22. zbor članov SLOCOLD 8. maj 2014, TK Peternelj, Ilirska Bistrica - PowerPoint PPT Presentation

vicki
22 zbor lanov slocold 8 maj 2014 tk peternelj ilirska bistrica n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
22. zbor članov SLOCOLD 8. maj 2014, TK Peternelj, Ilirska Bistrica PowerPoint Presentation
Download Presentation
22. zbor članov SLOCOLD 8. maj 2014, TK Peternelj, Ilirska Bistrica

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
96 Views
Download Presentation

22. zbor članov SLOCOLD 8. maj 2014, TK Peternelj, Ilirska Bistrica

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 22. zbor članov SLOCOLD 8. maj 2014, TK Peternelj, Ilirska Bistrica Poročilo o delu v letu 2013

  2. Glavne aktivnosti - 1 • UDELEŽBA NA 81. AMICOLD, SEATTLE • 1 prispevek na simpoziju (ustna predstavitev): Long-term technical monitoring of the Mavčiče concrete gravity dam (Žvanut, Brinšek) • 4 udeleženci • Sodelovanje v komitejih ICOLD: • SafetyofDams(Humar, članica) • Register ofDamsandDocumentation(Humar, članica) • Environment (Smolar – Žvanut, članica) • PublicSafetyAroundDams(Kryžanowski, opazovalec) • Dam surveillance(Žvanut, opazovalec) • Udeležba na Executivemeetingu • Vsa poročila objavljena v Velikih pregradah 2-3/2013

  3. Glavne aktivnosti - 2 • UDELEŽBA NA 9. SIMPOZIJU EU KLUBA ICOLD – Benetke, april 2013 • 5 prispevkov iz Slovenije: • The VODPREG Project: Creation of Dam Database, Identification of Risks and Preparation of Guidelines for Civil Protection, Warning and Rescue Actions (Kryžanowski, Širca, Ravnikar Turk, Humar) • Determination of Mixing Length of a Strong Thermal Discharge in a Planned Run-of-the-River Reservoir(Hatić, Širca, Rajar) • How to manage the dam safety and the risks with the support of Slovenian legislation(Humar, Schnabl, Kryžanowski) • Technical regulations of dam safety in Slovenia - current situation(Zadnik) • Possibilities of exploitation of hydroelectric power potential in Slovenia(Kryžanowski) • 6 udeležencev, od tega en „young“ s prispevkom • Tradicionalno močna delegacija Slovenije • Udeležba na zasedanju Boarda EU Kluba ICOLD (Širca, Kryžanowski, Humar) s predstavitvijo Simpozija “20 let”

  4. Glavne aktivnosti - 3 • MEDNARODNI SIMPOZIJ OB 20-LETNICI SLOCOLD • Dam engineering in Southeast andMiddle Europe - Recent experience and future outlooks, 16. oktober 2014, Plaza Hotel, Ljubljana • Ekskurzija Za Travnikom in Fala; 17. oktober 2014 • 19 prispevkov, od tega 8 vabljenih • 90 udeležencev iz 8 držav, 30 iz tujine • 3 glavne teme: • Performance of existing dams – 6 prispevkov • Materials and technologies – 8 prispevkov • Recent project develpment and future outlooks – 5 prispevkov • Zbornik simpozija (Sedej, Širca) • Snemanje vseh predstavitev in objava na IZS spletni s. • Objava novice v Gradbenem vestniku • Zelo pozitivni odzivi vseh udeležencev – HVALA!

  5. Glavne aktivnosti - 4 • DELOVANJE ČLANOV V KOMITEJIH ICOLD: • Environment (Smolar Žvanut) • Dam safety (Humar) – 3 delovne skupine znotraj komiteja • World register ofdamsanddocumentation (Humar) • Publicsafetyarounddams (Kryžanowski; v letu 2013 opazovalec, v 2014 polnopravni član) • Še možnosti za Slovenijo: • Embankment dams • Sedimentation of reservoirs • Integrated operation of hydropower stations and reservoirs • Tailings dams & waste lagoons • Public awareness and education • On flood evaluation and dam safety

  6. Glavne aktivnosti - 5 • ŠTUDIJSKI KOMITE ZA VARNOST PREGRAD • SLOCOLD s strani ARSO zaprošen za pripombe na predlog za spremembo pravilnika o Seizmičnem opazovanju na območju velike pregrade • Sodelovali Humar, Koren, Kryžanowski, Zadnik, Kvaternik, Širca • Posredovani predlogi SLOCOLD v juniju 2013, zaključek v marcu 2014 • TASK FORCE ON EU GUIDELINES(EU klub) • Zadnik, Kryžanowski– ni bilo aktivnosti • MANAGEMENT OF DAM INCIDENTS (EU klub) • Zdenka Močnik (URSZR) – samo formalno sodeluje

  7. Glavne aktivnosti - 6 • KNJIGA VELIKE PREGRADE V SLOVENIJI • ni bilo aktivnosti v letu 2013 • STROKOVNE IN POLJUDNE OBJAVE V ZVEZI Z ZAKONODAJO - ni bilo aktivnosti • UDELEŽBA NA XV Dam MonitoringInternationalConference, 18.-21. junij 2013, Jastrzebia Gora, PL • Sometimes simple measure can reduce the hazard considerably (Humar, Schnabl, Kryžanowski) • UDELEŽBA NA River Basin and Flood Risk Management 2013, 11.-13. december 2013, Bratislava Družba Hotel, SK • An integral approach in the process of developing and planning the conceptof floodprotection (Kryžanowski, Gorišek, Krajnc) • UDELEŽBA NA 3. kongresu MACOLD • Static and dynamic analysis of concrete gravity dams by TNO Diana software (Humar, Brilly, Kryžanowski, Klun, Schnabl)

  8. Glavne aktivnosti - 7 • POBUDA ICOLDu ZA ELEKTRONSKI SLOVAR • Sedej angažiral Amebis • Poskus stimulacije ICOLD (Širca, večkrat) • Ni odziva, vendar uvrščeno na dnevni red 82. EM • Aktivnosti tudi Poljska, Češka (5000 gesel), Makedonija (?) • VPRAŠANJA ZA XXV KONGRES ICOLD • SLOCOLD upoštevan pri 3 vprašanjih (???)

  9. Redne aktivnosti • STROKOVNA EKSKURZIJA: • Za travnikom in Fala • 17. oktober 2013 • 39 udeležencev, 23 tujih • Odlična organizacija Cinkarne in DEM • Pohvaljena kulinarična ponudba: Zlati grič, Slovenske Konjice • Posebna zahvala dr. Petkovškovi in ge. Prnaver • SLOCOLD NA INTERNETU – redne posodobitve, intenzivno obveščanje o Simpoziju – Sedej • TRI ŠTEVILKE VELIKIH PREGRAD • IZDAJA ZBORNIKA SIMPOZIJA • UREJANJE IN VZDRŽEVANJE KNJIŽNICE – ni bilo aktivnosti za vnos in ureditev