Tb 6 2012
Download
1 / 24

TB 6\_2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on

TB 6_2012. Autonomní agent: rozmnožování práce.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TB 6\_2012' - vevina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tb 6 2012

Autonomní agent:

rozmnožování

práce


Tb 6 2012

Autonomní agent je fyzikální systém, který je – podobně jako ta bakterie – schopen v jistém prostředí konat ve vlastním zájmu. Všechny volně žijící buňky a organismy bezpochyby autonomními agenty jsou. A důvěrně známou, přesto však naprosto udivující vlastností autonomních agentů – bakterií, nálevníků, kvasinek, řas, hub, ploštěnců, kroužkovců, všech nás – je to, že neustále, dennodenně, manipulují okolním vesmírem. Plavou, přetlačují se, mrskají sebou, stavějí si úkryty, skrývají se, čenichají a loví.


Tb 6 2012

S. podobně jako ta bakterie – schopen v jistém prostředí Kauffman

Biosféry autonomních agentů

péče o sebe

spoléhání na zkušenost a tradice

heuristika, sémiotika, hermeneutika

spolubytí


Tb 6 2012

Obecným, tj. dlouhodobým, trendem podobně jako ta bakterie – schopen v jistém prostředí biosféry je co nejvíce rozšiřovat prostor možností, nových typů událostí, které mohou nastat v následujícím časovém okamžiku. Jinak řečeno, obecným trendem je skutečnost, že biosféry rozšiřují počet svých rozměrů tak rychle, jak jen to jde.

Kauffman 4Z


Tb 6 2012

Biosféry dlouhodobě produkují autonomní agenty, a to podobně jako ta bakterie – schopen v jistém prostředí tak rychle, jak jen to jde. Umožňují také účinný vývoj nových způsobů jejich „obživy“, takže se agenti mohou dál rozmnožovat. Jinak řečeno, biosféry neustále zvyšují různorodost toho, co má nastat v nejbližším příštím. Mohou tedy, jak uvidíme dále, udržovat vysoké průměrné hodnoty udržitelného růstu své vlastní „dimenzionality“.

Kauffman 4Z


Tb 6 2012

Kde se vzala podobná zařízení v rozvíjejícím se vesmíru a v naší biosféře? Kde se v biosféře vzal ten ohromný spletenec usměrňovačů a usměrněné energie, využívané ke konstrukci ještě dalších usměrňovačů? Jde snad o obecnou vlastnost vesmíru? Odpověď na tyto otázky v současné fyzice, chemii ani biologii nenajdete. Ne že by to vyvíjející se biosféře nějak bránilo ve výstavbě a šíření své uspořádanosti.


Tb 6 2012

zrod z podobného systému vesmíru a v naší biosféře? Kde se v biosféře vzal ten ohromný spletenec usměrňovačů a usměrněné energie, využívané ke konstrukci ještě dalších usměrňovačů? Jde snad o obecnou vlastnost vesmíru? Odpověď na tyto otázky v současné fyzice, chemii ani biologii nenajdete. Ne že by to vyvíjející se biosféře nějak bránilo ve výstavbě a šíření své uspořádanosti.


Tb 6 2012

 • Zkušenost (před-porozumění) vesmíru a v naší biosféře? Kde se v biosféře vzal ten ohromný spletenec usměrňovačů a usměrněné energie, využívané ke konstrukci ještě dalších usměrňovačů? Jde snad o obecnou vlastnost vesmíru? Odpověď na tyto otázky v současné fyzice, chemii ani biologii nenajdete. Ne že by to vyvíjející se biosféře nějak bránilo ve výstavbě a šíření své uspořádanosti.

 • * není začátek

 • * interpretace nikoli dekódování

 • * nejednoznačný, nejistý výsledek

 • Novinky

 • ALE: rychlost inovací (expanze do nejbližšího příštího) je hlídána


Tb 6 2012

Teze: vesmíru a v naší biosféře? Kde se v biosféře vzal ten ohromný spletenec usměrňovačů a usměrněné energie, využívané ke konstrukci ještě dalších usměrňovačů? Jde snad o obecnou vlastnost vesmíru? Odpověď na tyto otázky v současné fyzice, chemii ani biologii nenajdete. Ne že by to vyvíjející se biosféře nějak bránilo ve výstavbě a šíření své uspořádanosti.

(i) Existuje historická kontinuita „mluvčích“ udržovaná přes bezpočet generací rozmnožováním jedinců, ať už jsou jimi buňky, komunity buněk, anebo příslušníci populace či druhu, ekosystému nebo kultury; ke kontinuitě komunity nutně patří i smrt jedinců.

(ii) schopnost rozčlenit signály a zprávy do lineárních kvázidigitálních řetězců, a s tím spojená znalost gramatických pravidel, jak s nimi zacházet a transformovat je dál; s tím souvisí schopnost zápisu „poznámek“, „podtrhávání“ apod., a jejich následné čtení;

(iii) Čtení i zapisování vyžaduje mluvčí, a jejich existenci lze prokázat; doklady z evodevo dokonce dovolují předpokládat existenci druhově specifické řeči.


Tb 6 2012

A tak se organismy, niky a vyhledávací procedury spoluvytvářejí, společně budují. Vytváříme svět, ve kterém žijeme, a to tak, že můžeme – a také to děláme – tento vyvíjející se svět nějak zvládat: jak rychle jej vytváříme, tak se v něm i zabydlujeme. A totéž platí, jak budu tvrdit, i pro ekonosféru. Tato síť tvořená ekonomickými aktivitami, firmami, úkony, pracovními místy, pracovníky, dovednostmi a učením se vynořila během posledních 40 000 let lidské evoluce.


Tb 6 2012

Navíc se společenstva agentů neustále prodírají do něčeho nového – objevují se nové molekuly, nové druhy chování, nové struktury. Tento hlad po novinkách se pokusím matematicky vyjádřit jako „nejbližší příští“. Vesmír neustále prozkoumává kapacitu svého nejbližšího příštího. Nemůže se v něm odehrát všechno: i kdyby existoval mnohokrát déle, než existuje, nebude nikdy schopný vyrobit všechny teoreticky možné řetězce proteinů, zplodit všechny možné druhy bakterií nebo vyzkoušet všechny zákonné systémy. Náš vesmír má tu vlastnost, že se neopakuje, že – mluvou fyziků – je silně neergodický.


Tb 6 2012

Život je „exekuce“ programu něčeho nového – objevují se nové molekuly, nové druhy chování, nové struktury. Tento hlad po novinkách se pokusím matematicky vyjádřit jako „nejbližší příští“. Vesmír neustále prozkoumává kapacitu svého nejbližšího příštího.

Život je homeostat


Tb 6 2012

 • Obvykle není třeba rozumět: něčeho nového – objevují se nové molekuly, nové druhy chování, nové struktury. Tento hlad po novinkách se pokusím matematicky vyjádřit jako „nejbližší příští“. Vesmír neustále prozkoumává kapacitu svého nejbližšího příštího.

 • Homeostáze

 • Algoritmy vývoje s nastavitelnými parametry

 • Systém se musí „vyznat“ ve svém prostředí – anebo „hádá“ – abdukce


Tb 6 2012

Elastická fáze něčeho nového – objevují se nové molekuly, nové druhy chování, nové struktury. Tento hlad po novinkách se pokusím matematicky vyjádřit jako „nejbližší příští“. Vesmír neustále prozkoumává kapacitu svého nejbližšího příštího.

Plastická fáze


Tb 6 2012

Objekty a věci něčeho nového – objevují se nové molekuly, nové druhy chování, nové struktury. Tento hlad po novinkách se pokusím matematicky vyjádřit jako „nejbližší příští“. Vesmír neustále prozkoumává kapacitu svého nejbližšího příštího.


Tb 6 2012

Lorenz Stoer, 16.st něčeho nového – objevují se nové molekuly, nové druhy chování, nové struktury. Tento hlad po novinkách se pokusím matematicky vyjádřit jako „nejbližší příští“. Vesmír neustále prozkoumává kapacitu svého nejbližšího příštího.


Tb 6 2012

A. von Krzesimowskii: něčeho nového – objevují se nové molekuly, nové druhy chování, nové struktury. Tento hlad po novinkách se pokusím matematicky vyjádřit jako „nejbližší příští“. Vesmír neustále prozkoumává kapacitu svého nejbližšího příštího.

Christlicher Wanders-mann, 1756

„Žijeme totiž z víry, ne z toho co vidíme“ 2K 5,7


Tb 6 2012

Objekty = „věci“ něčeho nového – objevují se nové molekuly, nové druhy chování, nové struktury. Tento hlad po novinkách se pokusím matematicky vyjádřit jako „nejbližší příští“. Vesmír neustále prozkoumává kapacitu svého nejbližšího příštího. věčné a neproměnné, nikoli pomíjivé!


Tb 6 2012

objektivní něčeho nového – objevují se nové molekuly, nové druhy chování, nové struktury. Tento hlad po novinkách se pokusím matematicky vyjádřit jako „nejbližší příští“. Vesmír neustále prozkoumává kapacitu svého nejbližšího příštího.

•  týkající se objektu, věcný (objekt = předmět, věc)•  nestranný, neutrální•  neosobní, nezaujatý

•  držící se faktů•  vědecký

srv. spravedlivý (soudce), pravdivý

srv. „Dějiny mají svůj objektivní smysl“


Tb 6 2012

Hmota je filosofická kategorie k označení objektivní reality, jež je dána člověku v jeho počitcích, jež je kopírována, fotografována, obrážena našimi počitky, existujíc nezávisle na nich (115).

Neboť pojem hmoty, jak již jsme řekli, neznamená gnoseologicky nic jiného než objektivní realitu, existující nezávisle na lidském vědomí a jím odráženou. (248)

Lenin: Materialismus a empiriokriticismus


Tb 6 2012

Objektivní je to, co se dá předávat skrze školu, učebnice, atd.: sdílené znalosti


Tb 6 2012

Objektivní realita je náš učebnice, atd.: sdílené vynález

objekty x věci

Znaky