slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
grote PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 37

grote

137 Views Download Presentation
Download Presentation

grote

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De grote opfriskwis

 2. De eerste ronde De beeldronde De eerste ronde is…

 3. Wie is hier te zien • (behalve Teofil) ? Lucas

 4. 2. Wie is hier te zien (behalve Teofil) ? Kleopas

 5. 3. Wie is hier te zien (behalve Teofil) ? Johanna

 6. 4. Wie is hier te zien (behalve Teofil) ? De synagoge-dienaar

 7. 5. Wie is hier te zien (behalve Teofil) ? De tempel-leraar

 8. 6. Waar speelt dit zich af ? Aan de Jordaan

 9. 7. Waar speelt dit zich af ? In Emmaüs

 10. 8. Waar speelt dit zich af ? In de tempel

 11. 9. Waar speelt dit zich af ? Aan de stadspoort (Jeruzalem)

 12. 10. Wat is hier te zien ? Het verhaal van de lamme

 13. De tweede ronde De tweede ronde is… Kaas met gaatjes

 14. Vul de …… in op (1): • Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een ……(1) op hem neer Meerkeuze-antwoord a) duif b) vogel c) wolk Meerkeuze-antwoord a) Duif is het juiste antwoord b) vogel c) wolk

 15. 2. Vul de …… in op (2): Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif (1) op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik …… (2).’ • Meerkeuze-antwoord • welbehagen • vreugde • liefde • Meerkeuze-antwoord • welbehagen • vreugde is het juiste antwoord • liefde

 16. 3. Vul de …… in: Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ Toen antwoordde God hem: ‘ik ben ......’ • Meerkeuze-antwoord • die er zijn zal • de Heer van Israël • God • Meerkeuze-antwoord • die er zijn zal is het juiste antwoord • de Heer van Israël • God

 17. 4. Vul de …… in: Toen Jozef en Maria Jezus niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na drie dagen vonden ze hem in de ……. • Meerkeuze-antwoord • tempel • synagoge • kerk • Meerkeuze-antwoord • tempel is het juiste antwoord • synagoge • kerk

 18. 5. Vul de …… in: De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het …… te brengen heeft hij mij gezonden • Meerkeuze-antwoord • rijke leven • goede leven • goede nieuws • Meerkeuze-antwoord • rijke leven • goede leven • goede nieuws is het juiste antwoord

 19. 6. Vul de …… in: Er kwamen een paar mannen met een …… op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. • Meerkeuze-antwoord • verlamde • zieke • man • Meerkeuze-antwoord • verlamde is het juiste antwoord • zieke • man

 20. 7. Vul de …… in: In het verhaal van de verloren zoon, zegt de vader wanneer zijn zoon terugkomt: ‘Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we ……, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.’ • Meerkeuze-antwoord • eten en feestvieren • het glas heffen en drinken • dansen en zingen • Meerkeuze-antwoord • eten en feestvieren is het juiste antwoord • het glas heffen en drinken • dansen en zingen

 21. 8. Vul de …… in: De vrouwen die …… bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. • Meerkeuze-antwoord • Maria en Jozef • het graf • de synagoge • Meerkeuze-antwoord • Maria en Jozef • het graf is het juiste antwoord • de synagoge

 22. 9. Vul de …… in: Uit het verhaal van de Emmaüsgangers: “De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door …….” • Meerkeuze-antwoord • het breken van het brood • de Schrift uit te leggen • zijn naam te zeggen • Meerkeuze-antwoord • het breken van het brood juiste antwoord • de Schrift uit te leggen • zijn naam te zeggen

 23. 10. Vul de …… in: Uit het pinksterverhaal: “Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van ……” • Meerkeuze-antwoord • enthousiasme • talenkennis • Heilige Geest • Meerkeuze-antwoord • enthousiasme • talenkennis • Heilige Geest is het juiste antwoord

 24. De derde ronde De derde ronde is… De vragenronde

 25. 1. Hoe heet de vriend van Teofiel, waar hij het boek van gekregen heeft ? • Meerkeuze-antwoord • Ludo • Marcus • Lucas • Meerkeuze-antwoord • Ludo • Marcus • Lucas is het juiste antwoord

 26. 2. Wie doopte de mensen in de Jordaan ? • Meerkeuze-antwoord • Johannes de doper • Johannes de evangelist • Jacobus de doper • Meerkeuze-antwoord • Johannes de doper is het juiste antwoord • Johannes de evangelist • Jacobus de doper

 27. 3. Hoe oud was Jezus toen Jozef en Maria hem moesten gaan zoeken in de tempel, omdat hij niet met alle anderen mee teruggekeerd was ? • Meerkeuze-antwoord • 6 jaar • 9 jaar • 12 jaar • Meerkeuze-antwoord • 6 jaar • 9 jaar • 12 jaar is het juiste antwoord

 28. 4. Hoe noemt de 12-jarige Jezus de tempel in Jeruzalem ? • Meerkeuze-antwoord • het huis van God • het huis van mijn Vader • het huis van de Heer • Meerkeuze-antwoord • het huis van God • het huis van mijn Vader is het juiste antwoord • het huis van de Heer

 29. 5. Hoeveel leerlingen zond Jezus uit ? • Meerkeuze-antwoord • 12 • 72 • eerst 12 en dan 72 • Meerkeuze-antwoord • 12 • 72 • eerst 12 en dan 72 is het juiste antwoord

 30. 6. Hoe geraakte de verlamde man tot bij Jezus? • Meerkeuze-antwoord • hij werd tot bij Jezus gedragen • ze lieten hem door een opening in het dak tot bij Jezus zakken • hij riep zo hard tot Jezus kwam • Meerkeuze-antwoord • hij werd tot bij Jezus gedragen • ze lieten hem door een opening in het dak tot bij Jezus zakken is het juiste antwoord • hij riep zo hard tot Jezus kwam

 31. 7. Welke woorden gebruikte Jezus om een ‘droom van een wereld’ aan te duiden ? • Meerkeuze-antwoord • ideale wereld • Rijk der dromen • Rijk Gods • Meerkeuze-antwoord • ideale wereld • Rijk der dromen • Rijk Gods is het juiste antwoord

 32. 8. Waarom is Jezus gestorven ? • Meerkeuze-antwoord • omdat iedereen nu eenmaal dood gaat • omdat hij niet wou toegeven als het op de droom van God aankwam • omdat Pilatus en Herodes hem niet mochten • Meerkeuze-antwoord • omdat iedereen nu eenmaal dood gaat • omdat hij niet wou toegeven als het op de droom van God aankwam juist antwoord • omdat Pilatus en Herodes hem niet mochten

 33. 9. Wat gebeurt er in de eucharistie ? • Meerkeuze-antwoord • we herdenken het laatste avondmaal • we vieren dat Jezus leeft • we herdenken Jezus en vieren dat hij ons nabij komt • Meerkeuze-antwoord • we herdenken het laatste avondmaal • we vieren dat Jezus leeft • we herdenken Jezus en vieren dat hij ons nabij komt dit is het juiste antwoord

 34. 10. Wat kunnen we, behalve een gebouw, nog bedoelen met het woord ‘kerk’ ? • Meerkeuze-antwoord • alle mensen die samen proberen het Rijk Gods waar te maken • alle diakens en priesters en bisschoppen • alle mensen die ‘s zondags naar de mis gaan • Meerkeuze-antwoord • alle mensen die samen proberen het Rijk Gods waar te makendit is het juiste antwoord • alle diakens en priesters en bisschoppen • alle mensen die ‘s zondags naar de mis gaan

 35. Finale ! Finale ! Finale ! Finale ! Finale ! De opfriskwis finale

 36. Spelregels Noem om de beurt een verschillend Jezus-verhaal op. Ploegen die er geen meer kunnen opnoemen, vallen af. De laatste ploeg die een verhaal kan opnoemen, wint de finale.

 37. Applaus voor jezelf