1 / 14

PÉNZPIAC 9. hét

PÉNZPIAC 9. hét. Csortos Orsolya, Kádár András. 2011.04.07. A pénzkereslet. A pénzkereslet a pénz meghatározott összegének tartására irányuló szándék, igény. A pénzkereslet motívumai (Keynes): tranzakciós motívum óvatossági motívum vagyontartási (spekulációs) motívum.

vesna
Download Presentation

PÉNZPIAC 9. hét

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PÉNZPIAC 9. hét Csortos Orsolya, Kádár András 2011.04.07.

 2. A pénzkereslet A pénzkereslet a pénz meghatározott összegének tartására irányuló szándék, igény. A pénzkereslet motívumai (Keynes): • tranzakciós motívum • óvatossági motívum • vagyontartási (spekulációs) motívum

 3. A pénz fogalma Funkcionális megközelítés szerinta pénz funkciói: • értékmérő eszköz • csereeszköz • vagyontartási eszköz

 4. A modern gazdaság pénzfajtái Készpénz= C bankjegyek („papírpénzek”) és érmék. Számlapénz: a hitelintézeteknél elhelyezett betét a gazdasági szereplők /háztartások, vállalatok, intézmények, szervezetek, „emberek” látra szóló /folyószámla/ (D)

 5. A pénzállományok M1 (szűken értelmezett pénz): közvetlenül felhasználható; a bankrendszeren kívüli (lakosság, vállalatok, intézmények tulajdonában lévő) készpénz; a kereskedelmi bankoknál lévő látra szóló számlapénz. M2 (tágan értelmezett pénz): M1 + HB HB: rövid határidős betétek M3 M2 + határozott időre lekötött betétek …

 6. A forgalomhoz szükséges pénzmennyiség A pénz forgalmi egyenlete (azonossága): M × V = P × Y M: a forgalomba lévő pénzmennyiség V: a pénz forgási sebessége P: árszínvonal Y: makrokibocsátás (reál-GDP) PY: nominális GDP

 7. Baumol-Tobin modell Feltevések: - mindenki az időszak elején Y jövedelmet kap (számlapénz) - a fogyasztásáért készpénzzel fizet Tehát pénzt kell felvennie. Ekkor N: a bankba menetelek száma F : az ehhez tartozó tranzakciós ktg (/ bankbajárás) i: az a (nominális) kamatláb, amivel a pénze kamatozna Ahhoz, hogy N értelmezhető legyen fel kell tenni, hogy MINDIGugyanannyi pénzt veszünk fel.

 8. Baumol-Tobin modell Cél: Eldönteni, hányszor menjenek bankba, hogy mind N, mind F optimális legyen. Opt.bankbajárás: Pénzkeresleti függvény:

 9. Pénzkeresleti modellek 1. Pénz mennyiségi elmélete: MV = PY 2. A pénzkeresleti függvény általános/klasszikus alakja: (M/P)D = L(i, Y) 3. Baumol-Tobin modell: L = (YF/2i)1/2 4. A pénzkereslet portfólióelméletei (M/P)D = L(rs, rb, πe, W)

 10. Pénzkínálat Monetáris bázis = Gazdasági szereplőknél lévő kp (C)+Bankok tartalékjai (R)  B = C + R Tartalékráta = (Jegybanki tartalékszámlák+Bankoknál lévő kp)/Betétek(D)  rr = res/betétek = R/D Kézpénz-Betét arány = cr = C/D Pénzkínálat = M = C+D = [(cr + 1)/(cr+rr)]*B Pénzmultiplikátor = m = (cr + 1)/(cr+rr)

 11. Pénzkínálat, fogalmak A kötelező tartalékráta (rr) a központi bank által meghatározott minimális tartalékolási arány. A bankok a náluk elhelyezett betétek összegének legalább ezen hányadát kötelesek jegybanki betét vagy készpénz formájában tartalékolni. A pénzmultiplikátor (m) azt fejezi ki, hogy egységnyi jegybankpénz mennyi teljesen likvid pénz teremtését teszi lehetővé. m=M/B=(C+D)/(C+R)=(cr+1)/(cr+rr)

 12. A pénzpiac egyensúlya – az LM-görbe A pénzpiacon a kamatláb változása hozza egyensúlyba a pénzkeresletet a reálpénzkínálattal. LM-görbe (Liquidity-Money) a reáljövedelem és a kamatláb mindazon kombinációi, amelyek mellett a pénzkereslet és a pénzkínálat egyenlők egymással.

 13. A pénzpiac egyensúlya – az LM-görbe i LM-görbe A forgalomban lévő reálpénzmennyiség növekedésével a pénzpiac egy alacsonyabb kamatláb mellett kerül egyensúlyba. (az LM-függvény lefelé tolódik) i2 i1 Y Y1 Y2

 14. Köszönjük a figyelmet!

More Related