Transformace
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Transformace příspěvkové organizace Marianum v kontextu systémových změn v Moravskoslezském kraji. Marianum, p. o. - výchozí stav. Sídlo organizace: Rooseveltova 47, Opava Poskytované soc. služby: domov pro osoby se zdravotním postižením, centrum denních služeb Původní kapacita 215 osob

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vesna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Transformace p sp vkov organizace marianum v kontextu syst mov ch zm n v

Transformace

příspěvkové organizace Marianum

v kontextu systémových změn v

Moravskoslezském kraji


Marianum p o v choz stav
Marianum, p. o. - výchozí stav

 • Sídlo organizace: Rooseveltova 47, Opava

 • Poskytované soc. služby: domov pro osoby se zdravotním postižením, centrum denních služeb

 • Původní kapacita 215 osob

 • kapacita je uvedena k datu 6/2008 - schválení Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb)

 • Izolace lidí na základě společného znaku, potlačení individuality člověka, jasná hierarchie organizace (moc ústavu nad uživatelem)

 • Převážně tří a vícelůžkové pokoje (existence pokojů pro 15, 16 a 18 osob), dispozičně nevyhovující prostory

 • Objekt není majetkem Moravskoslezského kraje


Dva hly pohledu na stav domov
Dva úhly pohledu na ústav & domov

ÚSTAV

objekty na okrajích měst, v nezabydlených částech obcí

nápadnost objektu svou velikostí (zámek)

kumulace mnoha funkcí v jednom objektu (práce – bydlení – volný čas)

členění na provozy – ústavní prádelna, kuchyň, jídelna

uniformní prostředí (vybavení pokojů nábytkem)

uživatel jako objekt institucionalizované péče

DOMOV

objekty umístěné v běžné zástavbě

objekty se neliší od okolních staveb (rodinný dům)

bytové jednotky (oddělení práce - bydlení – místa trávení volného času)

bytová jednotka (pračka, kuchyňka – součást bytu)

možnost vlastního vybavení, dle vkusu uživatele

spoluobčan potřebující individuální podporu
Transforma n z m ry organizace marianum
Transformační záměry organizace Marianum

 • Přehodnotit stávající analýzu uživatelů s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám

 • Opustit stávající objekt

 • Zastavit příjem nových uživatelů – do doby než dojde k opuštění objektu

 • Spolupracovat s dalšími poskytovateli


Transforma n etapy organizace marianum
Transformační etapy organizace Marianum

 • 0. ETAPA – před realizací IOP – dokončené akce

  • chráněné byty, Jakartovice – Deštná, kapacita 24 uživatelů – sociální služba zahájena 12/2008

  • chráněné byty, Dostojevského ul. v Opavě, kapacita 8 uživatelů – sociální služba zahájena 1/2009

  • podpora samostatného bydlení, Lepařova ul. v Opavě, kapacita 3 uživatelé, sociální služba zahájena 1/2009

  • chráněné byty, Jakartovice – Deštná, kapacita 26 uživatelů, sociální služba zahájena 11/2009

 • Realizací 0. etapy transformace byl snížen původní počet uživatelů v objektu Mariana o 61 osob.


Transforma n etapy organizace marianum1
Transformační etapy organizace Marianum

 • Přijetí vládní Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti (2007)

 • MPSV oslovilo jednotlivé kraje s nabídkou zapojení vybraných zařízení do pilotního projektu IOPu

 • Rada kraje rozhodla o zapojení dvou zařízení (Jindřichova ve Slezsku a Marianum)


Transforma n etapy organizace marianum2
Transformační etapy organizace Marianum

I. ETAPA – v rámci IOP, v realizaci

domov pro osoby se zdravotním postižením, ulice Čajkovského č. p. 1565, Opava, kapacita 15 uživatelů – probíhá rekonstrukce

chráněné bydlení, Velké Hoštice č. p. 53, kapacita 12 uživatelů – probíhá rekonstrukce

Realizací 1. etapy transformace bude snížen stávající počet uživatelů v objektu Mariana na Rooseveltově ulici v Opavě o 27 osob.


Transforma n etapy organizace marianum3
Transformační etapy organizace Marianum

II. ETAPA – v rámci IOP, rozhodnutí o poskytnutí dotace

domov pro osoby se zdravotním postižením, ul. Švestková 1381, 1382, Opava – Kylešovice, kapacita 12 uživatelů – sociální služba zahájena 11/2011

domov pro osoby se zdravotním postižením, Denisovo náměstí 463/6, Opava, kapacita 15 uživatelů - příprava rekonstrukce

Realizací 2. etapy transformace bude snížen stávající počet uživatelů v objektu Mariana na Rooseveltově ulici v Opavě o 27 osob.


Transforma n etapy organizace marianum4
Transformační etapy organizace Marianum

 • III. ETAPA – v rámci IOP, připravovaná žádost

 • V rámci třetí etapy jsou plánovány tyto akce:

  • domov pro osoby se zdravotním postižením, ulice Holasická, Opava, kapacita 12 uživatelů - plánovaná výstavba objektu

  • domov pro osoby se zdravotním postižením, ulice Na Pomezí,

  • Opava – Kylešovice, kapacita 10 uživatelů – plánovaná rekonstrukce objektu

  • chráněné bydlení, Opava – Kylešovice, kapacita 6 osob – plánovaný nákup objektu

 • Realizací 3. etapy transformace bude snížen stávající počet uživatelů v objektu Mariana na Rooseveltově ulici v Opavě o 28 osob.


Transforma n etapy organizace marianum5
Transformační etapy organizace Marianum

 • Realizací I. – III. etapy v rámci IOPu, bude vytvořeno 82 nových míst v objektech vzniklých transformací, následně bude nutno vyřešit cca 55 osob, které budou stále v původním objektu.


Procesn z le itosti iopu
Procesní záležitosti IOPu

 • Podání projektové žádosti

 • Kontrola a hodnocení žádosti

 • Vydání registrace akce a podmínek k registraci akce

 • Výběrová řízení

 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace

 • Realizace projektu

 • Kontroly projektu


Transforma n proces v moravskoslezsk m kraji
Transformační proces v Moravskoslezském kraji

Systémové kroky:

 • analýza krajského regionu, pobytových sociálních služeb zřizovaných krajem

 • vypracování a schválení strategického materiálu „Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb)“

 • zajištění participace vedení zařízení, kterých se transformace dotýká a vytvoření komunikační strategie

 • medializace transformačního procesu

  s cílem vysvětlit smysl

 • vytvoření transformačních plánů

 • vytvoření koncepce vybudování alternativních sociálních služeb

 • transformace se týká všech příspěvkových organizace kraje i dalších poskytovatelů pobytových soc. služeb


Transforma n proces v moravskoslezsk m kraji1
Transformační proces v Moravskoslezském krajiShrnuj c tabulka za obdob 2008 2012
Shrnující tabulka programuza období 2008 - 2012


K zamy len
K zamyšlení programu

"Učiníme-li něco, nejsme proto dobří;

víme jen, že nečiníme-li nic,

nesplnili jsme svou povinnost." 

Milan Cháb


Transformace p sp vkov organizace marianum v kontextu syst mov ch zm n v

Děkuji za pozornost programu

Mgr. Daniel Rychlik

vedoucí sociálního odboru

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad

28. října 117

702 18 Ostrava

Tel.: 595 622 150

E-mail:daniel.rychlik@kr-moravskoslezsky.cz