hradec kr lov m sto akv rium n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hradec Králové město+akvárium PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hradec Králové město+akvárium

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 35
Download Presentation

Hradec Králové město+akvárium - PowerPoint PPT Presentation

vidor
83 Views
Download Presentation

Hradec Králové město+akvárium

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hradec Královéměsto+akvárium

  2. Historie • Z archeologických průzkumů vyplývá, že lokalita na soutoku Labe a Orlice byla osídlena již v období pravěku a době římské. Díky svému výhodnému umístění měla oblast charakter obchodního střediska. Už v 10. století zde měli své sídlo Slavníkovci. • Roku 1225 se stal hrad s tržním předhradím svobodným královským městem • Významnou roli sehrál Hradec za husitské revoluce, při které se město postavilo na na stranu Jana Žižky. Ten byl také roku 1424 pochován v chrámu sv. Ducha.

  3. Pohromou pro město bylo období třicetileté války. Švédské útoky stály Hradec vysoké výpalné, ale i ztráty na obytných domech na předměstích a na uměleckých a stavebních památkách. Roku 1851 byl Hradec Králové prohlášen samostatným městem, a zvolen jeho první starosta Ignác Lhotský. Roku 1866 se za hradbami pevnosti rozhodla válka mezi Rakouskem a Pruskem. Tehdy se ukázala další existence pevnosti bezúčelnou. Hradby se staly brzdou dalšího rozvoje. Po 28. říjnu 1918 nastává i pro město nová epocha jeho vývoje. Je to slavné období, kdy se vytvářel jeho moderní urbanistický obraz Rozvoj města byl násilně přerušen 2. světovou válkou: Po osvobození republiky v roce 1945 se město znovu stalo významným hospodářským a kulturním střediskem. Historické centrum města bylo prohlášeno památkovou rezervací. Další na: www.hradeckralove.cz

  4. Věže chrámu sv. Ducha

  5. Schody z nábřeží na náměstí

  6. Chrám sv. Ducha a Bílá věž

  7. Stará radnice

  8. Vyhlídková věž

  9. Obří akvárium • Obří akvárium bylo otevřeno v roce 1998 jako první veřejné akvárium ve střední a východní Evropě • Naše návštěva byla pro mnohé určitým zklamáním – na malém prostoru mnoho lidí • Akvárium je ideální pro rodinné výlety • Café Piraňa nás přivítalo bez zákusků, špatnou kávou a neochotnou obsluhou. Všichni hledali raději občerstvení jinde

  10. Šťastnou cestu domů