NÜKLEER SANTRALLERİN LİSANSLANMASI İÇİN YASAL VE DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE
Download
1 / 35

NÜKLEER SANTRALLERİN LİSANSLANMASI İÇİN YASAL VE DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE - PowerPoint PPT Presentation


 • 228 Views
 • Uploaded on

NÜKLEER SANTRALLERİN LİSANSLANMASI İÇİN YASAL VE DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE. TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU NÜKLEER GÜVENLİK DAİRESİ 201 4. İçindekiler. Düzenleyici çerçeve Lisanslama yaklaşımı Lisanslama prosedürü Lisanslama Projelerinde Mevcut Durum

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NÜKLEER SANTRALLERİN LİSANSLANMASI İÇİN YASAL VE DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE' - vianca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

NÜKLEER SANTRALLERİN LİSANSLANMASI İÇİN YASAL VE DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

NÜKLEER GÜVENLİK DAİRESİ

2014


Indekiler
İçindekiler DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE

 • Düzenleyici çerçeve

 • Lisanslama yaklaşımı

 • Lisanslama prosedürü

 • Lisanslama Projelerinde Mevcut Durum

 • Tedarik Süreci ve İmalatçılara Yönelik Düzenleme(Taslak)

 • Denetimler ve yaptırım


D zenleyici er eve kurumlar
Düzenleyici Çerçeve DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVEKurumlar

 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)

  • Nükleer güvenlik, emniyet ve radyasyondan korunma hususlarında düzenleyici kurum

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)

  • ÇED hususunda düzenleyici kurum

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

  • Elektrik üretimi ile ilgili düzenleyici kurum

 • Nükleer olmayan alanlardaki diğer yetkili kurumlar


D zenleyici er eve taek d zenleyici birimler
Düzenleyici Çerçeve DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVETAEK (Düzenleyici Birimler)

BAŞKAN

ATOM ENERJİSİ

KOMİSYONU

Nükleer Güç ve Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı

Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi

Nükleer Güvenlik Dairesi

Nükleer Güvenlik Danışma Komitesi

Teknik Destek


D zenleyici er eve taek
Düzenleyici Çerçeve DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVETAEK

 • Atom Enerjisi Komisyonu (AEK)

  • Nükleer tesis lisanslaması ile ilgili karar mercii

 • Nükleer Güç ve Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı (NGGBY)

  • Lisanslama faaliyetlerinin koordinasyonu


D zenleyici er eve taek1
Düzenleyici Çerçeve DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVETAEK

 • Nükleer Güvenlik Danışma Komitesi (NGDK)

  • Nükleer güvenlik ve lisanslama ile ilgili danışma organı

 • Nükleer Güvenlik Dairesi (NGD)

  • Lisanslama faaliyetlerinin yürütüldüğü birim

 • Teknik Destek Organizasyonları (TDK)

  • Kurum içi, kurum dışı ve ulusal ve uluslararası kuruluş ve firmalar


Li sanslama yakla m
Li DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVEsanslama Yaklaşımı

 • Lisanslamaya Esas Mevzuat

  • Mevzuat kod ve standartların listesi

  • Tesis kurucusu hazırlar ve TAEK’in onayına sunar

  • TAEK onaylar

 • Referans Santral

  • Kurucu önerir

  • TAEK onaylar

  • Referans santrale ilişkin güvenlik analizleri ve değerlendirmeler TAEK’e sunulur


Li sanslama yakla m li sanslamaya esas mevzuat
Li DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVEsanslama YaklaşımıLisanslamaya Esas Mevzuat

 • Lisanslamaya esas mevzuat belgelerinin hiyerarşisi

  • Türk mevzuatı

  • UAEA temeller ve gerekler belgeleri

  • Tasarımcı (Referans santrali lisanslayan) ülkenin mevzuatı

  • Diğer ülke mevzuatları veya uluslararası dokümanlar


Lisanslama yakla m refer ans santral
Lisanslama Yaklaşımı DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVEReferans Santral

 • Kurucu aşağıdaki bilgi ve belgeleri sunar;

  • Benzer bir santral önerir

  • Referans santralden farklılıklar

  • Bu farklılıkların gerekçesi ve güvenliğe etkilerinin analizi


Lisanslama yakla m refer ans santral1
Lisanslama Yaklaşımı DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVEReferans Santral

 • Kurucu önerir ve TAEK’in onayına sunar

 • TAEK onaylar

 • TAEK;

  • İlgili düzenleyici kurumla işbirliği anlaşması içerisine girer

  • İlgili düzenleyici kurumdan referans santralin güvenlik değerlendirme raporunu ister


Li sanslama prosed r
Li DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVEsanslama Prosedürü

 • Prosedür, Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzükte tanımlanıyor

 • Her bir izin veya lisans için;

  • Başvuru bilgi ve belgeleri

  • Başvuru sahibi

  • TAEK’in yetkili karar mercii

  • İzin veya lisans koşulları

   Belirtiliyor.


Li sanslama prosed r li sanslar
Li DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVEsanslama Prosedürü Lisanslar

Üç ana lisans adımı

YER LİSANSI

İNŞAAT LİSANSI

İŞLETME LİSANSI;


Li sanslama prosed r ara ad mlar zinler
Li DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVEsanslama Prosedürü Ara adımlar: İzinler

 • Sınırlı çalışma izni

 • Hizmete sokma izni

 • Yakıt yükleme ve deneme işletmelerine başlama izni

 • Nükleer yakıtı sahaya getirme izni

 • Ağır suyu sahaya getirme izni

 • Ağır su yükleme izni

 • Tesiste değişiklik yapma izni


Li sanslama prosed r yer lisans
Li DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVEsanslama Prosedürü Yer Lisansı

 • Hedef seçilen sahanın nükleer tesis kurmak için uygun olduğundan emin olmaktır. Aşağıdaki hususlara dikkat edilir;

  • Nüfus ve çevre özellikleri

  • Sahanın teknik özellikleri

  • Acil durum tedbirlerinin uygulanabilirliği

 • Lisans kararı AEK tarafından verilir


 • Li sanslama prosed r yer lisans1
  Li DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVEsanslama Prosedürü Yer Lisansı

  • Yer lisansı alan Kurucu;

   • Sahayı düzenleyebilir

   • Altyapı çalışmaları yapabilir – elektrik, yol, vb.

   • Nükleer reaktör tesisi dışındaki binaları inşa edebilir

   • Sahada detaylı incelemeler yapar ve sonuçlarını TAEK’e sunar.

   • Yerle ilgili proje parametrelerinin kesin değerlerini saptayıp TAEK’in onayına sunar.


  Li sanslama prosed r n aat lisans
  Li DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVEsanslama Prosedürü İnşaat Lisansı

  • Tek başvuru ile iki yetkilendirme yapılır

   • Sınırlı çalışma izni

   • İnşaat lisansı

  • Hedef: Önerilen tasarımın radyasyondan korunma, nükleer güvenlik ve emniyet hedeflerini sağlandığından emin olmak


  Li sanslama prosed r n aat lisans1
  Li DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVEsanslama Prosedürü İnşaat Lisansı

  • İlk adım:Sınırlı Çalışma İzni

   • İzinle;

    • Tesisin temel hazırlıkları yapılabilir

    • Güvenlikle ilgili olmayan binaların inşaatı yapılabilir

   • İzin kararı AEK tarafından verilir

  • İkinci Adım:İnşaat Lisansı

   • Lisansı alan Kurucu

    • Tüm tesisin inşaatını ve montajını gerçekleştirebilir

   • Lisans kararı AEK tarafından verilir


  Li sanslama prosed r letme lisans
  Li DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVEsanslama Prosedürü İşletme Lisansı

  • Üç başvuru ve üç yetkilendirme

   • Himete sokma izni

   • Yakıt yükleme ve deneme işletmelerine başlama izni

   • Tam güçte çalışma izni ve işletme lisansı

  • İlave izinler

   • Nükleer yakıtın tesise getirilmesi

   • Ağır su yükleme izni


  Li sanslama prosed r letme lisans1
  Li DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVEsanslama Prosedürü İşletme Lisansı

  • İlk adım:Hizmete Sokma İzni

   • Hizmete sokma programı TAEK’e sunulur

   • İzin aldıktan sonra, Kurucu

    • İşletmeye alma programını uygulamaya koyabilir

   • İzin kararı TAEK Başkanı tarafından verilir


  Li sanslama prosed r letme lisans2
  Li DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVEsanslama Prosedürü İşletme Lisansı

  • İkinci adım:Yakıt yükleme ve Deneme İşletmelerine Başlama İzni

   • Son Güvenlik Analizi Raporu TAEK’e sunulur

   • İzni aldıktan sonra, Kurucu

    • Reaktöre yakıt yükleyebilir, kritiklik ve diğer işletme testlerini yapabilir

   • İzin kararı TAEK Başkanı tarafından verilir


  Li sanslama prosed r letme lisans3
  Li DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVEsanslama Prosedürü İşletme Lisansı

  • Üçüncü adım:Tam Güçte Çalışma İzni ve İşletme Lisansı

   • Lisansı aldıktan sonra, Kurucu

    • Tesisi tam güçte çalıştırabilir (aşağıdakilere uygun olarak

     • Lisans koşulları

     • İşletme sınır ve koşulları

     • Onaylı prosedürler

   • Lisans kararı AEK tarafından verilir


  NGS Lisanslama için Tahmini Takvim DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE


  Li sanslama projelerinde mevcut durum
  Li DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVEsanslama Projelerinde Mevcut Durum

  • Akkuyu Nükleer Santralinin lisanslanması (1)

   • Yer lisansı (1976), güncellenmiş yer raporunun değerlendirilmesi ve yerle ilgili proje parametrelerinin değerlendirilmesine dönük hazırlıklar,

   • İnşaat lisansı başvurusuna dönük hazırlıklar,

   • İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve yetkinleştirilmesine dönük çalışmalar.


  Li sanslama projelerinde mevcut durum1
  Li DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVEsanslama Projelerinde Mevcut Durum

  • Akkuyu Nükleer Santralinin lisanslanması (2)

   • Lisanslamada kullanılacak mevzuat listesi onaylandı

   • Referans santral (Novovoronezh-2) kabul edildi

   • Saha ve Firma denetimleri yapıldı

   • Güncellenmiş Yer Raporu TAEK tarafından değerlendirildi ve uygun bulundu

   • Genel Kalite El Kitabı ve Genel Kalite Planı onaylandı


  Li sanslama projelerinde mevcut durum2
  Li DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVEsanslamaProjelerinde Mevcut Durum

  • Akkuyu Nükleer Santralinin lisanslanması (3)

   • Saha Parametrelerinin onay değerlendirmesi

   • Ekipmanların üretim aşamasında denetimi

   • İnşaat Lisansı değerlendirmeleri

   • İnşaat denetimleri


  Li sanslama projelerinde mevcut durum3
  Li DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVEsanslama Projelerinde Mevcut Durum

  • Sinop Nükleer Santralının lisanslanması(1)

   • Kurucu (EÜAŞ) tanındı

   • Saha çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler

   • Saha ve Firma denetimleri

   • Yer lisansı için sunulacak yer raporunun değerlendirilmesi


  Li sanslama projelerinde mevcut durum4
  Li DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVEsanslama Projelerinde Mevcut Durum

  Sinop Nükleer Santralının lisanslanması(2)


  Tedarik s reci ve malat lara y nelik d zenleme taslak
  Tedarik Süreci ve İmalatçılara Yönelik DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVEDüzenleme (Taslak)

  • Tedarike Başlama İzni

   • Tedarike Başlama İzni için gerekli belgeleri TAEK’e sunulur.

   • TAEK belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirir.

   • İzin belirli bir süre için verilir. Kurucu bu süre sonunda tekrar başvuruda bulunur

   • İzin aldıktan sonra, Kurucu

    • Tedarik sürecine başlayabilir

    • İzin kararı TAEK Başkanı tarafından verilir

   • İzin kararı TAEK Başkanı tarafından verilir


  Tedarik s reci ve malat lara y nelik d zenleme taslak1
  Tedarik Süreci ve İmalatçılara Yönelik Düzenleme (Taslak)

  • İmalata Başlama bildirim

   • İmalata başlanmadan en az (2) ay öncesinden imalatı yapılacak ekipmanın Kalite ve test planları sunulur.

   • TAEK bu planlarda Katılım seviyelerini belirler ve geri bildirim yapar.(Durma ve Şahitlik Noktaları)

   • TAEK tarafından geri bildirim yapılmadan İmalatlara başlanamaz.


  Tedarik s reci ve malat lara y nelik d zenleme taslak2
  Tedarik Süreci ve İmalatçılara Yönelik (Taslak)Düzenleme (Taslak)

  • İmalatçıların onaylanması

   • TAEK Kurucu tarafından seçilmiş olan ve İmalat aşamasında yer alan kuruluşları onaylar.


  Kalite y netim sistemi
  Kalite Yönetim Sistemi (Taslak)

  • Kurucuda, alt yüklenicilerinde ve tedarikçilerinde Kalite Yönetim Sistemine sahip olması gerekir

  • Nükleer santral kurulması ve işletilmesine yönelik bütün faaliyetler de «Nükleer Tesislerin Güvenliği İçin Kalite Yönetimi Temel Gerekleri» yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Bu hususlar TAEK tarafından değerlendirme ve denetleme çalışmalarında dikkate alınacaktır.


  Denetimler
  Denetimler (Taslak)

  • Denetimler;

   • Nükleer Güvenlik Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır

   • Bütün faaliyetlerde

    • Radyasyondan korunma ve nükleer güvenlik ve emniyetin sağlandığını

    • Mevzuat hükümleri, lisans koşulları ile diğer gereklere uyulduğunu

     teyit etmek için yapılır


  Denetimler1
  Denetimler (Taslak)

  • Denetimler;

   • Haberli veya habersiz

   • Planlı veya plansız

    olabilir

  • TAEK tesisi, Kurucuyu, ana yüklenicileri, alt yüklenicileri ve bütün tedarikçileri denetleyebilir


  Yapt r mlar
  Yaptırımlar (Taslak)

  • Uygunsuzluk tespit edildiğinde, TAEK;

   • Yetki vermeyi reddedebilir

   • Yetkinin kapsamını kısıtlayabilir

   • Yetki sınırlarını daraltabilir

   • Yetkiyi geçici olarak durdurabilir

   • Yetkiyi iptal edebilir


  T e ekk rler
  T (Taslak)eşekkürler


  ad