pendidikan sivik dan kewarganegaraan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 467 Views
 • Uploaded on

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN. TINGKATAN 4. Warisan K epelbagaian Budaya Malaysia. 1. Amalan 2. Kepentingan. Latihan. Amalan S ewaktu Perayaan. Kepentingan S ewaktu Perayaan. AMALAN SEMASA PERAYAAN. HARI RAYA AIDILFITRI. Laungan takbir dan memuji Tuhan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN' - vida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pendidikan sivik dan kewarganegaraan
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

TINGKATAN 4

WarisanKepelbagaian

Budaya Malaysia

1. Amalan

2. Kepentingan

Latihan

slide4

AMALAN SEMASA PERAYAAN

HARI RAYA AIDILFITRI

 • Laungantakbir
 • danmemujiTuhan

Solatsunathariraya

 • Mandisunathariraya
 • Berwangi-wangiandanmemakaipakaian
 • baru
slide5

AMALAN SEMASA PERAYAAN

HARI RAYA AIDILFITRI

Menjamahmakanansebelumkeluar

menunaikansolatsunathariraya

 • Lafazucapanraya, menzahirkankegembiraan
 • danbersalam-salaman
 • Ziarah-menziarahi

Bermaafan

5

slide6

AMALAN SEMASA PERAYAAN

HARI RAYA AIDILFITRI

 • Bergotong-royong
 • Penyediaanjuadahhariraya yang pelbagai
 • Bertukarjuadahhariraya
slide7

AMALAN SEMASA PERAYAAN

HARI RAYA AIDILFITRI

 • Pemberianduitraya
 • Bersedekah
 • Memasangpelita / lampuminyaktanah
slide8

SolatsunatAidiladhasertakhutbahAidiladha

AMALAN SEMASA PERAYAAN

HARI RAYA AIDILADHA / HARI RAYA HAJI

Laungantakbir

Menyembelihkorban

slide9

AMALAN SEMASA PERAYAAN

HARI RAYA AIDILADHA / HARI RAYA HAJI

Pembahagiandagingkorban

Menunaikanhajidi Tanah Suci Kota Mekah

slide10

AMALAN SEMASA PERAYAAN

TAHUN BARU CINA

Pemberianangpauatausampulmerah

yang berisiduit

 • Jamuanpertemuansemula
 • 团圆饭 (tuányuánfàn)

Melambung salad ikanmentah (Yee Sang)

Tariannaga / singa

slide11

AMALAN SEMASA PERAYAAN

TAHUN BARU CINA

Warnamerahmendominasipersekitarankehidupan

Rumah-rumahdihiasidenganbuah, bungadan

pokoklimau

Melemparkanrebenmerahkeudara, meletupkan

mercundanmembakarbungaapisiangdanmalam

Ucapan ‘Kong HeeFatt Choy’

slide12

AMALAN SEMASA PERAYAAN

HARI DEEPAVALI

 • MandiminyakLenga
 • MemakaipakaianatauperhiasanserbabarupadapagiDeepavali
 • Bersembahyangdikuilataurumah
 • Kunjung-mengunjung
slide13

AMALAN SEMASA PERAYAAN

HARI DEEPAVALI

 • MembuatKolamRangoli
 • Memasang ‘vilakku’ ataupelita
 • Menyediakanmanisandanjuadah
slide14

AMALAN SEMASA PERAYAAN

HARI THAIPUSAM

MenghormatiDewaMurugan

Membawabelangadaritanahliatataualuminium yang diisisusuputih

Memikulkavadi

slide15

AMALAN SEMASA PERAYAAN

HARI THAIPUSAM

Mencukurrambut

MengunjungidanmenaikianaktanggakeguaBatu Caves

Mencucukpanahbesipadalidahdanpipidarikirikekanan

Memecahkankelapa

slide16

KEPENTINGAN AMALAN

HARI RAYA AIDILFITRI

 • MengagungkanTuhandanmenzahirkantuntutan
 • agama.
 • BagimendapatkankeredhaanTuhandanmengekalkan
 • perpaduanummah.
 • Mengeratkansilaturrahimsesamakeluarga, sanak
 • saudarasertajirantetangga.
slide17

KEPENTINGAN AMALAN

HARI RAYA AIDILFITRI

 • Melupakankesilapan yang lampau.
 • Mengeratkanhubunganpersaudaraandikalangan
 • umat Islam.
 • Dihidangkankepadatetamu yang datang.
 • Makanbersamakeluargadansanaksaudara, bagi
 • mengeratkansilaturrahim.
 • Bertukar-tukarjuadahbagiberkongsirezekidan
 • nikmat yang diberiTuhan.
 • Mengeratkanhubungansilaturrahim.
slide18

KEPENTINGAN AMALAN

HARI RAYA AIDILADHA / HARI RAYA HAJI

 • SebagailambangtulusikhlasnyahambaterhadapTuhan.
 • Bergotong-royongmenyembelihdagingkorban
 • dapatmengeratkansilaturrahim.
 • Membantuorang-orang yang kurang
 • berkemampuan.
 • Dapatmenyempurnakanrukun Islam ke-5 iaitu
 • menunaikanibadahhajibagi yang
 • berkemampuan.
slide19

KEPENTINGAN AMALAN

TAHUN BARU CINA

 • Mengeratkanikatankekeluargaan yang menjaditunjangmasyarakatharmoni.

Dapatmengeratkantalipersaudaraan.

Dapatmenyampaikanhajatbagimenambahkekayaandankemakmuran.

Membawamaksud ‘ semogatahuniniakanmembawakebaikan’.

Mendoakandanmengharapkankebaikanuntuksemua.

slide20

KEPENTINGAN AMALAN

HARI DEEPAVALI

 • Melambangkanpenyucianbadandansemangat.
 • Membersihkandiridaripadasegalakejahatandansifat
 • dengki.
 • Untukmendapatkankesejahteraandiridankeluarga.
 • Memperingatiahlikeluarga yang telahmeninggaldunia.
 • Berkumpulbersamakeluargadansanaksaudara.
 • Merapatkanhubungankekeluargaan.
 • Sebagaitandaselamatdanrahmatsupayasetiapisi
 • rumahmendapatkesejahteraan.
 • BagimenyambutketibaanDewaLakshimi.
slide21

KEPENTINGAN AMALAN

HARI THAIPUSAM

MembayarnazarkepadaDewaMurugandanmenebusdosa-dosalampauataumelupakansesuatuperistiwa yang sedihdanmenantihari-hari yang baik yang bakalmenjelma.

Memohonkeampunandanmenunaikannazar.

Salahsatu ritual penganut agama Hindu untukmembersihkandiridaripadadosa.

slide22

LATIHAN PENGUKUHAN

PadandanSuaikan

PilihanJawapan

slide23

AMALAN

PERAYAAN

KEPENTINGAN

Melambangkanpenyucianbadandansemangat

JamuanPertemuanSemula

Identitimasyarakat India

Memecahkankelapa

HARI RAYA

AIDILFITRI / AIDILADHA

MengagungkanTuhandanmenzahirkantuntutan agama

Tariansinga / naga

Upacarasimbolikuntukmenyambuttahunbarusambilmenghalaupuakadanmusibah

TAHUN BARU CINA

Bersedekah

MandiminyakLenga

DEEPAVALI

Mengeratkanikatankekeluargaan yang menjaditunjangmasyarakatharmoni.

THAIPUSAM

Laungantakbir

Satusalah ritual untukmembersihkandiridaripadadosa

Penyediaanmanisan

FINISH

Membantugolongan yang memerlukan / kurangberkemampuan

apakah kepentingan amalan sewaktu hari raya aidilfitri
ApakahkepentinganamalansewaktuHari Raya Aidilfitri?
 • Mengeratkansilatulrahimsesamainsan
 • Menimbailmu
 • Bersukariasesamajirantetangga
manakah antara berikut bukan amalan sewaktu tahun baru cina
ManakahantaraberikutbukanamalansewaktuTahunBaruCina?
 • Pemberianangpow
 • Rumah-rumahdihiasidenganbuah, bungadanpokoklimau
 • Menunaikansembahyangdimasjid
apakah jenis minyak yang digunakan sewaktu upacara mandi mandi minyak sewaktu hari deepavali
Apakahjenisminyak yang digunakansewaktuupacaramandimandiminyaksewaktuHariDeepavali?
 • Minyakmasak cap Vesawit
 • Minyakwangi cap Hugo Boss
 • MinyakLenga
slide35

SEKIAN, TERIMA KASIH

daripada

MarlianaHisham

JamilahMisban

NorzurainiZuber