviđanja 60-ih i 70-ih o skorom postizanju ravnopravne podjele rada pokazala su se pogrešnim

 • Ekonomske prednosti modela obitelji s 2 hranitelja mogu biti praćene disfunkcionalnim posljedicama:

  -smanjen rad u domaćinstvu

  -sukob uloga

  -stres u odnosima

  -smanjena interakcija supružnika, konflikt

 • Sredinom 1990-ih Hrvatska je bila postkomunističko društvo oskudice, suočena s ratnim razaranjima, ekonomskom krizom, smanjenim socijalnim davanjima i kroničnim nedostatkom novca.

 • 1997. 40% žena ocijenilo je položaj žene u društvu kao loš ili lošiji nego u bivšem komunističkom sustavu.


Seminarski rad rad u ku anstvu
U vrijeme krize od žena se traži da djeluju kao heroji svakodnevnog života. (iz: Progress of the world’s women 2000.)

 • Žene najčešće preuzimaju teret štednje kad se troškovi života moraju srezati. Strategije:

  -povećanje kućanskih poslova

  -honorarni rad ili rad u sivoj ekonomiji

 • Kada žene srednje i starije dobi ostanu bez posla to se ne tretira jednako kao kada muškarci ostanu bez posla.

 • Žene kao da se vraćaju svojoj pravoj ulozi (žene, majke, domaćice), u svoje “prirodno” okruženje doma.

 • To je indikator da se žene u RH još uvijek ne tretira kao jednakovrijedne hraniteljice obitelji.


Koncept nepla enog rada u obitelji
KONCEPT NEPLAĆENOG RADA U OBITELJI svakodnevnog života.

 • To su brojne, često repetitivne zadaće s ciljem održavanja svakodnevnog života u obitelji (kućanstvu) i sveukupne dobrobiti članova obitelji, a dvije subdomene su kućanski poslovi i briga za djecu.

 • MUŠKI POSLOVI vs ŽENSKI POSLOVI

  • Muški poslovi uključuju raznovrsne “majstorske pokušaje”, održavanje okolice (čišćenje snijega i famozno košenje trave), brigu za automobil, vožnju obitelji.

  • Prema tradicionalnoj podjeli rada ženski poslovi:

   1)vremenski su dugotrajniji

   2)repetitivni

   3)izvršavaju se prema dnevnom ili tjednom rasporedu uz malu vremensku fleksibilnost.


Grupe ku anskih poslova koji zahtijevaju najvi e vremena
GRUPE KUĆANSKIH POSLOVA KOJI ZAHTIJEVAJU NAJVIŠE VREMENA svakodnevnog života.

 • 1. Kuhanje ili spremanje obroka

 • 2. Održavanje čistoće u stanu, kući

 • 3. Kupovanje namirnica i kućanskih potrepština

 • 4. Pranje suđa i pospremanje nakon jela

 • 5. Pranje, glačanje i pospremanje rublja

 • Većinu ovih poslova ne može se odgoditi za sutra.

 • Participacija muževa olakšava ženi nošenje s neproporcionalno većim teretom kućanskih poslova. A to pak povećava osjećaj bračnog zadovoljstva jer se pojačava osjećaj pravedne podjele rada.


Emocionalni rad
Emocionalni rad svakodnevnog života.

 • Za ovu komponentu se zalaže Ericson.

 • Postoje emocionalna i instrumentalna potpora.

 • Emocionalni rad- aktivno, racionalno nastojanje upravljanja svojim emocijama da bi se proizvela facijalna, tjelesna i/ili verbalna ekspresija u nastojanju da se pozitivno utječe na emocionalnu dobrobit partnera.

 • Muškarci su manje skloni fer podjeli kućanskih poslova-instrumentalnoj potpori, ali su više skloni pružanju simboličke potpore svojim suprugama kroz emocionalni rad.

 • Ona ne razumije zašto mu stalno mora govoriti što sve mora napraviti po kući, kad i sam vidi; dok s druge strane želi zadržati kontrolu u svom “kraljevstvu” naslijeđenom po spolu. On pak rad u kući ne doživljava kao svoj posao, ali je voljan pomoći- ako i kada ona to traži.


Seminarski rad rad u ku anstvu

 • Prema Mederer (1993.) svakodnevnog života. žene su obiteljski menadžeri, one planiraju i nadziru poslove, a muževi glume pomoćnike.

 • Ono što je neprirodno u sferi privatnosti obitelji (npr.da otac kuha obroke), ne samo da je prihvatljivo već je i vrlo cijenjeno u javnoj sferi ( glavni kuhari u elitnim restoranima su većinom muškarci).

 • EKSPLANATORNI KONCEPTI PODJELE RADA-

 • 3 TEORIJE:

  • 1) Neoklasična ekonomska perspektiva podjele rada

  • 2) Moć pogađanja

  • 3) Teorija roda


Neoklasi na ekonomska perspektiva podjele rada u obitelji
NEOKLASIČNA EKONOMSKA PERSPEKTIVA PODJELE RADA U OBITELJI svakodnevnog života.

 • Gary Becker 1964.analizira točnost izreke: Vrijeme je novac.

 • Svaka je osoba budna ograničeno vrijeme i bitno je kako će ona rasporediti vrijeme između:

  rada na tržištu, rada u kućanstvu i rada u sektoru investicija u ljudski kapital.

  Koncept raspoloživog vremena(time availability): više neplaćenog rada u obitelji obavljat će onaj partner koji nije zaposlen ili onaj koji je kraće vrijeme odsutan iz doma.

 • Slučaj obitelji dvostruke karijere:

  takvi bračni partneri ne oskudijevaju financijskim resursima i obilato ih koriste da olakšaju vremenski škripac (kućna pomoćnica, vrtlar)


Rad odnos prema radu primanja i na in zarade
RAD,ODNOS PREMA RADU,PRIMANJA I NAČIN ZARADE svakodnevnog života.

 • Rad- izvor dohotka, statusa, moći i prestiža, ali i preduvjet rješenja problema zaposlenih

 • U RH 10, 25% žena nezaposleno

 • Riziku nezaposlenosti pridonosi i stupanj obrazovanja žena

 • 66, 6% nezaposlenih žena ima sss

 • Žene uključene u “sivu ekonomiju”

 • Žene više opterećene kućanskim i obiteljskim poslovima

 • Muškarci više pridonose primanjima u domaćinstvu


Seminarski rad rad u ku anstvu

SOCIJALIZACIJA PREMA SPOLU: Brak i bračne uloge žena u RH svakodnevnog života.

- Lekciju o spolnim ulogama i spolnoj podjeli rada daju roditelji, s obzirom na način na koji oni dijele poslove u kući

Visok postotak poslova u kući obavljaju žene

U 95,9% domaćinstava žena sama pere rublje

U 95,6% žena sama pegla

U 84,5% žena sama kuha

U 80,7% žena sama pere suđe

U 74% žena sama mete/ usisava

84,6% muškaraca obavlja lakše popravke kućanskih aparata

80,3% mijenja osigurače za struju

72,2% češće toči gorivo u automobil

72,4% češće mijenja plinsku bocu


Seminarski rad rad u ku anstvu

BRAK I OBITELJ svakodnevnog života.

Shvaćanje braka i bračnih odnosa kod žena u RH idealizirano

Istraživanja preuzimanja brige za malodobnu djecu daju ove rezultate:

- 51,9% žena “uglavnom” hrani dijete

-15,9% žena “stalno” hrani dijete

45,2% žena “uglavnom” uzima bolovanje kad je dijete bolesno

28,1% “stalno” uzima bolovanje kad je dijete bolesno

28,3% uglavnom pomažu djetetu u učenju

U RH supruzi i/ili partneri podjednako kao i žene najčešće sudjeluju u igri s djetetom- njih 61,5% i šetnji njih 57,1%


Seminarski rad rad u ku anstvu

 • 39% očeva podjednako kao i majke pomažu djetetu u učenju svakodnevnog života.

 • 30,5% očeva podjednako kao i majka hrani dijete

 • 22,2% očeva podjednako kao i majka uzima bolovanje kad je dijete bolesno

 • Temeljni model ponašanja u RH- tradicionalna spolna socijalizacija

 • Tradicionalne uloge i hijerarhijski odnos spolova određuju sva životna područja

 • Žene se smatra nadležnima za kućne poslove i odgoj djece, a vlastita im se samo-percepcija temelji na ispunjavanju zadataka vezanih uz brak i obitelj


Rodno segregirana podjela rada u obitelji davor topol i 2001
RODNO SEGREGIRANA PODJELA RADA U OBITELJI (Davor Topolčić, 2001,)

 • U ožujku, 1998. Institut Ivo Pilar u Zagrebu proveo je istraživanje na temu : Kvaliteta obitelji, te su dobiveni slični rezultati prethodno navedenima.

 • Zaključci:

 • Žene obavljaju poslove vezane za posao, kućanstvo i djecu, kad god treba

 • Muškarci rade i brinu o djeci kad je to potrebno.Vrše participaciju u povremenim, a manje u rutinskim poslovima.


Seminarski rad rad u ku anstvu

 • Povremena participacija muškaraca može se objasniti u kontekstu socijalnog odobravanja “angažiranog očinstva” (reklame)

 • Zasad, većina hrvatskih obitelji daleko je od egalitarne raspodjele kućanskih poslova.

 • Moguće rješenje: rasteretiti žene u smjeru egalitarne raspodjele.

 • Krucijalni korak- redefiniranje “ženskih” poslova u kućanstvu kao “rodno” neutralne ili zajedničke (briga za djecu)